Αρχική Συναξάρι 16ης Μαρτίου ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΜΗΝ ΟΙ ΕΚ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΜΗΝ ΟΙ ΕΚ ΓΕΩΡΓΙΑΣ