Αρχική Συναξάρι 17ης Ἀπριλίου ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΡΣΙΔΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΡΣΙΔΟΣ