Τό τριήμερο 17-20 Σεπτεμβρίου 2019, ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ἐπισκέφθηκε τήν Τιφλίδα πρωτεύουσα τῆς Γεωργίας, προσκεκλημένος τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας μετά ἀπό πρόταση τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «Ἀκάλι Ἰβηρόνι», μέ ἐκδότη τόν Πρωτοπρ. π. Μάξιμο Τσαντούρια, πού ἐκδίδει τά βιβλία τοῦ Σεβασμιωτάτου στά Γεωργιανά.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπανεκδόσεως τοῦ βιβλίου του στά Γεωργιανά «Ἰατρική ἐν Πνεύματι ἐπιστήμη», ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος ἔδωσε μιά σειρά διαλέξεων καί εἶχε διάφορες σημαντικές συναντήσεις.

Συνάντηση μέ τόν Πατριάρχη Γεωργίας

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τό Πατριαρχεῖο Γεωργίας, ὅπου συναντήθηκε κατ’ ἀρχάς μέ τόν Τοποτηρητή Μητροπολίτη Σενάκι Σίο καί μέ ἄλλους Μητροπολίτες, Ζουγκντίντι Γεράσιμο Διευθυντή τοῦ Τμήματος τῶν ἐξωτερικῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων τοῦ Πατριαρχείου, Ρουστάβι Ἰωάννη Διευθυντή τοῦ Τμήματος Παιδείας τοῦ Πατριαρχείου καί Χωρεπίσκοπο-Μητροπολίτη Ἀχαλτσίχε Θεόδωρο.

Ἰδιαίτερα σημαντική ἦταν ἡ συνάντηση μέ τόν Πατριάρχη κ. Ἠλία, τήν ὁποία κατέγραψε καί ἀναμετάδωσε καί τό τηλεοπτικό κανάλι τοῦ Πατριαρχείου. Ὁ Πατριάρχης εἶχε διαβάσει τόν πρόλογο τοῦ βιβλίου του καί ζήτησε ἀπό τόν κ. Ἱερόθεο νά τοῦ ἀναπτύξη τίς βασικές θέσεις του. Ἐπίσης εἶπε ὅτι εἶναι καλό βιβλία μέ τέτοιο περιεχόμενο νά διαδίδωνται εὐρέως καί μέσα ἀπό τά σύγχρονα μέσα καί ἀπό τό διαδίκτυο, καί εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη γιά τήν ἀναπόκρισή του στήν πρόσκληση νά ἐπισκεφθῆ καί νά μιλήση στήν Γεωργία. Ἐπίσης ὑπογράμμισε τήν ἀνάγκη γιά εἰρήνη καί ἑνότητα στήν Ἐκκλησία.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπάντησε στόν Μακαριώτατο ὅτι ἡ θεολογία εἶναι θεραπευτική ἐπιστήμη, ἡ Ἐκκλησία εἶναι πνευματικό νοσοκομεῖο, πού θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ἀπό τά πάθη καί τήν φαντασία, κάτι πού εἶναι πολύ σημαντικό στήν ἐποχή μας, γιατί ἔτσι καλλιεργεῖται ἡ γνήσια ἐκκλησιαστική συνείδηση καί ἀποφεύγεται ὁ φανατισμός ἀπό ὁπουδήποτε καί ἄν προέρχεται.  Ἐπίσης, ἐνημέρωσε τόν Μακαριώτατο ὅτι τά βιβλία καί τά κείμενά του εἶναι ἀναρτημένα καί στό διαδίκτυο, οἱ ἄνθρωποι ὅλου τοῦ κόσμου ἐνδιαφέρονται γιά μήνυμα πού μεταφέρουν, γι’ αὐτό καί ἔχουν μεταφρασθεῖ καί κυκλοφοροῦν σέ 25 γλῶσσες, πράγμα πού δείχνει τήν ἀξία τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως καί στήν ἐποχή μας.

Ὁ κ. Ἱερόθεος ἐπήνησε τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη γιά τήν μεγάλη πείρα, τήν σύνεση, τήν ψυχραιμία καί τήν νηφαλιότητά του καί τίς ἄλλες ἀρετές του, πού τόν κάνουν σεβαστό καί ἀγαπητό σέ ὅλο τόν Γεωργιανό λαό.

Τέλος ἀντηλλάγησαν συμβολικά δῶρα καί ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε δήλωση στόν τηλεοπτικό σταθμό τοῦ Πατριαρχείου, γιά τήν ἐπίσκεψή του καί τήν συνάντησή του μέ τόν Πατριάρχη Γεωργίας.

Ὁμιλία στούς φοιτητές τῆς Πατριαρχικῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος μίλησε στούς φοιτητές τῆς Πατριαρχικῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας μέ θέμα «Ὁ Θεολόγος καί τό ἔργο του στήν σημερινή ἐποχή». Ἀκολούθησαν ἐρωτήσεις καί συζήτηση μέ τούς φοιτητές, πού εἶχαν γεμίσει τούς διαδρόμους τῆς Ἀκαδημίας. Ἡ ὁμιλία καί ἡ συζήτηση διήρκησαν δύο ὧρες, μέ ἐρωτήσεις ὅπως: –Γνωρίζουμε ὅτι ἔχετε γνωρίσει θεόπτες, ὅπως τόν ἅγιο Παΐσιο, τόν Γέροντα Σωφρόνιο κλπ.∙ μπορεῖτε νά μᾶς πεῖτε κάτι ἀπό τήν συνάντησή σας μαζί τους; –Ποῦ ὀφείλεται ὁ σύγχρονος ἀθεϊσμός; κλπ.

Παρών ἦταν καί ὁ Πρύτανης τῆς Ἀκαδημίας Πρωτοσύγκελλος π. Γεώργιος Ζβιαντάντζε, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε θερμῶς τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν ὁμιλία του καί γιά τήν ὅλη θεολογική προσφορά του.

Ὁμιλία στήν Βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς τῆς Γεωργίας

Ἡ δεύτερη ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου ἔγινε στήν μεγάλη αἴθουσα τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς τῆς Γεωργίας καί εἶχε θέμα «Ὁ κόσμος, ἡ Ἐκκλησία καί ἡ οἰκογένεια ὡς δῶρα τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο». Τό ἐνδιαφέρον ἦταν ἔντονο, ὅπως φάνηκε ἀπό τήν συζήτηση καί τό πλῆθος τῶν ἐρωτήσεων πού ὑπέβαλαν στόν Σεβασμιώτατο, ὁ ὁποῖος ἀπαντώντας ἀνέπτυξε πολλά θέματα πνευματικῆς ζωῆς.

Μερικές ἀπό τίς ἐρωτήσεις ἦταν: –Ἡ νηστεία σέ σχέση μέ τήν ψυχοθεραπεία, –Τί λέει ἡ Ἐκκλησία γιά τήν ψυχολογική ἄποψη γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ καί τήν ἐγκράτεια; –Πῶς βοηθᾶ ἡ εὐχή τοῦ Ἰησοῦ στήν πίστη; –Περί τῆς αἰσθήσεως τῆς καρδιᾶς κατά τήν διάρκεια τοῦ ὕπνου, –Περί τῆς ὑπάρξεως τῆς Ἐκκλησίας στήν Παλαιά Διαθήκη, πρό τῆς Πεντηκοστῆς, –Βοηθᾶ ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο πού ἔχει ἀδύναμη θέληση στήν ἐφαρμογή τοῦ θελήματός Του; –Διδάσκονται τά παιδιά στήν Ἑλλάδα τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν; –Ποιά εἶναι ἡ ἔννοια τῆς ἁμαρτίας τοῦ Ἀδάμ κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο; –Ἡ τεχνική γονιμοποίηση ἐπηρεάζει τό παιδί πού θά γεννηθῆ; –Μπορεῖ νά γίνη ἡ εὐχή τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τούς λαϊκούς καί μάλιστα στήν καθημερινή τους ζωή; –Περί τοῦ θεσμοῦ τῶν διακονισσῶν, –Σχετικά μέ τόν τόπο τοῦ Παραδείσου, –Νά μᾶς μιλήσετε γιά ἄλλους ἁγίους ἀνθρώπους πού τυχόν γνωρίσατε ἀπό κοντά, ἐκτός ἀπό τόν ἅγιο Παΐσιο, τόν Γέροντα Σωφρόνιο κλπ.

Τήν συζήτηση διηύθυνε ὁ καθηγητής Πρωτοπρεσβύτερος π. Μάξιμος Τσεντούρια, διευθυντής τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου, ὁ ὁποῖος ἔκανε τήν εἰσαγωγή καί τόν ἐπίλογο τῆς συνάντησης ὑπογραμμίζοντας τήν σημασία τῆς ὁμιλίας γιά τούς Γεωργιανούς Χριστιανούς.

Παρόντες ἦταν ἐπίσημοι, Ἀρχιερεῖς, Κληρικοί, Μοναχοί καί πλῆθος κόσμου κυρίως νέοι, γιά τούς ὁποίους ὁ Σεβασμιώτατος ὑπέγραψε τά βιβλία του πού εἶχαν προμηθευθῆ.

Ἡ ὁμιλία καί ἡ συζήτηση διήρκησαν τρισήμισι ὧρες.

Ὁμιλία σέ Σύναξη Ἡγουμένων καί Μοναχῶν

Ὁ Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος ὁμίλησε ἐπίσης σέ σύναξη Ἡγουμένων καί Μοναχῶν (ἀνδρῶν καί γυναικῶν) στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στήν Ἱερά Μονή Σβετιτσκχοβέλι Μιτσχέτας, πού ἀποτελεῖ ἱστορικό κέντρο καί ἱερό λίκνο τοῦ Χριστιανισμοῦ τῆς Γεωργίας, ὅπου φυλάσσεται κατά τήν παράδοση σέ κρυφό μέρος ὁ ἄραφος Χιτώνας τοῦ Χριστοῦ καί ἡ μηλωτή τοῦ Προφήτη Ἠλία. Τήν σύναξη ὀργάνωσε ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί καθηγητής τῆς Ἀκαδημίας π. Σεραφείμ.

Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε μέ θέμα «Τό νόημα τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ» καί ἀκολούθησε συζήτηση, κατά τήν ὁποία ἀπάντησε σέ κρίσιμα ἐρωτήματα, ὅπως: –Ποιά εἶναι ἡ ἔννοια τῆς ἀληθινῆς ὑπακοῆς; –Πῶς γίνεται ὁ μάρτυρας νά λαμβάνη χαρά ἀπό τό πάθος, ἀπό τά βασανιστήρια; –Ποιά εἶναι τά κριτήρια γιά νά γνωρίζη κάποιος ἄν μπορῆ νά γίνη μοναχός; –Περί τῆς εὑρέσεως τῆς μοναχικῆς παραδόσεως, ὅταν λείπουν Γέροντες φορεῖς τῆς παραδόσεως, –Περί τῆς ἀπογοητεύσεως τῶν μοναχῶν ἀπό ἐκκλησιαστικά σκάνδαλα, –Περί τῆς συμφωνίας τοῦ σύγχρονου ἡσυχαστικοῦ μοναχισμοῦ μέ τήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, –Ἄν ὁ ἡσυχασμός περιλαμβάνη ὅλα τά εἴδη ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ, –Σέ ποιά περίπτωση μπορεῖ ὁ μοναχός νά ἀφήση τό Μοναστήρι του; –Ποιό εἶναι τό προτεινόμενο καθημερινό τυπικό μοναχικῆς ζωῆς γιά τά νέα Μοναστήρια πού ἱδρύονται στήν Γεωργία;

Ἡ συνάντηση αὐτή διήρκησε τρεῖς ὧρες.

Ἐπισκέψεις σέ Ἱερές Μονές καί προσκυνήματα

Πέρα ἀπό τίς ὁμιλίες αὐτές, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος ἐπισκέφθηκε διάφορες Ἱερές Μονές καί Ναούς, ὅπως τήν ἱστορική Ἱερά Μονή Ζενταζένι στήν Μιτσχέτα, ὅπου μόνασε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἀπό τήν Συρία, πού ἀποτελεῖ λίκνο τοῦ μοναχισμοῦ τῆς Γεωργίας ἀπό τόν 6ο αἰώνα, τήν νέα γυναικεία Ἱερά Μονή μέ πνευματικό τόν Ἀρχιμ. Σεραφείμ στήν Τιφλίδα, τόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Νικολάου Τιφλίδος, ὅπου ἐφημερεύει ὁ π. Μάξιμος. Ὁ Σεβασμιώτατος δέχθηκε ἐγκάρδια φιλοξενία, ἀβραμιαία καί «ἐρημητική», καί συζήτησε μέ τούς Μοναχούς γιά θέματα μοναχικῆς ζωῆς.

Ἐπίσης ἐπισκέφθηκε καί εὐλόγησε καί τόν τόπο στόν ὁποῖο ὁ π. Μάξιμος θεμελιώνει ἕνα νέο Μοναστήρι γιά τήν ἀδελφότητα πνευματικῶν του παιδιῶν.

Διερμηνέας στίς συναντήσεις καί τίς ὁμιλίες ἦταν ἡ κ. Κατερίνα Ντουκχασβίλι, μεταφράστρια τῶν βιβλίων τοῦ Σεβασμιωτάτου καί ἀναπληρώτρια καθηγήτρια ἀρχαίων ἑλληνικῶν τοῦ Πατριαρχικοῦ Πανεπιστημίου. Τόν Σεβασμιώτατο συνόδευσε στό ταξίδι του ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ναυπάκτου Ἀρχιμ. Καλλίνικος Γεωργᾶτος.

Γενικά ἦταν μιά πολύ ἐνδιαφέρουσα ἐπίσκεψη τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἱερόθεου στήν Γεωργία, πού περιελάμβανε συναντήσεις καί ὁμιλίες μέ ὅλες τίς ἱεραρχικές τάξεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, ἤτοι μέ τόν Πατριάρχη, τόν Τοποτηρητή καί τούς Ἀρχιερεῖς, μέ τούς Καθηγητές καί τούς Φοιτητές τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας, μέ Κληρικούς, Ἡγουμένους καί Μοναχούς καί μέ τόν πιστό λαό.

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο εορτασμός της Οσίας Ξένης στο Μετόχι της Ι.Μ. Σύρου στην Αθήνα

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' ιερούργησε σήμερα το πρωί στο τιμώμενο επ` ονόματι της Οσίας Ξένης Μετόχιο της Ιεράς Μητροπόλεως, επί της οδού Αχαρνών,...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στο Παρίσι

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ προεξήρχε σήμερα της Θείας Λειτουργίας στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Στεφάνου Παρισίων και ετέλεσε την εις Πρεσβύτερον Χειροτονία του...

Ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος στον Ναό της Αναστάσεως του Χριστού Καλαμάτας

Στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού, επί της παραλιακής οδού της Καλαμάτας, μετέβη την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ....

Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά στον Μητροπολιτικό Ναό Σύμης

Τό πρωί τῆς Κυριακῆς 24ης Ἰανουαρίου 2021, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν ἱερά μνήμη τῆς Ὁσίας Ξένης, ὁ Σεβ....

Κυριακή ΙΔ´ Λουκά στον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης

Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στην πρώτη Θεία Λειτουργία (7:00 –...

Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά στην Μητρόπολη Διδυμοτείχου

Την Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά, στις 24 Ιανουαρίου ε.έ. ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός ιερούργησε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Δημητρίου...

Ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στο Σουρλίγκειο Γηροκομείο Καναλίων

Από την Διεύθυνση του Σουρλίγκειου Ιδρύματος ανακοινώνονται τα εξής: Επί συνόλου 37 τροφίμων και 11 εργαζομένων διαγνώστηκαν 28 τρόφιμοι και 7 εργαζόμενοι θετικοί στον...

Συναξάρι 25ης Ἰανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου.     Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ...

Στη Λίμνη Κάρλα ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στη Λίμνη Κάρλα μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, προκειμένου να δει από κοντά το έργο το οποίο επιτελέστηκε από την...

30 έτη από την κοίμηση του Οσίου Γέροντος Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτου

Τη μνήμη του Οσίου Γέροντος Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτου, του Ελεήμονος Πνευματικού τίμησε ευλαβώς ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών. Επί τη συμπληρώσει 30 ετών από...

Μνημόσυνο μακαριστών Μητροπολιτών Μαντινείας και Κυνουρίας

Τήν Κυριακή, 24 Ἰανουαρίου 2021, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας, κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου   καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου...

Η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Αγώνα της Ελευθερίας

Άρθρο του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στο Sports3 Η Εκκλησία της Ελλάδος, προετοιμάζεται και εργάζεται για να γιορτάσει την επέτειο των διακοσίων ετών από την...

H αρχαιοπρεπής Θεία Λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στον Πειραιά

Πραγματοποιήθηκε υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πειραιώς η αρχαιοπρεπής...

Συναξάρι 24ης ᾿Ιανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τῆς ἁγίας μητρός ἡμῶν Ξένης καί τῶν δύο αὐτῆς θεραπαινίδων.  ῾Η Ἁγία Ξένη καταγόταν ἀπό...

Άξιος ο νέος Διάκονος της Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Στεφανοβικείου μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και τέλεσε την αναίμακτο Θεία Λειτουργία, σήμερα, Σάββατο...