Η χάρις του Θεοὐ μας αξιὠνει και φἐτος αδελφοἰ μου, να προσεγγἰσουμε το γεγονὀς της Ενανθρωπἠσεως του Κυρἰου Ιησοὐ Χριστοὐ το οποἰο επαναλαμβἀνεται και σήμερα μἐσα στην Εκκλησἰα, κἀνοντας μας μετὀχους της ἰδιας χαρἀς και ευδαιμονἰας, σαν κι εκεἰνη που βἰωσαν οι απλοἰ βοσκοἰ της Βηθλεἐμ, οι σοφοἰ Μἀγοι εξ Ανατολὠν, σαν κι εκεἰνη που διαλἀλησαν οι Αγγελικἐς Δυνἀμεις ψἀλλοντας το ΔΟΞΑ εω Υψἰστοις Θεὠ και επἰ γης ειρἠνη εν ανθρὠποις ευδοκἰα.

Πρὀκειται για την ἰδια χαρἀ που βιὠνουν μικροἰ και μεγἀλοι, πλοὐσιοι και πτωχοἰ, ημεδαποἰ και αλλοδαποἰ, συμμετεχοντἀς, με διαφορετικἐς, πολλἐς φορἐς, προυποθἐσεις, στο γεγονὀς της αναγἐννησης της χαμἐνης ελπἰδας και αισιοδοξἰας, που προσωποποιεἰται στο πρὀσωπο Εκείνου που φὀρεσε το ανθρὠπινο σαρκἰο και ενδὐθυκε τον δερμἀτινο χιτὠνα για την αγἀπη του κὀσμου. Αυτὀ το βἰωμα εἰναι που μας κἀνει να αφἠνουμε για λἰγο στην ἀκρη τα προβλἠματα, να παραβλἐψουμε τις ελλεἰψεις, να διασκορπἰζουμε τις θλἰψεις και να ονειρευὀμαστε ξανἀ, μετἐχοντας, με προσωπικὀ τρὀπο, στο Μἐγα Μυστἠριο.

Η αλἠθεια ὀμως εἰναι ὀτι το πνεὐμα του κὀσμου στις μἐρες μας, οι ρυθμοἰ της επιβαλλὀμενης επικαιρὀτητας, επιχειροὐν να πλἠξουν και να νοθεὐσουν τη συμμετοχἠ στη χαρἀ του Μυστηριοὐ. Προσπαθοὐν να δημιουργἠσουν γὐρω μας μια ατμὀσφαιρα σἠψης και αποφορἀς, ἐνα περιβἀλλον γενικἠς ανἐχειας και δυσπραγἰας, να μας πεἰσουν ὀτι η μιζἐρια και η απογοἠτευση εἰναι αυτἐς που μας αξἰζουν. Θέλουν να μας πείσουν ὀτι η ευτυχἰα μας εξαρτἀται απὀ την ευημερἰα των χρηματοοικονομικὠν δεικτὠν και ὀχι απὀ τη δικἠ μας δὐναμη και τον προσωπικὀ μας αγὠνα.

Θἐλουν να μας πεἰσουν ὀτι η χαρἀ μας μπορεἰ να γἰνει περιφερὀμενο αντικεἰμενο, θυσἰα στον βωμὀ ανομολὀγητων συμφερὀντων και ιδιοτελὠν σκοπιμοτἠτων. Λες και δεν εἰμαστε εμεἰς που μποροὐμε να θἐσουμε τους κανὀνες και να καθορἰσουμε τους ὀρους του παιχνιδιοὐ. Κι ὀμως κατἀφεραν να μας πεἰσουν ὀτι δεν εἰμαστε. Και αυτὀ εἰναι το μεγαλὐτερο λάθος μας.

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.

π.Επιφάνιος Οικονόμου

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Δεκαπενταύγουστος και πανδημία

Του Ζιμπάμπουε Σεραφείμ Κυκκώτη   Όπως για πρώτη φορά ζήσαμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα με ένα οδυνηρό τρόπο, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, που...

Ας γιορτάσουμε όλοι μαζί τον θάνατο

Είναι η μοναδική φορά στην ανθρώπινη ιστορία που γιορτάζεται ο θάνατος. Και αυτό, βέβαια, συμβαίνει μέσα στο χριστιανικό χώρο και τόπο, γιατί ο θάνατος...

Ολοκληρώθηκαν οι Παρακλήσεις της Παναγίας στην Ι.Μ. Λαγκαδά

Ολοκληρώθηκαν το εσπέρας της Πέμπτης 13 Αυγούστου ε.έ., οι Ιερές Ακολουθίες των Παρακλήσεων προς την Υπεραγία Θεοτόκο, εις την Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και...

Ο Μητροπολίτης Σύμης χοροστατών των Ιερών Παρακλήσεων

Καθ’ ὄλη τὴν διάρκεια τοῦ Δεκαπενταύγουστου, σέ ὅλες τίς ἐνορίες, τελοῦνταν οἱ ἱερές Παρακλήσεις πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας καὶ ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ...

Ο Μητρ. Λαρίσης στον Ι.Ν. Γενεσίου της Θεοτόκου Σπηλιάς για την Παράκληση της Παναγίας

Στην ακολουθία του Εσπερινού και ακολούθως, της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον...

Μητροπολίτης Aιτωλίας: Mὴν ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τὸν ἐκκλησιασμό. Ὅποιοι κι ἄν μᾶς ζητήσουν… μὴν τοὺς ἀκούσουμε!

Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί, Μιὰ «ὄασι» εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τὴν ὁποία ζοῦμε σήμερα. Μιὰ «ὄασι» δροσερή καί πνευματικὴ, ἡ ὁποία μέσα...

Η ακολουθία των Εγκωμίων του Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στη Νάουσα

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου το απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης, ξεκίνησαν όπως κάθε χρόνο στην Ημαθία οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την...

«…και Παραμυθίαν ουκ έχω πλην σου…»

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ, κ.κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2020 Αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, παιδιά μου εν Κυρίω αγαπημένα,  «…ΚΑΙ...

«Συ γαρ ει της όντως αληθινής Ζωής η μήτηρ»

Ιεροδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής Ραφαήλ Μισιαούλη «Χαίρε, πύλη, η μόνω των Βασιλεί, εις την είσοδον της καθ’ ημάς αφωρισμένη ζωοπλαστίας,  των κλείθρων σοι...

«Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε»

(Προσέγγιση του μυστηρίου της Θεομήτορος) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Η μεγάλη θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι (θα πρέπει να είναι) ευκαιρία για...

Ολοκληρώθηκε η περιοδεία του Φθιώτιδος Συμεών για τις Παρακλήσεις της Παναγίας

Ολοκληρώθηκαν με ευλάβεια οι Ιερές Παρακλήσεις της Παναγίας μας απ' άκρου εις άκρον και στην Ιερά Μητρόπολή μας. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών όλες...

Στον Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου στο Γαλατάκι ο Μητρ. Κορίνθου για την Παράκληση της Παναγίας

Στον Ι. Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Γαλατάκι τέλεσε την Ι. Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος, ομιλώντας στους...

Τί πρέπει νά γνωρίζουμε γιά τή Γιόγκα

Τά τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται στήν πατρίδα μας ἡ ἐξάπλωση τοῦ φαινομένου τῆς Γιόγκα, γιά τήν ὁποία ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει ἐπανειλημμένως...

Νέα Μοναχή στην Ιερά Μονή Παναγίας Λαμπηδώνος

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος της περιοδείας του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ιγνατίου, τον φετινό Δεκαπενταύγουστο, κατά τον οποίο χοροστάτησε στις ακολουθίες των Παρακλητικών Κανόνων στην Υπεραγία Θεοτόκο,...

Τό Θεοτοκάριον

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἶναι μεγάλη Θεο­μητορική ἑορτή πού δείχνει τό μεγαλεῖο καί τήν δόξα...