Αρχική Συναξάρι 7ης Μαρτίου O OΣΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ

O OΣΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ