Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

Ὁ παπᾶς συνήθως ραντίζει μὲ ἁγιασμό. Ἔτσι ἔχουν συνηθίσει οἱ πιστοὶ νὰ βλέπουν τὸν ὀρθόδοξο ἱερέα. Τελεῖ τὴν ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ ραντίζει ψάλλοντας τὸ «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου…». Ποῦ νὰ φαντάζονταν οἱ πιστοί, τί θὰ βρεθῆ τταττᾶς, ττοὺ θὰ ράντιζε μέ… βιτριόλι! Καὶ δὲν ράντισε μὲ τὸ καυστικὸ xrypo ἄττλους χριστιανούς, ἀλλὰ ράντισε ἔττισκοττους! Δὲν ἤθελε φυσικὰ νὰ τοὺς ἅγιαση. Ἤθελε νὰ τοὺς… τύφλωση!

• Ἀπίστευτο; Καὶ ὅμως γεγονός. Συνέβη στὶς 24 Ἰουνίου στὴν αἴθουσα τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου (στὴ Μονὴ Πετράκη). Στόχος τοῦ μαύρου ρασοφόρου οἱ Σέβ. Μητροπολῖτες, ποὺ ἀποτελοῦν κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ τὸ Δευτεροβάθμιο Συνοδικὸ Δικαστήριο. Ὅταν ὁ κατηγορούμενος «παπᾶς» εἶδε, ὅτι τελεσίδικα καθαιρεῖται, ἔβγαλε ἀπό τά ράσα του δύο μπουκάλια μὲ βιτριόλι καὶ τὸ ἐξεσφενδόνισε σέ ὅλους τοὺς συνέδρους Ἐπισκόπους, στὸν γραμματέα τοῦ δικαστηρίου καὶ σὲ τρεῖς λαϊκούς.

• Ἀποτέλεσμα; Ἑπτὰ Μητροπολῖτες μετεφέρθησαν σὲ νοσοκομεῖα. Εὐτυχῶς τὰ ἐγκαύματα δὲν ἦσαν τόσο ἐπικίνδυνα. Ἄλλο ἦταν τὸ πιὸ σκληρὸ ἀποτέλεσμα: Οἱ ποικίλες κρίσεις τοῦ κόσμου.

Πρωτόγνωρο τό γεγονός: «Τί παπᾶς εἶναι αὐτός, ποὺ ἤθελε νὰ τυφλώση τοὺς Μητροπολῖτες; Δὲν μποροῦσε μὲ ἄλλο τρόπο νὰ δείξη τὴν ἀντίδρασι του; Δὲν μποροῦσαν οἱ συνήγοροί του νὰ τὸν ὑπερασπιστοῦν; Καὶ δὲν καταλάβαινε, ὅτι ἡ ἐγκληματική του ἐνέργεια ἐπιβεβαίωνε τὴν ἐνοχή του καὶ γιὰ ὅσα κατηγορεῖτο;».

• Γιὰ λοὺς τοὺς καλοὺς βέβαια λειτουργούς τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ γιά τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τὸ ἐρώτημα εἶναι ἄλλο: Πῶς βρέθηκε ὁ παρ᾽ ὀλίγον ἀνθρωποκτόνος στὰ ἐνδότερα τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου; Ὁ ἐπίσκοπος, πού τὸν χειροτόνησε, τίποτε δὲν ἐξέτασε; Ἐξετέλεσε μὲ κλειστά τά μάτια ἁπλῶς μία ἐντολὴ ὡς Μητροπολίτης τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας καὶ χωρὶς κἄν νὰ τὸν γνωρίζη (ἔστω καὶ «φατσικὰ») τὸν χειροτόνησε καὶ τὸν φόρτωσε στὴν Ἐκκλησία; Οὔτε κἄν κατάλαβε ὁ χειροτονήσας, ὅτι πρόκειται γιὰ σπουδαρχίδη μὲ ποιὸν ἄγνωστο;

• Οἱ πληγέντες ἀπὸ τὸ βιτριόλι τοῦ καθαιρεθέντος πρώην ρασοφόρου ὁπωσδήποτε εἶναι μακρόθυμοι. Ἀλλ᾽ αὐτὸ δὲν σημαίνει, ὅτι δὲν θλίβεται τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ σκανδαλώδεις χειροτονίες. Ἔλεγε μακαριστὸς εὐλαβέστατος Μητροπολίτης: «Ἄς προσέχουμε! Εὔκολα τοῦ βάζεις τοῦ τυχοδιώκτη τὰ ράσα, δύσκολα ὅμως τοῦ τὰ βγάζεις»!

Ἀπαιτεῖται μεγάλη προσοχή, πολλὴ προσευχή, ἔρευνα καὶ ἐξονυχιστικὴ ἐξέτασις, προκειμένου ἕνας ἐνάρετος Ἐπίσκοπος νὰ θέση τὰ χέρια του πρὸς χειροτονία κάποιου. Ὑπάρχει κίνδυνος, ἡ ἀνοχὴ νὰ καταστῆ συνενοχή.

• Σὲ ἐπισκόπους καὶ πρεσβυτέρους ἀπηύθυνε ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Πράξ. κ’28) τὸ «προσέχετε» καὶ τὴν προειδοποίησι, ὅτι «λύκοι βαρεῖς» θὰ εἰσέλθουν στὸ ποίμνιο (Πράξ. κ’ 29). Καὶ μάλιστα τονίζει ὁ Ἀπόστολος, ὅτι «οἱ βαρεῖς λύκοι», οἱ ἄγριοι λύκοι, δὲν θὰ προέρχωνται ἀπ᾽ ἔξω, ἀπὸ τοὺς κοσμικούς. Θὰ προέρχωνται ἀπὸ μέσα, «ἐξ ὑμῶν αὐτῶν».

Οἱ ἄγριοι λύκοι βγάζουν μάτια. Δὲν φωτίζουν, ἀλλὰ τυφλώνουν τὸ ποίμνιο. Ἐν προκειμένῳ ὁ ἐκτραπείς ἤθελε νά… τυφλώση ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας μέ… βιτριόλι! Ἆραγε θὰ ζητηθοῦν εὐθύνες ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο, πού χειροτόνησε λυκοποιμένα;

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μὲ ξεχωριστὴ λαμπρότητα καὶ τὴν προσήκουσα τιμή, ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τῆς ἁγίας Θεοδώρας τῆς Μυροβλύτιδος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ

Μὲ ξεχωριστὴ λαμπρότητα καὶ τὴν προσήκουσα τιμή, ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τῆς ἁγίας Θεοδώρας τῆς Μυροβλύτιδος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ, στὴν ὀμώνυμη ἀνδρώα ἱερὰ Μονή τῆς...

Ἐπί τέλους, ἄς ἀκούσουν, κυρίως οἱ ἡμέτεροι, τά ἀνησυχητικά μηνύματα τῶν καιρῶν

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις: «Ὁ μεγάλος καί ἅγιος Προκάτοχός μου, ἀοίδιμος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης...

Τελείωσαν τα προβλήματα;;;

Αρχιμ. Φιλίππου Χαμαργιά, Πρωτοσυγκέλλου  Ι. Μητροπόλεως Μεσσηνίας Μέσα στη δίνη της πανδημίας, κατά το παρελθόν διάστημα, αναδείχθηκαν πλείστα όσα προβλήματα, τα οποία η ανθρωπότητα δυσκολεύτηκε...

Η Μυροβλύτισσα Αγία Θεοδώρα η εν Θεσσαλονίκης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Στα αγιολόγια της Εκκλησίας μας υπάρχουν άγιοι οι οποίοι αγίασαν ομού με μέλη των βιολογικών τους οικογενειών. Μια τέτοια...

Τρεις νέες μοναχικές κουρές στο Τρίκορφο Φωκίδος

Η τελευταία ημέρα του μηνός Ιουλίου, μπορεί να ήταν αρκετά ζεστή από τα καιρικά φαινόμενα, ταυτόχρονα όμως ήταν μια ημέρα πνευματικής δροσιάς, πλήρης χάριτος...

Αυστραλίας Μακάριος: «Εκτός από το ποιοι είμαστε, να αναδείξουμε και πόσοι είμαστε»

Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Είμαι πεπεισμένος ότι, ακολουθώντας το παράδειγμα των γονέων, των γιαγιάδων και των παππούδων σας, εκείνων που με θάρρος ταξίδεψαν...

Ο Παρακλητικός Κανόνας προς την Παναγία στην Κομνήνειο Ιερά Μονή Στομίου

Στην Κομνήνειο Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου – Κοιμήσεως της Θεοτόκου Στομίου χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Και σε μεσίτριαν έχω….

Και σε μεσίτριαν έχω, προς τον φιλάνθρωπον Θεόν καλό δεκαπεντάρη, ο μήνας της παναγιάς. την πρωταυγουστιά αλλά και όλες τις μέρες, μέχρι τον δεκαπενταύγουστο,...

Eσχάτως κάποιοι κοντόφθαλμοι, ιδιοτελείς, μικρόνοες και θρησκόληπτοι διό και επικίνδυνοι άνθρωποι μας υβρίζουν

Στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Βέλου λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021, πλαισιωμένος από τον Πανοσ. Αρχιμ. π....

Φωτιά στη Χρυσοκελλαριά: Απειλείται το ιστορικό μοναστήρι της περιοχής

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από ενημέρωση για φωτιά κοντά στη Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χρυσοκελλαριάς. Η φωτιά που καίει χαμηλή βλάστηση, είναι...

Ο Παρακλητικός Κανόνας προς την Παναγία στην Ερμούπολη

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ερμουπόλεως τελέσθηκε απόψε η πρώτη Ακολουθία των Παρακλήσεων προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου κ....

Με την υποδοχή αντιγράφου της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας ξεκίνησαν οι Παρακλήσεις στον Πλατύκαμπο

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους Πλατυκάμπου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 1ης Αυγούστου 2021 η υποδοχή αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της...

Eνθρόνιση Ηγουμένου στην Ι.Μ Παναγίας Ελεούσης Κούμπαρη

Το απόγευμα της Κυριακής 1η Αυγούστου 2021, στην ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης Κούμπαρη, που πρόσφατα ανασυστάθηκε με εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Ευσταθίου...

Θετικός στον κορωνοϊό ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

Το πρωί της Κυριακής εισήχθη εκτάκτως, στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας «Άγιος Ανδρέας», με εμπύρετο σύμπτωμα που παρουσίασε, ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος. Αμέσως...
video

Δεκαπενταύγουστος: Η νηστεία της Παναγίας

Δεκαπενταύγουστος: Η νηστεία της Παναγίας. Γιατί νηστεύουμε τον Δεκαπενταύγουστο; Πώς ξεκίνησε η νηστεία της Παναγίας μας; Τι μπορούμε να φάμε κατά την διάρκεια της...