Ἀπὸ 5ης ἕως 7ης Ὀκτωβρίου 2018 ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν Ἐκπροσώπων τῶν Γραφείων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει (CROCEU) ἐπραγματοποίησε τὴν ἐτήσια Συνάντησή της στὴν Βουλγαρία, μετὰ ἀπὸ τὴν εὐγενικὴ πρόσκληση τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Σόφιας καὶ πάσης Βουλγαρίας κ. Νεοφύτου. Τὸ κύριο θέμα τῆς ἐφετινῆς Συνάντησης ἦταν:«Οἱ παράγοντες ποὺ ἐνισχύουν τὴν κοινωνικὴ συνοχὴ στὴν Εὐρώπη». 

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Συναντήσεως, ποὺ φιλοξένησε τὸ Γραφεῖο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει, οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀνέπτυξαν σκέψεις ἐπὶ τοῦ θέματος. Συμμετεῖχαν Ἀκαδημαϊκοί, Εὐρωπαῖοι ἀξιωματοῦχοι, καὶ συνεργάτες τῆς Βουλγαρικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Τὰ μέλη τῆς CROCEU τόνισαν ὅτι στὴν ὅλο καὶ περισσότερο ποικιλόμορφη κοινωνία ποὺ ζοῦμε ὑπάρχει ὅλο καὶ μεγαλύτερη ἀνάγκη γιὰ ἐνίσχυση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς σὲ εὐρωπαϊκό, ἐθνικό, περιφερειακὸ καὶ τοπικὸ ἐπίπεδο. Οἱ ἐθνικὲς πολιτισμικὲς καὶ θρησκευτικὲς διαφορὲς μποροῦν νὰ προκαλέσουν τὸν φόβο γιὰ τὸν ἄλλο καὶ νὰ ὁδηγήσουν ἔτσι στὴν δημιουργία φραγμῶν, τοίχων καὶ διαιρέσεων. Ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες οἱ Ἐκκλησίες στὴν Εὐρώπη δέον ὅπως καλλιεργοῦν καὶ εὑρίσκονται σὲ Διάλογο μὲ ἄλλους κοινωνικοὺς παράγοντες, ἀφ´ἐνὸς γιὰ νὰ καταδεικνύουν τὸν οὐσιαστικὸ ρόλο ποὺ ἔπαιξε ὁ χριστιανισμὸς στὴν δημιουργία τόσο τῆς Εὐρώπης, ὅσο καὶ πιὸ πρόσφατα, τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐνῶ συγχρόνως καλοῦνται νὰ προσφέρουν ἕνα ὁλοκληρωμένο ὅραμα γιὰ τὸ μέλλον τῆς σύγχρονης πολύπλοκης καὶ πολύπλευρης κοινωνίας.

Σὲ πολὺ πιὸ συγκεκριμένο ἐπίπεδο ἡ κοινωνικὴ συνοχὴ στὴν Εὐρώπη δέον ὅπως ἐνισχυθῇ μέσω μιᾶς συνολικῆς δέσμης δημοσιονομικῶν καὶ ἐπιδοτουμένων οἰκονομικὰ κοινωνικῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν πολιτικῶν-προγραμμάτων, ποὺ θὰ ἔχουν σὰν τελικὸ στόχο τὴν ἐπίτευξη τοῦ κοινοῦ καλοῦ στόχου. Στὸ ἐπίκεντρο ὅλοι πρέπει νὰ ἔχουν τὸν σεβασμὸ γιὰ τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ μοναδικότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ποὺ εἶναι καὶ βασικὴ θέση τοῦ χριστιανισμοῦ. Μόνο μιὰ τέτοια προσέγγιση θὰ μπορέσῃ νὰ ἀναδιαμορφώσῃ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση σ´αὐτὸ ποὺ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀπὸ τὴν ἀρχή, δηλαδή, ὄχι μόνο μία ἐνιαία ἀγορὰ βασισμένη σὲ ἀπλᾶ οἰκονομικὰ συμφέροντα καὶ πάντα μὲ στόχο τὴν μεγαλύτερη οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη, ἀλλὰ μᾶλλον μία οἰκογένεια κρατῶν μὲ κοινὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες ποὺ θὰ διευκολύνουν τὴν μεγαλύτερη ἀνάπτυξη κάθε ἔθνους καὶ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου γενικώτερα.

Τὸ Σάββατο 6 Ὀκτωβρίου 2018 οἱ σύνεδροι ἐπισκέφθηκαν τὴν Στάρα Ζαγορά, ὅπου ἔλαβαν μέρος στὶς γιορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς 180ῆς Ἐπετείου ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ Μητροπολίτου Μεθοδίου Κούσεφ, τοῦ πρώτου Μητροπολίτου τῆς Ἐπαρχίας ταύτης.

Τὸ πρόγραμμα ὁλοκληρώθηκε τὴν Κυριακὴ 7ην Ὀκτωβρίου 2018 μὲ Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο, στὸ ὁποῖο προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Στάρα Ζαγορᾶς κ. Κυπριανὸς στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, συμπροσευχομένου καὶ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ. Νεοφύτου. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία τὰ μέλη τῆς CROCEU συναντήθηκαν μὲ τὸν Πατριάρχη Βουλγαρίας καὶ εὐχαρίστησαν τόσο τὸν Μακαριώτατο Πατριάρχη κ. Νεόφυτο, ὅσο καὶ τὸν Μητροπολίτη Δυτικῆς καὶ Κεντρικῆς Εὐρώπης κ. Ἀντώνιο γιὰ τὴν θερμὴ φιλοξενία. Ὁ Μακαριώτατος διαβεβαίωσε ὅλους τοὺς συνέδρους ὅτι θὰ προσεύχεται ὑπὲρ ὑγείας καὶ ἐνισχύσεως ὅλων τῶν συμμετασχόντων.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.