Την Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, 18η του μηνός Σεπτεμβρίου ε.ε., ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός ιερούργησε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Αθανασίου Ελληνοχωρίου Διδυμοτείχου όπου, παρουσία του Δημάρχου Διδυμοτείχου Ρωμύλου Χατζηγιάννογλου και του Υποδιοικητού της XVI Μεραρχίας Ταξιάρχου Νικολάου Γιοβανούδη,  ωμίλησε επί του ευαγγελικού χωρίου «Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;». Συγκεκριμένα τόνισε:

«Τήν Κυριακή μετά τήν ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὅπου ἐκφράζεται ὅλο τό μεγαλεῖο τῆς θυσίας τοῦ Θεανθρώπου, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς ὑπενθυμίζει στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή τό ἐρώτημα του Κυρίου «τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» καί μᾶς προσκαλεῖ νά προβληματιστοῦμε ἐπ’ αὐτοῦ, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν μας τρεῖς παραμέτρους:

»Πρῶτον, ἡ ψυχή μας ὅπως καί ἡ ζωή καί ἡ προσωπικότητά μας εἶναι δῶρα, πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός. Δέν εἶναι κάτι πού μᾶς ἀνήκει δικαιωματικά. Οὔτε εἶναι κάτι πού τό δημιουργήσαμε ἐμεῖς. Ἡ ψυχή μας εἶναι ἡ ζωντανή σφραγίδα τοῦ Θεοῦ στήν ὕπαρξή μας. Εἶναι ἡ ἀναπνοή τοῦ Δημιουργοῦ πάνω μας. Μᾶς δόθηκε ἀπό ἀγάπη. Ἔχει τή δυνατότητα νά ἀντανακλᾶ τήν ἀγάπη Ἐκείνου, καί νά προσφέρει ἀγάπη. Ἡ ψυχή εἶναι ἕνα δῶρο πρός διαχείριση καί ὄχι πρός κατοχή. Κάθε ἄνθρωπος ὀφείλει νά διαχειρίζεται κατά τέτοιο τρόπο τήν ψυχή του ὥστε νά παραμένει καθαρή καί ζωντανή εἰκόνα Αὐτοῦ πού τοῦ τή χάρισε. Ἄν δέν κάνει αὐτή τή σωστή διαχείριση, ἡ ψυχή ἀμαυρώνεταιι ὡς εἰκόνα, κουρελιάζεται καί γίνεται ἀνώφελη. Μία τέτοια ψυχή ἔχει ἀπωλέσει τήν ἀξία της ὅπως ἕνας πίνακας πού πέταξαν ἐπάνω του λαδομπογιές.

»Ἡ δεύτερη πολύ σημαντική παράμετρος ἀπό τόν λόγο τοῦ Κυρίου εἶναι πώς δέν ὑπάρχει ἀντάλλαγμα μεγαλύτερης ἀξίας, πού νά μπορεῖ νά ἀντισταθμίσει τήν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Εἶναι φυσικό νά μήν ὑπάρχει τέτοιο ἀντάλλαγμα, διότι, ἄν ὑπῆρχε, θά ἔπρεπε κι ἐκεῖνο νά εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί νά ἀποπνέει τήν πνοή τοῦ Δημιουργοῦ, ὁ Ὁποῖος δημιούργησε τά πάντα μέ Τό Λόγο Του. Ὁ ἄνθρωπος ὅμως κατέχει τή σφραγίδα τοῦ Θεοῦ καί τίποτε δέν μπορεῖ νά δοθεῖ ὡς ἀντάλλαγμα γιά τήν ἀνθρώπινη ψυχή, πού μόνη αὐτή κατέχει αὐτό τό προνόμιο. Ἀπόδειξη αὐτῆς τῆς ἀλήθειας εἶναι ὁ θάνατος. Τά πάντα ὑπόκεινται στό θάνατο ἐκτός ἀπό τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. Ἐκείνη παραμένει ἀθάνατη καί εἶναι προορισμένη, ἀφοῦ νικήσει τό χῶρο καί τό χρόνο, νά ζήσει στήν αἰωνιότητα. Ἄρα, εἶναι ἀνώφελο νά προσπαθήσει κάποιος ν’ ἀνταλλάξει κάτι ἀθάνατο καί αἰώνιο μέ κάτι φθηνό καί πρόσκαιρο.

»Η τρίτη παράμετρος εἶναι ἡ ἄγνοια τοῦ ἀνθρώπου γιά τήν ἀξία τῆς ψυχῆς του γι’ αὐτό ὑπάρχει μία συνεχής ἀναζήτηση ἄλλων ὑποκατάστατων. Δυστυχῶς ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δέν γνωρίζει καί δέν πιστεύει στόν ἀθάνατο χαρακτῆρα τῆς ψυχῆς του. Τή συγκρίνει μέ τά δεδομένα τοῦ κόσμου καί προσπαθεῖ νά τήν ἀνταλλάξει μ’ αὐτά. Ἔτσι ξεπουλᾶ τήν ψυχή του γιά τό χρῆμα καί τήν ὕλη, γιά τήν ἡδονή καί τίς ἀπολαύσεις, γιά τή δόξα καί τή φήμη. Ἀλλάζει τό χαρακτῆρα του, προδίδει τίς ἀρχές του, ἀποστρέφεται τήν ἀρετή, ζεῖ μέσα στήν ἁμαρτία, φθάνει ἀκόμη καί στίς μεγαλύτερες πτώσεις, γιά νά κερδίσει ὅλ’ αὐτά πού ἐνῶ εἶναι ἀσήμαντα αὐτός τά θεωρεῖ σημαντικά καί ἔτσι χάνει τό ἕνα καί πιό σημαντικό, πού εἶναι ἡ ψυχή του, ἡ ζωή του, ἡ ὕπαρξή του, ἡ προσωπικότητά του.

»Αὐτή τήν τραγικότητα τῆς ἀπώλειας τῆς ψυχῆς βιώνει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος. Ἔστησε ἕναν κόσμο, ὑποτίθεται, ἰδανικό καί προηγμένο. Στήν πραγματικότητα, ὅμως, δημιούργησε ἕνα περιβάλλον μέσα στό ὁποῖο ἡ ψυχή του περιπλανιέται καί ἀποπροσανατολίζεται. Ἔστησε ἕνα σύστημα ἀξιῶν, στό ὁποῖο μετράει τό χρῆμα καί ὁ ἐγωισμός. Ἀπώλεσε τό πρόσωπό του, δηλαδή τήν ψυχή του, γιά νά κερδίσει πράγματα ἀμφίβολης ποιότητας, μικρῆς διάρκειας καί εὐτελοῦς ἀξίας. Βιώνει τήν τραγικότητα νά ψάχνει ἀπ’ ἔξω τό ἰδανικό, χάνοντας τό ἰδανικό πού φέρει ἐντός του καί τοῦ χάρισε ὁ Δημιουργός.

»Σ’ αὐτή τή δύσκολη καί ἄβολη κατάσταση ὑπάρχει μία καί μοναδική λύση. Ἡ λύση εἶναι νά καταφύγουμε στό Δημιουργό τῆς ζωῆς μας καί τῆς ψυχῆς μας. Νά καθαρίσουμε αὐτή τήν ταλαίπωρη ψυχή, πού λερώθηκε ἀπό τήν ἁμαρτία, μέ τή μετάνοια. Ὁ Κύριος, πού μᾶς ἀγαπάει ἀπέραντα καί θυσιάσθηκε στό Σταυρό «ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν», δέ θά μᾶς ἐγκαταλείψει. Μέ ὁδηγό τό ἦθος τοῦ Σταυροῦ καί τήν ἐλπίδα τοῦ θριάμβου Του θά κερδίζουμε καθημερινά τήν ψυχή μας, θά δικαιώνουμε τή ζωή καί τήν ὕπαρξή μας καί θά ἑτοιμαζόμεθα γιά τήν αἰωνιότητα, πού μᾶς ἀναμένει ὅλους ἀνεξαρτήτως».

Προ του πέρατος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τον άγοντα τα ονομαστήριά του Δήμαρχο Διδυμοτείχου Ρωμύλο Χατζηγιάννογλου, επί τη μνήμη του οσίου Ρωμύλου που έζησε στη Θράκη (1300-1375), και αφού εξήρε την φιλότιμη προσπάθειά του και την άοκνη μέριμνα του για την αναβάθμιση του Δήμου ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο υπεύθυνο έργο του και του προσέφερε αντίγραφο της θαυματουργού εικόνος του «Άξιον Εστί», το πρωτότυπο της οποίας φυλάσσεται στο Πρωτάτο του Αγίου Όρους.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πραγματοποιήθηκε το 1ο Φεστιβάλ Μικρασιατικού Πολιτισμού στο Νέο Προκόπι Ευβοίας

Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλό του Αρχιμ. Νικόδημο Ευσταθίου, μετέβη στο Ν....
video

Τους πάντρεψε ο Χριστός και τους χώρισε;

Τους πάντρεψε ο Χριστός και τους χώρισε; Ο Χριστός παρευρέθηκε στο μυστήριο του γάμου και η παρουσία Του θεωρείται ως ευλογία για το ζευγάρι....

Χειροθεσίες στην Πανήγυρη της Παντανάσσης

Αρχιερατικός Εσπερινός (23/9), Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία (24/9) για την εορτή της Συνάξεως της ιεράς εικόνος της Παναγίας της «Παντανάσσης» τελέσθηκαν στον ιερό...

Λαμπρή Πολιτιστική Εκδήλωση στο «Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο Μυκόνου»

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διά του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού κ. Στ. Μπρίγγου, η Ιερά Μητρόπολη Σύρου και ο Ιερός Μητροπολιτικό Ναός της Μεγάλης Παναγιάς...

Τρισάγιο στον τόπο μαρτυρίου του Εθνοϊερομάρτυρα Μητροπολίτη Αιμιλιανού Λαζαρίδη

To πρωί του Σαββάτου 24-9-2022, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αιμιλιανού στον τόπο του μαρτυρίου του Εθνοϊερομάρτυρα Μητροπολίτη Αιμιλιανού Λαζαρίδη, μετά το...

Μεσσηνίας Χρυσόστομος : Η Παναγία θα σταθεί Υπέρμαχος Στρατηγός σε κάθε αρρωστημένη εθνικιστική διάθεση της γείτονος χώρας

Με την πάνδημη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος, κορυφώθηκε το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου, ο πανηγυρικός εορτασμός της Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης, στην πόλη της Πύλου. Το...

Η εορτή των θαυμάτων της Παναγίας

Η ανάμνηση του θαύματος της Παναγίας και η θεραπεία του παραλύτου στα Κύθηρα συγκεντρώνει τα πλήθη των πιστών  απανταχού της Ελλάδος ενώπιον της ιεράς...

Η εορτή της Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης στην Ιερά Μονή Θαψανών

Με ιδιαίτερη κατάνυξη η Ιερά Μονή Θαψανών Πάρου πανηγύρισε την εορτή της Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης. Το Σάββατο 24-9-2022 το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε...

Ποιμαντική ἑβδομάδα Μητροπολίτου Καστορίας

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 19 Σεπτεμβρίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τῆς προέδρου τοῦ νεοϊδρυθέντος Σωματείου Ἀτόμων μὲ ἀναπηρία Καστοριᾶς...

Το ετήσιο Μνημόσυνο του Αρχιμανδρίτη Φιλίππου Αβραμίδη στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου

Το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος, περιστοιχούμενος από Ιερείς, προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας τίμησε τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Σύδνεϋ

Την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού, Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης και Αγίας Ελέσης, στο προάστιο Kogarah του Σύδνεϋ, τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός...

Εκδήλωση μνήμης για τα εκατό χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή

Με επιτυχία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα την Τετάρτης 22 Σεπτεμβρίου 2022, στην κατάμεστη αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Φυλής, στα Άνω...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ανακηρύχθηκε Πάτρωνας-Κηδεμόνας του Αυστραλο-Ελληνικού Μνημείου της Μελβούρνης

Το Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της εκδηλώσεως μνήμης που πραγματοποιήθηκε στο Αυστραλο-Ελληνικό Μνημείο της Μελβούρνης, για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή,...

Η εορτή του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του εκ Κονίτσης, στο τόπο καταγωγής του

Η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του εκ Κονίτσης εορτάστηκε στην ακριτική κωμόπολη της Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων, και στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου...