Τήν Κυριακή 2 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ, ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς, μετά τήν Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, στήν αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τοῦ Ναοῦ πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή βράβευσης τῶν μαθητῶν τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Ἐπαρχίας μας, πού διαγωνίσθηκαν στόν Δ’ Μαθητικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό πού προκήρυξε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου πρός τιμήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, σέ συνεργασία μέ τήν Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευση Αἰτωλοακαρνανίας.

Ὁ Διαγωνισμός εἶχε θέμα «Ἕνας σύγχρονος νέος-νέα συζητᾶ μέ τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο». Οἱ μαθητές κλήθηκαν νά γράψουν ἕνα πεζό κείμενο μέ τήν μορφή δοκιμίου, διηγήματος, δρώμενου ἤ χρονογραφήματος ἤ ἕνα ποίημα. Τά ποιήματα ἀξιολογήθηκαν καί βραβεύθηκαν ξεχωριστά. Οἱ ἐργασίες τῶν μαθητῶν παραδόθηκαν διά μέσου τῶν Διευθυντῶν τῶν Σχολείων στήν Ἱερά Μητρόπολη καί τά ἀξιολόγησε ἑπταμελής ἐπιτροπή πού ἀποτελεῖτο ἀπό τρεῖς θεολόγους (π. Θωμᾶ Βαμβίνη, Ἀπόστολο Τσακούμη, Ἑλέξη Ἐξάρχου), τρεῖς φιλολόγους (Μαρία Σύψα, Δώρα Σιαμπαλῆ, Χρυσούλα Μαντζαβᾶ) καί τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Ὁ Πρωτοσύγκελλος π. Καλλίνικος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν εὐλογία καί τήν γενική κατεύθυνση γιά τήν πραγματοποίηση τῆς δημιουργικῆς καί ὠφέλιμης αὐτῆς δραστηριότητας, τόν παριστάμενο Προϊστάμενο τῆς Δευτεροβάθμιας Χρῆστο Καζαντζῆ, τούς Διευθυντές καί καθηγητές τῶν Σχολείων, τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς καί τούς διαγωνιζομένους, καθώς καί τήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου γιά τήν φιλοξενία τῆς ἐκδήλωσης καί ἐνημέρωσε γιά τά βασικά στοιχεῖα τοῦ Διαγωνισμοῦ.

Ἡ κ. Μαρία Σύψα-Κουτούση, μιλώντας ἐκ μέρους τῆς Ἐπιτροπῆς ἀξιολόγησης, παρουσίασε τό θέμα καί περιέγραψε τόν τρόπο ἐργασίας τῆς Ἐπιτροπῆς καί τά βασικά στοιχεῖα πού κινήθηκαν οἱ ἐργασίες τῶν μαθητῶν, ἀντλώντας νοήματα καί ἀπαντήσεις γιά τά σύγχρονα θέματα ἀπό κείμενα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.

Στήν συνέχεια χαιρετισμό καί συγχατηρήρια ἀπηύθυναν ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας καί ὁ Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Αἰτωλοακαρνανίας κ. Χρῆστος Καζαντζῆς.

Στήν συνέχεια ἀνακοινώθηκαν τά ὀνόματα τῶν βραβευθέντων, πού εἶναι:

Πεζό κείμενο γιά μαθητές Λυκείου

1ο Βραβεῖο, Νικολέτα Καρβούνη τοῦ Λεωνίδα, Α’ Τάξη τοῦ 2ου Γεν. Λυκείου Ναυπάκτου

2ο Βραβεῖο, Ἀρετή Δανιά τοῦ Ἰωάννη, Α΄ Τάξη τοῦ 2ου Γεν. Λυκείου Ναυπάκτου

3ο Βραβεῖο, Ἐλισάβετ Παναγιωτοπούλου τοῦ Γεω., Β΄ Τάξη τοῦ 1ου Γεν. Λυκείου Ναυπάκτου

Ἔπαινος, Μαριαντίνα Βερύκιου τοῦ Ἰωάννη, Α΄ Τάξη τοῦ 2ου Γεν. Λυκείου Ναυπάκτου

Ποίημα γιά μαθητές Λυκείου

Ἐνθύμιο συμμετοχῆς,  Ἀνδριάνα Τζιορντένι τοῦ Χρήστου Β΄ Τάξη τοῦ 2ου Γεν. Λυκείου Ναυπάκτου

Πεζό κείμενο γιά μαθητές Γυμνασίου

1ο Βραβεῖο, Ὀρέστης Βερύκιος τοῦ Ἰωάννη, Γ΄ Τάξη τοῦ 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου

2ο Βραβεῖο, Μαρία Καραγεωργοπούλου τοῦ Χρ., Β΄ Τάξη τοῦ 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου

3ο Βραβεῖο, Ἐλευθερία Μήλιου, Β΄ Τάξη τοῦ 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου

Α Ἔπαινος, Ἀνδριανή Ἠλιοπούλου τοῦ Μάριου, Α΄ Τάξη τοῦ Γυμνασίου Πάνου

Β Ἔπαινος, Κωνσταντίνα Κωστῆ , Α΄ Τάξη τοῦ 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου

Γ Ἔπαινος, Γεωργία Πατσιαλοῦ, Τάξη τοῦ 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, Δημήτριος Μελικόκης τοῦ Ἀναστ., Α΄ Τάξη τοῦ Γυμνασίου Εὐηνοχωρίου, Παναγιώτα Ζαμπάρα τοῦ Ἰω., Α΄ Τάξη τοῦ 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου

Ποίημα γιά μαθητές Γυμνασίου

1ο Βραβεῖο, Ἀνδρέας Σφήκας τοῦ Σπυρίδωνος, Β΄ Τάξη τοῦ 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου

2ο Βραβεῖο, Παρασκευή Λαδιᾶ τοῦ Ἀριστείδη, Γ΄ Τάξη τοῦ 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου

3ο Βραβεῖο, Χρῆστος Γεωργακόπουλος τοῦ Χαρ., Α΄ Τάξη τοῦ 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου

Α Ἔπαινος, Μαρία Ζαχαράτου τοῦ Σπ., Β΄ Τάξη τοῦ Γυμνασίου Πάνου

Β Ἔπαινος, Ἑλένη Ζήση τοῦ Δημ., Β΄ Τάξη τοῦ Γυμνασίου Εὐηνοχωρίου

Γ Ἔπαινος, Εὔη Βλάχου τοῦ Κων., τοῦ 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου

Τό πρῶτο βραβεῖο συνοδευόταν ἀπό τό ποσό τῶν 100 εὐρώ, τό δεύτερο καί τρίτο ἀπό τό ποσό τῶν 50 εὐρώ, καί ἀπό μιά εἰκόνα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί ἕνα βιβλίο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου. Σέ κάθε ἔπαινο δόθηκε ἐπίσης μία εἰκόνα ἤ ἕνα βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Μετά τήν ἀνακοίνωση κάποιοι ἀπό τούς βραβευθέντες ἀνέγνωσαν τίς ἐργασίες τους.

Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τόν λόγο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος μίλησε γιά τήν θεωρία τῶν συστημάτων, σύμφωνα μέ τήν ὁποία γιά νά λειτουργοῦν τά διάφορα συστήματα καί ὑποσυστήματα τῆς κοινωνίας καλά, πρέπει νά συντρέχουν τρεῖς προϋποθέσεις, ἤτοι νά εἶναι τό καθένα καλά ὀργανωμένο, νά ἔχη σαφῆ ὅρια καί νά διατηρῆ καλές γέφυρες μέ τά ἄλλα συστήματα. Εἶπε ὅτι σέ αὐτήν τήν προοπτική καί μέ αὐτές τίς προϋποθέσεις ὑπάρχουν ἄριστες σχέσεις μεταξύ τῶν Σχολείων καί τῆς Ἐκκλησίας στήν Ναυπακτία. Μίλησε γιά τήν ἀξία καί τήν ἐπικαιρότητα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, καθώς καί γιά τήν ὠφέλεια τοῦ Διαγωνισμοῦ καί εὐχαρίστησε ὅσους συνέβαλαν στήν ἐπιτυχία του.

Σύντομα θά ἀναρτηθοῦν στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως (www.parembasis.gr) τά βραβευθέντα κείμενα, καθώς καί video τῆς ἐκδήλωσης.

Δεῖτε φωτογραφίες ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Μητρόπολη Διδυμοτείχου

Στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Μάνης Διδυμοτείχου ιερούργησε την Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, 20 του μηνός Σεπτεμβρίου ε.έ., ο Σεβασμιώτατος...

Μοναχική Κουρά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος πολιούχου Πειραιώς

Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, πολιούχου Πειραιώς, τελέστηκε σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου η μοναχική Κουρά του κ.Βασιλείου Τζουμανέκα, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ.Σεραφείμ. Ιδιαίτερη...

Κυριακή μετά την ύψωση τού Τιμίου Σταυρού στο Καμποχώρι Ημαθίας

Την Κυριακή μετά την ύψωση τού Τιμίου Σταυρού 20 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίου...

Κυριακή μετά την ύψωση τού Τιμίου Σταυρού στην Μουσθένη Παγγαίου

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020,  μετά την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου...

Η εορτή του Αγίου Ευσταθίου στο Μάννα της Σύρου

Στο ιερό Παρεκκλήσιο της Παναγίας, της επιλεγομένης «των κυνηγών», στην ειδυλλιακή περιοχή «Πότισμα», στο Μάννα της Σύρου, ιερούργησε υπαιθρίως σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος...

Η Μεσσήνη υποδέχθηκε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Βουλκανιώτισσας

Με μια σεμνή τελετή η πόλη της Μεσσήνης υποδέχθηκε σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 2020, την Ιερά και Θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας Βουλκανιώτισσας, εκ της Ιεράς...

Ποιον να πιστέψουμε και ποιον ν’ ακολουθήσουμε;

Του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, Άρθρο στο Βήμα της Κυριακής 20- 9- 2020 Η έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς μας βρίσκει όλους προβληματισμένους και ανήσυχους....

Η εορτή του Αγίου Ευσταθίου στην Τανάγρα

Σήμερα 20 Σεπτεμβρίου, Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, που η Εκκλησία μας τιμάει τη μνήμη του μεγαλομάρτυρος Αγίου Ευσταθίου και της συνοδείας...

Η Ακολουθία επί τη διασαλεύση της Αγίας Τραπέζης στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Αγ. Βασιλείου Λαγκαδά

Μέσα κλίμα πνευματικής χαράς και σύμφωνα με την τάξη και το τυπικό που ορίζει η Αγία μας Εκκλησίας, τελέσθηκαν κατά το διήμερο της 19ης...

Εγκαίνια Παρεκκλησίου στο Ακόντιο Διποταμίας

Κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, βρίσκεται το χωριό Ακόντιο, που ανήκει στην Αρχιερατική Περιφέρεια της Διποταμίας Καστοριάς. Το χωριό αυτό, δυστυχώς, έχει ερημώσει...

«Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;»

Ιεροδιακόνου Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, Ραφαήλ Μισιαούλη  «Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» Στο σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός τονίζει την αξία...

Εναρκτήρια δράση της Ι.Α. Αυστραλίας για την επέτειο των 200 χρόνων απο την Ελληνική Επανάσταση

Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Picton της Νέας Νοτίου Ουαλίας η εναρκτήρια δράση της Εθνικής Επιτροπής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας για την επέτειο...

Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ι.M. Καλαβρύτων

Η Ιερά Μητρόπολή μας, στο πλαίσιο του κοινωνικού της έργου, συνεχίζει και φέτος τη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου, το οποίο θα παρέχει δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα...

Με λαμπρότητα εορτάστηκε η ανακομιδή των Λειψάνων του Οσίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω στη Βέροια

Με επίκεντρο τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας, εορτάστηκε το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου, στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας,...

Θεία Εὐχαριστία καί σύγχρονες ἀμφισβητήσεις της

Ἡ Θεία Εὐχαριστία στό στόχαστρο νέων ἐπιθέσεων   Ἀφορμή νά ἀσχοληθοῦμε μέ τό θέμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας δίνει τό γεγονός ὅτι, μεταξύ τῶν τραγικῶν καταστάσεων, πού...