Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ὅσοι πιστεύουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἐλεύθερη νὰ ἐπιτελέσει τὸ πνευματικό της ἔργο, κάνουν μεγάλο λάθος. Ἡ Ἐκκλησία πολεμεῖται, γιατί εἶναι ἐναντίον τοῦ κακοῦ, τῆς ἀδικίας καὶ τῆς ἁμαρτίας. Μπορεῖ οἱ ἀρχιερεῖς νὰ διατηροῦν καλὲς σχέσεις μὲ τοὺς κοσμικούς ἄρχοντες, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι μία ἐπικίνδυνη σχοινοβασία, ἀφοῦ οἱ σχέσεις μὲ τοῦ πολιτικούς, γιὰ νά ἔχουν θετικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὴν Ἐκκλησία, προϋποθέτουν συνέχεια ὑποχωρήσεις σὲ θέματα ἀρχῶν καὶ ἠθικῆς ἐκ μέρους της, προκειμένου νὰ ψηφίζονται χωρὶς ἀντιδράσεις ἀντιχριστιανικοὶ νόμοι! Πουλοῦν δηλαδὴ οἱ ἀρχιερεῖς τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια χάριν ἐφήμερων διευκολύνσεων καὶ παροχῶν! Ἐνῷ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἕτοιμοι γιὰ ἀντίδραση καὶ κυρίως γιὰ ἐνημέρωση τοῦ θρησκεύοντος λαοῦ, ἐπικρίνοντας καθετὶ ποὺ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν ὀρθόδοξη παράδοση. Δυστυχῶς, διαμορφώνουν ἕνα κλῖμα συναίνεσης καὶ συμβιβασμοῦ, κάτι ποὺ εἶναι ἀπαράδεκτο, ὅταν πρόκειται γιὰ θέματα πίστεως.

Τὴ δυσάρεστη αὐτὴ πραγματικότητα ἐλάχιστοι χριστιανοὶ συνειδητοποιοῦν, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ὑπάρχουν διαμαρτυρίες. Θεωροῦν ὀρθὲς τὶς κινήσεις αὐτὲς τῶν ἀρχιερέων καὶ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ ἔχουν στὴν Ἐκκλησία. Μερικοὶ ποὺ ἔχουν κάποιο αὐξημένο πνευματικὸ ἐνδιαφέρον, ἀκολουθοῦν τὴ νοοτροπία τῶν ἀρχιερέων καὶ καθησυχάζουν τὴ συνείδησή τους. Πρόκειται γιὰ μεγάλη πλάνη, ἡ ὁποία πρέπει νὰ καταπολεμηθεῖ. Πρέπει νὰ ἀνασυνταχθοῦν οἱ δυνάμεις τῶν χριστιανῶν καὶ νὰ ἀποτελοῦν ἀπόρθητο φρούριο.

Ὁ ἀείμνηστος ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης συχνὰ ἀναφερόταν στὸ σοβαρὸ αὐτὸ θέμα καὶ πάντα ἐνοχλοῦνταν ἀπὸ τὴν ἄτονη παρουσία τῶν συγχρόνων χριστιανῶν, τῶν συμβιβασμένων μὲ τὸν κόσμο. Ἔλεγε: «Ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα πολεμεῖται. Πολεμεῖται περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά. Καὶ οἱ χριστιανοὶ κοιμοῦνται. Ἐγώ, λέει ὁ ψευτοχριστιανός, πάω στὴν Ἐκκλησία, κάνω τὸ σταυρό μου, προσκυνῶ τὶς εἰκόνες, ἀνάβω τὸ κερί μου, ἀκούω, κοινωνῶ καὶ τίποτα παραπάνω· μέχρι ἐκεῖ σταματοῦν. Ἐνῷ τώρα οἱ δύσκολοι καιροὶ μᾶς ἐπιβάλλουν ὁ χριστιανὸς νὰ εἶναι μαχητικὸς καὶ νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν πίστη του».

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καὶ μὲ πολλοὺς κοσμικοὺς ἱερομονάχους, ἀρχιμανδρίτες, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται μὲ τρόπο ποὺ νὰ μὴ προκαλεῖ τοὺς ἀσχέτους μὲ τὴν πίστη ἀνθρώπους, ἀλλὰ νὰ δίνει τὴν ἐντύπωση τοῦ προοδευτικοῦ καὶ ἀνοιχτόμυαλου. Παράλληλα φιλοτεχνοῦν μιὰ εἰκόνα γιὰ τὸ πρόσωπό τους ἀρεστὴ στοὺς προϊσταμένους τους ἀρχιερεῖς, γιὰ νὰ μπορέσουν κάποτε νὰ πετύχουν τὴν ἄνοδό τους στὸν τρίτο βαθμὸ τῆς ἱερωσύνης. Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη τους ἀδυναμία, ἀλλὰ καὶ τὸ μεγάλο ἐμπόδιο, γιὰ νὰ ἐκφράζονται ἐλεύθερα, μὲ παρρησία, καὶ νὰ ὑπερασπίζονται τὴν ὀρθόδοξη πίστη, ἐλέγχοντας τοὺς πολιτικούς, τοὺς ἑτερόδοξους καὶ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς οἰκουμενιστὲς ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν», περιφρονώντας τοὺς ἱεροὺς κανόνες καὶ τοὺς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Γνωρίζουν οἱ κληρικοὶ αὐτοὶ νὰ συμπλέουν μὲ ἀπαράδεκτες καταστάσεις καὶ νὰ ὑποτάσσονται σὲ ἀρχιερεῖς ποὺ στὸ μέλλον θὰ τοὺς βοηθήσουν.

Ἔτσι στὴν ἐποχή μας δὲν βλέπουμε ὁμολογιακὰ καὶ ἀντιαιρετικὰ κείμενα, οὔτε ἀκοῦμε ὀρθόδοξα καὶ παραδοσιακὰ κηρύγματα ἀπὸ τοὺς ἱεροκήρυκες καὶ τοὺς θεολόγους. Δὲν θέλουν νὰ δυσ­αρεστήσουν τοὺς αὐριανοὺς ἐκλέκτορες! Εἶναι ὑποκριτὲς καὶ καιροσκόποι. Εἶναι ἄνθρωποι τῆς ἐπιφάνειας καὶ τῆς κοσμικῆς λάμψης καὶ ὄχι τῆς ἐσωτερικῆς καλλιέργειας καὶ τοῦ ἐξαγιασμοῦ.

Ὁ πνευματικὸς ἀγώνας προϋποθέτει ἐλευθερία ἀπὸ ἐπιθυμίες ποὺ καθηλώνουν στὴ γῆ καὶ τρέφουν τὰ φοβερὰ πάθη τῆς φιλοδοξίας, τῆς καλοπέρασης, τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας, τῆς πλεονεξίας ἀλλὰ καὶ τὴν ἠθικὴ χαλάρωση. Δίχως αὐτὴ τὴν ἐλευθερία δὲν ἀποκτᾶ κανεὶς τὴν ἀρετὴ τῆς παρρησίας καὶ δὲν συνειδητοποιεῖ τὸ βασικὸ καθῆκον τῆς ὁμολογίας τῆς πίστεως, ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς μᾶς τὸ ζητάει.

Πάντως οἱ ἀποκοιμισμένοι στὴ βίγλα χριστιανοί, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, εἶναι ἐπιζήμιοι στὴν Ἐκκλησία καὶ πρέπει κάποια στιγμὴ νὰ ἀφυπνισθοῦν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

ΚΖ΄ Παύλεια : «Η προσφορά των γυναικών στην Επανάσταση». Ημερίδα πρεσβυτερών και μητέρων κληρικών.

Στο πλαίσιο των ΚΖ´ Παυλείων την Τρίτη 15 Ιουνίου το πρωί στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή...

Μία ακόμη δέσμευση του υλοποίησε ο Φθιώτιδος Συμεών

Τα 149 παιδιά και τους γονείς τους, που φιλοξενούνται προσωρινά στον προσφυγικό καταυλισμό των Θερμοπυλών, επισκέφτηκε για πρώτη φορά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ....
video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατέψουμε το περιβάλλον»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας Βόλου, η παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος «Πράσινη Ορθοδοξία και παράλληλες δράσεις»,...

Η εορτή του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος στο Τρίκορφο Φωκίδος

Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια κατά τη μοναστηριακή τάξη εορτάστηκε πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος και της μητρός αυτού, Αγίας Μόνικας. Αρκετοί πιστοί...

Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Λαρίσης

Με λαμπρότητα τελέσθηκε ο Όρθρος και η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιερωνύμου του πενταγλώσσου, στον Ιερό...

Επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια απ’ την Επανάσταση του 1821 διοργανώνει η Ι.Μ. Παροναξίας

Η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας τιμώντας τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, διοργανώνει επετειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στον αγωνιστή Ιεράρχη Ιερόθεο Αριστάρχου...

Αναγνώριση συστάσεως έξι ιστορικών Ιερών Μονών στην Ι.Μ. Σπάρτης

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ευστάθιος είχε αποστείλει αναλυτικό έγγραφο προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στις 15 Απριλίου 2021, με το...

Φθιώτιδος Συμεών: «Διευρύνουμε το πρόγραμμα ΜΑΖΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ»

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η Εταιρεία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» και η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος συνέχισαν την διανομή ετοίμων γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες...

Διαδικτυακή Εκδήλωση «Άγνωστοι Μεσσήνιοι Κληρικοί, Αγωνιστές του 1821»

Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης διακοσίων ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, συνεχίζοντας την υλοποίηση των προγραμματισμένων επετειακών...

Ονομαστήρια Μακαριωτάτου Aρχιεπισκόπου Aθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου

Η Βοιωτία καυχάται για τον προερχόμενο εκ των σπλάχνων της Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, ο οποίος στην 40χρονη διακονία Του...

Εις πολλά έτη Δέσποτα!

Μία ευχή σαν προσευχή Αφιερωμένη στην εορτή του Αρχιεπισκόπου Του Δημ.Ιωάννου Οικονομολόγου-Αναλογιστή «Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Ιερωνύμου ὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ,...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός Ονομαστηρίων Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη και τηρουμένων των μέτρων προστασίας από την πανδημία, τελέστηκε απόψε 14 Ιουνίου 2021, ο Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη Ιερά...

Ρασοφορία Μοναχής στην Ι.Μ. Αγ. Βλασίου Τρικάλων & Μεγαλοσχημία Μοναχής στο Ησυχ. Τιμίου Σταυρού Μαψού

Στην Ι. Μονή Αγίου Βλασίου Άνω Τρικάλων μετέβη ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το πρωί της Κυριακής, 13 Ιουνίου 2021, όπου ετέλεσε την...

Σερρών Θεολόγος: «Οι Νεομάρτυρες είναι η δόξα της Εκκλησίας και το καύχημα της Ελλάδος»

Ταξίδι νοσταλγικό και διδακτικό σε δρόμους φωτεινούς του αειζώου ορθοδόξου πνεύματος και της φιλογενούς ελληνικής παραδόσεώς μας, απήλαυσαν όσοι συμμετείχαν στην επετειακού χαρακτήρος εκδήλωση...

Παράκληση για τους υποψηφίους των Πανελληνίων στην Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών

Το απόγευμα του Σαββάτου 12 Ιουνίου 2021, τελέσθηκε Παράκληση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμoύ της Θεοτόκου Γρεβενών για  τους  μαθητές της  Γ΄ Λυκείου  που ...