Τήν Παρασκευή 29 Ἰανουαρίου 2021, μετά τόν Ἑσπερινό τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου, πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή βράβευσης τοῦ Μαθητικοῦ Διαγωνισμοῦ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πού διοργάνωσε, ὅπως κάθε χρόνο, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου σέ συνεργασία μέ τήν Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Αἰτωλοακαρνανίας.

Ἐφέτος, λόγῳ τῆς ἐπετείου τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821, τό θέμα εἶχε ἐπετειακό χαρακτήρα καί εἶχε τίτλο «Νεομάρτυρες· Φῶτα τοῦ Γένους κατά τήν Τουρκοκρατία».

Οἱ μαθητές τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου εἶχαν κληθῆ νά διαγωνιστοῦν μέ ἕνα πεζό κείμενο, ποίημα ἤ μέ ἁγιογραφία-ζωγραφιά, ἐμπνεόμενοι ἀπό τούς βίους τῶν Νεομαρτύρων καί τούς λόγους τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ἐπίσης μελέτησαν κείμενο τοῦ ἁγίου Καλλινίκου Ἐδέσσης γιά τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου γιά τούς Νεομάρτυρες.

Ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Καλλίνικος Γεωργᾶτος στήν σύντομη εἰσαγωγή του μεταξύ ἄλλων εὐχαρίστησε τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς βαθμολόγησης γραπτῶν τούς θεολόγους π. Θωμᾶ Βαμβίνη, κ. Ἀπόστολο Τσακούμη, κ. Ἑλένη Ἐξάρχου καί τούς φιλολόγους κ. Μαρία Κουτούση-Σύψα, κ. Δῶρα Τούρκα-Σιαμπαλῆ καί κ. Χρυσούλα Μαντζαβᾶ-Πιτσιάκκα, καί τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς βαθμολόγης ἁγιογραφιῶν-ζωγραφιῶν Ἱεροκήρυκα π. Εἰρηναῖο Κουτσογιάννη, ζωγράφο κ. Νικόλαο Καλατζῆ καί Διάκονο π. Παΐσιο Παρασκευᾶ.

Ἐπίσης, εὐχαρίστησε τόν Προϊστάμενο τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Αἰτωλοακαρνανίας κ. Ἀθανάσιο Σαρδέλη καί τούς Διευθυντές καί Καθηγητές τῶν Σχολείων πού παρότρυναν τούς μαθητές τους γιά τόν διαγωνισμό, τούς γονεῖς καί βεβαίως τούς διαγωνισθέντες μαθητές καί μαθήτριες.

Τέλος εὐχαρίστησε τούς χορηγούς τῶν βραβείων (βλ. κατωτέρω).

Στήν συνέχεια ὁ κ. Ἀπόστολος Τσακούμης παρουσίασε μέ λίγα λόγια τό ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς βαθμολόγησης γραπτῶν καί τά κύρια σημεῖα τῶν ἐργασιῶν, καί ὁ κ. Νικόλαος Καλατζῆς παρουσίασε ἀντιστοίχως τίς ἁγιογραφίες καί ζωγραφιές.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος στόν λόγο του τόνισε τήν μεγάλη σημασία τῶν Νεομαρτύρων καί μέ ποιό τρόπο ἀποδείχθηκαν «Φῶτα τοῦ Γένους κατά τήν Τουρκοκρατία». Οἱ Νεομάρτυρες ἔδιναν θάρρος στούς ὑπόδουλους Ρωμηούς, σταματοῦσαν τούς ἐξισλαμισμούς, ἡ μνήμη τους γινόταν ἐκκλησιαστική καί ἐθνική ἑορτή καί ἕνα διαρκές σχολεῖο γιά τούς ὑπόδουλους Ρωμηούς. Συνέκρινε δέ τά δύο βιβλία πού ἐκδόθηκαν λίγα χρόνια πρίν τήν Ἐπανάσταση τοῦ ’21, ἤτοι τήν «Ἑλληνική Νομαρχία», πού ὑπέθεσε ὅτι ὁ ἄγνωστος συγγραφέας της εἶναι ὁ Ἰωάννης Κωλέτης, καί τό «Νέον Μαρτυρολόγιον» τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, συμπεραίνοντας ὅτι τό δεύτερο ἀποδείχθηκε πιό δυνατό καί πιό σημαντικό γιά τούς ὑπόδουλους Ἕλληνες καί τήν Ἐπανάσταση, ἦταν ἕνα «ἀντιστασιακό» βιβλίο.

Τέλος ἔγινε ἡ βράβευση τῶν διακριθέντων ἔργων.

Δόθηκαν ὀκτώ βραβεῖα, πού συνοδεύονταν ἀπό χρηματικό ποσόν, ἕνα ἠλεκτρονικό εἶδος χρήσιμο γιά τά μαθήματά τους, ἕνα βιβλίο γιά τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, μιά εἰκόνα καί ἕνα ἡμερολόγιο 2021 τῆς Ἱ. Μητροπόλεως πού εἶναι ἀφιερωμένο στούς Νεομάρτυρες. Δόθηκαν ἐπίσης ἕξι ἔπαινοι καί ἀναμνηστικά τοῦ Διαγωνισμοῦ.

Χορηγοί ἦταν, ἐκτός ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη πού ἔδωσε τά χρηματικά ποσά καί τίς εἰκόνες, καί οἱ ἑξῆς: Ὁ στρατηγός ἐ.ἀ. κ. Νικόλαος Παραλίκας, πού προσέφερε τά ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου του «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ ἀδικημένος τῆς ἱστορίας καί ὁ περιφρονημένος τῆς Πολιτείας», τά Καταστήματα τῆς Ναυπάκτου πού προσέφεραν ἀπό ἕνα ἠλεκτρονικό εἶδος (ὑπολογιστή, ἐκτυπωτή, τάμπλετ, κινητά κλπ.) γιά τούς βραβευθέντες (μέ ἀλφαβητική σειρά) • Βόνταφον, Νικολάου Φούντα – Ἑλένης Διονυσοπούλου, • Γερμανός, Κων Κατσιφοῦ, • Γουΐντ Ναυπάκτου, Νεκταρίας Κάβουρα, • Κωτσόβολος Ναυπάκτου, Δημητρίου Μαλέλη, • Μουλτιράμα, Ἀποστόλου Παπαϊωάννου καί τήν ὑπάλληλό του Νάντια Πιτσιόλη, • καί Ντάρλα Δημήτριο.

Οἱ βραβευθέντες ἦταν οἱ ἑξῆς:

Γυμνάσιο (πεζό)

1ο Βραβεῖο, Κωνσταντίνα Κωστῆ, τῆς β΄ τάξης τοῦ 1ου Γυμνασίου          

2ο Βραβεῖο, Δήμητρα Εὐθυμιοπούλου, τῆς γ΄ τάξης τοῦ 2ου Γυμνασίου 

Ἔπαινοι, Μαρία Καραγεωργοπούλου, τῆς γ΄ τάξης τοῦ 3ου Γυμνασίου, καί Μιχάλης Τσουκαλᾶς, τῆς γ΄ τάξης τοῦ 1ου Γυμνασίου

Γυμνάσιο (ποίημα)

1ο Βραβεῖο,     Χρῆστος Κλειώρης, τῆς γ΄ τάξης τοῦ Γυμνασίου Ἀντιρρίου

Ἔπαινος, Γεώργιος Φούντας, τῆς γ΄ τάξης τοῦ 3ου Γυμνασίου                   

Λύκειο (πεζό)

1ο Βραβεῖο, Νικολέτα Καρβούνη, β΄ τάξη, τοῦ 2ου Λυκείου

2ο Βραβεῖο, Κατερίνα Δημητροῦ, α΄ τάξη, τοῦ 2ου Λυκείου

Ἔπαινοι, Ἀρετή Δανιᾶ, τῆς β΄ τάξης τοῦ 2ου Λυκείου, καί Ὀρέστης Βερύκιος τῆς α΄ τάξης τοῦ  2ου Λυκείου

Λύκειο (ποίημα)

1ο Βραβεῖο, Μάριος Κουκούτσης, τῆς α΄ τάξης τοῦ 2ου Λυκείου

Ἔπαινος, Μαριαντίνα Βερύκιου, τῆς β΄ τάξης τοῦ 2ου Λυκείου    

Ἁγιογραφία-Ζωγραφική

1ο Βραβεῖο, Σπυρίδων Μπανιᾶς τῆς γ΄ τάξης τοῦ 2ου Γυμνασίου

2ο Βραβεῖο, Ἐλευθερία Μήλιου, τῆς γ΄ τάξης τοῦ 3ου Γυμνασίου

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ι.Μ. Καλαβρύτων για τους σεισμόπληκτους της Θεσσαλίας

Τον τελευταίο καιρό στη λοιμική πανδημία του κορωνοϊού, που δοκιμάζει εκατοντάδες συνανθρώπους μας, προστέθηκαν και οι καταστροφικές συνέπειες του μεγάλου σεισμού, που έπληξε την...

Σημαντική στήριξη στο Σουρλίγκειο Ίδρυμα Καναλίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σουρλιγκείου Ιδρύματος Καναλίων ευχαριστεί: Α. Την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και τον Άγιο Καθηγούμενο αυτής, Γέροντα Εφραίμ, για την προσφορά μεγάλης...

Ιερό τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτου Μαξίμου

Στον ιερό Καθεδρικό και Προσκυνηματικό Ναό των Αγίων Θεοδώρων Σερρών, στον αύλειο χώρο του οποίου αναπαύεται ο αοίδιμος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κυρός Μάξιμος,...

Συναξάρι 6ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῆς εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μετά τῶν Τιμίων Ἥλων ὑπό τῆς Ἁγίας...

Η Καμπάνα στο Κουτσόχερο απόψε Ξαναχτυπά

Από νωρίς το πρωί, ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου π. Ιγνάτιος Μουρτζανός βρέθηκε στο χωριό Κουτσόχερο, το οποίο χτυπήθηκε πολύ περισσότερο από όλα...

Φτάνουν πια οι εκπτώσεις

Αρχιμ. Αλέξιος Εγκλειστριώτης Η Κύπρος "της Μπανανίας", όπως πολύ σοφά την χαρακτήρισε ο αείμνηστος Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης,  έσπευσε και πάλι να πρωτοτυπήσει, αυτή τη φορά...

«Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς…» – Αναζητώντας τη λογική των ηρώων της Επανάστασης

Μαθητικό Συνέδριο Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας & Λαυρεωτικής  «Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς...» -  Αναζητώντας τη λογική των ηρώων της Επανάστασης Αυτός είναι ο τίτλος του 10ου...

Νέος ηγούμενος στην Ιερά Μονή Παλαιοκαστριτίσσης στην Κέρκυρα

Νέος ηγούμενος της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Παλαιοκαστριτίσσης στην Κέρκυρα, εις διαδοχήν του αειμνήστου π. Ευθυμίου Δούη, εξελέγη από την αδελφότητα της Μονής ο...

Συναξάρι 5ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἁγίου Κόνωνος τοῦ Ἰσαύρου. Ὁ Ἅ­γι­ος Κό­νων ἐγεννήθηκε περί τά τέλη τοῦ...

Ένα- ένα τα ζούμε όλα….

Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα από μας....Ο σεισμός. Μια ρωγμή στον ήλιο του μεσημεριού, μια ρωγμή στην αδιαφορία μας, στην ασφάλειά μας, στην σιγουριά μας. Από...

Πρόταση ΔΙΣ για σύσταση Παρατηρητηρίου κοινωνικών και υγειονομικών κρίσεων, πανδημιών

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021, μέσω τηλεδιασκέψεως, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 164ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του...

Στιγμιότυπα από την καταστροφή στο Κουτσόχερο

Μέσα στην καταστροφή το καντήλι της πίστης κι η λαμπάδα της ελπίδας επιμένουν να καίνε. ...

Στον δοκιμαζόμενο Τύρναβο ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στην πληγείσα, από τον σεισμό, περιοχή του Τυρνάβου, μετέβη αμέσως, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και διεπίστωσε με τα μάτια του...

Συναξάρι 4ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου. Ὁ Ὅ­σι­ος Γε­ρά­σι­μος ὁ Ἰ­ορ­δα­νί­της ἐγεν­νή­θη­κε...