Αρχική Συναξάρι 11ης Ἀπριλίου ΟΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΗΣ ΚΟΣΤΡΟΜΑ

ΟΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΗΣ ΚΟΣΤΡΟΜΑ