Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 19ης Ἰουλίου/ 1ης Αὐγούστου 2019, ἔλαβε χώραν εἰς τό Πατριαρχεῖον καί εἰς τό ἐν αὐτῷ παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς ἡ τελετή τῆς κουρᾶς εἰς μοναχόν τοῦ δοκίμου καί διακονητοῦ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Βασιλείου.

Ἡ κουρά αὕτη ἐγένετο ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, παρουσίᾳ τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης καί Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου κ. Δημητρίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, ὡς τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Βαρθολομαίου καί Νεκταρίου, καί διακόνων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τῇ διατηρήσει τοῦ βαπτιστικοῦ ὀνόματος τοῦ κειρομένου, Βασιλείου.

Ἅμα τῇ ἀναγνώσει τῆς μοναχικῆς εὐχῆς καί τῇ κουρᾷ, ὁ Μακαριώτατος ἀπηύθυνε λόγους εἰς τόν καρέντα, ἐπαινῶν αὐτόν διά τήν ταπεινήν καί τιμίαν αὐτοῦ διακονίαν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί προτρέπων αὐτόν νά συνεχίσῃ τήν διακονίαν ταύτην, δίδων τό παράδειγμα τοῦ ἁγίου Βασιλείου, οὗ τό ὄνομα φέρει καί τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ ὁσίας Μακρίνης, ἧς σήμερον ἑορτάζεται ἡ μνήμη.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.