Αρχική Συναξάρι 18ης Ἀπριλίου ΟΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΦΩΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΕΛΙΑΣ

ΟΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΦΩΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΕΛΙΑΣ