Αρχική Συναξάρι 24ης Μαρτίου Ο ΟΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ο ΕΝ ΧΑΡΣΙΚΙΩ

Ο ΟΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ο ΕΝ ΧΑΡΣΙΚΙΩ