Αρχική Συναξάρι 22ας Μαρτίου Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ