Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου,
Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου καί τῶν σύν αὐτῷ Ὑπάτου καί Θεοδούλου, τῶν ἐν Τριπόλει τῆς Συρίας.

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΥΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Λεόντιος καταγόταν ἀπό τήν λλδα κα θλησε κατ τος χρνους το ατοκρτορος Βεσπασιανο (69-79 π.Χ.). Καταταγες στ στρτευμα, διακρινόταν γι τ ρωμαλο κα μεγαλοπρεπς παρστημα, τ γενναιτητα κα νδρεα του. νεκα τν ρετν του νλθε ταχως τίς στρατιωτικές βαθμδες, γενμε- νος στρατηγς. Διορισθες στήν φρικ, δινεμε ἄφθονα ἀπό τά στρατιωτικά σιτηρέσια στος φτωχος Χριστιανος, μεταξ τν ποων συγκατελγετο κα διος, λατρεων τν να κα ληθιν Θε. Τ γεγονς τοτο πληροφορηθες γεμόνας τς Φοινκης δριανς, πστειλε τν τριβονο πατο μέ δο στρατιῶτες γι ν συλλβουν τν Λεντιο κα τν δηγσουν νπιν του. Αὐτοί, ἀφοῦ ἦλθαν κα συναναστράφησαν μετ το Λεοντου, πεσθησαν ἀπό τούς λγους του κα ἀσπσθησαν τν Χριστιανισμ, κα πατος κα ἕνας ἐκ τν στρατιωτν, ὁ Θεδουλος. Μαθντες τ γενμενα ο εδωλολτρες, εδοποησαν τν δριαν, ποος, φιχθες κ Φοινκης στήν Τρπολη, διταξε τν σλληψη ατν κα τν νπιν του προσαγωγ τους. Κα τος μν πατο κα Θεό-δουλο, φο λεγξε γι τν νυπακο τους, ποκεφλισε, τν δ Λεντιο, φο μάταια προσπθησε ν παναφρει στν εδωλολα- τρεα, διταξε ν μαστιγωθεῖ νηλες, ν κρεμασθεῖ κα καταξε-σχισθεῖ τίς σρκες δι σιδηρν νχων κα ν γκλεισθεῖ στή φυ-λακ. Τν πόμενη, καλσας κ νου τν Λεντιο κα μ δυνηθες πλι ν μεταπεσει ατν, διταξε τν κατπιν σκληρν βασανι-στηρων θαντωσή του. Ἔτσι, ἀφοῦ τόν ἐξάπλωσαν στή γῆ καί τοῦ ἔδεσαν τεντωμένα τά χέρια καί τά πόδια σέ τσσερεις πασσλους, τον ἐχτύπησαν μέχρι πού παρδωσε τ πνεμα πρς τν Κριον, περιβληθες τν μραντο το μαρτυρου στφανο.

Ἡ Σύναξη αὐτοῦ ἐτελεῖτο «πέραν ἐν τῷ Μαρωδίῳ» καί στόν εὐκτήριο οἶκο αὐτοῦ κοντά στήν «Πόρτα τῆς Πηγῆς»1.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Λεοντίου, τοῦ ποιμένος, τοῦ πέραν τοῦ ἄστεως.

Ὁ Ὅσιος Πατέρας μας Λεόντιος ἐκοιμήθηκε εἰρηνικά.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Αἰθερίου, τοῦ ἐν Νικομηδείᾳ.

Εἶναι ἄγνωστος ὁ τόπος καταγωγῆς τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Αἰθερίου. θλησε κατ τος χρνους το ατοκρτορος Μαξιμια-νο (286-305 μ.Χ.). Συλληφθες π το ρχοντος λευσου γι τν πρς τν Χριστν πστη του κα ρνηθες ν θυσισει στ εδωλα, κηκε μέ πυρακτωμν σίδερα στά τα, στε οἱ κρες τν φθαλ-μν του κατπεσαν. δθηκε στή συνέχεία π τροχο, κρεμσθη-κε δι χαλινο ἀπό τό στμα, κατακηκε τίς σρκας μέ ναμμνες λαμπδες, και ἀφοῦ τόν ξάπλωσαν π πυρακτωμνης σχρας, τόν πεκεφάλισαν, τό 303 μ.Χ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ,μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἐλπιδίου.

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἐλπίδιος ἐτελειώθηκε μαρτυρικά στήν Γαλ-λία κατά τόν 4ο αἰώνα μ.Χ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων δύο Μαρτύρων, τῶν ἐκ Κύπρου.

Οἱ δύο αὐτοί Μάρτυρες ἐμαρτύρησαν, ἀφοῦ τούς ἔκαψαν τούς πόδες.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἐράσμου.

Ὁ Ὅσιος Πατέρας μας Ἔρασμος ἐτελειώθηκε εἰρηνικά.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Κυριακοῦ καί Παύλης.

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυριακός καί Παῦλα ἐμαρτύρησαν, το 305 μ.Χ., λιθοβολούμενοι στήν Μάλαγα2 τῆς Ἱσπανίας ἐπί τῆς βασι- λείας τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284-305 μ.Χ.).

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ σύναξις τοῦ ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ, πλησίον τοῦ ἁγίου Ἰουλιανοῦ, ἐν τῷ Φόρῳ.

Ὁ ναός ἔκειτο κοντά στό Τσεμπερλῆ-Τάς και ἀνηγέρθηκε ὑπό τοῦ Ἀναστασίου τοῦ Θρακός3.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν Γρηγορίου, Δημητρίου καί Καλογήρου, τῶν Ἀναχωρητῶν.

Ὁ Ἐπίσκοπος Γρηγόριος, ὁ Διάκονος Δημήτριος καί ὁ ἐρημί-της Καλόγηρος ἔζησαν περί τά τέλη τοῦ 5ου αἰῶνος μ.Χ. Ὁ Ὅσιος Καλόγηρος, κατά τήν παράδοση, ἐγεννήθηκε περί τό 466 μ.Χ. στήν Χαλκηδόνα. Μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης Φήλικος (483-492 μ.Χ.) ἀποσύρθηκε σέ ἐρημικό τόπο, στό ὄρος Κρόνος τῆς Σι-κελίας, καί ἄρχισε τήν ἄσκηση. Ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη, τό 561 μ.Χ. Μαζί μέ τούς συμμοναστές του Γρηγόριο καί Δημήτριο ἐκδιώχ-θηκαν ἀπό τούς αἱρετικούς Ἀρειανούς τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς, ὅπου ἐδίδασκαν τήν χριστιανική πίστη. Ἔτσι, ἐπέστρεψαν στήν Μεσσί-να τῆς Ἰταλίας, κοντά στήν περιοχή Φραγκάλατα, καί ἐκήρυσσαν τό Εὐαγγέλιο στερεώνοντας τούς Χριστιανούς στήν πίστη τοῦ Χρι-στοῦ. Καί οἱ δύο ἄλλοι Ὅσιοι Γρηγόριος καί Δημήτριος ἐκοιμήθη-σαν μέ εἰρήνη4.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀμάνδου, ἐπισκόπου Μπορντώ τῆς Γαλλίας.

ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΜΑΝΔΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΒΕΡΙΝΟΥ ΜΠΟΡΝΤΩ

Ὁ Ἅγιος Ἀμάνδος, προικισμένος ἀπό τόν Κύριο μέ πνευμα-τικά χαρίσματα, διετέλεσε διδάσκαλος τοῦ Ἁγίου Παυλίνου τῆς Νόλα ( 22 Ἰουνίου), τόν ὁποῖο καί ἐβάπτισε. Ἐξελέγη μετά τήν κοίμηση τοῦ Ἁγίου Δελφίνου ( 24 Δεκεμβρίου), Ἐπισκόπου τῆς πόλεως Μπορντώ τῆς Γαλλίας, ὡς Ἐπίσκοπος αὐτῆς, γιά νά παραι-τηθεῖ, προκειμένου νά ἀσκητέψει, χάριν τοῦ Ἁγίου Σεβερίνου ( 23 Ὀκτωβρίου). Μετά τήν κοίμηση τοῦ Σεβερίνου, ὁ Ἅγιος Ἀμάνδος ἐπανῆλθε καί πάλι στό θρόνο του καί ἐποίμανε μέχρι τῆς κοιμήσεώς του τό ποίμνιό του θεοφιλῶς και θεαρέστως. Ἐκοιμήθηκε με εἰρήνη, τό 431 μ.Χ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Φορτουνάτου, τοῦ Φιλοσόφου.

Ὁ Ἅγιος Φορτουνάτος καταγόταν ἀπό τήν πόλη Βερσέϊλ τοῦ Πεδεμοντίου καί γιά τήν ἁδρότατη παιδεία του ἐπονομάσθηκε Φι-λόσοφος. Ἐξελέγη γιά τή φιλομάθεια καί εὐσέβειά του Ἐπίσκοπος στήν Λομβαρδία, ἔπειτα δέ ἀποσυρθείς στήν πόλη Σέλλ τῆς Γαλλίας, συνδέθηκε διά φιλίας μέ τόν Ἐπίσκοπο τῶν Παρισίων Ἅγιο Γερ-μανό ( 28 Μαῒου). Ἔγραψε τό βίο τοῦ Ἁγίου Μαρκέλλου, Ἐπι-σκόπου Παρισίων (1 Νοεμβρίου), καί ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη, τό 569 μ.Χ.5

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Λεοντίου, τοῦ ἐν τοῖς σπηλαίοις τοῦ Κιέβου.

Ὁ Ὅσιος Λεόντιος ἔζησε στήν Ρωσσία κατά τόν 14ο αἰώνα μ.Χ. καί ἀσκήτεψε θεοφιλῶς στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου. Στή μονή τοῦ εἶχε ἀνατεθεῖ τό διακόνημα τοῦ Κανονάρχη. Ἐκεῖ, ἀφοῦ ἀσκήτεψε θεοφιλῶς, ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη.

Ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τή μνήμη του καί στίς 28 Αὐγούστου, ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Πατέρων τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Μυροβλύτου, τοῦ ἀσκήσαντος ἐν τῇ μονῇ Διονυσίου τοῦ ἁγιω-νύμου Ὄρους.

Ὅσιος Λεόντιος καταγόταν ἀπό τό Ἄργος τῆς Πελοπον-νήσου καί ἔζησε κατά τό β΄ ἥμισυ τοῦ 16ου αἰῶνος. γκαταλεψας τν κσμο, ποσρθηκε στήν Ἱερά Μονή τοῦ Διονυσίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπου παρμεινε σκομενος μέ αὐστηρότητα π ξήντα ὀκτώ τη, κατ τν διρκεια τν ποων δν ξλθε οὔτε μία στιγμή ἀπό τή μονή. Ἀξιώθηκε ἀπό τόν Τριαδικό Θεό το προφητι-κο χαρσματος, μετά δέ τήν ὁσιακή κοίμησή του μρο νβλυσε κ τν ερν ατο λειψνων.

Ὁ Ὅσιος Διονύσιος ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη μετά μικρή ἀσθέ-νεια, τό 1605.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Πέτρου, τοῦ ἐκ Σερβίας.

Ὁ Ὅσιος Πέτρος (Κόρις) ἐγεννήθηκε στίς 18 Ἰουνίου 1215 στό Κόσσοβο κοντά στό Πέκ, ἀπό οἰκογένεια ἀρχοντική καί πλούσια. Μετά τό θάνατο τῶν γονέων του ἀκολούθησε μαζί μέ τήν ἀδελφή του τήν ὁδό τοῦ μοναχικοῦ βίου. Ἀρχικά ἐκάρη μοναχός στή μονή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ἀλλά ἀργότερα ἀποσύρθηκε ὡς ἐρημίτης σέ ἕνα σπήλαιο τοῦ ὄρους Σάρα. Ἐκεῖ ἀσκήτεψε θεοφιλῶς καί ὁ Ἅγιος Θεός τόν ἐπροίκισε μέ πολλά πνευματικά χαρίσματα. Πλῆθος κόσμου συνέρρεε κοντά του, γιά νά τόν συμβουλευθεῖ καί νά ταχθεῖ ὑπό τήν πνευματική του καθοδή-γηση.

Ἀφοῦ ἔφθασε σέ βαθύ γῆρας, ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἰωαννικίου, μητροπολίτου Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας.

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ἰωαννίκιος (Λίποβατς) ἐγεννήθηκε στίς 16 Φεβρουαρίου 1890 στήν κωμόπολη Στολίβ τῆς περιοχῆς τῆς Μπό-κα Κοτόρσκα πού τότε ἀνῆκε στό βασίλειο τῆς Δαλματίας. Μετά τίς ἄριστες θεολογικές σπουδές του, ἐνυμφεύθηκε, ἐχειροτονήθηκε διάκονος καί πρεσβύτερος καί ἐδίδαξε θεολογία στό Βουκουρέστι ἀπό τό 1925 μέχρι τό 1940. Γρήγορα ἔχασε τήν πρεσβυτέρα του, Τό 1939, ἐξελέγη Ἐπίσκοπος τῆς ἐπαρχίας Βουντίμ καί τό ἑπόμενο ἔτος ὀνομάσθηκε Μητροπολίτης Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας.

Ἡ ἀρχιερατεία του ἦταν δύσκολη. Κατά τή διάρκεια τοῦ Β΄ παγκόσμιου πολέμου τό Μαυροβούνιο καταλήφθηκε ἀπό τούς Ἰτα-λούς. Πολλοί ἐφυλακίσθηκαν καί ὁ Ἐπίσκοπος Ἰωαννίκιος ἐφρό-ντισε νά ἐπισκέπτεται τούς φυλακισμένους συμπατριῶτες του καί νά τούς μοιράζει τρόφιμα, ἐνῶ τούς ἐνίσχυε πνευματικά.

Τήν ἄνοιξη τοῦ 1945 συνελήφθη ἀπό τίς κομμουνιστικές ἀρχές μαζί μέ 70 ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς του καί ὁδηγήθηκε στό Ζάγ-κρεμπ. Κατηγορήθηκε γιά συνεργασία μέ τούς Ἰταλούς μετά ἀπό ψευδομαρτυρία. Μέ ἐντολή τοῦ Milovan Dilas6, τόν μετακίνησαν στό Βελιγράδι, ὅπου καί τόν ἐδολοφόνησαν πλησίον τῆς περιοχῆς Ἀραντέλοβατς, στίς 18 Ἰουνίου 1945.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐν Μπογκολιούμπσκϊυ τῆς Ρωσσίας.

Τό προσωνύμιο τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου, Παναγία τοῦ Μπογκολιούμπσκϊυ, ὀφείλεται στό ὄνομα τοῦ πρίγκηπος Ἀνδρέου Μπογκολιούμπσκϊυ († 4 Ἰουλίου), ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν ἐπιθυμία νά ἁγιογραφηθεῖ ἡ Θεοτόκος, σέ ἀνάμνηση τῆς παρουσίας τῆς Θεο-μήτορος σ’ αὐτόν κατά τόν 12ο αἰώνα μ.Χ.

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ἀνήγειρε πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου ναό καί τή μονή τῶν Γενεθλίων τῆς Θοτόκου. Κοντά στό μοναστήρι ἐδη-μιουργήθηκε ἕνα χωριό, τό ὁποῖο ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ πρίγκηψ ὀνό-μασε Μπογκολιούμπσκϊυ (=ἀγαπημένο ἀπό τόν Θεό).

Ἡ εἰκόνα παριστᾶ τήν Θεομήτορα ὁλόσωμη, μέ εἰλητάριο στό χέρι, νά ἀπευθύνεται, σέ στάση μεσιτείας πρός τόν Κύριο, ὁ ὁποῖος εὐλογεῖ διά τῆς Δεξιᾶς Χειρός.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν!

1 Παρισινός Κῶδιξ 1567 φ. 46β. Σωφρονίου Εὐστρατιάδου, Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδό-ξου Ἐκκλησίας, σελ. 272-273.
2 Ἡ Μάλαγα ἐκτίσθηκε ἀπό τούς Φοίνικες, καταλήφθηκε ἀπό τούς Ρωμαίους τό 205 π.χ. καί ἐπί αὐτοκράτορος Βεσπασιανοῦ (60-79 μ.Χ.) ἔλαβε αὐτοδιοίκηση.
3 Μανουήλ Γεδρεών, Βυζαντινόν Ἑορτολόγιον, σελ. 116. Ὁ χρονογράφος Θεοφάνης ἀναφέρει περί τοῦ ναοῦ, τό 569 μ.Χ.
4 Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο, σελ. 147.
5 Ἐμμανουήλ Γ. Παντελάκη, Φορτουνᾶτος ἅγιος, Μεγάλη Ἑλληνική Ἐγκυκλοπαιδεία, τόμος 24ος, Ἀθῆναι 1934, σελ. 134.
6 12 Ἰουνίου 1911-20 Ἀπριλίου 1995. Πολιτικός τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος, συγγραφέας καί παρτιζάνος κατά τή διάρκεια του Β΄ παγκόσμιου πολέμου.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εορτάστηκε η Σύναξη της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης στην Χαλκίδα

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η Σύναξη της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, στον οποίο και φυλάσσεται, ως πολύτιμος θησαυρός, η...

Ιερά Μονή Παναγίας της Ροβέλιστας

Κατά την προφορική παράδοση, η Μονή της Ροβέλιστας ανάγει την αρχή της στον 10ο αιώνα, η δε εικόνα της Παναγίας, γνωστής και ως Μοσχοβίτισσας,...

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο Μητροπολίτης Κορίνθου

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε χθες Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για την Έρευνα και...

Εορτή Ευρέσεως και Ανακομιδής των Ι. Λειψάνων των Αγ. Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Με δέουσα λαμπρότητα τιμήθηκε εις την Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, η ανάμνηση της επετείου της ευρέσεως και ανακομιδής...

Νέος πνευματικός στην Ηλιούπολη

Η εορτή των αγίων Αναργύρων τιμήθηκε στον ομώνυμο ναό τους, στην Ηλιούπολη. Ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος...

Ανακύκλωση για το ενοίκιο πρώην αστέγου

Μία από τις πολλές δράσεις φιλανθρωπίες της εκκλησιαστικής κοινότητας του ναού της Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020. 1620 κιλά ανακυκλώσιμων υλικών,...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος επέστρεψε στα καθήκοντά του

Ο ΜακαριώτατοςΑρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος, μετά την επιτυχή αγγγειοπλαστικήεπέμβαση που πραγματοποιήθηκε στο Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ των Τιράνωντην Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020...

Εορτή Καταθέσεως της Τιμίας Εσθήτος Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Με την συμμετοχή των πιστών και την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων  εορτάσθηκε η Εορτή της Καταθέσεως της Εσθήτος της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας  Θεοτόκου...

Στην Ιστορική και Μαρτυρική πόλη της Υπάτης περιόδευσε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Την Ιστορική και Μαρτυρική πόλη της Υπάτης, την Ιερά Καθέδρα της πάλαι ποτέ Επισκοπής Νέων Πατρών, της οποίας πρώτος Επίσκοπος...

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο στηρίζει το έργο της Αρχιεπισκοπής

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου και οι Αντιπρόεδροι Νίκος Γρέντζελος και Ηλίας Μάνδρος επισκέφθηκαν σήμερα...

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Αρχιεπισκοπής και υπ. Υποδομών

Ρεπορτάζ, Μάκης Αδαμόπουλος, Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπεγράφη σήμερα το πρωί στην Αρχιεπισκοπή...

Η εορτή των Αγίων Αναργύρων στην Μητρόπολη Κορίνθου

Με πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε κι εφέτος η πανήγυρις της μνήμης των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, των καταγόμενων από την Ρώμη, στην Ι. Μητρόπολη...

Δύο περιστατικὰ σὲ κοιμητήρια

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη Δύο περιστατικὰ εἶναι ἡ ἀφορμὴ τῶν ὅσων θὰ σημειώσουμε. Καὶ τὰ δύο συνέβησαν σὲ χῶρο κοιμητηρίου. Τὸ πρῶτο: Βρισκόμουν σ'ἕνα κοιμητήριο, ἀναμένοντας...

Η εορτή των Αγ. Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στην Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, παραμονή της εορτής των αγίων και ενδόξων αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, χοροστάτησε...

6 χρόνια από την εις Επίσκοπον χειροτονία

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και τέλεσε την Θεία Λειττουργία στον Ιερό...