Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου εορτάστηκε με λαμπρότητα στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας η Σύναξη πάντων των εν Βεροία διαλαμψάντων Αγίων και η 107η επέτειος της απελευθέρωσης της πόλεως.

Το πρωί στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας τελέστηκε Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.

Στο τέλος τελέστηκε Δοξολογία από τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Βεροίας κ. Παντελεήμονα και Δράμας κ. Παύλο,  με την παρουσία του    Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

Ακολούθησε η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας εντός του Ιερού Ναού, τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλεως και μαθητική-στρατιωτική παρέλαση.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ἕνας ἀπό τούς πιό λαμπρούς καί φωτεινούς σταθμούς στή μα­κραί­ωνη ἱστορία τῆς πόλεώς μας εἶναι ἡ σημερινή ἡμέρα, ἡ ἡμέρα τῶν ἐλευθερίων της ἀπό τόν πολύ­χρο­νο τουρκικό ζυγό.

Εἶναι ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ πόλη καί ὅλοι οἱ κάτοικοί της μέ αἰσθήματα ἀνεκλάλητης χαρᾶς καί ἐνθουσιασμοῦ ὑποδέχθηκαν μέ ση­μαῖες καί λάβαρα τόν ἑλληνικό στρατό, πού εἰσῆλθε γιά νά τούς χαρίσει καί πάλι, μετά ἀπό πεντα­κόσια σχεδόν χρόνια σκλαβιᾶς, τήν ἐλευθερία καί νά τούς ἀπαλλάξει ἀπό τήν καταδυνάστευση τοῦ ἀλ­λό­θρησκου τυράννου.

Εἶναι ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποία στρέφουμε τό βλέμμα στό παρελ­θόν καί μνημονεύουμε ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐργάσθηκαν, ἀγωνίσθηκαν καί θυσιάσθηκαν γιά νά ἔρθει ἡ ἡμέρα τῆς ἐλευθερίας.

Εἶναι ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποία στρέ­­φουμε μέ εὐγνωμοσύνη τόν νοῦ μας σέ ἐκείνους πού κράτησαν μέ κόπους καί θυσίες πολλές, μέ ἱδρῶτα καί αἷμα, χωρίς νά ὑπολο­γίσουν τό τίμημα, χωρίς νά ὑπολο­γίσουν τή ζωή τους, τό Γένος μας ὄρθιο μέσα στά χρόνια τῆς σκλα­βιᾶς.

Ποιοί ἦταν ὅμως αὐτοί;

Ἦταν ἡ Ἐκκλησία, οἱ κληρικοί καί οἱ μοναχοί μας, πού κράτησαν ζω­ντανή τήν ὀρθόδοξη πίστη καί συνέβαλαν μαζί μέ τούς δασκά­λους στή διατήρηση τῆς γλώσσας καί τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως στίς ψυχές τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων.

Ἦταν οἱ μητέρες μας πού φύτευ­σαν στήν ψυχή τῶν παιδιῶν τους μαζί μέ τήν ἀγάπη στόν Θεό καί τήν Παναγία, τήν ἑλληνική παρά­δοση καί τήν ἐλπίδα γιά τήν ἐλευ­θερία.

Ἦταν οἱ πατέρες μας πού ἀγω­νίσθηκαν μέ κάθε τρόπο καί κάθε μέσο γιά ἐνάντια στόν κατακτητή, πού ξεσηκώθηκαν καί πολέμησαν ἀψηφώντας τόν κίνδυνο γιά νά χαρίσουν στή γῆ αὐτή καί πάλι τήν ἐλευθερία.

Ἦταν οἱ νεομάρτυρες πού μέ τήν ὁμολογία καί τή θυσία τους δίδα­ξαν ὅτι ἡ πίστη στόν Θεό δέν ξε­που­λιέται γιά κάποια πρόσκαιρα καί ἐφήμερα ἀγαθά.

Ἦταν ὁ ἑλληνικός στρατός πού ἀψηφώντας τίς κακουχίες ξεκί­νη­σε μέ ἐνθουσιασμό τόν ὑπέρ πά­ντων ἀγώνα γιά τήν ἀπελευ­θέρω­ση τῆς Μακεδονίας μας καί τῆς πό­λεώς μας.

Ὅμως αὐτή τή λαμπρή καί χαρ­μόσυνη ἡμέρα δέν ἀρκεῖ ἡ ἔκφραση τῆς εὐγνωμοσύνης μας μέ λόγια. Δέν ἀρκεῖ ἡ τιμή πού ἐκφράζεται μέ μνημόσυνα καί καταθέσεις στε­φάνων. Δέν ἀρκεῖ ἡ συγκίνηση καί ὁ ἐνθουσιασμός πού αἰσθανόμασθε ψάλλοντας τόν ἐθνικό μας ὕμνο ἤ παρακολουθώντας τήν παρέλαση. Χρειάζονται καί αὐτά. Εἶναι ἀπα­ραί­τητα, γιατί συντηροῦν ζωντανή τή μνήμη καί τήν αἴσθηση τῆς εὐ­θύνης μας καί τή μεταδίδουν στίς νεότερες γενεές.

Αὐτό ὅμως πού εἶναι ἀνάγκη νά κά­νουμε εἶναι νά ἀποδειχθοῦμε ἀντάξιοι τῆς ἐλευθερίας πού μᾶς χά­ρισαν οἱ πατέρες μας μέ τίς θυ­σίες τους, τιμώντας ὄχι μόνο τούς ἀγῶνες τους στά πεδία τῶν μαχῶν ἀλλά καί στήν καθημερινότητά τους κάτω ἀπό δύσκολες καί ἀντί­ξοες συνθῆκες.

Εἶναι ἀνάγκη νά ἀγωνισθοῦμε καί ἐμεῖς σήμερα γιά νά μείνουμε ὡς ἄτομα καί ὡς Ἔθνος σταθεροί στήν πίστη μας στόν Χριστό καί ἑνω­μέ­νοι ἀδιάρρηκτα μέ τήν Ἐκκλησία μας.

Εἶναι ἀνάγκη νά ἔχουμε καί ἐμεῖς τό θάρρος νά ὁμολογοῦμε ὅτι πι­στεύ­ουμε στόν Θεό καί δέν θά ἀρνηθοῦμε τήν πίστη μας γιά κα­νένα λόγο, γιατί χωρίς αὐτήν θά εἴχαμε ἀφομοιωθεῖ μέ τόν κατα­κτη­τή καί δέν θά εἴχαμε ἀποκτήσει ποτέ τήν ἐλευθερία μας.

Εἶναι ἀνάγκη νά τιμοῦμε τήν ἱστορία χωρίς ἀλλοιώσεις καί πα­ρερμηνεῖες καί νά τήν διδάσκουμε στά παιδιά μας μαζί τήν ἑλληνική μας γλώσσα.

Εἶναι ἀνάγκη νά καλλιεργοῦμε τήν ἀγάπη μας πρός τήν πατρίδα, γιατί σέ αὐτήν ὀφείλουμε ὅ,τι εἴμα­στε σήμερα, ἀλλά καί γιατί αὐτή εἶναι ἡ κινητήριος δύναμη γιά τήν πρόοδο καί τήν προκοπή τοῦ Ἔθνους μας.

Καί ἄν οἱ πατέρες μας πού τιμοῦμε σήμερα, ἑορτάζοντας τήν ἐπέτειο τῶν Ἐλευθερίων τῆς πόλεώς μας, κατόρθωσαν μέ ἐλάχιστα μέσα νά μᾶς χαρίσουν τήν ἐλευθερία, ἦταν γιατί πάνω ἀπό ὅλα, πάνω καί ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό τους καί τήν ἴδια τή ζωή τους, ἔβαλαν τήν πα­τρίδα, ἔβαλαν τό κοινό καλό. Καί εἶναι δικό μας χρέος καί δική μας εὐθύνη νά τούς μιμηθοῦμε.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Παράκληση της Παναγίας στην Κερασιά και τη Λουτροπηγή

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, το εσπέρας της Κυριακής 2 Αυγούστου 2020, χοροστάτησε στις ακολουθίες του Εσπερινού και της ιεράς Παρακλήσεως προς...

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Στεφάνου Μαυρομματίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Κυριακή 2 Αυγούστου 2020, επί τη ανακομιδή του ιερού λειψάνου του αγίου και ενδόξου πρωτομάρτυρος...

Αρχιεπίσκοπος: H Εκκλησίας οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών

Σε απάντηση ερωτήσεων δημοσιογράφων, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.Ιερώνυμος έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Η Εκκλησία μας, από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της...

Μεθοδευμένος ο διχασμός των ορθόδοξων Ελλήνων;

Την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Στεφάνου τιμήσαμε στην εκκλησιαστική κοινότητα Αγίας Μαρίνας, στην οποία υπάρχει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στη μνήμη του, στο νότιο...

Οσιος Παΐσιος: Οι 33 συμβουλές για να γίνουμε καλύτεροι

Ο Παΐσιος ίσως είναι ο μοναδικός μοναχός στη σύγχρονη ιστορία της Ορθοδοξίας για τον οποίο έχουν γραφτεί τα περισσότερα βιβλία, στα οποία οι συγγραφείς...

Ο Μητρ. Μεσσηνίας για τον Φιλίππων Προκόπιο: «Ήταν τίμιος με τα ανθρώπινα και δίκαιος με τα θεία»

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου δίδεται στην δημοσιότητα ο λόγος, που εξεφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Λαρίσης στον Άγιο Αθανάσιο Σωτηρίου

Με κατάνυξη τελέστηκε η ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Σωτηρίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Βεροίας στην Καστανιά

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στη Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό...

Ντοκιμαντέρ για τις Προσκυνηματικές Περιηγήσεις της Πιερίας

Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρώτος κύκλος των  γυρισμάτων του ντοκιμαντέρ με θέμα τα Προσκυνήματα της Πιερίας, μια ακόμη κοινή δράση της Ιεράς Μητροπόλεως...

Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος επισκέφθηκε την μικρή Ενορία του Αρτεμησίου

Το απόγευμα της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος επισκέφθηκε την μικρή Ενορία του Αρτεμησίου Β. Ευβοίας, ως έναρξη της...

Με λαμπρότητα και κατάνυξη η Σάμος εόρτασε τους προστάτες Αγίους της

Με λαμπρότητα και κατάνυξη η Σάμος εόρτασε τους προστάτες Αγίους της. Με την συμμετοχή κλήρου, των αρχών του τόπου και του πιστού λαού απέδωσαν...

Ὁ ἔντονος ἀλβανικὸς φιλοτουρκισμός ὁδηγεῖ στὴν ἐξόντωση τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις: «Ὁ ἀνθελληνισμός τοῦ Ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα γιά μιά ἀκόμη φορά «ἐθαυματούργησε» ! Ὅπως...

H Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Λαρίσης στον Άγιο Γεώργιο Χειμαδίου

Με κατάνυξη τελέστηκε η πρώτη ακολουθία της παρακλήσεως στην Υπεραγία Θεοτόκο την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Χειμαδίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου...

«Ἀληθῆς Θεοτόκος» † Μητροπολίτης Πατρῶν Νικόδημος

Μετά πολλῆς εὐλαβείας καί κατανύξεως παρακολουθοῦνται πάντοντε ὑπό τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ αἱ «Παρακλήσεις» πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ἀναφέρονται αὗται εἰς ὅλας  τάς ἀνάγκας καί...

Η Παράκληση της Παναγίας στη Μονή Φανερωμένης Ιεράπετρας

Το απόγευμα της Κυριακής 2 Αυγούστου 2020 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού και του Μεγάλου...