Την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου και Οσίου Ιακώβου του Τσαλίκη στην Άμμο Βεροίας πραγματοποιήθηκε η υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Οσίου Δαβίδ από την ομώνυμη Ιερά Μονή της Ευβοίας.

Την Τιμία Κάρα κόμισε ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, Αρχιμ. Γαβριήλ Εμμανουηλίδης, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την Άμμο, ενώ την υποδέχθηκε ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, επικεφαλής κλήρου και λαού.

Στη συνέχεια τελέστηκε Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος κήρυξε τον θείο λόγο και εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομο, με την άδεια και την ευλογία του οποίου μεταφέρθηκε η Τιμία Κάρα, αλλά και προς τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, Αρχιμ. Γαβριήλ Εμμανουηλίδη, ο οποίος πάντοτε ανταποκρίνεται με προθυμία στο κάλεσμα της Ιεράς μας Μητροπόλεως και επισκέπτεται την ιδιαιτέρα του πατρίδα, αναφέροντας μεταξύ άλλων: Μέ μεγάλη συγκίνηση ἀλλά καί εὐγνωμοσύνη πολλή ὑποδεχθή­καμε ἀπόψε τήν τιμία καί χαρι­τό­βρυτη κάρα τοῦ ὁσίου Δαβίδ τοῦ Γέ­ροντος, τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ, ἑνός ὁσίου ὁ ὁποῖος εἶναι ἰδιαιτέρως λαοφιλής μεταξύ τῶν πιστῶν, χάρη καί στά πολλά θαύματα τά ὁποῖα ἐπιτελεῖ.

Εἶναι ὅμως, θά ἔλεγα, ἀκόμη περισσότερο λαοφι­λής στήν ἐπαρχία μας, καθώς πολλές φορές εἴχαμε τήν εὐλογία νά ὑποδεχθοῦμε τήν τιμία καί θαυματουργό κάρα του, τήν ὁποία μέ πολλή προθυμία μεταφέρει στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, στήν πατρίδα του, ὁ πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ ὁσίου Δαβίδ, ἀρχιμανδρίτης π. Γαβριήλ, ὅποτε τοῦ τό ζητήσουμε. Καί εἴμεθα εὐγνώμονες καί ὑπό­χρεοι στήν ἀγάπη του, γιατί κάνει καί ἐμᾶς μετόχους τῆς χάριτος τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ μεγάλου αὐ­τοῦ ὁσίου, τῆς χάριτος δηλαδή τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία, κατά τήν πίστη καί τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, δέν ἀποχωρί­ζεται ἀπό τά σώματα τῶν ἁγίων, στά ὁποῖα ἐνοικοῦσε, ὅταν εὑρί­σκο­ντο στή ζωή, ἀλλά συνεχίζει νά παραμένει καί μάλιστα νά ἐνεργεῖ καί περισσότερα «θαυμάσια, μεγά­λα».

Δέν θά ἀναφερθῶ στήν ἀσκητική ζωή τοῦ ὁσίου Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ, γιατί εἶναι, πιστεύω, γνωστή σέ ὅλους μας. Θά ἤθελα ὅμως νά στα­θῶ σέ ἕνα χαρακτηριστικό της, τό ὁποῖο ἔχει κοινό ἡ δική του ζωή μέ τή ζωή τοῦ ὁσίου Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, τόν ὁποῖο ἑορτάζει αὔριο ἡ Ἐκκλησία μας, ἀλλά καί μέ τή ζωή τοῦ δικαίου Συμεών, τόν ὁποῖο ἑόρτασε σήμερα. Καί ποιό εἶναι αὐτό; Εἶναι ἡ ἀγάπη τους γιά τόν Θεό καί ὁ πόθος τους γι᾽ Αὐτόν.

Ἄν ρωτήσουμε τόν ἑαυτό μας, ἐάν ἀγαποῦμε τόν Θεό, ὅλοι θά ἀπαντήσουμε χωρίς ἀμφιβολία ὅτι τόν ἀγαποῦμε. Τί σημαίνει ὅμως ἀγαπῶ τόν Θεό; Καί πῶς τό ἀντι­λαμβάνεται ὁ καθένας μας;

Ὁ Χριστός μᾶς δίδει τόν ὁρισμό τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό βάση τοῦ ὁποίου μποροῦμε νά ἀξιολογήσου­με τήν ἀγάπη μας. Τί μᾶς λέγει; «Ὁ τηρῶν τάς ἐντολάς μου ἐκεῖνος ἐστίν ὁ ἀγαπῶν με». Ὅποιος τηρεῖ τίς ἐντολές μου, ἐκεῖνος μέ ἀγαπᾶ.

Αὐτές τήρησαν στή ζωή τους τόσο ὁ ὅσιος Δαβίδ ὅσο καί ὁ ὅσιος Ἰσί­δωρος, πού ἐγκατέλειψαν τά πά­ντα γιά νά ἀφοσιωθοῦν στόν Θεό. Καί τίς τήρησαν μέ συνέπεια, μέ ἀκρίβεια, χωρίς ἐξαιρέσεις καί χωρίς νά θέλουν νά τίς προσαρ­μό­σουν στά μέτρα τους, ὅπως κά­νουμε ἐμεῖς σέ κάποιες περιπτώ­σεις, ὅταν οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ προσκρούουν στίς ἀδυναμίες μας.

Τό ἴδιο ἔκανε καί ὁ δίκαιος Συ­μεών, ὁ ὁποῖος, ἀκριβῶς ἐπειδή τηροῦσε ἀπό ἀγάπη καί ὄχι ἀπό ἀνάγκη τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἀξιώθηκε νά χωρέσει στήν ἀγκάλη του τόν ἀχώρητο Θεό.

Ὅμως οἱ τρεῖς αὐτοί ὅσιοι δέν ἐξέφραζαν τήν ἀγάπη τους πρός τόν Θεό μόνο μέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν του. Τήν ἐξέφραζαν καί μέ τόν διακαῆ πόθο τῆς ψυχῆς τους νά δοῦν τόν Θεό, νά βρίσκονται κο­ντά του, νά αἰσθάνονται στήν ψυ­χή τους τήν παρουσία του, νά ἑνωθοῦν μαζί του. Ὁ πόθος αὐτός, πού εἶναι ἡ ἀνώτατη μορφή τῆς ἀγάπης, γινόταν καθημερινό καί διαρ­κές αἴτημα προσευχῆς, στό ὁποῖο, ὅπως γνωρίζουμε ἀπό τούς βίους καί τῶν τριῶν ὁ Θεός ἀντα­ποκρίθηκε καί τούς ἀξίωσε θείων ἐμπειριῶν.

Καί ὅταν ὁ πόθος τοῦ ἀνθρώπου γιά τόν Χριστό εἶναι τόσο μεγάλος, ὥστε δέν τοῦ ἀρκεῖ μόνο νά τηρεῖ τίς ἐντολές του, ἀλλά θέλει νά αἰ­σθάνεται ἑνωμένος μαζί του, καί δέν τόν ἑλκύει τίποτε περισσότερο ἀπό τήν ἐπικοινωνία καί τή συνά­ντησή του μέ τόν Θεό, μέ τήν ἀδιά­λειπτη προσευχή καί τή μετοχή στά ἱερά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τότε καί ὁ Θεός ἀνταποκρίνεται στό αἴ­τημά του καί κατοικεῖ στήν ψυχή του καί γίνεται γιά τόν ἄνθρωπο αὐτόν «συγκοιταζόμενος καί συνα­νι­στάμενος» καί πληροῖ τήν ψυχή του μέ τή χάρη του καί τόν ἀξιώνει οὐρανίων δωρεῶν.

Αὐτῶν τῶν δωρεῶν ἀξιώθηκαν οἱ ἅγιοι, ἀξιώθηκε καί ὁ ὅσιος Δαβίδ, τοῦ ὁποίου τή χαριτόβρυτη καί σε­πτή κάρα ἔχουμε ἀπόψε καί τίς ἑπόμενες ἡμέρες τήν εὐλογία νά προσκυνήσουμε, γιά νά λάβουμε καί ἐμεῖς χάρη ἀπό τή δική του χάρη, ἀλλά καί νά ἐνισχυθοῦμε στόν πνευματικό μας ἀγώνα, ἰδιαι­τέρως τήν περίοδο αὐτή τοῦ Τριω­δίου πού ἀρχίζει ἀπό τήν Κυριακή. Καί δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε ὅτι βα­σικό στοιχεῖο καί κινητήρια δύνα­μη γιά τόν ἀγώνα μας τόν πνευ­ματικό εἶναι ἡ ἀγάπη καί ὁ πόθος μας γιά τόν Θεό.

Τό βλέπουμε καί στή ζωή μας: ἐάν ἀγαποῦμε κάτι ἤ κάποιον, ἐάν πο­θοῦμε κάτι, κάνουμε τό πᾶν γιά νά τό ἀποκτήσουμε. Ἄς τό κάνουμε καί γιά τόν Θεό. Ἄς μιμηθοῦμε τό παράδειγμα τοῦ ὁσίου Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ καί εὔχομαι μέ τίς πρε­σβεῖες του νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἑνώ­σεώς μας μαζί του καί στή γῆ ἀλλά καί στόν οὐρανό.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Άγιον Όρος | Η Εξόδιος Ακολουθία του Γέροντος Εφραίμ της Βατοπαιδινής Σκήτης Αγίου Ανδρέα

Ρεπορτάζ: Aθανάσιος Τζάνης Στην Σκήτη του Αγίου Ανδρέα (Σεράι) στις Καρυές του Αγίου Όρους τελείτε αυτή την ώρα η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Γέροντος Εφραίμ. Όπως...

Αγιασμός εγκαινίων Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια στην Άρτα

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, το μεσημέρι, στον 1ο όροφο του παλαιού Νοσοκομείου Άρτας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος ετέλεσε τον Αγιασμό των...

Ορκωμοσία νέου ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεώς Μονεμβασίας και Σπάρτης

Το πρωί της Παρασκευής 31 Μαρτίου 2023, στο Επισκοπείο στη Σπάρτη, πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Ευσταθίου, του Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητροπόλεώς...

«Ὁ θάνατός σου, Κύριε, ἀθανασίας γέγονε πρόξενος…»

Σήμερα Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος τέλεσε πλαισιούμενος υπό πλειάδος Ιερέων, στον Ι. Ναό Αγών Αποστόλων Πέτρου και Παύλου...

Ο Μητρ. Χαλκίδος επισκέφθηκε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από τα μέλη του Δ.Σ. του Ιερού Προσκυνήματος του Οσίου...

Ο Γέροντας Γαβριήλ… Μια σύγχρονη αγία μορφή της Κύπρου!

Καθηγητής Χρήστος Κ. Οικονόμου Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστήμιου Λευκωσίας Όταν προσεγγίζουμε άγιες μορφές, όπως ο Γέροντας Γαβριήλ, Ηγούμενος της κατεχόμενης Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα, στη Σαλαμίνα της...

«Χαίρε κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις»

«Χαίρε κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις» (Χαίρε Παναγία που κυοφορείς τον οδηγό σ’ αυτούς που πλανώνται) Η αμαρτία ως εκτροπή από το θέλημα του Θεού οδήγησε τον...
video

Πώς μπορώ να έχω τον Θεό μαζί μου;

Πώς μπορώ να έχω τον Θεό μαζί μου; Θέλω στη ζωή μου τον Χριστό ή όχι; Πόσοι από εμάς έχουμε δώσει τον εαυτό μας,...

Πρόγραμμα υιοθέτησης Βυζαντινών ναϋδρίων: Πρώτες επισκέψεις σχολείων

Στό πλαίσιο τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ Προγράμματος ποῦ ἐκπονεῖ ἡ Ἱερά Μητρόπολη Καστορίας    «Υἱοθετῶ ἕνα βυζαντινό μνημεῖο», ἐπισκέφτηκαν τό μεταβυζαντινό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Καρύδη...

Άγιος Υπάτιος Επίσκοπος Γαγγρών

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ιδιαίτερη τιμητική θέση κατέχουν στην Εκκλησία μας οι άγιοι θεοφόροι Πατέρες, οι οποίοι πήραν μέρος στις Άγιες Οικουμενικές Συνόδους,...

Καθαίρεση κληρικού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας πληροφορεί τον ευαγή κλήρο και τον Ορθόδοξο λαό της πέμπτης ηπείρου ότι, με απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του...

Ο Ακάθιστος Ύμνος: Ιστορία, Δομή, Περιεχόμενο, Σύνθεση

Ιδιαίτερη είναι η αγάπη και ξεχωριστός ο σεβασμός, με τον οποίο το σύνολο των πιστών περιβάλλει την Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου. Αγάπη και σεβασμός...

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Άγιο Αρσένιο Νάξου

Στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, του χωρίου Αγίου Αρσενίου, μετέβη την Τετάρτη 29-3-2023 το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος. Ο Σεβασμιώτατος προεξήρχε...

Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος μαζί με μαθητές

Προσκεκλημένος από σχολικές κοινότητες, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος επισκέφθηκε τα παρακάτω Σχολεία. Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, το πρωί, ο Σεβασμιώτατος...

Εφραιμέσθω τα Ουράνια! Αχ αυτή η φωτογραφία! (+π.Εφραίμ Σεραγιώτης)

Αχ αυτή η φωτογραφία των δυο Εφραίμ! Εδώ, απέναντι από τούτον τον δίαυλο των ουρανίων ραδιοκυμάτων… Χαμογελαστοί και μαζί, σε μια προεικόνιση, αιώνιας δοξολογίας… Η...