Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί

Πορευόμενοι πρός τά Ἅγια Χριστούγεννα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προσκαλεῖ καί πάλι νά ἀκολουθήσουμε τόν δρόμο τῆς παράδοσής Της, τήν ὁδό τῆς πνευματικῆς Της ἐμπειρίας.

Ἡ νηστεία, ἡ ἄσκηση, ἡ πνευματική προετοιμασία, ἡ μελέτη τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ ζωντανή μετοχή μας στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἐλεημοσύνη καί ἡ φιλανθρωπία, ἀποτελοῦν τό ὀξυγόνο μιᾶς ὑγιοῦς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.

Ἡ φιλανθρωπία στήν Ἐκκλησία μας δέν εἶναι πολυτέλεια, οὔτε ἐναλλακτικός τρόπος κοινωνικῆς ζωῆς.

Ἡ φιλανθρωπία στήν Ἐκκλησία μας δέν εἶναι μία αὐτόνομη δράση, ἔκφραση τῆς ἰδιωτικῆς οἰκονομίας ἤ ἕνα ἀναγκαῖο παρακολούθημα τῆς λειτουργίας τῆς σύγχρονης ἀγορᾶς.

Ἡ φιλανθρωπία στήν Ἐκκλησία μας εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένη μέ τήν εὐχαριστιακή κοινότητα, μέ τήν ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἐνορίας, τῆς πνευματικῆς οἰκογένειας μέ τόν Ἐπίσκοπο, τούς Ἱερεῖς καί Διακόνους, τά λαϊκά στελέχη τοῦ ἔργου τῆς ἀγάπης καί ὅλο τόν λαό, πού στηρίζει καί ζωογονεῖ αὐτό τό ἔργο.

Στήν Ἐκκλησία μας κανείς δέν ἀσκεῖ τήν φιλανθρωπία μόνος του, ἀλλά ὅλοι μαζί. Ὅποιο ἔργο ἔχει μέσα του τή σφραγίδα τοῦ ἑνός, ὅποιο ἔργο παρουσιάζεται ὡς ἀτομικό δημιούργημα, ἐμπεριέχει μέσα του νοσηρότητα καί ἀργά ἤ γρήγορα καταλήγει ἀπό κιβωτό σωτηρίας σέ ἑστία σκανδάλου.

Μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, στήν τοπική μας Ἐκκλησία, κινούμαστε διαχρονικά πάνω στίς ράγες τῆς Παράδοσης, ἀκολουθώντας τήν παραδεδομένη ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μέ σεμνότητα, μέ ταπεινότητα, ἀλλά καί μέ τεράστιο κόπο, μέ ἀπόλυτη ἱερότητα, ἀκόμη καί στό τελευταῖο  “δίλεπτο” τῆς προσφορᾶς ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἡ Μητρόπολή μας λειτουργεῖ τίς τρεῖς μονάδες Φροντίδας Ἡλικιωμένων, τόν Ξενῶνα Φιλοξενίας τῶν μαθητῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Λαμίας, τά 42 Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα καί τά 7 Κέντρα Ἐνοριακῆς Ἀγάπης, τά ὁποῖα λειτουργοῦν 365 ἡμέρες τό χρόνο, προσφέροντας ὅλο τό χρόνο ἑκατοντάδες χιλιάδες μερίδες φαγητοῦ, τά προγράμματα στήριξης εὐάλωτων ὁμάδων πληθυσμοῦ, τήν δωρεάν παραχώρηση στέγης καί τίς ὑποτροφίες σέ φοιτητές καί φοιτήτριες, τήν βοήθεια καί συνδρομή σέ τακτικές καί ἔκτακτες ἀνάγκες.

Ὅλα αὐτά, καί πολλά ἄλλα, ὑλοποιοῦνται χάρη στή στήριξη καί τήν ἀγάπη, ὄχι ἁπλῶς τῶν πολλῶν, ἀλλά ὅλων.

Βασική πηγή στήριξης καί ἀγάπης σέ αὐτό τό τιτάνιο ἔργο εἶναι καί ὁ καθιερωμένος Ἔρανος τῆς Ἀγάπης, ὁ ὁποῖος ἀπό σήμερα θά διενεργηθεῖ σέ ὅλο τό εὖρος τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας.

Μέ ἐπικεφαλῆς τούς ταπεινούς μας Ἱερεῖς, τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων καί μέ συμμετοχή ἐθελοντῶν καί ἐθελοντριῶν τῆς Ἀγάπης, θά γίνει καί αὐτές τίς ἡμέρες μία ταπεινή προσπάθεια, ὥστε νά μείνει ζωντανό αὐτό τό ἔργο, τό ὁποῖο κρατᾶ ὄρθια τήν κοινωνία μας σέ τόσο δύσκολες καί τοξικές ἐποχές.

Τό ἔργο τοῦ Ἐράνου τῆς Ἀγάπης εἶναι ἔργο ἁγνό, ἔργο ἱεραποστο­λικό, ἔργο θεϊκό. Μέ πολλή ἀγάπη, μέ σεβασμό σέ κάθε ἄνθρωπο καί μέ τεράστια ὑπευθυνότητα θά ἐπιτελέσουμε καί αὐτό τό καθῆκον μας.

Στόν φετινό μας Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, ἔχουμε σύμμαχο, προστάτη καί συνοδοιπόρο, τόν ἅγιο τῶν πτωχῶν, τόν Ὅσιο Πατέρα μας Βησσαρίωνα τόν Ἀγαθωνίτη, ὁ ὁποῖος ἀφιέρωσε ὅλη του τήν ζωή πραγματοποιώντας Ἔρανο Ἀγάπης σέ ὅλη τήν φθιωτική γῆ.

Ὁ Ὅσιος Βησσαρίων περιόδευε “εὐεργετῶν καί ἰώμενος” ὅλη τήν Φθιώτιδα, ἀπό ἄκρου σέ ἄκρο, συλλέγοντας χρήματα, καρπούς καί προϊόντα, ἀπό σπίτι σέ σπίτι, ἀπό γειτονιά σέ γειτονιά, πραγματο­ποιώντας ἕναν ἀτελείωτο Ἔρανο Ἀγάπης, προκειμένου νά στηρίζει καί νά ἀνακουφίζει τούς πτωχούς καί ἀδύναμους, τούς πονεμένους καί ἀναγκεμένους.

Ὁ Ὅσιος Βησσαρίων, μέ τήν ἰσχνή καί βραχνή φωνή του, μᾶς καλεῖ καί σήμερα, ἀδελφοί μου, νά συνδράμουμε στό ἔργο τῆς ἀγάπης.

Σᾶς θυμίζω τά δικά του λόγια: “Ὑπάρχει μεγάλη φτώχεια ἔξω. Πολλοί ἄνθρωποι κυριολεκτικά πεινοῦν, πρέπει νά τούς βοηθήσουμε. Κάποιοι ἀπό ντροπή κρύβουν τό πρόβλημά τους καί δέν τό δείχνουν. Πρέπει κι αὐτούς νά τούς πλησιάσουμε καί νά τούς βοηθήσουμε καί τό ἔργο μας αὐτό νά τό κρατᾶμε μυστικό καί ἀπόρρητο”.

Λόγοι ἐπίκαιροι τοῦ Ὁσίου Βησσαρίωνος, λόγοι πού μᾶς ἐμπνέουν καί μᾶς παρηγοροῦν, λόγοι πού μᾶς δείχνουν ποιό δρόμο θά ἀκολουθήσουμε.

Ὁ Ὅσιος Βησσαρίων ἡγεῖται φέτος στόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης.

Ὁ Ὅσιος Βησσσαρίων εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖος μᾶς βεβαιώνει, ὅτι ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας μας “πιάνει τόπο”, διότι “ἡ ἀγάπη πιάνει τόπο”!

Σᾶς καλῶ καί σᾶς προσκαλῶ μέ πολλή ἀγάπη νά δώσετε ὅλο σας τό εἶναι, ὥστε “ἡ ἀγάπη  ὅλων μας νά πιάσει τόπο”.

Στηρίξτε τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης καί χαρεῖτε τήν προσφορά τῆς Ἀγάπης.

Ἡ ἀγάπη σας θά πιάσει τόπο!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Το Γύθειο εόρτασε την Υπαπαντή

Ὡς εἶναι γνωστόν, ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου εἶναι ἐπισήμως ἡμέρα ἀργίας γιά ὁλόκληρο τό Γύθειο μέ Π.Δ. ὑπ' ἀριθμ. 226/16-7-1932 ἐπί Προέδρου...

«Οἱ καιροὶ οὐ μενετοί»

Στην κωμόπολη Καστελλάνοι στην Μέση Κέρκυρα, λειτούργησε και ομίλησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, στον ιστορικό και παλαίφατο ιερό...

H πίστις σας στον Θεό πάντα κερδίζει το έλεος Του

Την Κυριακή 17η του Ματθαίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βρυούλων κ.κ. Παντελεήμων Ιερούργησε είς τον Ιερόν Ναόν της Παναγίας στο Ωραιόκαστρο της Ι. Μητροπόλεως Νεαπόλεως...

Λαοθάλασσα πιστών στον εορτασμό της «Παναγίας Υπαπαντής» στην Καλαμάτα

Με λαμπρότητα, κατάνυξη και την παρουσία χιλιάδων πιστών, εόρτασε η Καλαμάτα την Πολιούχο της «Παναγία Υπαπαντή», στο πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της. Στον Όρθρο και...

Δήλωση του Μητρ. Δημητριάδος για την κοίμηση του Περγάμου Ιωάννη

Με βαθιά οδύνη πληροφορηθήκαμε την εις Κύριον εκδημία του Γέροντος Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ιωάννη Δ. Ζηζιούλα, μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία του. Ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης,...

Η εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου στη Λάρισα

Στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Δεσποτοθεομητορικής εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου...

«Ἒπεσαν γιά τήν Πατρίδα. Ἀθάνατη ἡ μνήμη τους»

Δέηση ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν, τῶν δύο Πιλότων τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, τοῦ Μάριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα ἀπό τήν Τρίπολη καί τοῦ Εὐσταθίου Τσιλτακίδη ἀπό τό Νευροκόπι,...

Η ιερότητα της μητρότητας

Η εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου «ιεροπρεπώς» τιμήθηκε και φέτος, κατά παράδοση, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας Διδυμοτείχου, όπου ιερούργησε ο οικείος Μητροπολίτης...

Έλευση Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Παραμυθίας στα Γρεβενά

«Η Παναγία η Παραμυθία ήρθε για να φωλιάσει στις καρδιές μας». Με αυτά τα λόγια κατέληξε τον σύντομο λόγο του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών...

Πανηγυρικός Εσπερινός της Υπαπαντής του Κυρίου στην Πατρίδα Ημαθίας

Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της...

Οι αμπελουργοί και ελαιοπαραγωγοί της Λαμίας τίμησαν τον Άγιο Τρύφωνα

Πανηγύρισε ο Ναός του Αγίου Τρύφωνος στη Νέα Άμπλιανη Λαμίας, ο οποίος κτίσθηκε δαπάναις του Συλλόγου Αμπελουργών του Ν. Φθιώτιδος.           Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος...

Η εορτή του Αγ. Τρύφωνος στις Βαρβάρες Βέροιας

Την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου, εορτή του Αγίου Τρύφωνος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο Λόγο στον...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για την Πολιούχο της Καλαμάτας «Παναγία Υπαπαντή»

Σε κλίμα λαμπρότητας και κατάνυξης ξεκίνησαν το εσπέρας της Πέμπτης 1ης Φεβρουαρίου 2023, οι εκδηλώσεις εορτασμού για την Πολιού­χο και Προστάτιδα της Καλαμάτας «Παναγία...

Η εορτή του Αγίου Τρύφωνος στο Ελευθεραί Παγγαίου

Την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2023, τιμήθηκε η ιερά μνήμη του Αγίου Τρύφωνος σε αρκετές ενορίες της Μητροπόλεως μας, των οποίων οι κάτοικοι κατά πλειοψηφία είναι...
video

Γιατί δίνω τη ζωή μου στον Χριστό

Γιατί δίνω τη ζωή μου στον Χριστό. Ως Αρχηγός της Πίστης μας και Βασιλεύς των βασιλέων, ο Ιησούς Χριστός δεν εξαναγκάζει κανέναν να Τον...