Οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός, Ξάνθης κ. Παντελεήμων, Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος καὶ Μαρωνείας κ. Παντελεήμων∙

Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῶν Ἱερῶν μας Μητροπόλεων καὶ πρὸς ὅλους τοὺς κατοίκους τῆς Θράκης,

Ἀπευθυνόμαστε σὲ ὅλους τοὺς χριστιανοὺς τῆς Θράκης, οἱ τέσσερεις Ἐπίσκοποι καὶ Μητροπολῖτες σας, ὅμως, αὐτὴν τὴν φορὰ «μὲ μεγάλη λύπη καὶ ἀδιάλειπτη ὀδύνη στὴν καρδιά μας» (Ρωμ. 9,2), προκειμένου νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὴν πνευματική μας ἀποστολὴ καὶ στὸ ρόλο ποὺ μᾶς ἐμπιστεύθηκε ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Οἱ πνευματικοί σας πατέρες αἰσθανόμαστε ὡς τεράστια εὐθύνη τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ σὲ μᾶς∙ «Πήγαινε», λέει στὸν καθένα μας, «νὰ ἀναζητήσεις τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης σου· ψάξε νὰ βρεῖς ἐκεῖνο ποὺ χάθηκε, ξαναφέρε στὴ μάνδρα ἐκεῖνο ποὺ πλανήθηκε, δέσε τὸ σπασμένο πόδι του, στήριξε ἐκεῖνο ποὺ εἶναι ἕτοιμο νὰ πέσει, φύλαξε τὸ γιερὸ γιὰ νὰ μὴν ἀρρωστήσει» (Ἱεζεκιήλ, 34, 4).

Προχωρούσαμε καλὰ καὶ βαδίζαμε ἴσια στὸ δρόμο τῆς σωτηρίας· εἴχαμε ἀγάπη μεταξύ μας καὶ ἐμπιστοσύνη. Ἐσεῖς σεβόσασταν τοὺς ἱερεῖς, ὑπακούατε στὴν Ἐκκλησία μας κι ἐμεῖς δοξάζαμε τὸν Θεό, ποὺ μᾶς ὅρισε νὰ ποιμαίνουμε λαὸ εὐσεβῆ, προσηλωμένο στὴν πίστη τῶν πατέρων του καὶ στὴν ἱερά μας Παράδοση, «μὲ ἐμπιστοσύνη καὶ ὑπακοὴ στοὺς πνευματικούς του ποιμένες» (Ἑβρ. 13, 7).

Καὶ ξαφνικά, ὁ οὐρανὸς τῆς «κατὰ Θράκην» Ἐκκλησίας μας συννέφιασε καὶ ἐνέσκηψε ἄγριος θυελλώδης ἄνεμος. Ποιὸς μπορεῖ νὰ προβλέψει τὴν καταστροφή; ἀφοῦ ἡ θύελλα συνεχίζεται καὶ κάποιες συνειδήσεις ἀκόμα χτυπιοῦνται καὶ δέρονται ἀπὸ σφοδροὺς ἀνέμους.

Ἕνας καθηρημένος ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, ὁ Ἰωάννης Καρασακαλίδης, ὁ ὁποῖος καταδικάστηκε ἀπὸ τὰ ποινικὰ δικαστήρια σὲ πολυετεῖς ποινὲς φυλάκισης γιὰ τὰ παραπτώματά του. Καὶ γιὰ τὰ ἴδια παραπτώματα ἀμετάκλητα καὶ τελεσίδικα τὰ ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια τὸν καθαίρεσαν, ἐπιβάλλοντάς του τὴν ἀφαίρεση τῆς ἱερωσύνης του καὶ ἔτσι ἀποψιλώθηκε τελείως ἀπὸ κάθε ἱερατικὴ χάρη καὶ ἐκκλησιαστικὴ εὐλογία. Ἡ Ἐκκλησία μας δὲν τὸν θέλησε οὔτε σὰν μοναχό, ἀλλὰ τὸν ἐπέστρεψε στὴν τάξη τῶν λαϊκῶν.

Ἕνας πρώην Ἱερομόναχος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς, ὁ Εἰρηναῖος (κατά κόσμον Ἀθανάσιος) Σιναμίδης, παραπέμφθηκε στὰ ἁρμόδια ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια, τά ὁποῖα τὸν καθαίρεσαν  ἀμετάκλητα καὶ τελεσίδικα, ἀφαιρώντας του τὴν ἱερωσύνη, καί ἐπιστρέφοντάς τον στήν τάξη τῶν λαϊκῶν.

Οἱ παραπάνω δύο πρώην κληρικοί, ἀφοῦ δὲν σεβάστηκαν τὴν ἐμπιστοσύνη τῆς Ἐκκλησίας μας, πάτησαν βλάσφημα «ἐκεῖ ποὺ καὶ οἱ ἄγγελοι φοβοῦνται νὰ κοιτάξουν». Φοροῦν ἀκόμα τὸ ἱερατικὸ σχῆμα, ποὺ ὅμως δὲν τοὺς ἀνῆκει πιά.

Θέλοντας νὰ δικαιωθοῦν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, προσχώρησαν στὸ λεγόμενο «Παλαιὸ Ἡμερολόγιο» καὶ πηγαίνουν στὸ «Ἡσυχαστήριο» τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου στὸ Γέρακα Ξάνθης, σὲ μιὰ δῆθεν Μοναχὴ ποὺ αὐτοαποκαλεῖται «γερόντισσα Ἄννα».

Ἐκεῖ λειτουργοῦν καὶ τελοῦν Μυστήρια. Σᾶς ἐνημερώνουμε, λοιπόν, ὅτι ἀφοῦ οἱ ἴδιοι δὲν ἔχουν πιὰ ἐνεργὴ ἱερωσύνη, ὅσα τελοῦν, λειτουργίες, μυστήρια, εἶναι ὅλα τελείως ἄκυρα, δὲν τὰ ἀποδέχεται ἡ Ἐκκλησία. Δὲν ἔχουν πνευματικὴ ὑπόσταση. Δὲν ἔχουν τὴν ὑποστήριξη τῶν ἱερῶν Κανόνων. Οἱ ψευτοκληρικοὶ πιὰ αὐτοί, ἐμπαίζουν συνειδητά τὸν Θεό. Ὅποιοι βαπτισμένοι χριστιανοί μας, κοινωνοῦν ἀπὸ τὰ χέρια τους, δὲν κοινωνοῦν τὸν Χριστό. Ὅποιοι βαπτίζονται ἀπ’ αὐτούς, εἶναι ἀβάπτιστοι. Οἱ εὐχὲς ποὺ διαβάζουν σ’ ὅσουν ἐξομολογοῦν, δὲν παρέχουν ἄφεση ἁμαρτιῶν.

«Φυλαχτεῖτε, λοιπόν, ἀπ’ αὐτούς. Ἔρχονται σὲ σᾶς ντυμένοι σὰν πρόβατα, ὅμως, ἀπὸ μέσα τους εἶναι λύκοι ἁρπακτικοί». Περιφέρονται στὴν Θράκη καὶ προσπαθοῦν νὰ σᾶς πλανήσουν καὶ νὰ σᾶς ἐκμεταλλευθοῦν. Πηγαίνουν ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριό, προσκαλοῦν καλοπροαίρετες γυναῖκες σὲ συνάξεις ποὺ κάνουν σὲ σπίτια καὶ καφετέριες κι ἐκεῖ διδάσκουν τὶς πλάνες καὶ τὰ σχίσματα ποὺ ζοῦν.

Ἀγαπητοί μας Χριστιανοὶ

τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Διδυμοτείχου, Ξάνθης,

Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ Μαρωνείας,

Προσέχετε τοὺς ἑαυτούς σας καὶ μείνετε ἑνωμένοι στὴν πίστη τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας καὶ στὴν ἀσφάλεια τῆς ἀποστολικῆς συνέχειας καὶ διαδοχῆς της. «Ἀδελφοί, μὴν πλανᾶσθε· εἴ τις σχίσματι ἀκολουθεῖ, βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομεῖ» (Ἰγνάτιος Θεοφόρος).

Σᾶς εὐλογοῦμε ὡς Ἀρχιερεῖς καὶ προσευχόμαστε ὡς πνευματικοί σας πατέρες γιὰ ὅλους σας τοὺς εὐσεβεῖς καὶ πιστοὺς χριστιανούς μας·

Οἱ ἐπίσκοποι καὶ μητροπολίτες σας

† Ὁ Διδυμοτείχου Δαμασκηνὸς

† Ὁ Ξάνθης Παντελεήμων

† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος

† Ὁ Μαρωνείας-Κομοτηνῆς Παντελεήμων

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Γέρων Χριστόδουλος Οσιοσυμεωνίτης για τον Άγιο Καλλίνικο Εδέσσης

ΓΕΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 24 Ἰουνίου 2020 Πλήρης πνευματικῆς εὐφροσύνης ἀπὸ βάθους ψυχῆς δοξολογῶ τὸν Ἅγιο τῶν ἁγίων Παντοκράτορα Τριαδικὸ...

Ο εορτασμός των Αγίων Αναργύρων στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου 2020, Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στον Εσπερινό του πανηγυρίζοντος Ι. Ναού Αγ. Αναργύρων Λουτρών Αιδηψού,...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Εορτάστηκε και εφέτος η εορτή των Αγίων Αναργύρων σε πολλά σημεία της Ιεράς Μητροπόλεως. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών,...

Χειροτονία Διακόνου στον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό των Αγ. Αναργύρων Ν. Ιωνίας

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η σεπτή μνήμη των Αγίων ενδόξων θαυματουργών και ιαματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό στη Νέα Ιωνία. Ανήμερα...

Λαμπρή πανήγυρη Ι. Μονής Αγίων Αναργύρων Μελισσοτόπου

Με την δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα που αρμόζει στην μεγάλη αυτή εορτή, αλλά και την ησυχαστική μοναστική τάξη, τελέστηκε η Πανήγυρη της παλαιφάτου και ιστορικής...

Βίος καί πολιτεία τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Καλλινίκου Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας

ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τήν 23η Ἰουνίου 2020 μέ ἀπόφασή του κατέταξε τόν Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας...

Ο Απόστολος Παύλος ετιμήθη «ἀντικρύ Χίου»

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἑόρτασε καί ἐφέτος ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν τήν ἑορτή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «ἀντικρύ Χίου»(Πράξ. κ΄,...

Ο Μητροπολίτης Καρυστίας στον εορτάζοντα ναό των Αγ. Αναργύρων στην γενέτειρα του

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του χωρίου Κοσμάς Κυνουρίας όπου και μετέβη...

Λαμπρός εορτασμός των Αγίων Αναργύρων στην ιστορική Ιερά Μονή στον Πάρνωνα

Την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2020 η Εκκλησία μας τίμησε τη μνήμη των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. Στην Ιερά Μητρόπολη μας πανηγύρισε με εκκλησιαστική...

Πανηγυρικός Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό των Αγ. Αναργύρων στη Ν. Ιωνία

Με λαμπρότητα τελέσθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός επί τη σεπτή μνήμη των Αγίων ενδόξων θαυματουργών και ιαματικών Αναργύρων...

Ο Εσπερινός των Αγίων Αναργύρων στην Μητρόπολη Μαντινείας

Ἡ μνήμη τῶν ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τελέστηκε μέ λαμπρότητα στήν ἐνορία Στενοῦ Μαντινείας κοντά στήν Τρίπολη. Στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων...

Η εορτή των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στην Ι.Μ. Βεροίας

Το διήμερο 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου, εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας η μνήμη των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Την παραμονή...

Χειροτονία Διακόνου και Χειροθεσία Πνευματικού από τον Μητρ. Αιτωλίας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τιμήθηκε η εορτή των Αγίων Αποστόλων και των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στους φερώνυμους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας...

Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στη Σύρο

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στην παραθεριστική περιοχή «Μάννα» της Σύρου, τελέσθηκε απόψε Αρχιερατικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β’, με τη...

Η εορτή των Δώδεκα Αποστόλων στον Άγιο Ανδρέα Παγγαίου

Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 εορτάσθηκε με κατάνυξη η Σύναξις των Αγίων Αποστόλων στον εορτάζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα Ελευθερών. Την Δευτέρα 29 Ιουνίου...