Αρχική Συναξάρι 17ης Ἀπριλίου ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΩΜΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΩΜΗΣ