Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες

Μέ κατώδυνη τήν ψυχή ἐπικοινωνοῦμε τό ἐφετινό Πάσχα μαζί σας. Ζώντας ἡμέρες καί ὧρες πρωτόγνωρες γιά ὅλους μας, ὀφείλουμε παρά ταῦτα, καταπνίγοντας τά δυσάρεστα συναισθήματά μας, πρωτίστως νά σταθοῦμε στό ὕψος μας ὡς πιστοί μαθητές τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Τώρα εἶναι ἀνάγκη νά μελετήσουμε τά σοφά λόγια τοῦ πολυάθλου Ἰώβ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης «εἰ τά ἀγαθά ἐδεξάμεθα παρά Θεοῦ τά κακά οὐχ ὑποίσομεν;» (Ἰώβ, 2.10). Τόσα, δηλαδή, ἀγαθά, τόσα καλά καί εὐχάριστά μᾶς ἔδωσε ὁ Πανάγαθος Θεός, καί τώρα πού ἐπέτρεψε αὐτήν τήν δοκιμασία δέν θά τήν ἀνεχθοῦμε, δέν θά τήν ὑποφέρουμε; Ὁ ἴδιος Θεός δέν εἶναι, ὅταν μᾶς δίνει πλουσιοπάροχα τά ἀγαθά Του καί ὅταν ἀντί γιά ἀγαθά ἐπιτρέπει θλίψεις καί δοκιμασίες;

Ἀκριβῶς καί στήν παρούσα θλίψη καί δοκιμασία, «οἵα οὐ γέγονε» (Ματθ.24,21) στή γενεά μας, ὀφείλουμε ὡς πιστοί καί συνετοί χριστιανοί μαζί μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους ἁπανταχοῦ τῆς γής, νά τήν ὑπομείνουμε καρτερικά καί ἀγόγγυστα. Καί εἶναι βέβαιο ὅτι Ἐκεῖνος πού τήν ἐπέτρεψε γιά λόγους πού μόνο ἡ Θεία Πανσοφία Του γνωρίζει, Ἐκεῖνος γρήγορα θά δώσει τή λύση. Οἱ ψυχροί χειμῶνες μέ τούς παγετούς καί τίς καταιγίδες κάποτε φθάνουν στό τέλος καί παραχωροῦν τή θέση τους στήν ἄνοιξη μέ τούς καθάριους οὐρανούς καί τή μοσχοβόλιστη πλάση…

«Θαρσείτω, λοιπόν, θαρσείτω λαός τοῦ Θεοῦ!» Ἐξάλλου ἄς μήν μᾶς διαφεύγει τίς δύσκολες αὐτές ὧρες, ὅτι ὅπως εἶπε τό Ἅγιο Πνεῦμα διά τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «τοῖς ἀγαπῶσι τόν Θεόν πάντα συνεργεῖ εἰς τό ἀγαθόν…» (Ρωμ.8,28). Γιά ὅσους ἀγαποῦν πραγματικά τό Θεό, ὅλα καί τά εὐχάριστα καί τά δυσάρεστα, καταλήγουν σέ κάτι καλό. Καί λίγο καλό ἦταν, πού παρά τή δυστυχία μας, ὅταν τόσοι συνάνθρωποί μας ἔφυγαν ξαφνικά ἀπό τήν παροῦσα ζωή μέ τρόπο μάλιστα ὀδυνηρό χωρίς τά προσφιλῆ τους πρόσωπα δίπλα τους στίς τελευταῖες τους στιγμές, μικρό καλό ἦταν, πού τέτοια θαυμαστή ὁμόνοια ἐπικράτησε ἀνάμεσά μας, πού τέτοια σπάνια ἀτμόσφαιρα πολιτισμένη κυριάρχησε στά Κοινοβούλιά μας; Χωρίς κακίες καί μικρότητες; Λίγο καλό τό ἔχετε πού τόσοι συμπολίτες μας συγκινήθηκαν καί ἄνοιξαν εὐχαρίστως τά βαλάντιά τους καί ἔδωσαν γενναῖα ποσά στή ἀντιμετώπιση ἄμεσων ἀναγκῶν μας; Λίγο καλό τό ἔχετε πού τόσοι ἐπίσης εὐλογημένοι ἀδελφοί μας στό χῶρο τῆς δημόσιας  ὑγείας, ἰατροί, νοσηλευτές, μεταφορεῖς, νέα παιδιά, ὁπλίσθηκαν μέ τέτοια ὑπέροχα φιλάνθρωπα αἰσθήματα, μέ τόση χριστιανική αὐταπάρνηση καί ἄφθαστο ἠθικό ἡρωισμό καί βρίσκονται στό πλευρό τῶν ἀσθενούντων;

Ἄς καταπνίξουμε, λοιπόν, ἀδελφοί καί πατέρες, τή δικαιολογημένη θλίψη μας, πού οἱ μεγάλες καί παμπόθητες ἑορτές τῆς πίστεώς μας πέρασαν χωρίς ἐμᾶς, χωρίς νά προσκυνήσουμε τόν Ἐσταυρωμένο καί χωρίς νά λιτανεύσουμε τόν Ἐπιτάφιο. Ἄς παρηγορηθοῦμε μέ τή σκέψη, πόσοι συνάνθρωποί μας χρόνια τώρα στεροῦνται λόγω ἀσθενείας αὐτήν τήν πνευματική εὐτυχία καί ἀπόλαυση. Ἄς ὁπλισθοῦμε μέ λίγη ἀκόμη ὑπομονή καί «ἔτι μικρόν ὅσον ὅσον» (Ἑβρ. 10,37) καί γρήγορα θά ἔλθει τό τέλος τῶν ἐπιβληθέντων ἀπό τήν Πολιτεία προνοητικῶν μέτρων καί θά ξεχυθοῦμε ἀπό τίς κυψέλες μας γιά νά τρυγήσουμε καί πάλι τό νέκταρ τῆς κατά Θεόν ὡραίας καί γλυκειᾶς  ζωῆς. Ἀμήν

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

παντοτινός πρός τόν Θεόν εὐχέτης σας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Τον πολιούχο της Όσιο Αντώνιο τον Νέο πανηγύρισε η Βέροια

Κατά το διήμερο 16 και 17 Ιανουαρίου πανηγύρισε στη Βέροια ο πολιούχος της πόλεως, Όσιος Αντώνιος ο νέος. Δυστυχώς φέτος εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού...

Η Ισχύουσα ΚΥΑ για τη λειτουργία των Ναών και Μονών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 89/16-1-2021)

Πρός τήν Ἱ­ε­ρά Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πή Ἀ­θη­νῶν καί τίς Ἱ­ε­ρές Μη­τρο­πό­λεις τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος Θέμα: «Περί τῆς λει­τουρ­γί­ας τῶν Ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν κα­τά τό χρονικό διάστημα ἀπό τήν 18η Ἰανουαρίου...

Μέγας Αντώνιος: Ο πρώτος ασκητής του Χριστιανισμού

Ο Μέγας Αντώνιος είναι Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ο πρώτος ασκητής του Χριστιανισμού, που θεμελίωσε τον υγιή Μοναχισμό. Έζησε στα χρόνια των αυτοκρατόρων...

«Τοῖς ἐρημικοῖς, ἄπαυστος ὁ θεῖος πόθος ἐγγίνεται»

Υπάρχουν στιγμές που προσπαθεί κανείς να αποτιμήσει και να περιγράψει συναισθήματα και αξίες, αλλά αδυνατεί η γλώσσα και τρέμει το χέρι. Και τούτο διότι,...

Γεώργιος ο Νεομάρτυρας: Πνευματικός καθρέπτης στα Ιωάννινα

του Σεβ. Μητροπολίτου Χριστόδουλου Μουστάκα Kαί πάλιν ἐφέτος μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ εὐκλεής πόλη τῶν Ἰωαννίνων, λάμπουσα ἀπό χαρά καί καυχόμενη, γιορτάζει τόν...

Πανηγυρικός Εσπερινός του πολιούχου της Βεροίας Οσίου Αντωνίου του Νέου

Το διήμερο 16 και 17 Ιανουαρίου η Βέροια εορτάζει και πανηγυρίζει τον προστάτη και πολιούχο της Όσιο Αντώνιο τον Νέο. Δυστυχώς φέτος εξαιτίας της...

Συναξάρι 17ης ᾿Ιανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν ᾿Αντωνίου τοῦ Μεγάλου. ῾Ο Μέγας Ἀντώνιος ἐγεννήθηκε περί τό 251 μ.Χ....

40ήμερο Μνημόσυνο Μητροπολίτου πρώην Τρίκκης και Σταγών Αλεξίου

Μέσα σε κλίμα βαθειάς συγκινήσεως τελέσθηκε το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021 το πρωί η Θεία Λειτουργία και το τεσσαρακονθήμερο αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της...

Κυκλοφόρησε το αφιερωματικό βιβλίο της I.M. Λαρίσης: «Δύο Φορές Το ‘21…»

Κυκλοφόρησε από την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου σε συνεργασία με τις Εκδόσεις «Εν πλώ» το αφιερωματικό βιβλίο για την συμπλήρωση 200 ετών από...

Η Γερόντισσα Φιλοθέη Αγιομετεωρίτισσα

Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Καββαδία Η κατά κόσμον Σοφία, μια από τα επτά τέκνα του Ιερέως Μιχαήλ και της πρεσβυτέρας Ανδρομάχης Κοσβύρα, είδε το φως της...

«Προεπαναστατικά Κινήματα» Επετειακή εκδήλωση Ι.Μ. Φθιώτιδος

Από την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 17 Ιανουαρίου στις 11:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η τρίτη κατά σειρά και σύμφωνα...

Απέκδυση του παλαιού – ένδυση του νέου «εν Χριστώ» ανθρώπου

του Σεβ. Μητροπολίτου Χριστόδουλου Μουστάκα ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (10 ΛΕΠΡΩΝ) Κολ. 3, 4-11 ΑΠΕΚΔΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ – ΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ «ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ», ΑΝΘΡΩΠΟΥ «Ἀπεκδυσάμενοι τόν παλαιόν ἄνθρωπον σύν...

40ήμερο μνημόσυνο Γερόντισσας Φιλοθέης – Ιερά Μονή Ρουσσάνου Μετεώρων

Τελέσθηκε στην Ιερά Μονή Ρουσσάνου Μετεώρων το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο της μακαριστής πλέον γερόντισσας Φιλοθέης, η οποία εκοιμήθη εν Κυρίω προ σαράντα ημερών. Κατά την θεία...

Επίσκεψη Φορέων στην Ι. Μ. Βράχου Νεμέας

Στο Ιστορικό Καστρομονάστηρο της Παναγίας Βράχου Νεμέας μετέβη σήμερα, Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος όπου είχε συνάντηση με τους...

Εμβολιάστηκε ο Mητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

Στον εμβολιασμό κατά του COVID – 19 στο διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και στους τροφίμους του Γηροκομείου Πειραιώς προχώρησε σήμερα Παρασκευή 15 Ιανουαρίου...