Τήν Κυριακήν, 7ην/20ήν Ὀκτωβρίου 2019, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξῆρξε θείας Λειτουργίας εἰς τόν παλαιόν ναόν τοῦ Ἁγίου Μωυσέως τοῦ Αἰθίοπος τῆς Κοινότητος Ραφιδίων ἐν τῇ Νεαπόλει τῆς Σαμαρείας οὐχί μακράν τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ, ἐν ᾧ ὁ Κύριος ὡμίλησε μετά τῆς Σαμαρείτιδος.

Ὁ ἅγιος Μωυσῆς ὁ Αἰθίοψ μαρτυρεῖται ὑπό τοῦ Συναξαρίου τῆς Ἐκκλησίας ὡς ζήσας εἰς Αἰθιοπίαν τόν 4ον μ.Χ. αἰῶνα, πρῴην ἀρχιλῃστής, κατανυγείς ἔκ τινος γεγονότος, μετανοήσας, βαπτισθείς, δεχθείς τό μοναχικόν σχῆμα, ἱδρύσας Μονήν καί καθοδηγήσας πολλούς, εἰσέτι καί ἐκ τῶν πρώῃν συλλῃστῶν αὐτοῦ εἰς τήν ἐν Χριστῷ ζωήν καί σωτηρίαν, τελευτήσας εἰς ἡλικίαν ἑβδομήκοντα ἐτῶν.

Ἡ θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ἐπί τῇ ἀνακαινίσει τοῦ Ναοῦ αὐτοῦ, τῇ ἐπιχορηγήσει τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, ἐξ οὗ καί παρέστησαν ἐκπρόσωποι αὐτῆς, ὡς ὁ κ. Ράμζη Χούρη, Πρόεδρος τῆς Παλαιστινιακῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων, ἡ Γραμματεύς αὐτοῦ κ. Χανανίγιε Ἀμῆρε, ἐκπρόσωποι τοῦ Νομάρχου τῆς περιοχῆς, ὁ Πρέσβυς τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας εἰς τό Βατικανόν κ. Ἤσσα Κασισίγιε καί ἄλλοι Δημαρχιακοί καί Κρατικοί παράγοντες.

Μετά τοῦ Μακαριωτάτου συνελειτούργησαν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός,  ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ ἡγούμενος τῶν Ραφιδίων Ἀρχιμανδρίτης Λεόντιος, ἡ ἡγούμενος τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ Ἀρχιμανδρίτης Ἰουστῖνος, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Πορφύριος, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου εἰς τά Ἀραβικά Μ.Μ.Ε.  π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, ἄλλοι ἱερεῖς καί ὁ Ἀρχιδιάκονος Μᾶρκος καί ἔψαλε ὁ Λαμπαδάριος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Βασίλειος Γκοτσόπουλος ἑλληνιστί καί  ἡ χορῳδία τῆς Κοινότητος Ραφιδίων ἀραβιστί καί μετέσχον ἐν προσευχῇ τά μέλη τῆς Κοινότητος Ραφιδίων. Ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου διά τήν Ἐκκλησίαν καί σταυρόν εἰς τόν Ἀρχιμανδρίτην Λεόντιον.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Δείτε Επίσης