Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε τα Θυρανοίξια του Ιερού Παρεκκλησίου του Αγίου Φανουρίου στο Καψοχώρι.

Στην συνέχεια ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στον Εσπερινό και κήρυξε το θείο λόγο, ενώ στο τέλος χειροθέτησε Πρωτοπρεσβύτερο τον εφημέριο της ενορίας π. Σωτήριο Παπαδόπουλο.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Πνευματικῶς ἡμᾶς πιστοί συνή­γαγε σήμερον ὁ προφήτης Δα­νιήλ», ψάλλει ὁ ἱερός ὑμνογράφος γιά τόν ἅγιο προφήτη Δανιήλ καί τούς τρεῖς ἐν καμίνῳ παῖδες τούς ὁποίους ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας, μαζί μέ τόν ἅγιο Διονύσιο, ἀρχιε­πί­σκοπο Αἰγίνης τόν  θαυματουρ­γό.

Ἀλλά δέν μᾶς συγκέντρωσαν σή­με­ρα ἐδῶ μόνο οἱ ἑορταζόμενοι ἅγιοι. Μᾶς συνεκέντρωσε καί ὁ ἅγι­ος μεγαλομάρτυς Φανούριος πρός τιμήν τοῦ ὁποίου τελέσαμε πρίν ἀπό λίγο τά θυρανοίξια τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ Παρεκκλησίου, τό ὁποῖο ἀνήγειρε ἡ εὐλάβειά σας πρός τόν ἅγιο. Καί εἶναι ἄξιο ἐπαί­νου τό γεγονός, διότι ἡ πα­ρουσία καί ἡ λειτουργία ναῶν καί παρεκ­κλησίων στίς πόλεις καί τά χωριά μας δέν εἶναι περιττή πολυτέλεια, ὅπως ἴσως κάποιοι νομίζουν, ἀλλά εἶναι εὐλογία καί χάρη.

Ὅλοι γνωρίζουμε καί ὅλοι τό ἀντιλαμβανόμεθα κοιτάζοντας γύ­ρω μας ὅτι ζοῦμε σέ ἕναν κόσμο στόν ὁποῖο ἐπλεόνασε ἡ ἁμαρτία. Ζοῦμε σέ ἕναν κόσμο πού μοιάζει μέ τήν κάμινο τήν καιομένη, μέσα στήν ὁποία ἔριξε ὁ βασιλεύς Να­βουχοδονόσωρ τούς τρεῖς παῖδες καί τόν προφήτη Δανιήλ, ἐπειδή πίστευαν στόν ἀληθινό Θεό καί δέν προσκυνοῦσαν τήν εἰκόνα τοῦ ἐπιγείου βασιλέως.

Καί τί συνέβη τότε; Ὁ Θεός τούς προστάτευσε μέ θαυμαστό τρόπο ἀπό τίς φλόγες καί ἐκεῖνοι τόν ὑμνοῦσαν καί τόν δοξολογοῦσαν γιά τή σωτηρία πού τούς χάρισε.

Κάτι ἀνάλογο κάνει ὅμως ὁ Θεός καί μέ μᾶς πού τόν πιστεύουμε καί δέν δεχόμαστε νά προσκυνήσουμε τά σύγχρονα εἴδωλα. Μᾶς χαρίζει τή σωτηρία καί μᾶς λυτρώνει ἀπό τή φλεγόμενη κάμινο τῆς ἁμαρ­τίας καί τῆς κακίας τοῦ κόσμου μέ­σα στήν Ἐκκλησία του, μέσα στούς ἱερούς μας ναούς. Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς ψάλλουμε μέσα σ᾽ αὐ­τούς καί ὑμνοῦμε τόν Θεό, γιατί μᾶς χαρίζει μέ τή σωτηρία.

Οἱ ναοί καί τά παρεκκλήσια μας εἶναι θεῖες παρεμβολές, εἶναι οὐ­ράνια σκηνώματα, μέσα στά ὁποῖα οἰκεῖ ὁ Θεός, οἰκοῦν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας καί προσφέρουν τήν χάρη τοῦ Θεοῦ σέ ὅλους ὅσους εἰσέρχονται μέ πίστη καί εὐλάβεια σ᾽ αὐτούς.

Οἱ ναοί καί τά παρεκκλήσια μας ἀποτελοῦν γιά ὅσους πιστεύουν, ἀλλά καί γιά ὅσους ἀκόμη δέν πιστεύουν, διαρκῆ ὑπενθύμιση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ. Μᾶς θυμί­ζουν ὅτι ὁ Θεός εἶναι μεθ᾽ ἡμῶν, εἶναι ἀνάμεσά μας, καί ὅτι οἱ ἅγιοι δέν εἶναι ξένοι, ἀλλά εἶναι οἰκεῖοι καί συμπολίτες μας, πού πρεσβεύ­ουν γιά μᾶς καί μᾶς συμπαρί­στα­νται στόν ἀγώνα τῆς ζωῆς μας, ἰδίως ὅταν ἐπικαλούμεθα τή βοή­θειά τους.

Μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅμως καί κάτι ἀκόμη. Καί αὐτό εἶναι αὐτό πού λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅτι καί ἐμεῖς, ὁ κάθε ἕνας ἀπό ἐμᾶς, ὁ κά­θε πιστός, εἶναι «ναός Θεοῦ ζῶν­τος» μέσα στόν ὁποῖο ἐνοικεῖ ὁ Θεός.

Γι᾽ αὐτό καί θά πρέπει νά προσπα­θοῦμε, ὅπως φροντίζουμε τούς ναούς καί τά παρεκκλήσια μας νά εἶναι εὐπρεπισμένα καί καθαρά, ἔτσι νά εἶναι καί ἡ ψυχή μας εὐ­πρε­πισμένη καί καθαρή γιά νά ἐνοι­κεῖ ὁ Θεός μέ εὐχαρίστηση σέ αὐτή.

Αὐτό θά πρέπει νά τό ἐπιδιώξου­με ἰδιαίτερα αὐτές τίς ἡμέρες πού προετοιμαζόμαστε γιά νά ἑορτά­σου­με τά Χριστούγεννα. Νά προε­τοι­μάσουμε τίς ψυχές μας, νά τίς καθαρίσουμε καί νά τίς εὐπρεπί­σου­με μέ τή νηστεία, μέ τήν ἐξο­μολόγηση, μέ τά ἔργα τῆς ἀγάπης μας, ὥστε νά γεννηθεῖ μέσα στήν ψυχή μας ὁ Χριστός καί νά ἑορ­τά­σουμε τά Χριστούγεννα μέ τόν Χρι­στό στήν ψυχή μας.

Αὐτό εὔχομαι νά τό ζήσουμε ὅλοι μας τά φετινά Χριστούγεννα μέ τίς πρεσβεῖες καί τοῦ ἁγίου Φα­νου­ρίου καί τῶν ἑορταζομένων ἁγίων.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό κρίθηκε ο Κτηνοτρόφος του Έβρου.. Στα «μαλακά» οι Τούρκοι! (μίλησε η δικαιοσύνη;)

Ένοχος κρίθηκε τελικά ο  κτηνοτρόφος που προσπάθησε να εμποδίσει Τούρκους να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Συγκεκριμένα του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 26 μηνών με αναστολή αλλά χωρίς κανένα...

Αυταπάρνηση και οικογένεια – Κυριακή μετά την Ύψωση

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «...ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν  καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ...»  (Μάρκ.8,34) Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, περιλαμβάνουν τὴν ἀπαραίτητη προυπόθεση γιὰ...

Επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού στον Μητροπολίτη Σύμης

Tήν Παρασκευή 18η Σεπτεμβρίου 2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος μέ ἰδιαιτέρα χαρά ὑπεδέχθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης τήν Ὑπουργό Πολιτισμοῦ...

Αγιασμό στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας τέλεσε ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Αγιασμός τελέστηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας χοροστατούντος του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερωνύμου, στο πλαίσιο της έναρξης της νέας σχολικής...

«Ήρθα να σας γνωρίσω έναν έναν» -Ο Μητρ. Φθιώτιδος στα χωριά Βούζι, Αχλαδιά και Πετρωτό

Παρά την έντονη βροχόπτωση, πραγματοποιήθηκε κανονικά η προγραμματισμένη περιοδεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Συμεών σε όμορφα και γραφικά χωριά της περιοχής του Δήμου...

Η εορτή της Αγίας Σοφίας στα Άσπρα Σπίτια

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος χοροστάτησε στον Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Άσπρων Σπιτιών, για την εορτή...

«Χριστώ συνεσταύρωμαι»

Αποστολικά Μηνύματα, Κυριακή μετά την Ύψωση 20/9/2020 «Χριστώ συνεσταύρωμαι» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου. Διανύουμε την Κυριακή μετά την Παγκόσμιο Ύψωση του...

Η Ιερωσύνη και ο Κονάνος

Αρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ιεροκήρυκος Ι. Μ. Πατρών-Δρος Θεολογίας Όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η Ιερωσύνη είναι ένα από τα ιερά Μυστήρια της...

Κρήτη: Εννέα μήνες φυλάκισης στον ιερέα που έκανε κήρυγμα για την μάσκα

Εννέα μήνες φυλάκισης για διέγερση σε ανυπακοή και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, επέβαλε σήμερα στον ιερέα το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρεθύμνου. Υπενθυμίζεται ότι ο ιερέας έκανε κήρυγμα...

Και πάλιν περί του κορωνοϊού

Θά ἀρχίσω τά ἐκκλησιολογικά κηρύγματα, πού σᾶς ὑποσχέθηκα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀλλά θεωρῶ ἀνάγκη νά σᾶς γράψω ὀλίγα πάλιν περί τοῦ...

Ο τ. Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μ. Φθιώτιδος νέος Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα

Συγχαρητήρια Επιστολή στον νέο Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Ραφαήλ Γρίβα, τ. Ιεροκήρυκα και Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος και τ. Καθηγούμενο...

«Εν ειρήνη προέλθωμεν», προέτρεψε τους νέους ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας

Το πρωί της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος μετέβη στην Ενορία των Αγίων Πάντων, στο Belmore του Σύδνεϋ, και τέλεσε...

Ο Μητροπολίτη Γαλλίας επισκέφθηκε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης  κ.  Παναγιώτης  Πικραμμένος  συναντήθηκε σήμερα με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας κ.κ. Εμμανουήλ, ο οποίος συνοδευόταν από τον κ. Faisal bin...

Ιερά Μονή Παναγίας της Ροβέλιστας

Κατά την προφορική παράδοση, η Μονή της Ροβέλιστας ανάγει την αρχή της στον 10ο αιώνα, η δε εικόνα της Παναγίας, γνωστής και ως Μοσχοβίτισσας,...

Τί εννοούμε όταν λέμε «μνημόνευση ονομάτων στην Θ. Λατρεία» και ποιοι μνημονεύονται;

Πριν από όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει μνημόνευση ονομάτων στην θεία Λατρεία. Τα ονόματα, λοιπόν, ζώντων και τεθνεώτων, μνημονεύονται στην προσκομιδή, κατά την ακολουθία...