“Ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι”. Κινδύνους ἐξωτερικούς, ἀλλὰ καὶ ἐσωτερικούς ἀντιμετωπίζει ἡ Ἑλλάδα μας, ἡ ἀγαπημένη μας Πατρίδα.
Ὁμιλία Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως κ. ΑΝΔΡΕΟΥ κατὰ τὴν Ἀγρυπνία τῆςἹ.Μονῆς Μολυβδοσκεπάστου (14/8/2019)
 
…Ἡ Παναγία μας σκεπάζει καὶ τὸν καθένα μας. Καὶ ὅταν τὰ κύματα τῶν θλίψεων καὶ τῶν πειρασμῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐθνικῶν κινδύνων ἀπειλοῦν νὰ πνίξουν τὴν ψυχή μας, ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ καταφυγή μας. Nαί, ἀγαπητοί μου, χριστιανοί. Κινδύνους πολλοὺς ἀντιμετωπίζει ἡ Ἑλλάδα μας, ἡ ἀγαπημένη μας Πατρίδα. Κινδύνους ἐσωτερικούς, ἀλλὰ καὶ ἐξωτερικούς. Καὶ γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω ἁγιογραφικὴ γλῶσσα, λέγω : “ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι”.
Ἄς δοῦμε, λοιπόν πρῶτα τὰ ἐσωτερικὰ προβλήματα. Ἡ προηγούμενη ἀριστερὴ Κυβέρνηση ἔκανε συστηματικὸ πόλεμο μὲ ὅλες τὶς ἀντίχριστες καὶ ἐκκλησιομάχες δυνάμεις ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, μὲ σκοπὸ τὸν ἀπογαλακτισμὸ τοῦ Ἔθνους ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὥστε νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα νέο, “οὐδετερόθρησκο”, ὅπως ἔλεγε, καὶ κοσμικὸ κράτος. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἡ Ἐκκλησία ποὺ ὑπῆρξε ἡ τροφὸς καὶ ἡ φρουρὸς τοῦ Ἔθνους, ἐπιδιώχθηκε νὰ μπεῖ στὸ περιθώριο καὶ νὰ πάψει νὰ ἀποτελεῖ τὴν βασικὴ πηγὴ ἀντλήσεως ἠθικῶν ἀντισωμάτων, μὲ σκοπὸ νὰ παραδοθοῦν οἱ ἐπερχόμενες γενεὲς, ἄβουλες καὶ ἀνενέργητες, στὶς ἐπιδιώξεις οἰκονομικῶν παραγόντων, ποὺ ξεπουλᾶνε τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καὶ ἀξία χωρὶς ἀναστολὲς γιὰ ἐλάχιστο οἰκονομικὸ κέρδος. Εἰδικότερα μέσα σ’ αὐτὴν τὴν πολεμικὴ ἐντάσσονται:
α) Τὸ αἴτημα κάποιων κύκλων γιὰ χωρισμὸ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Κράτος.
β) Ἡ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, κυρίως γιὰ νὰ ἀπαλειφθεῖ ἡ ἀναφορὰ εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, μὲ τὴν ὁποία ἀρχίζει τὸ ὑπάρχον Σύνταγμα.
γ) Ἡ προσπάθεια νὰ ἀθετηθεῖ ἡ σημαντικὴ ὑποχρέωση τοῦ Κράτους γιὰ τὴν μισθωδοσία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.
δ) Ἡ προσπάθεια ἐπίσης γιὰ τὴν ὑφαρπαγὴ τῆς ἐλάχιστης περιουσίας τῆς Ἐκκλησίας, αὐτὴ ποὺ ἔχει ἀπομήνει, τέλος πάντων.
ε) Τὸ Σύμφωνο Συμβιώσεως μεταξὺ ἑτεροφύλων καὶ ὁμοφυλοφίλων.
στ) “Ο Γάμος” τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἡ υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ ὁμοφυλοφίλους, καὶ ἡ ἀλλαγὴ φύλου στὴν ἡλικία τῶν 15 ἐτῶν.
ζ) Τὸ αἶσχος τῆς παρελάσεως ὑπερηφανίας τῶν ὁμοφυλοφίλων.
η) Ἡ παραμόρφωση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἀπὸ μάθημα Ὀρθοδόξου διδαχῆς καὶ χριστιανικῆς παιδείας.
θ) Ἡ προτεινόμενη εἰσαγωγὴ τοῦ μαθήματος τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς στὰ σχολεῖα.
ι) Ἡ καύση τῶν νεκρῶν καὶ ἡ δημιουργία κρεματορίων. Καί
ια) Ἡ προϊοῦσα ἱσλαμοποίηση τῆς Χώρας, μὲ τὶς ἀθρόες εἰσρροὲς προσφυγικῶν καὶ μεταναστευτικῶν κυμάτων.
Σ’ αὐτά, καὶ μὴ μὲ παρεξηγήσετε αὐτὰ ποὺ θ’ ἀκούσετε τώρα, αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ προσθέσω :
α) Τὴν ὑποτονικὴ ἀντίδραση τῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ κυρίως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν στὶς ἐπιθέσεις τῶν ἐκκλησιομάχων. Ἀδράνεια. Πλήρης ἀδράνεια.
β) Τὴν ἄρνηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νὰ στηρίξει τὸ Πανεθνικὸ Συλλαλητήριο μὲ τὰ 2 ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων, ποὺ ἔγινε στὴν Πλατεῖα Συντάγματος στὴν Ἀθήνα, στὶς 20 Ἰανουαρίου φέτος, ἐναντίον τῆς προδοτικῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν καὶ ὑπὲρ τῆς μιᾶς καὶ μοναδικῆς Μακεδονίας, δηλ. τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας. Καὶ
γ) Τὸ Ζήτημα τῆς μονομεροῦς καὶ ἀντικανονικῆς παραχωρήσεως Αὐτοκεφαλίας στοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.
Ὑπάρχουν, βέβαια, καὶ ἄλλα θέματα τῆς ἐσωτερικῆς ἐπικαιρότητας, ὅπως ἡ τρομοκρατία, ἡ διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικῶν, ἀκόμη καὶ μέσα στὰ σχολεῖα, καθὼς καὶ ἡ ἀφανὴς μὲν, ἀλλὰ ἔντονη ἀπαξίωση τοῦ στρατοῦ καὶ τῆς ἀστυνομίας.
Ἔχω ὑπ’ ὄψιν μου μιὰ ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ ἑνὸς ἀγνώστου μου στρατιωτικοῦ ποὺ ἀπευθύνεται στὴν Πολιτεία καὶ μεταξὺ ἄλλων λέει καὶ αὐτά :
“Εἶμαι αὐτὸς ποὺ χειριζόμουν πυροβόλο, ἔκανα πτώση μὲ ἀλεξίπτωτο, ἔκανα κατάδυση, ὁδηγοῦσα ἅρμα, ἑλικόπτερο, φρεγάτα, τζέτ, καὶ πάλι ἤμουν ὑπεύθυνος καὶ γιὰ ἄλλους ἐκτὸς ἀπὸ ‘μένα. Εἶμαι αὐτὸς ποὺ ποτὲ δὲν ζήτησε αὔξηση. Αὐτὸς ποὺ ποτὲ δὲν σταμάτησε νὰ δουλεύει. Εἶμαι αὐτός, ποὺ ὅταν ἔκανες πίσω, γιατὶ δὲν εἶχες τὸ θάρρος, πάλι ἐμένα ἔβριζες καὶ πάλι σ’ ἐμένα ἔριξες τὸ φταίξιμο, γιατὶ ἐγὼ δὲν μποροῦσα νὰ μιλήσω καθὼς δὲν ἤμουν πολιτικός. Εἶμαι αὐτὸς ποὺ διαλύει μέση καὶ αὐχένα πετῶντας μὲ τὸ ἀεροσκάφος ὑπερηχητικά. Εἶμαι αὐτὸς ποὺ ἔχω “σκοτωθεῖ” ἐν ὥρα ὑπηρεσίας κυνηγώντας τὸν “σύμμαχο” Τοῦρκο, προσπαθώντας νὰ ἐφαρμόσω αὐτὰ ποὺ ἐσὺ ἔχεις διατάξει, ἀλλὰ δὲν ἐφαρμόζεις… Εἶμαι αὐτὸς ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια κοσμεῖς μὲ ἐπίθετα ὅπως “καραβανά, βολεψάκια, κηφήνα, γραφειοκράτη, καὶ ἐγὼ δὲν σοῦ ἀπαντῶ. Εἶμαι αὐτὸς ποὺ πληρώνει ὁ ἑλληνικὸς λαός, καὶ γι’ αὐτὸ τοῦ δίνω τὰ καλύτερά μου χρόνια, καὶ τὴ ζωή μου ἀκόμα. Γιὰ νὰ ζεῖ ἐλεύθερος καὶ ἀσφαλής”.
Αὐτά, λοιπόν, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τὰ ἐσωτερικὰ προβλήματα, ὀφείλει ἡ νέα Κυβέρνηση ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τῆς 7ης Ἰουλίου, φέτος, νὰ τὰ προσέξει ἰδιαίτερως, καὶ προπαντῶς νὰ μὴν τὰ ἀφήσει νὰ χρονίσουν. Εἶναι ἀπαίτηση τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ὁ ὁποῖος θέλει, τὰ Σχολεῖα καὶ τὰ Πανεπιστήμια νὰ προσφέρουν ἀληθινὴ μόρφωση καὶ χριστιανικὸ ἦθος στὰ παιδιά μας. Ὁ Στρατὸς καὶ ἡ Ἀστυνομία νὰ ἐπιτελοῦν ἀπερίσπαστα τὸ ἔργο τους. Ὁ κιναιδισμὸς καὶ ἡ κάθε μορφὴ ἀνωμαλίας νὰ τεθοῦν ἐκ ποδῶν ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευση καὶ τὸ δημόσιο βίο. Νὰ παταχθεῖ ἡ τρομοκρατία καὶ τὸ ἔγκλημα, δηλαδὴ ὅλα αὐτὰ ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια, τόσο πολὺ ταλαιπώρησαν τὸν λαό μας. Βέβαια, λογικόν εἶναι, ὅτι ἡ Κυβέρνηση θὰ φροντίσει καὶ γιὰ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα. Ὁπωσδήποτε θὰ φροντίσει. Ὅμως, ἄν δὲν ὑπάρξει πνευματικὴ ὑποδομή, τὴν ὁποία ἐξασφαλίζει ὁποσδήποτε ἡ ἐπίλυση τῶν παραπάνω θεμάτων ποὺ ἀναφέραμε, τότε ὁ κόπος καὶ ἡ προσπάθεια θὰ ἀποβοῦν ἐπὶ ματαίῳ. Γιατὶ χωρὶς Χριστό, καὶ πίστη καὶ ζωὴ χριστιανικὴ θὰ “ποιοῦμεν οὐδὲν” κατὰ τὸν ἀψευδῆ λόγο τοῦ Κυρίου, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἔχει βεβαιώσει ὅτι “χωρὶς ἐμοῦ, οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν”.(Ἰωάν. ΙΕ΄5). Καὶ θὰ εἶναι κρῖμα ἡ νέα κυβέρνηση ποὺ ἀνέλαβε τὰ ἰνία τῆς Χώρας μὲ τόσες χρηστὲς ἐλπίδες νὰ μὴν προχωρήσει πάνω στὴ σωστὴ βάση. Ἐμεῖς τὸ εὐχόμεθα καὶ ἀναμένουμε πιστεύοντας ὅτι δὲν θὰ διαψευσθεῖ ὁ χιλιοπροδομένος λαός μας.
Ἐρχόμαστε τώρα στὰ ἐξωτερικὰ ζητήματα.
Α) ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ. Δέχονται συνεχεῖς προκλήσεις καὶ ἀπειλές, ἀπὸ τὸν ἐξ Ἀνατολῶν κακό γείτονα. Ἤδη δύο ἤ καὶ ἐνδεχομένως καὶ τρία τουρκικὰ γεωτρύπανα βρίσκονται στὴν Κυπριακὴ ΑΟΖ (Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη) ἐνῷ ἀπειλεῖται καὶ νέος “ΑΤΤΙΛΑΣ” ἐναντίων τῆς Ἑλληνικῆς Μεγαλονήσου. Ἄς μὴν ξεχνᾶμε δέ, ὅτι καθημερινῶς τουρκικὰ πολεμικὰ ἀεροσκάφη παραβιάζουν συστηματικὰ τὸν ἐναέριο χῶρο τῆς Πατρίδας μας, ἀλλὰ χάρις στοὺς ἥρωες ἀεροπόρους μας τὰ ἐχθρικὰ ἀεροπλάνα ἀναχαιτίζονται. Γι’ αὐτό , ἀδελφοί μου, στὶς προσευχές μας νὰ ἔχουμε πάντοτε τὰ γενναῖα αὐτὰ ἑλληνόπουλα, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ καύχημα καὶ τὸ καμάρι τοῦ Ἔθνους.
Β) Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΗ ΘΡΑΚΗ ΕΚΠΕΜΠΕΙ S.O.S. Ἤδη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος κατηγόρησε τὴν Πολιτεία μὲ ἀνοικτή του ἐπιστολή, ὅτι μὲ τὴν ἀνύπαρκτη πολιτική της, ἔκανε νὰ ἐκλεγοῦν, προσέξτε, τρεῖς (3) μουσουλμάνοι Εὐρωβουλευτές, καὶ κανένας χριστιανὸς στὴ Θράκη. Καὶ δὲν ἐπιδεικνύει ἡ Πολιτεία ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ ὅτι ὁ ἐκεῖ χριστιανικὸς πληθυσμὸς ἀραιώνει ἐπικίνδυνα, ἐνῷ ἀντιθέτως αὐξάνει ὁ μουσουλμανικός.
Γ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Μὲ τὴν ἐπονείδιστη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, σᾶς τὸ λέω ξεκάθαρα, καὶ τὸ ἔχω πεῖ “ urbi et orbi” , ἡ Μακεδονία ἔχει προδοθεῖ. Ξεκάθαρα πράγματα. Ἔχει προδοθεῖ. Διότι χωρὶς νὰ πάρουμε τίποτε, τὰ δώσαμε ὅλα στοὺς Σκοπιανούς : Ἐθνικότητα, Γλῶσσα καὶ Ταυτότητα. Κι’ αὐτό, μόνο καὶ μόνο διότι τὸ θέλησε ἡ Ἀμερική, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ὁ περιβόητος George Soros , καὶ γι’ αὐτὸ τὸ λόγο εἶναι θυμωμένοι μὲ τὶς ἀντεθνικὲς αὐτὲς μεθοδεύσεις, τὶς ὁποῖες, δυστυχῶς, θὰ τὸ πῶ αὐτό, καὶ νὰ τὸ σημειώσετε, καὶ τὸ ἔχω ἤδη πεῖ ἁρμοδίως, συνέπραξε μὲ τὴν ὑπογραφή του καὶ ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Ἄλλα ἔλεγε καὶ ἄλλα ἔκανε. Δυστυχῶς. Τέλος,
Δ) Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ. Ἔχει ἀφεθεῖ μόνη της μέσα στὴν πολιτικὴ ἀναταραχή, ποὺ ἔχει προκαλέσει ἡ διαμάχη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα μὲ τὸν Ἀρχηγὸ τῆς Ἀντιπολιτεύσεως Λουνζίν Μπάσα καὶ τὸν Πρόεδρο τῆς Χώρας Ἰλλίρ Μέτα. Προεκλογικὰ καὶ γιὰ λόγους σκοπιμότητος ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση (ἡ προηγούμενη) ἔδωσε ξανὰ τὴν σύνταξη τοῦ ΟΓΑ στοὺς Βορειοηπειρῶτες. Τόσα χρόνια φωνάζαμε : Δῶστε τὴν Σύνταξη στοὺς Βορειοηπειρῶτες. Ναί, ναί, ναί, καὶ τίποτε…. Τώρα, λοιπόν, ποὺ ἔφθαναν οἱ ἐκλογὲς δώσανε τὴν σύνταξη. Μὰ τώρα αὐτὰ δὲν εἶναι σοβαρὰ πράγματα. Οὔτε μπορεῖ νὰ καυχᾶται μία παράταξη πολιτική ὅτι κάνει περήφανη ἐξωτερικὴ πολιτική. Καὶ ἐνῷ λοιπόν, ἔδωσε αὐτὴν τὴν περιβόητη σύνταξη, γιὰ τὰ ἄλλα τὰ θέματα, ποὺ ἀφορῦν τοὺς Βορειοηπειρῶτες καὶ τὴν ἐπιβίωσή τους, “ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή”, ἐνῷ καὶ οἱ “Τσάμηδες” κάνουν, ὅσο περνοῦν οἱ ἡμέρες καὶ οἱ καιροί, ἐντονότερη τὴν παρουσία τους.
Ἰδού, λοιπόν, ἀδελφοί, θέματα σπουδαῖα, μὲ τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ καταπιαστεῖ ἡ νέα Κυβέρνηση, μὲ τρόπον ὥστε νὰ ἀσκήσει πράγματι ὑπερήφανη ἐξωτερικὴ πολιτική. Ἰδού, ὅμως καὶ θέματα σπουδαῖα γιὰ τὴν προσευχή μας. Ἀπόψε στὴν Ἀγρυπνία μας, ἀλλὰ καὶ κάθε μέρα, νὰ καταφεύγουμε στὴν Κυρία Θεοτόκο, διότι “πολὺ ἰσχύει δέησις μητρὸς πρὸς εὐμένειαν Δεσπότου”. Νὰ γίνουμε καὶ νὰ μένουμε ἕνα στρατόπεδο προσευχῆς καὶ ὅπως βεβαιώνει ὁ Ἀπ. Παῦλος : “τὰ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικά, ἀλλὰ δυνατὰ τῷ Θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων” (Α΄Κορ. Ι΄ 4). Μὲ τὴν προσευχή μας, τὴν ζωή μας τὴν χριστιανική, θὰ παίρνουμε δύναμη ἀπὸ τὸν Χριστό, ὥστε νὰ γκρεμίζουμε τὰ ὀχυρὰ τοῦ πονηροῦ καὶ τῶν ὀργάνων του. Αὐτό, ἀδελφοί μου, σᾶς εὔχομαι ὁλόψυχα. Ἡ Παναγία νὰ εἶναι σκέπη καὶ βοήθεια ὅλων μας. Ἀμήν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Αν αυτός ο κόσμος ήταν έξω από καμιά Εκκλησία θα είχε φτάσει το 100 κι ο παπάς θα πήγαινε...

Πολίτες σχημάτισαν ουρές έξω από τις τράπεζες, παρά τις συστάσεις και τα μέτρα περιορισμού για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό. Αν όλος...

Θεία Λατρεία και αρχή της αναλογικότητας

Της Μαρίας Κορνάρου / Poimin.gr Από τότε που αποκοπήκαμε από τη Θεία Λατρεία δια νόμου της Κυβερνήσεως, οι ζωές ημών των θεοσεβουμένων Ορθοδόξων έχουν μείνει...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Δεν διώκεται ο Χριστιανισμός και η Εκκλησία»

Προσκεκλημένος της εκπομπής Live news και του δημοσιογράφου κ. Νίκου Ευαγγελάτου, στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ήταν σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος. Ο Σεβασμιώτατος...

Η Εκκλησία στις επιδημίες χθες και σήμερα

Αλεξάνδρου Π. Κωστάρα Ομότιμου Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης Ο κορωνοϊός, που αποτελεί την επιδημική μάστιγα της εποχής μας σε παγκόσμια έκταση, δεν είναι πρωτόγνωρη...

Η πνευματική αιχμαλωσία του αμαρτωλού

Του Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ   Είναι γεγονός, ότι δοκιµάζοντας την πρόσκαιρη αιχμαλωσία, ο λαός του Θεού διακρίνει µέσω αυτής µίαν άλλη αιχµαλωσία,...

Όταν αναθέτουμε τό μέλλον μας στον Θεό, Τόν υποχρεώνουμε νά μας βοηθήση

– Γέροντα, νιώθω μιά ανασφάλεια, εχω άγχος. – Άσφαλίσου, βρέ παιδάκι μου, στον Θεό. Μόνον την ασφάλεια τού αυτοκινήτου ξέρεις; Τήν ασφάλεια τού Θεού δέν...
video

Νέα καινοτόμα δράση διαδικτυακών Κατηχητικών Συναντήσεων από την Ι.Μ. Κίτρους

 Με δεδομένες τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν σε όλη τη χώρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης...

Τι θα κάνουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα;

ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΟΥ ΝΕ­ΑΣ ΣΜΥΡ­ΝΗΣ Σ Υ Μ Ε Ω Ν Ἐν ὄ­ψει τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Ἑ­βδο­μά­δος, τοῦ ἁ­γί­ου Πά­σχα —ἀλ­λά καί τῆς Δι­α­και­νη­σί­μου Ἑ­βδο­μά­δος—, θά...
video

Ποιὸς εἶδε ἄνοιξη καιρό… ἐκκλησιές δίχως ἀνθρώπους κι ἀμοναχό του τὸν παπᾶ, τὰ Ἅγια νὰ βγάνει…

Στρατάκης Νίκος: Ποιὸς εἶδε ἄνοιξη καιρό... σοκάκια ἐρημωμένα μὲ παραθύρια σφαλιχτά κι αὐλὲς δίχως βεγγέρα Μαρτσάκης Ἀντώνης: Ποιὸς εἶδε ἄνοιξη καιρό... νὰ μὴ βλογούνται γάμοι κεριὰ νὰ μὴν ἀνάβουνε,...

Τίποτε δεν πρέπει να κάνουμε για επίδειξη

Είπε ο αββάς Ησαϊας: "Νομίζω πώς είναι πολύ σπουδαίο και πολύτιμο αγαθό να νικήσει κανείς την κενοδοξία και να προκόψει στη γνώση του Θεού. Γιατί...

Σας ἐρωτω· ἐὰν βγῇ ἕνα διάταγμα «Ὅποιος πάῃ στὴν ἐκκλησία, θὰ ἐκτελῆται», ποιός θὰ τὸ ἀψηφήσῃ; Οὔτε ὁ παπᾶς...

Ἕνα ἀπὸ τὰ γνωρίσματα τῶν ἁγίων εἶνε – ποιό; Τὸ εἶπε ὁ Χριστός· Ὅποιος μὲ ὁμολογήσῃ, θὰ τὸν ὁμολογήσω κ’ ἐγὼ μπροστὰ στὸν οὐράνιο...

Ὁ Μέγας Κανών

Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις τό τέλος ἐγγίζει καί μέλλεις θορυβεῖσθαι ἀνάνηψον οὖν, ἵνα φείσηταί σου Χριστός ὁ Θεός, ὁ πανταχοῦ παρών...

«Καταιγιστική» επιστολή του Μητρ. Μεσογαίας στην Κεραμέως – Ούτε σε αθεϊστικά καθεστώτα η απαγόρευση της θείας λατρείας

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου, που απέστειλε στην κ. Νίκη Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. ...

Νέο «Συγχωροχάρτι» από το Βατικανό

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ  Εν Πειραιεί τη 30η Μαρτίου 2020  ΝΕΟ «ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ» ΑΠΟ ΤΟΒΑΤΙΚΑΝΟ: Η ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ «ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ»...

Ιερέας σε Μητσοτάκη – Σας τιμούν εικόνες με περιπολικά έξω από εκκλησίες;

Ο ιερέας Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, κληρικός της Μητροπόλεως Πατρών, με ηλεκτρονικό μήνυμά του προς δεκάδες αποδέκτες, κοινοποιεί επιστολή του προς τον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο...