Την Τετάρτη 27 Ιουλίου με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, κατά την οποία άγει τα ονομαστήρια του ο Ποιμενάρχης , Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, τελέστηκε στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του εορτάζοντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος.

Στον όρθρο χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, ενώ στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο έλαβαν ακόμη μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος, Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ, Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος και Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος, ενώ συμπροσευχόμενος παρέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λβόβ κ. Φιλάρετος.

Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε η εις Διάκονον Χειροτονία του μοναχού π. Θεοδοσίου Μπούσκα, αδελφού της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας και φοιτητού της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε ετήσιο μνημόσυνο για τον μακαριστό Μητροπολίτη Κινσάσας κυρό Νικηφόρο, πνευματικό αδελφό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος, καθώς και οι δύο Αρχιερείς προέρχονται από την αδελφότητα του μακαριστού Υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γέροντος Γερασίμου Μικραγιαννανίτου καθώς και για την κατά σάρκα αδελφή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος, μακαριστή Δέσποινα Δερμεντζόγλου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων στην ομιλία του κατά την Χειροτονία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οὐδείς στρατευόμενος ἐμπλέκε­ται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ».

Πρός τόν μαθητή του Τιμόθεο, τόν ἐπίσκοπο Ἐφέσου, ἀπευθύ­νε­ται ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος, καί τόν συμβουλεύει σάν στοργικός πατέρας.

Γνωρίζει ὁ μέγας ἀπόστολος πόσο εὔκολο εἶναι νά παρασυρθεῖ ὁ ἄν­θρωπος καί πολύ περισσότερο ὁ νέος ἄνθρωπος ἀπό τίς μέριμνες καί τίς ἀσχολίες τῆς ζωῆς, πόσο εὔ­κολο εἶναι νά θελήσει νά ἀκολου­θή­­σει τόν συρμό τῆς ἐποχῆς, τίς τά­σεις τῆς μόδας, τίς συνήθειες τῶν ἀνθρώπων, γιά νά γίνει ἀρε­στός στόν κοινωνικό του περίγυρο. Ὅμως γιά τόν μαθητή του Τιμόθεο πού ἀπό μικρός πίστευσε στόν Χρι­στό καί ἔγινε μέλος τοῦ μυστικοῦ σώματός του καί στρατεύθηκε στόν καλόν ἀγώνα τῆς πίστεως, δέν εἶ­ναι αὐτό τό ζητούμενο. Τό ζητού­μενο δέν εἶναι νά ἀρέσει στούς ἀν­θρώπους, ἀλλά νά ἀρέσει στόν Χρι­στό, ὁ ὁποῖος τόν κάλεσε νά γίνει στρατιώτης του.

Δέν γίνεται ὅμως νά εἶναι κανείς ταυτόχρονα ἀρεστός στόν κόσμο καί στόν Χριστό. Ὁ ἀπόστολος Παῦ­λος τό τονίζει αὐτό καί στήν ἐπιστολή του πρός τούς χριστια­νούς τῆς Γαλατίας, γράφοντας «εἰ ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦ­λος οὐκ ἄν ἤμην».

Γι᾽αὐτό καί ὅποι­ος θέλει νά εἶναι ἀρεστός στόν Χριστό, θά πρέπει νά ἀποφεύγει τήν ἐμπλοκή του σέ ὅλα ἐκεῖνα πού ἀποσποῦν τόν νοῦ καί τήν ψυχή του καί τόν ἀποπροσα­νατολίζουν καί τόν ἀπομακρύνουν ἀπό τόν στόχο του.

Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο καί ὁ οὐρανοβάμων ἀπόστολος προ­­­ειδοποιεῖ: «οὐδείς στρατευόμε­νος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγ­ματείαις ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ».

Αὐτή ἡ προειδοποίηση τοῦ πρω­τοκορυφαίου ἀποστόλου δέν κρά­τη­σε μόνο τόν μαθητή του, ἀπό­στο­λο Τιμόθεο, μακριά ἀπό τίς «πραγματεῖες» τοῦ βίου, ἀλλά καί τόν ἅγιο μεγαλομάρτυρα καί ἰαμα­τικό Παντελεήμονα, τοῦ ὁποίου ἑορ­τάζει καί πανηγυρίζει τή μνήμη σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία.

Διότι καί ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς Παντελεήμων διδάχθηκε, ὅπως καί ὁ ἀπόστολος Τιμόθεος, ἀπό τήν εὐσεβῆ του μητέρα, τήν ἁγία Εὐ­βού­λη, τήν πίστη στόν Χριστό, καί ἐπέλεξε μέ τή βοήθεια καί τοῦ διδασκάλου του, τοῦ ἁγίου Ἑρμο­λάου, νά στρατευθεῖ «τῷ ἰατρῷ τῶν ψυχῶν», στόν Χριστό, ἀπαρ­νού­μενος τήν ἀσέβεια τῶν εἰδώ­λων, στά ὁποῖα πίστευε ὁ πατέρας του. Καί γιά νά παραμείνει ἀπό­λυτα ἀφοσιωμένος στόν Χριστό, δέν δίστασε νά ἀρνηθεῖ τήν ὑψηλή καί περίοπτη θέση τοῦ προσωπικοῦ ἰατροῦ τοῦ αὐτοκράτορος, τήν ὁποία τοῦ προσέφερε ὁ φοβερός Διοκλητιανός, γιατί γνώριζε ὅτι μία τέτοια θέση, τήν ὁποία πολλοί θά ζήλευαν καί θά ἐποφθαλμιοῦ­σαν, θά τόν ἐνέπλεκε «ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις» καί θά τόν ἔκα­νε νά μήν εὐαρεστεῖ ὅσο θά ἤθελε στόν Χριστό.

Ἔτσι προτίμησε νά ἀρέσει «τῷ στρα­τολογήσαντι» αὐτόν «Χρι­στῷ», καί δέν δίστασε νά θυσιάσει ἀκόμη καί τή ζωή του γιά νά μείνει πιστός ἄχρι θανάτου καί νά λάβει τόν στέφανον τῆς ζωῆς, κατά τήν ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου, καί νά τιμᾶ­ται αἰωνίως καί στή γῆ καί στόν οὐρανό.

Τήν ἡμέρα, λοιπόν, αὐτή, κατά τήν ὁποία ἑορτάζουμε τή μνήμη τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος, καί ἡ Ἐκκλησία μας τόν προβάλλει γιά νά μιμηθοῦμε ὅλοι τήν ἀφοσίωση καί τήν ἀγάπη του στόν Χριστό, ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ὑποδει­κνύει μέ τόν λόγο του τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά τό πραγματοποιή­σουμε, μᾶς ὑποδεικνύει τόν τρόπο τῆς ἐπιτυχίας. «Οὐδείς στρατευό­μενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις ἵνα τῷ στρατολο­γή­σαντι ἀρέσῃ», μᾶς λέγει.

Αὐτό ἐπαναλαμβάνει ἰδιαιτέρως πρός ἐσένα, πού ἵστασαι αὐτή τήν ἱερή στιγμή ἐνώπιον τῶν θυρῶν τοῦ ἁγίου Θυσιαστηρίου, γιά νά λάβεις διά τῶν χειρῶν τοῦ Ἐπισκό­που σου τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱε­ρω­σύνης καί νά καταστεῖς διάκο­νος τοῦ Ὑψίστου.

Πρίν ἀπό δύο περίπου χρόνια ἀπο­φάσισες μέ τή θέλησή σου νά ἐνταχθεῖς στή στρατεία τοῦ Χρι­στοῦ καί νά τοῦ ἀφιερώσεις τή ζωή σου μέ τή μοναχική σου κουρά. Τά χρόνια αὐτά ἔδειξες μέ τήν ὑπακοή σου στόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας Δοβρᾶ, π. Πα­ντελεήμονα, ἀλλά καί σέ ὅλους τούς ἀδελφούς μέ τήν ταπεινοφρο­σύνη σου καί τήν ἀφοσίωσή σου στά μοναχικά σου καθήκοντα καί στίς σπουδές σου στή Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ., τήν ἀγάπη σου γιά τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία.

Καί σήμερα, κατά τή λαμπρά καί ἐπίσημο αὐτή ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρ­τυ­ρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος καλεῖσαι νά ἀνέλθεις τίς βαθμίδες τοῦ ἱεροῦ Βήματος καί νά λάβεις τή χάρη τοῦ πρώτου βαθμοῦ τῆς ἱερωσύνης. Καλεῖσαι νά διακονήσεις εὐόρκως καί εὐαρέ­στως τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος «οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι ἀλλά διακονῆ­σαι» τούς ἀνθρώπους. Καλεῖσαι νά διακονήσεις καί σύ τόν Χριστό καί τούς ἀδελφούς του, ὅπως τούς δια­κόνησε καί ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς Παντελεήμων.

Γιά νά εἶναι ὅμως ἡ διακονία σου εὐάρεστη στόν Χριστό, θά πρέπει νά ἀκολουθεῖς πάντοτε στή ζωή σου τόν λόγο τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου καί ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλη­σίας μας, τοῦ ἀποστόλου Παύλου, καί νά μήν ἐμπλέκεσαι καί σύ «ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις», ἔστω καί ἐάν αὐτές φαίνονται πολλές φορές ἀκίνδυνες καί ἀθῶες, συνηθισμέ­νες γιά τούς περισσοτέρους ἀνθρώ­πους· ἔστω καί ἐάν πρόκειται γιά συνήθειες πού ἔχουν πολλοί συνο­μίληκοί σου, γιά θέματα πού τούς ἀπασχολοῦν καί πού συζητοῦν. Ὅλα αὐτά ἀποσποῦν τόν νοῦ καί ἐπηρεάζουν τήν ψυχή, πού θά πρέ­πει νά εἶναι προσηλωμένη στόν Χριστό, διότι ὅπου εἶναι Ἐκεῖνος, πρέπει, ὅπως λέγει ὁ ἴδιος, νά εἶναι καί ὁ διάκονός του.

Προσπάθησε, λοιπόν, καί σύ νά κρατήσεις τόν ἑαυτό σου μακριά ἀπό τίς «πραγματεῖες» τοῦ βίου, καθαρό καί ἁγνό ἀπό τόν κόσμο καί τά τοῦ κόσμου, ἔχοντας ὡς κό­σμημά σου τήν ταπείνωση καί τήν ὑπακοή στόν Ἐπίσκοπο καί στήν Ἐκκλησία, ὥστε νά προάγεσαι πνευ­μα­τικά καί νά διακονεῖς εὐά­ρεστα τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος σοῦ κάνει σήμερα αὐτή τή μεγάλη τιμή νά σέ στρατολογεῖ στή χορεία τῶν διακόνων του, περιβάλλοντάς σε σέ λίγο μέ τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τήν ὁποία θά λάβεις διά τῶν ταπεινῶν χειρῶν τοῦ Ἐπισκόπου σου.

Θά σέ συνοδεύουν στόν ἀγώνα καί τήν προσπάθειά σου μαζί μέ τίς δικές μου πατρικές εὐχές καί οἱ εὐχές τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, τοῦ πνευματικοῦ σου πατρός καί ὅλων τῶν συμπροσευχόμενων πατέρων, ἀλλά καί τῶν γονέων σου, οἱ ὁποῖοι μέ χαρά σέ προσέφεραν στήν Ἐκκλησία, καί οἱ γονεῖς σου καί οἱ γιαγιάδες σου, καί τῶν οἰκείων σου καί τῶν φίλων σου καί ὅλων τῶν παρισταμένων στή μεγάλη αὐ­τή στιγμή τῆς ζωῆς σου.

Καί εὔχομαι διά πρεσβειῶν καί τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος καί τοῦ προστάτου σου ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ κοινοβιάρχου, ἀλλά καί τοῦ Γέροντος Θεοδοσίου τῆς Βηθανίας, νά ἀποδειχθεῖς ἄξιος διάκονος τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς χάριτος τήν ὁποία καλεῖσαι νά λάβεις.

«Εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου» σου, γιά νά λάβεις τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερωσύνης.

                                                                Φωτογραφίες

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Επίσκοπος Ωλένης στην εορτή της «Παναγίας της Γοργοεπήκοου», στον Πύργο

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ.κ. Αθανάσιος το πρωϊ του Σαββάτου 1η Οκτωβρίου 2022, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ, Γερμανού, τέλεσε την...

Σύναξη Νεότητος στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας

Στα πλαίσια της έναρξης και του προγραμματισμού της νέας κατηχητικής περιόδου 2022 – 2023, τελέσθηκε, το Σάββατο 1η Οκτωβρίου 2022 υπό του Σεβ. Μητροπολίτου...
video

Κακό μάτι: Γιατί δεν πρέπει να φοράμε μπλε χάντρες και ματάκια;

Κακό μάτι: Γιατί δεν πρέπει να φοράμε μπλε χάντρες και ματάκια; Πιστεύει η εκκλησία στο μάτι, στη βασκανία ή στη μαγεία; Πώς θα φύγει...

Εν πληθούση Εκκλησία εορτάσθηκε στη Μύκονο η Παναγία η Γοργοϋπήκοος

Στο Ιερό Ναό της Παναχράντου, Χὼρας Μυκόνου, ιερούργησε σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β', με την παρουσία πλήθους Μυκονίων πιστών. Το αναλόγιο του...

Προσκύνημα στην Κέρκυρα του Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐα

Κατά την διάρκεια της παραμονής του στην Κέρκυρα, όπου συμμετείχε στην 13η πανελλήνια συνάντηση πρόληψης για τις εξαρτήσεις, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού Ησαΐας αξιοποίησε ...

Ιερό Ευχέλαιο στην Παναγία την Παρηγορήτρια

Η Παναγία μας ως Μητέρα του Θεού και μύστις της αρρήτου σοφίας του Θεού χαριτώθηκε και καταξιώθηκε να έχει  παρρησία στον Κύριό μας και έτσι...

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, προσκεκλημένος του Διευθυντού Α/βάθμιας Εκπαιδεύσεως Ευβοίας κ. Κωνσταντίνου Ζημιανίτη, μετέβη στα...

Το μήνυμα των λόγων του Κυρίου: «καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι…»

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Το μήνυμα των λόγων του Κυρίου: «καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι…». Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο...

Ἡ ἐντολή τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν ἀγάπη

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πολλές φορὲς ὁ Χριστὸς μᾶς μιλάει στὸ Εὐαγγέλιο Του γιὰ τὴν νέα ἐντολὴ...

Φθιώτιδος Συμεών: « Αν δεν προηγείται η πράξη, δεν μπορεί να ακολουθήσει το μέλος»

Με κατάνυξη και ευλάβεια εορτάσθηκαν στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος η εορτή της Συνάξεως της Παναγίας της Γοργοϋπηκόου και οι Άγιοι της Μουσικής, ο Όσιος...

Η Μύκονος τιμά την Παναγία την Γοργοϋπήκοο

Στο Ιερό Ναό της Παναχράντου, Χὼρας Μυκόνου, όπου φυλάσσεται «φωτοείδες εκτύπωμα» της ιεράς εικόνος της Παναγίας της Γοργοϋπηκόου από την Ιερά Μονή Δοχειαρίου, χοροστάτησε...

Πορεία προς τη Θέωση

Ὑπήρξαν στήν ἀρχαιότητα πολλοί σοφοί πού εἶπαν: «Μὴν κάνεις ὅ,τι δὲν θέλεις νὰ σοῦ κάνουν οἱ ἄλλοι». Σ’ αὐτὴν τὴν ἀρχὴ εἶχαν δεῖ τὸ...

Αγιασμός έναρξης των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, τελέστηκε στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ο αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του νέου σπουδαστικού...

Εκδηλώσεις στήριξης και ενίσχυσης του Σουρλιγκείου Γηροκομείου Καναλίων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν δύο Εκδηλώσεις στήριξης και ενίσχυσης του Σουρλιγκείου Γηροκομείου Καναλίων τον μήνα Σεπτέμβριο.             Η πρώτη έλαβε χώρα τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου ε.έ. το...

Η παγκοσμιοποίηση ισοπεδώνει πολιτισμούς, ήθη, έθιμα, αξίες και συνειδήσεις

Είσαι γονιός; Σε ενδιαφέρει! - Είσαι γονιός; Έχει σκεφθεί, όταν ισοπεδώνονται τα πάντα, πώς το παιδί σου θα σταθεί όρθιο σ' αυτή την κοινωνία; - Η μόνη...