Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐλῶνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

«Ἀληθῶς Θεοῦ υἱός ἦν οὗτος» (Ματθ. 27, 54)

Τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Αὐλῶνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Mr. Th.

Περισσότερο ἀπό τά κηρύγματα τῶν Προφητῶν, δυνατότερα ἀπό τούς Ἀγγέλους πού ὕμνησαν τή Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου, ἰσχυρότερα ἀπό τή θεία διδασκαλία Του, θετικότερα ἀπό τήν ἁγία ζωή Του, λαμπρότερα ἀπό τά ἀμέτρητα θαύματά Του πού ἔκανε στή γῆ, φανερώνει τή Θεότητα τοῦ Κυρίου ὁ Σταυρός τοῦ Γολγοθᾶ καί ἡ Ἀνάστασή Του.

Ὁ Σταυρός! Τό φρικτό αὐτό μέσο τῆς θανατώσεως τῶν κακούργων, τό περιφρονημένο σύμβολο τῆς τιμωρίας τῶν φρικτότερων ἐγκλημάτων, γίνεται ὁ λαμπρότερος ἄμβωνας τῆς Θεότητας τοῦ Κυρίου.

Στή θυσία τοῦ Σταυροῦ φαίνεται τό μέγεθος τῆς θείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, γιατί «μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδείς ἔχει, ἵνα τις τήν ψυχήν αὐτοῦ θῇ, ὑπέρ τῶν φίλων αὐτοῦ» (Ἰωάν. 15. 13). Καί ἡ ἀγάπη αὐτή τοῦ Θεοῦ ἐκδηλώνεται κάλλιστα μπροστά στή θηριωδία τῶν ἀνθρώπων.

Ἀντί οἱ σταυρωτές νά εἶναι εὐγνώμονες γιά τήν προστασία τοῦ Θεοῦ στό ἔθνος τους γιά τά ἀμέτρητα θαύματα καί τίς εὐεργεσίες πού ἔκανε σέ αὐτό τό λαό, αὐτοί Τόν συκοφαντοῦν, Τόν ὑβρίζουν, Τόν μαστιγώνουν, τοποθετοῦν ἀκάνθινο στεφάνι στό κεφάλι Του καί Τόν ἐμπαίζουν μέ χλαμύδα καί καλάμι.

Προτιμοῦν νά σταυρωθεῖ ὁ Ἀναμάρτητος καί νά ἀφεθεῖ ἐλεύθερος ἕνας ἐγκληματίας, ὁ Βαραβᾶς, φωνάζοντας, μάλιστα, ἐξαγριωμένοι: «Ἄρον, Ἄρον, σταύρωσον αὐτόν» (Ἰωάν. 19, 15). Τόν σταυρώνουν μέ θηριωδία, Τοῦ προσφέρουν ἀντί τοῦ «μάννα χολήν καί ἀντί τοῦ ὕδατος ὄξος».1 Τόν εἰρωνεύονται, καί ἐπάνω στό Σταυρό, ἀκόμη, Τόν βλασφημοῦν. «Κι οἱ περαστικοί κουνοῦσαν εἰρωνικά τό κεφάλι καί Τόν ἔβριζαν… Τό ἴδιο καί οἱ ἀρχιερεῖς Τόν περιπαίζανε μαζί μέ τούς γραμματεῖς, τούς πρεσβυτέρους, καί τούς Φαρισαίους» (Ματθ. 27, 39-41).

Μιά σατανοκίνητη κακία κυριεύει, ἐνίοτε, τόν ἄνθρωπο. Κάνει ὅ,τι τό χειρότερο μπορεῖ. Μπροστά σέ αὐτό τό κατάντημα φαίνεται τό μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί πρός αὐτούς πού Τόν σταύρωσαν: «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λουκ. 23, 34).

Οἱ Ρωμαῖοι στρατιῶτες ἦταν συνηθισμένοι στίς θανατικές ἐκτελέσεις μέ σταυρό. Μπροστά στό φρικτό μαρτύριο, στούς ἀβάστακτους πόνους τῶν καρφιῶν, πού τρυποῦσαν χέρια καί πόδια, σπάζοντας τά κόκκαλα, στόν πόνο τῶν πληγῶν ἀπό τό βάρος τοῦ κρεμασμένου σώματος, ἦταν ἑπόμενο νά ξεσποῦν οἱ καταδικασμένοι σέ κατάρες καί χυδαῖες φράσεις.

Πόσο διαφορετικός φάνηκε στά μάτια τῶν δημίων ὁ Ἰησοῦς! Δέ βγῆκε λόγος πικρός ἀπό τό στόμα Του. Τό βλέμμα Του ἀγκάλιαζε μέ πατρική ἀγάπη ὅλους. Λόγια προσευχῆς ἀκούστηκαν ἀπό στό στόμα Του. Ἀκόμα καί ὁ εὐγνώμων Ληστής, πού ἦταν σταυρωμένος δίπλα Του, παρόλο τό μαρτύριό του, κάτι κατάλαβε καί εἶπε: «Ἐμεῖς, βέβαια, δίκαια, γιατί τιμωρούμαστε γι’ αὐτά πού κάναμε· αὐτός, ὅμως, δέν ἔκανε κανένα κακό». Καί ἔλεγε στόν Ἰησοῦ: «Θυμήσου με, Κύριε, ὅταν ἔρθεις στή βασιλεία σου» (Λουκ. 23, 41-42).

Ἀλήθεια, ποιό μυστήριο, ποιά δύναμη ἔδειχνε τόν Ἰησοῦ στά μάτια τοῦ Ληστή σάν ὑπερκόσμιο Βασιλιά; Ἡ Θεότητά Του! Γεγονότα ὑπερφυσικά συνόδευσαν τό σταυρικό θάνατο τοῦ Ἰησοῦ, μέχρι τήν ὥρα πού ἄφησε τήν τελευταία Του πνοή. Καί αὐτή, ἀκόμη, οἱ σκληροί Ρωμαῖοι στρατιῶτες ἔνιωσαν ρῖγος τρόμου, ἐνῶ ὁ Ἑκατόνταρχος ὁμολόγησε τή Θεότητα τοῦ Θεανθρώπου, λέγοντας: «Ἀληθῶς Θεοῦ υἱός ἦν οὗτος» (Ματθ. 27, 54).

Ὁ Σταυρός, μέ θαυμαστό τρόπο, ἐπισφράγισε τήν ἁγία ζωή τοῦ Ἰησοῦ καί ἐκήρυξε τή Θεότητά Του. Εἶναι τό σημεῖο-σημάδι τῆς ἀγάπης, τῆς θυσίας, ἀλλά καί τοῦ θριάμβου. Εἶναι τό σύμβολο τῆς σωτηρίας.

Γιά τήν πίστη στόν Ἐσταυρωμένο ἔδωσαν τό αἷμα τους μυριάδες χριστιανοί. Καί ὅσοι μελέτησαν τή Σταυρική Θυσία τοῦ Κυρίου, τά λόγια τοῦ Ἑκατόνταρχου ἐπαναλάμβαναν: «Ἀληθῶς Θεοῦ Υἱός οὗτος».

Καί ἕνα μή ξεχνᾶμε: Ὅταν ὁ Κύριος παρέδωσε τό πνεῦμά Του, ὁ ἥλιος ἔκρυψε τίς ἀκτῖνες του μέσα σέ μιά νεφέλη. Καί ποιός ξέρει, ἄν αὐτή ἡ νεφέλη δέ δάκρυσε καί τά δάκρυά της θά πότισαν τή γῆ, ὅταν ἄκουσε τό: «Τετέλεσται»!

1 Ὀρθρινή Ἀκολουθία Μεγ. Παρασκευῆς, Ἀντίφωνο ιβ΄. Ἦχος πλ. δ.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Το μήνυμα της ΣΤ’ Κυριακής Ματθαίου

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος την προηγούμενη Κυριακή στο Ευαγγέλιό του μας περιέγραψε πώς καταστρέφεται...

Υπό το «φόβο»… η I.M. Εδέσσης εξέδωσε ανακοίνωση γιατί δεν αναγνώσθηκε η εγκύκλιος της Συνόδου

Λόγω της εκτός Ελλάδος απουσίας του Σεβ. Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ την προηγούμενη εβδομάδα, η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου για το...

Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη νηστεία του Δεκαπενταύγουστου

H νηστεία πάντα ήταν από τα πλέον σημαντικά στοιχεία των Oρθοδόξων. Θεωρείται ο πιο αρχαίος θεσμός της Εκκλησίας. Η νηστεία της Παναγίας ξεκινά την...

Ο Αρχιεπίσκοπος Benjamin Atas στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 28ης Ιουλίου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας υπεδέχθη στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης τον...

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν η 28η, η 29η και η 30η Επετειακές Εκδηλώσεις της Ι.Μ. Φθιώτιδος

Με επιτυχία και με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών πραγματοποιήθηκαν η 28η, η 29η και η 30η επετειακές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος...

Ο Μητροπολίτης Παροναξίας στην εορτάζουσα Ενορία στον Κώστο της Πάρου

Την Τρίτη 27-7-2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας μετέβη στον Κώστο της Πάρου όπου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος χοροστάτησε στον Όρθρο,...

Ιερά Πανήγυρις Αγίας Θεοκτίστης εκ Λέσβου

Λέσβου τὸ θρέμμα, παρθένος Θεοκτίστη, Κτίστῃ Θεῷ πρόσεισι νύμφη παγκάλη. Με μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάστηκε η μεταφορά των λειψάνων της Αγίας Θεοκτίστης της Μηθυμναίας στην...
video

Εξομολόγηση: Αν κρύψω αμαρτήματα συγχωρούμαι;

Εξομολόγηση: Αν κρύψω αμαρτήματα συγχωρούμαι; Εξομολογημένα και ανεξομολόγητα αμαρτήματα τι γίνεται με αυτά;. Όταν κρύβω στην εξομολόγηση και δεν λέω την αλήθεια στον ιερέα...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος της ζωής μας είναι η διχόνοια»

Ποιμαντική επίσκεψη στο όμορφο χωριό Μακρυρράχη Δομοκού, καθώς την περίοδο με τις διαδοχικές καραντίνες, δεν ήταν εφικτό να το επισκεφθεί,  πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα...

Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στα Γηροκομεία της I.M. Φθιώτιδος

Η ALVO εξοπλίζει τις κοινωνικές δομές της Μητρόπολης Φθιώτιδος με τον αυτόματο αιματολογικό ταχύ-αναλυτή υψηλής τεχνολογίας OLO Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού και Διοικητικού Κέντρου της...

Εξόδιος ακολουθία του Συγκέλλου π. Αθανασίου Γκότση

Στο χωριό Αθίκια Κορινθίας και στον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου μετέβησαν χθες Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος και...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στα εγκαίνια του Ε.ΣΥ.Κ. Αστυνόμευσης Καλαμάτας

Τα εγκαίνια του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Δημοτικής και Ελληνικής Αστυνομίας Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο της πόλης από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη...

Ποιμαντική περιοδεία του Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου στην Σκόπελο

Την Σκόπελο επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, αμέσως μετά την πανήγυρη της Πολιούχου Χαλκίδος Αγίας Παρασκευής για να επικοινωνήσει με...

Χαμός με αντιεμβολιαστές στη Μητρόπολη Νεαπόλεως

Ξέφυγε η κατάσταση κατά την διάρκεια του εσπερινού στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, όταν ο Μητροπολίτης προέτρεψε τους πιστούς να προστατέψουν την...