Αρχική Συναξάρι 22ας Μαρτίου Η ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΣΟΦΙΑ Η ΕΝ ΚΙΕΒΩ

Η ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΣΟΦΙΑ Η ΕΝ ΚΙΕΒΩ