Αρχική Συναξάρι 18ης Ἀπριλίου ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΑΠΤΗΣ

ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΑΠΤΗΣ