Αρχική Συναξάρι 26ης Μαρτίου Ο ΑΓΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΙΡΜΙΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΙΡΜΙΟΥ