Αρχική Συναξάρι 17ης Ἀπριλίου ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ, Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ

ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ, Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ