Τό τριήμερο 17-20 Σεπτεμβρίου 2019, ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ἐπισκέφθηκε τήν Τιφλίδα πρωτεύουσα τῆς Γεωργίας, προσκεκλημένος τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας μετά ἀπό πρόταση τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «Ἀκάλι Ἰβηρόνι», μέ ἐκδότη τόν Πρωτοπρ. π. Μάξιμο Τσαντούρια, πού ἐκδίδει τά βιβλία τοῦ Σεβασμιωτάτου στά Γεωργιανά.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπανεκδόσεως τοῦ βιβλίου του στά Γεωργιανά «Ἰατρική ἐν Πνεύματι ἐπιστήμη», ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος ἔδωσε μιά σειρά διαλέξεων καί εἶχε διάφορες σημαντικές συναντήσεις.

Συνάντηση μέ τόν Πατριάρχη Γεωργίας

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τό Πατριαρχεῖο Γεωργίας, ὅπου συναντήθηκε κατ’ ἀρχάς μέ τόν Τοποτηρητή Μητροπολίτη Σενάκι Σίο καί μέ ἄλλους Μητροπολίτες, Ζουγκντίντι Γεράσιμο Διευθυντή τοῦ Τμήματος τῶν ἐξωτερικῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων τοῦ Πατριαρχείου, Ρουστάβι Ἰωάννη Διευθυντή τοῦ Τμήματος Παιδείας τοῦ Πατριαρχείου καί Χωρεπίσκοπο-Μητροπολίτη Ἀχαλτσίχε Θεόδωρο.

Ἰδιαίτερα σημαντική ἦταν ἡ συνάντηση μέ τόν Πατριάρχη κ. Ἠλία, τήν ὁποία κατέγραψε καί ἀναμετάδωσε καί τό τηλεοπτικό κανάλι τοῦ Πατριαρχείου. Ὁ Πατριάρχης εἶχε διαβάσει τόν πρόλογο τοῦ βιβλίου του καί ζήτησε ἀπό τόν κ. Ἱερόθεο νά τοῦ ἀναπτύξη τίς βασικές θέσεις του. Ἐπίσης εἶπε ὅτι εἶναι καλό βιβλία μέ τέτοιο περιεχόμενο νά διαδίδωνται εὐρέως καί μέσα ἀπό τά σύγχρονα μέσα καί ἀπό τό διαδίκτυο, καί εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη γιά τήν ἀναπόκρισή του στήν πρόσκληση νά ἐπισκεφθῆ καί νά μιλήση στήν Γεωργία. Ἐπίσης ὑπογράμμισε τήν ἀνάγκη γιά εἰρήνη καί ἑνότητα στήν Ἐκκλησία.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπάντησε στόν Μακαριώτατο ὅτι ἡ θεολογία εἶναι θεραπευτική ἐπιστήμη, ἡ Ἐκκλησία εἶναι πνευματικό νοσοκομεῖο, πού θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ἀπό τά πάθη καί τήν φαντασία, κάτι πού εἶναι πολύ σημαντικό στήν ἐποχή μας, γιατί ἔτσι καλλιεργεῖται ἡ γνήσια ἐκκλησιαστική συνείδηση καί ἀποφεύγεται ὁ φανατισμός ἀπό ὁπουδήποτε καί ἄν προέρχεται.  Ἐπίσης, ἐνημέρωσε τόν Μακαριώτατο ὅτι τά βιβλία καί τά κείμενά του εἶναι ἀναρτημένα καί στό διαδίκτυο, οἱ ἄνθρωποι ὅλου τοῦ κόσμου ἐνδιαφέρονται γιά μήνυμα πού μεταφέρουν, γι’ αὐτό καί ἔχουν μεταφρασθεῖ καί κυκλοφοροῦν σέ 25 γλῶσσες, πράγμα πού δείχνει τήν ἀξία τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως καί στήν ἐποχή μας.

Ὁ κ. Ἱερόθεος ἐπήνησε τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη γιά τήν μεγάλη πείρα, τήν σύνεση, τήν ψυχραιμία καί τήν νηφαλιότητά του καί τίς ἄλλες ἀρετές του, πού τόν κάνουν σεβαστό καί ἀγαπητό σέ ὅλο τόν Γεωργιανό λαό.

Τέλος ἀντηλλάγησαν συμβολικά δῶρα καί ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε δήλωση στόν τηλεοπτικό σταθμό τοῦ Πατριαρχείου, γιά τήν ἐπίσκεψή του καί τήν συνάντησή του μέ τόν Πατριάρχη Γεωργίας.

Ὁμιλία στούς φοιτητές τῆς Πατριαρχικῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος μίλησε στούς φοιτητές τῆς Πατριαρχικῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας μέ θέμα «Ὁ Θεολόγος καί τό ἔργο του στήν σημερινή ἐποχή». Ἀκολούθησαν ἐρωτήσεις καί συζήτηση μέ τούς φοιτητές, πού εἶχαν γεμίσει τούς διαδρόμους τῆς Ἀκαδημίας. Ἡ ὁμιλία καί ἡ συζήτηση διήρκησαν δύο ὧρες, μέ ἐρωτήσεις ὅπως: –Γνωρίζουμε ὅτι ἔχετε γνωρίσει θεόπτες, ὅπως τόν ἅγιο Παΐσιο, τόν Γέροντα Σωφρόνιο κλπ.∙ μπορεῖτε νά μᾶς πεῖτε κάτι ἀπό τήν συνάντησή σας μαζί τους; –Ποῦ ὀφείλεται ὁ σύγχρονος ἀθεϊσμός; κλπ.

Παρών ἦταν καί ὁ Πρύτανης τῆς Ἀκαδημίας Πρωτοσύγκελλος π. Γεώργιος Ζβιαντάντζε, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε θερμῶς τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν ὁμιλία του καί γιά τήν ὅλη θεολογική προσφορά του.

Ὁμιλία στήν Βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς τῆς Γεωργίας

Ἡ δεύτερη ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου ἔγινε στήν μεγάλη αἴθουσα τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς τῆς Γεωργίας καί εἶχε θέμα «Ὁ κόσμος, ἡ Ἐκκλησία καί ἡ οἰκογένεια ὡς δῶρα τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο». Τό ἐνδιαφέρον ἦταν ἔντονο, ὅπως φάνηκε ἀπό τήν συζήτηση καί τό πλῆθος τῶν ἐρωτήσεων πού ὑπέβαλαν στόν Σεβασμιώτατο, ὁ ὁποῖος ἀπαντώντας ἀνέπτυξε πολλά θέματα πνευματικῆς ζωῆς.

Μερικές ἀπό τίς ἐρωτήσεις ἦταν: –Ἡ νηστεία σέ σχέση μέ τήν ψυχοθεραπεία, –Τί λέει ἡ Ἐκκλησία γιά τήν ψυχολογική ἄποψη γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ καί τήν ἐγκράτεια; –Πῶς βοηθᾶ ἡ εὐχή τοῦ Ἰησοῦ στήν πίστη; –Περί τῆς αἰσθήσεως τῆς καρδιᾶς κατά τήν διάρκεια τοῦ ὕπνου, –Περί τῆς ὑπάρξεως τῆς Ἐκκλησίας στήν Παλαιά Διαθήκη, πρό τῆς Πεντηκοστῆς, –Βοηθᾶ ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο πού ἔχει ἀδύναμη θέληση στήν ἐφαρμογή τοῦ θελήματός Του; –Διδάσκονται τά παιδιά στήν Ἑλλάδα τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν; –Ποιά εἶναι ἡ ἔννοια τῆς ἁμαρτίας τοῦ Ἀδάμ κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο; –Ἡ τεχνική γονιμοποίηση ἐπηρεάζει τό παιδί πού θά γεννηθῆ; –Μπορεῖ νά γίνη ἡ εὐχή τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τούς λαϊκούς καί μάλιστα στήν καθημερινή τους ζωή; –Περί τοῦ θεσμοῦ τῶν διακονισσῶν, –Σχετικά μέ τόν τόπο τοῦ Παραδείσου, –Νά μᾶς μιλήσετε γιά ἄλλους ἁγίους ἀνθρώπους πού τυχόν γνωρίσατε ἀπό κοντά, ἐκτός ἀπό τόν ἅγιο Παΐσιο, τόν Γέροντα Σωφρόνιο κλπ.

Τήν συζήτηση διηύθυνε ὁ καθηγητής Πρωτοπρεσβύτερος π. Μάξιμος Τσεντούρια, διευθυντής τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου, ὁ ὁποῖος ἔκανε τήν εἰσαγωγή καί τόν ἐπίλογο τῆς συνάντησης ὑπογραμμίζοντας τήν σημασία τῆς ὁμιλίας γιά τούς Γεωργιανούς Χριστιανούς.

Παρόντες ἦταν ἐπίσημοι, Ἀρχιερεῖς, Κληρικοί, Μοναχοί καί πλῆθος κόσμου κυρίως νέοι, γιά τούς ὁποίους ὁ Σεβασμιώτατος ὑπέγραψε τά βιβλία του πού εἶχαν προμηθευθῆ.

Ἡ ὁμιλία καί ἡ συζήτηση διήρκησαν τρισήμισι ὧρες.

Ὁμιλία σέ Σύναξη Ἡγουμένων καί Μοναχῶν

Ὁ Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος ὁμίλησε ἐπίσης σέ σύναξη Ἡγουμένων καί Μοναχῶν (ἀνδρῶν καί γυναικῶν) στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στήν Ἱερά Μονή Σβετιτσκχοβέλι Μιτσχέτας, πού ἀποτελεῖ ἱστορικό κέντρο καί ἱερό λίκνο τοῦ Χριστιανισμοῦ τῆς Γεωργίας, ὅπου φυλάσσεται κατά τήν παράδοση σέ κρυφό μέρος ὁ ἄραφος Χιτώνας τοῦ Χριστοῦ καί ἡ μηλωτή τοῦ Προφήτη Ἠλία. Τήν σύναξη ὀργάνωσε ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί καθηγητής τῆς Ἀκαδημίας π. Σεραφείμ.

Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε μέ θέμα «Τό νόημα τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ» καί ἀκολούθησε συζήτηση, κατά τήν ὁποία ἀπάντησε σέ κρίσιμα ἐρωτήματα, ὅπως: –Ποιά εἶναι ἡ ἔννοια τῆς ἀληθινῆς ὑπακοῆς; –Πῶς γίνεται ὁ μάρτυρας νά λαμβάνη χαρά ἀπό τό πάθος, ἀπό τά βασανιστήρια; –Ποιά εἶναι τά κριτήρια γιά νά γνωρίζη κάποιος ἄν μπορῆ νά γίνη μοναχός; –Περί τῆς εὑρέσεως τῆς μοναχικῆς παραδόσεως, ὅταν λείπουν Γέροντες φορεῖς τῆς παραδόσεως, –Περί τῆς ἀπογοητεύσεως τῶν μοναχῶν ἀπό ἐκκλησιαστικά σκάνδαλα, –Περί τῆς συμφωνίας τοῦ σύγχρονου ἡσυχαστικοῦ μοναχισμοῦ μέ τήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, –Ἄν ὁ ἡσυχασμός περιλαμβάνη ὅλα τά εἴδη ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ, –Σέ ποιά περίπτωση μπορεῖ ὁ μοναχός νά ἀφήση τό Μοναστήρι του; –Ποιό εἶναι τό προτεινόμενο καθημερινό τυπικό μοναχικῆς ζωῆς γιά τά νέα Μοναστήρια πού ἱδρύονται στήν Γεωργία;

Ἡ συνάντηση αὐτή διήρκησε τρεῖς ὧρες.

Ἐπισκέψεις σέ Ἱερές Μονές καί προσκυνήματα

Πέρα ἀπό τίς ὁμιλίες αὐτές, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος ἐπισκέφθηκε διάφορες Ἱερές Μονές καί Ναούς, ὅπως τήν ἱστορική Ἱερά Μονή Ζενταζένι στήν Μιτσχέτα, ὅπου μόνασε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἀπό τήν Συρία, πού ἀποτελεῖ λίκνο τοῦ μοναχισμοῦ τῆς Γεωργίας ἀπό τόν 6ο αἰώνα, τήν νέα γυναικεία Ἱερά Μονή μέ πνευματικό τόν Ἀρχιμ. Σεραφείμ στήν Τιφλίδα, τόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Νικολάου Τιφλίδος, ὅπου ἐφημερεύει ὁ π. Μάξιμος. Ὁ Σεβασμιώτατος δέχθηκε ἐγκάρδια φιλοξενία, ἀβραμιαία καί «ἐρημητική», καί συζήτησε μέ τούς Μοναχούς γιά θέματα μοναχικῆς ζωῆς.

Ἐπίσης ἐπισκέφθηκε καί εὐλόγησε καί τόν τόπο στόν ὁποῖο ὁ π. Μάξιμος θεμελιώνει ἕνα νέο Μοναστήρι γιά τήν ἀδελφότητα πνευματικῶν του παιδιῶν.

Διερμηνέας στίς συναντήσεις καί τίς ὁμιλίες ἦταν ἡ κ. Κατερίνα Ντουκχασβίλι, μεταφράστρια τῶν βιβλίων τοῦ Σεβασμιωτάτου καί ἀναπληρώτρια καθηγήτρια ἀρχαίων ἑλληνικῶν τοῦ Πατριαρχικοῦ Πανεπιστημίου. Τόν Σεβασμιώτατο συνόδευσε στό ταξίδι του ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ναυπάκτου Ἀρχιμ. Καλλίνικος Γεωργᾶτος.

Γενικά ἦταν μιά πολύ ἐνδιαφέρουσα ἐπίσκεψη τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἱερόθεου στήν Γεωργία, πού περιελάμβανε συναντήσεις καί ὁμιλίες μέ ὅλες τίς ἱεραρχικές τάξεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, ἤτοι μέ τόν Πατριάρχη, τόν Τοποτηρητή καί τούς Ἀρχιερεῖς, μέ τούς Καθηγητές καί τούς Φοιτητές τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας, μέ Κληρικούς, Ἡγουμένους καί Μοναχούς καί μέ τόν πιστό λαό.

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συναξάρι 2ας Ἰουνίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νικηφόρου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ. Ὁ Ἅγιος Νικηφόρος, ὁ...

Κυριακή των Aγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων στην Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος, την Κυριακή Ζ΄ από του Πάσχα (των αγίων 318 θεοφόρων πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου) 31 Μαΐου 2020, χοροστάτησε...

Μητρ. Κορίνθου: Οι Πιστοί οφείλουμε να υπακούμε στην Σύνοδο και στους Επισκόπους

Στον Ενοριακό Ι. Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου λειτούργησε χθες Κυριακή, 31 Μαΐου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος, πλαισιούμενος από τους συνοδούς του...

Πένθιμες κωδωνοκρουσίες στον Ι.Ν. της Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως

Με πένθιμη κωδωνοκρουσία το μεσημέρι της 29ης Μαΐου 2020, ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την αποφράδα ημέρα, στην εκκλησιαστική κοινότητα του ναού της Αγίας...

Αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στην Κόρινθο

Ιερά Αγρυπνία τέλεσε την Παρασκευή, 29η προς 30η Μαΐου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου στην...

Συλλείτουργο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος Ησυχίου

Τήν Κυριακήν, 18ην / 31η Μαΐου 2020, Κυριακήν τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῶν καταδικασάντων τόν Ἄρειον καί δογματισάντων τό ὁμοούσιον τοῦ Υἱοῦ...

Ἅγιος Κωνσταντίνος ὁ Νεομάρτυρας ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν (2 Ιουνίου)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μεταξύ των χιλιάδων Νεομαρτύρων, οι οποίοι ομολόγησαν την πίστη τους στο Χριστό και έδωσαν τη ζωή τους, στα μαύρα...

Ευχαριστήρια επιστολή Μητροπολίτη Σπάρτης προς τους συμμετέχοντες στο οικογενειακό του πένθος

Θερμά Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν ὁλόψυχη συμμετοχή Σας στό οἰκογενειακό μας πένθος. Τά ἐγκάρδια ἐπαινετικά λόγια Σας, γιά τόν ἀείμνηστο ἀδελφό μας, εἶναι πολύ παρηγορητικά...

Νέος Καθηγούμενος της Ι. Μονής Αγ. Βλασίου Στυλίδος ο Αρχιμ. Άγγελος Ανθόπουλος

Η αρχή του Θέρους ξεκίνησε για την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος με μία ιδιαίτερα ευλογημένη τελετή και με μία πολύ χαρμόσυνη είδηση.   Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Μας χρειάζεται Χριστός και Ελλάδα, για να στερεώσουμε την καρδιά μας

Πριν δεκατρία χρόνια, το Σάββατο 2 Ιουνίου του έτους 2007, η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας υποδέχθηκε, στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά Αιτωλού στο...

Τα πρώτα εγκαίνια Ιερού Ναού από τον Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων Ιερώνυμο

Με ιδιαίτερη ευλάβεια, λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια τελέστηκαν χθες, Κυριακή (31 Μαΐου), τα εγκαίνια του ιερού παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου παλαιάς Κουλούρας Αιγίου, υπό...

Τους υπουργού Εθνικής Αμύνης και Υγείας θα δεχθούν οι Συνοδικοί Αρχιερείς

Στο πλαίσιο των Συνεδριών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τον μήνα Ιούνιο, ο Μακαριώτατος Πρόεδρος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και τα...

«H ποιμαντική εμπλέκεται με διάφορα προγράμματα, γιατί είναι μια ποιμαντική «που θέλει να ξεκουράζει τον άνθρωπο»

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ....

Λαμπρά η πανήγυρις του Πανναξιακού Προσκυνήματος Παναγίας Αργοκοιλιωτίσσης

Την Κυριακή 31-5-2020 (Κυριακή των Αγίων Πατέρων) ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας χοροστάτησε της Ακολουθίας του Όρθρου, ευλόγησε τους προσφερθέντες Άρτους και ιερούργησε στον νέο...

Παναγία Πελεκητή: Η «βασίλισσα» των Αγράφων

Είναι ένα από τα μοναστήρια που ξεχωρίζουν. Το τοπίο, η αρχιτεκτονική του, η ιστορία του καθιστούν την Ιερά Μονή της Παναγίας Πελεκητής προσκυνηματικό κέντρο....