Φελουτζή Μαρία-Μαρίνα, φοιτήτρια της θεολογικής σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στην σημερινή εποχή  ο θεός στελνεί   στους ανθρώπους   κάποια μηνύματα αλλά εκκείνοι  επειδή   είναι θνητά όντα δυστηχώς τα   περισσότερα από αυτά   δεν  μπορούν να  τα καταλάβουν.Αρχικά,πρέπει να επισημάνουμε πώς  ο θεός πολλές φορές  παρεμβαίνει στην ζωή  των ανθρώπων στον ύπνο του στλενώντας διάφορα οράματα.Επίσης, Η Αγία Γραφή περιέχει μερικές αφηγήσεις στις οποίες τα όνειρα περιγράφονται ως σημαντική πηγή πληροφοριών—ένα είδος θεϊκής επικοινωνίας. (Κριτές 7:13, 14· 1 Βασιλέων 3:5) Για παράδειγμα, ο Θεός επικοινώνησε με τον Αβραάμ, τον Ιακώβ και τον Ιωσήφ μέσω ονείρων. (Γένεση 28:10-19· 31:10-13· 37:5-11) Ο Βαβυλώνιος Βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ έλαβε προφητικά όνειρα από τον Θεό. (Δανιήλ 2:1, 28-45) Θα ήταν αυτός, λοιπόν, βάσιμος λόγος για να πιστεύουμε ότι ακόμη και σήμερα μερικά όνειρα είναι θεόσταλτα μηνύματα? Στη Γραφή, τα θεόπνευστα όνειρα δίνονταν πάντα για κάποιον συγκεκριμένο λόγο. Είναι αλήθεια ότι μερικές φορές εκείνος που έβλεπε το όνειρο δεν μπορούσε να καταλάβει αμέσως το νόημά του. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, «Αυτός που αποκαλύπτει μυστικά» έδινε ο ίδιος την εξήγηση έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το νόημα του ονείρου. (Δανιήλ 2:28, 29· Αμώς 3:7) Τα θεόσταλτα όνειρα δεν είχαν τον αόριστο παραλογισμό που χαρακτηρίζει συχνά τα φυσιολογικά όνειρα.

Κάποιες φορές, ο Θεός χρησιμοποίησε τα όνειρα για να προστατέψει άτομα που έπαιζαν βασικό ρόλο στην επεξεργασία του σκοπού του. Όσοι έβλεπαν τέτοια όνειρα δεν ήταν απαραίτητα υπηρέτες του Θεού. Λόγου χάρη, οι αστρολόγοι που επισκέφτηκαν τον Ιησού όταν ήταν μικρό παιδί δεν επέστρεψαν να δουν τον Ηρώδη, έναν άνθρωπο με δολοφονική διάθεση, όπως τους είχε ζητήσει. Γιατί; Επειδή έλαβαν προειδοποίηση σε όνειρο. (Ματθαίος 2:7-12) Αυτό έδωσε στο θετό πατέρα του Ιησού, τον Ιωσήφ, αρκετό χρόνο για να διαφύγει στην Αίγυπτο με την οικογένειά του, ανταποκρινόμενος στην κατεύθυνση που είχε λάβει και εκείνος μέσω ενός ονείρου. Έτσι σώθηκε η ζωή του νεαρού Ιησού.—Ματθαίος 2:13-15.Αιώνές  νωρίτερα, ένας Αιγύπτιος φαραώ είχε δει σε όνειρα εφτά υγιή στάχυα και εφτά παχύσαρκες αγελάδες σε αντιδιαστολή με εφτά καχεκτικά στάχυα και εφτά σκελετωμένες αγελάδες. Ο Ιωσήφ, με θεϊκή βοήθεια, ερμήνευσε τα όνειρα σωστά: Η Αίγυπτος θα απολάμβανε εφτά χρόνια αφθονίας που θα ακολουθούνταν από εφτά χρόνια πείνας. Το ότι το γνώριζαν αυτό από πριν επέτρεψε στους Αιγυπτίους να συγκεντρώσουν αποθέματα τροφίμων. Αυτό αποδείχτηκε καθοριστικό για τη διατήρηση της ζωής των απογόνων του Αβραάμ και την έλευσή τους στην Αίγυπτο.—Γένεση Κεφάλαιο  4,1· 45:5-8. Παρόμοια, ο Βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ της Βαβυλώνας είδε και αυτός ένα όνειρο. Αυτό προέλεγε την άνοδο και την πτώση των μελλοντικών παγκόσμιων δυνάμεων οι οποίες θα είχαν άμεση επιρροή στο λαό του Θεού. (Δανιήλ 2:31-43) Αργότερα, είδε ακόμη ένα όνειρο που προέλεγε το κατρακύλισμά του στην παραφροσύνη και στη συνέχεια την αποκατάστασή του. Αυτό το προφητικό όνειρο είχε μια μεγαλύτερη εκπλήρωση, καθώς έστρεφε την προσοχή στην ίδρυση της Μεσσιανικής Βασιλείας, μέσω της οποίας ο Θεός θα επιτελούσε το θέλημά του.—Δανιήλ 4:10-37.

Σε τελικές γραμμές μπορεί να λεχθεί για σήμερα πώς ο Θεός επικοινώνησε με μερικούς ανθρώπους μέσω ονείρων. Αλλά η Γραφή δείχνει ότι αυτό συνέβαινε πολύ σπάνια. Τα όνειρα δεν ήταν ποτέ ο βασικός τρόπος θεϊκής επικοινωνίας. Υπήρχαν πολλοί πιστοί υπηρέτες του Θεού που δεν έλαβαν ποτέ μηνύματα από αυτόν μέσω ονείρων. Η χρήση ονείρων από τον Θεό ως μέσο επικοινωνίας με τον άνθρωπο μπορεί να παραλληλιστεί με το διαχωρισμό των νερών της Ερυθράς Θάλασσας. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός το έκανε αυτό μία φορά, αλλά σίγουρα αυτός δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο συνηθίζει να πολιτεύεται με το λαό του.—Έξοδος 14:21.

Ο απόστολος Παύλος, αναγνωρίζοντας ότι στις μέρες του το πνεύμα του Θεού επενεργούσε στους υπηρέτες του με πολλούς ασυνήθιστους τρόπους, είπε: «Σε έναν δίνονται μέσω του πνεύματος λόγια σοφίας, σε άλλον λόγια γνώσης σύμφωνα με το ίδιο πνεύμα, σε άλλον πίστη από το ίδιο πνεύμα, σε άλλον χαρίσματα θεραπειών από αυτό το ένα πνεύμα, σε κάποιον άλλον ενέργειες δυναμικών έργων, σε άλλον προφητεία, σε άλλον διάκριση εμπνευσμένων λόγων, σε άλλον διάφορες γλώσσες και σε άλλον ερμηνεία γλωσσών». (1 Κορινθίους 12:8-10) Μολονότι δεν αναφέρονται συγκεκριμένα τα θεόπνευστα όνειρα, προφανώς μερικοί Χριστιανοί λάβαιναν τέτοιου είδους όνειρα ως ένα από τα χαρίσματα του πνεύματος σε εκπλήρωση του εδαφίου Ιωήλ 2:28.—Πράξεις 16:9, 10.Ωστόσο, ο απόστολος είπε σχετικά με αυτά τα ειδικά χαρίσματα: «Είτε υπάρχουν χαρίσματα προφητείας, θα καταργηθούν· είτε υπάρχουν γλώσσες, θα πάψουν· είτε υπάρχει γνώση, θα καταργηθεί». (1 Κορινθίους 13:8) Προφανώς, ανάμεσα στα χαρίσματα που θα “καταργούνταν” περιλαμβάνονταν και οι διάφοροι τρόποι θεϊκής επικοινωνίας. Έπειτα από το θάνατο των αποστόλων, ο Θεός σταμάτησε να δίνει τέτοια ιδιαίτερα χαρίσματα στους υπηρέτες του.Σήμερα  οι ειδικοί προσπαθούν ακόμη να καταλάβουν τη διαδικασία των ονείρων και το αν έχουν κάποιον συγκεκριμένο σκοπό. Η Γραφή δεν διασαφηνίζει τέτοια ζητήματα. Ωστόσο, σε αυτούς που επιμένουν να αναζητούν σημάδια θεϊκής επικοινωνίας στα όνειρά τους, η Γραφή δίνει μια προειδοποίηση. Στο εδάφιο Ζαχαρίας 10:2  αναφέρεται: «Οι μάντεις . . . λένε όνειρα χωρίς αξία». Ο Θεός προειδοποιεί επίσης εναντίον εκείνων που αναζητούν οιωνούς. (Δευτερονόμιο  18:10-12) Έχοντας υπόψη αυτές τις προειδοποιήσεις, οι Χριστιανοί σήμερα δεν περιμένουν να λάβουν θεϊκή κατεύθυνση στα όνειρά τους. Αντίθετα, θεωρούν ότι τα όνειρα είναι απλώς κάτι που συνοδεύει τον ύπνο τους.Επιπρόσθετα,η κυρία αδυναμία του ανθρώπου να κατανοήσει και να καταλαβεί βαθύτατα τα μηνύματα του ανθρώπου εντοπίζονται στην μη κατανόηση της ορθής πιστής του και στην  βαθύτατη προθέσή του να μην γνωρίσει τον πατερά δημιουργό του τον θεάνθρωπο Χριστό.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Σαντορίνη εόρτασε την Υπαπαντή του Κυρίου

Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέστηκε σήμερα στο Μητροπολιτικό Ναό των Φηρών προεξάρχοντος του Σεβ. Σύρου κ.Δωροθέου Β', συνιερουργούντων και των Σεβ. Μητροπολιτών Θεσσαλιώτιδος κ.Τιμοθέου και...

Πανηγύρισε η ενορία της Υπαπαντής του Κυρίου στη Βέροια

Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της...

Ο εορτασμός της Υπαπαντής του Κυρίου σε Πλατάνα και Βορδώνια

Την Δεσποτική εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου τίμησε την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 η Εκκλησία μας. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ευστάθιος το απόγευμα της...

Η εορτή του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου στο Μεσολόγγι

Με λαμπρότητα πανηγύρισε η Ιερά Μονή Αγίου Συμεών Μεσολογγίου την μνήμη του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023. Στην ακολουθία του Όρθρου...

Η εορτή της Υπαπαντής στην Πάρο

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και την συμμετοχή πλήθους κόσμου τιμήθηκε η εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου στη νήσο Πάρο. Την Τετάρτη 1-2-2023, παραμονή της εορτής, ο...

Αγιασμός και κοπή πίτας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Σήμερα, Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός στα γραφεία του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, καθώς και η καθιερωμένη...
video

Bεροίας Παντελεήμων: «Θαυμαστά γεγονότα της ζωής του Οσίου Γερασίμου του Υμνογράφου»

Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος»...

Αρχιερατική Αγρυπνία για την εορτή της μητέρας στην Ι.Μ. Φθιώτιδος

Ιερά κατανυκτική αγρυπνία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών στο Ιερό Παρεκκλήσιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Ιερό Επισκοπείο, για την εορτή της Υπαπαντής...

Η Μητρόπολη Κίτρους για τον μακαριστό Περγάμου Ιωάννη

Θλίψη και πένθος επικράτησε στον συνοικισμό «Καταφιώτικα» της Κατερίνης στο άκουσμα της εκδημίας του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννη. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και...

Συνέρχεται από την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου η ΔΙΣ

Συνέρχεται από την Τρίτη 7 έως και την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 166ης Συνοδικής Περιόδου,...

Πρόγραμμα εορτασμού του προστάτη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεντέλης, θα τιμηθεί, όπως κάθε χρόνο, η μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών...

Το Γύθειο εόρτασε την Υπαπαντή

Ὡς εἶναι γνωστόν, ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου εἶναι ἐπισήμως ἡμέρα ἀργίας γιά ὁλόκληρο τό Γύθειο μέ Π.Δ. ὑπ' ἀριθμ. 226/16-7-1932 ἐπί Προέδρου...

«Οἱ καιροὶ οὐ μενετοί»

Στην κωμόπολη Καστελλάνοι στην Μέση Κέρκυρα, λειτούργησε και ομίλησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, στον ιστορικό και παλαίφατο ιερό...

H πίστις σας στον Θεό πάντα κερδίζει το έλεος Του

Την Κυριακή 17η του Ματθαίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βρυούλων κ.κ. Παντελεήμων Ιερούργησε είς τον Ιερόν Ναόν της Παναγίας στο Ωραιόκαστρο της Ι. Μητροπόλεως Νεαπόλεως...

Λαοθάλασσα πιστών στον εορτασμό της «Παναγίας Υπαπαντής» στην Καλαμάτα

Με λαμπρότητα, κατάνυξη και την παρουσία χιλιάδων πιστών, εόρτασε η Καλαμάτα την Πολιούχο της «Παναγία Υπαπαντή», στο πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της. Στον Όρθρο και...