ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑΝ 04.10.2021

Μακαριώτατε,

Ἡ συγκληθεῖσα καί συνελθοῦσα παροῦσα Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, ἀποτελεῖ γεγονός ἐπιπνοίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἐκπλήρωσις ἐπιθυμίας πάντων ἡμῶν πού προσήλθαμε ἀγαλομένῳ ποδί.

Ἔχει δέ ἡ παροῦσα Σύνοδος δύο χαρακτηριστικά στοιχεῖα.

Πρῶτον εἶναι Συνεδρία ὄχι διαδικτυακή, ἀλλά προσωπική. Βλέπομε πρόσωπο πρός πρόσωπα καί ἀκοῦμε τήν ζῶσαν φωνήν καί αὐτό ἀποτελεῖ γεγονός εὐχάριστο καί ἐπαγωγικό.

Τήν διαπροσωπική ἐπικοινωνία ἐπεδίωκε καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅπως γράφει:

΄΄Ἐπιποθῶ γάρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικόν εἰς τό στηριχθῆναι καί παρακληθήναι (Ρωμ. Α΄ 11 )΄΄.

΄΄Καί ἐτοίμας ἔχω ἐλθείν πρός ὑμᾶς καί ἰδείν. Ὑμᾶς θέλω καί οὐ τά ὑμῶν (Α΄ Κορινθ.)΄΄.

Ἔδειξε ὅτι καί ἑαυτόν ἐκεῖνον δεόμενον οὔκ ἐκείνους μόνον. Εἴωθε γάρ πολλῶν πιστῶν σύνοδος πλείωνα παράκλησιν καί προτροπήν εἰς πίστιν ἐργάζεται.

 Εἶπε κάποιος:

΄΄Οἰ διαπροσωπικές ἐπαφές δέν μποροῦν νά ἀντικατασταθοῦν ἀπό τίς ψηφιακές καί διαδικτυακές συναντήσεις΄΄.

 Εἶναι πολύ σημαντικό καί ἐπιβεβλημένο νά ἐπιστρέψωμε  ὅσο γίνεται πιό σύντομα στή συνήθεια νά συναντιόμαστε ἀπό κοντά. Διότι ἐκτός τῶν ἄλλων ἡ ὀθόνη φέρει μεγάλη κόπωσι ἐνῶ τό  πρόσωπο  μέ πρόσωπα γεννάει ἰδέες (Κ. 20-9).

Εἶναι ἑπομένως Εὐλογία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡ διαπροσωπική ἐπικοινωνία στή σημερινή Συνεδρία.

Τό δεύτερο χαρακτηριστικό τῆς παρούσης Ἱεραρχίας εἶναι τό πλῆθος τῶν θεμάτων πού προέχει καί ὑπερέχει τό θέμα τό σχετικό μέ τήν Ἀρχιερωσύνη.

Δώδεκα ψηφοφορίες

11 διά τήν πλήρωσιν  Ἱερῶν Μητροπόλεων καί

1 ἐγγραφή εἰς τόν Κατάλογον πρός Ἀρχιερατεία.

 Περίπτωσις πρωτοφανής στά χρονικά τῆς Ἱεραρχίας τό τελευταῖο καιρό.

Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον νά μᾶς φωτίσῃ καί ἐνισχύσῃ στίς ἀποφάσεις ἐπί τῶν εἰσηγήσεων καί στήν ἐκλογή τῶν κλητῶν καί ἐκλεκτῶν πρός πλήρωσιν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Μετά ἀπό αὐτές τίς σκέψεις σχετικές μέ τήν θεματολογία τῆς Ἱεραρχίας, ἐπιτρέψατέ μου παρακαλῶ κατά τήν συνήθειαν τῶν προσφωνήσεών μου στήν Ἱεραρχία, νά προσθέσω καί ἕνα Χρυσοστομικό λόγο πρός οἰκοδομήν.

Πρόκειται γιά τόν σκανδαλισμόν γιά τόν ὁποῖον γράφει:

΄΄Ἄν εἶσαι μόνος σου καί ἄγνωστος καί ἄσημος, ἔστω καί ἄν πράξης ἄπειρα ἁμαρτήματα, θά δώσης λόγο γιά μία ψυχή, τήν δική σου καί γι’ αὐτήν θά ὑποστῆς τήν τιμωρία. Ἄν ὅμως ἀνεβῆς σέ ἐξουσία, σκέψου πόσους ἀνθρώπους θά σκανδαλίσης καί γιά πόσους ἀνθρώπους θά τιμωρηθῆς΄΄.

Στό σημεῖο αὐτό ἄκουσε τόν Παῦλο πού λέει:

 ΄΄Νά ὑπακοῦτε καί νά ὑποτάσσεσθε στούς προϊσταμένους σας, διότι αὐτοί θά δώσουν λόγο γιά σᾶς. Καί ἐσύ ἄν δέν χρησιμοποιῆς τήν ἐξουσία, εἴτε κληρικός εἶσαι εἴτε λαϊκός, ὅπως πρέπει, ἀλλά σκανδαλίζεις καί ἀνοίγεις τόσα στόματα νά σέ κατηγοροῦν, ἀσφαλῶς θά τιμωρηθῆς. Ἐπιθυμεῖς τιμή καί ἐξουσία; Καί ποία ἡ εὐχαρίστησι ἀπό αὐτή τήν τιμή ὅταν σοῦ προξενεῖ τόση τιμωρία;

Καί ἕνας ἀκόμη πρόσθετος λόγος νά ἀποφεύγωμε τόν σκανδαλισμό εἶναι ἡ προειδοποίησις τοῦ Κυρίου πού μᾶς λέει:

 «Ἐάν κάποιος σκανδαλίζει ἔστω καί μία ψυχή, εἶναι προτιμότερο γι’ αὐτόν, νά κρεμάση μυλόπετρα στό λαιμό του καί νά καταποντιστῆ στά βάθη τῆς θαλάσσης».

Τί θά ὑποστῆ λοιπόν  ἐκεῖνος πού σκανδαλίζει τόσες ψυχές, πόλεις ὁλόκληρες, λαούς πολλούς, ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιά; Θά εἶναι ἔνοχος γιά τόσο μεγάλη τιμωρία. Ἑπομένως χρειαζόμεθα ὅλοι, ἄρχοντες καί ἰδιῶτες, κληρικοί καί λαϊκοί, τήν Χάρι καί τήν Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, πού πλούσια μᾶς τήν εὔχεται ὁ Παῦλος΄΄.

 Καί ὁ Χρυσόστομος καταλήγει μέ τήν προτροπή καί εὐχή:

΄΄Αὐτά πού εἶπα γιά τό σκανδαλισμό, νά τά προσέξετε, ἀποφεύγοντας ὅ,τι σκανδαλίζει. Εἶναι πράγματι μεγάλος  ὁ κίνδυνος καί  δι’ αὐτό ἔχομε ἀνάγκη ἀπό τήν Χάρι καί τήν Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία νά εὔχεσθε νά εἶναι σέ μένα πολλή, ὅπως καί ἐγώ εὔχομαι νά εἶναι σέ σᾶς, ὥστε ἐγώ καί ἐσεῖς νά ἐπιτύχωμε τά ἀγαθά πού μᾶς ἔχει ὑποσχεθῆ ὁ Θεός΄΄.

ΑΜΗΝ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Στον Αρχιεπίσκοπο ο νέος Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμο πραγματοποίησε ο νέος Αμερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα κ. Τζορτζ Τσούνης. Το κατώφλι της Αρχιεπισκοπής πέρασε ο Πρέσβης...

Μαγιάτικο Παιδικό Πανηγύρι στην Ιερά Μητρόπολη Ταμασού

Μια ξεχωριστή ημέρα στα μέσα του Μάϊου στο υπαίθριο χώρο της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής είχαν τη ευκαιρία να περάσουν σήμερα τα παιδιά...

Αύτη η πίστις των Ορθοδόξων | Λιτάνευση Ιεράς Εικόνος της Αγίας Φωτεινής στον Υμηττό

Ο φετινός εορτασμός της Αγίας Φωτεινής στον Υμηττό, σκόρπισε χαρά στους πιστούς που συμμετείχαν στους εορτασμούς καθώς πραγματοποιήθηκε μετά από δύο χρόνια λόγω των...

Η Κοινότητα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βρισβάνης μετατράπηκε σε Ενορία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος επισκέφθηκε την Ενορία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Mount Gravatt Βρισβάνης, όπου και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής,...

Αγρυπνία για τον Άγιο Ευμένιο τον Νέο στην Καλαμάτα

Ιερά Αγρυπνία, προς τιμήν του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, Αγίου Ευμενίου του Κρητός, τελέσθηκε το εσπέρας της Κυριακής 22 Μαΐου, στον Ιερό Ναό...

Αυστραλίας Μακάριος σε νέο Διάκονο: «Να πείσεις τους ανθρώπους ότι πρέπει να χαίρονται»

«Θα είσαι επιτυχημένος και ευλογημένος κληρικός εάν καταφέρεις να πείσεις τους ανθρώπους ότι πρέπει να χαίρονται. Μέσα σε μια κοινωνία θλίψεως και καταθλίψεως χρειαζόμαστε...

40νθήμερο Μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως και Θείρων Χρυσοστόμου

Στον Ιερό Ενοριακό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Δαμαριώνος Νάξου, τελέσθηκε την Κυριακή της Σαμαρείτιδος 22-5-2022, η Θεία Λειτουργία και το 40νθήμερο Μνημόσυνο του μακαριστού...

Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς στή Νέα Σμύρνη

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς μετά τόν μεθέορτο Ἑσπερινό, πραγματοποιήθηκε ἡ λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς. Στήν κεντρική Πλατεία τῆς πόλεως ἀναπέμφθηκε ἡ καθιερωμένη...

Δεν υπάρχει πιο όμορος δρόμος για να συναντήσουμε την Παναγία και τον Χριστό από την προσευχή

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέσθηκε η ιερά Πανήγυρις της γυναικείας Ιεράς Μονής Παναγίας «Γοργοεπηκόου» Ψαχνών, με αφορμή την θαυματουργή εύρεση της εφεστίου Ιεράς Εικόνος Αυτής,...

Η Σάμος δικαίως καυχάται | Ο εορτασμός του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του εκ Χώρας Σάμου

Με λαμπρότητα τιμήθηκε στον ομώνυμο Ιερό Ναό του, η μνήμη του Αγίου Νεομ. Γεωργίου του εκ Χώρας Σάμου και εν Εφέσω αθλήσαντος. Στις Ιερές...

Για να βρούμε τον ζώντα Θεό χρειάζεται η απομόνωση από την τύρβη της ζωής

Την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών & Διαποντίων νήσων κ. Νεκτάριος μετέβει στο χωριό Σιναράδες της κεντρικής Κέρκυρας, όπου λειτούργησε και...

Μετέωρα | Τελέστηκε το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του Mοναχού Θεοφάνους Βαρλααμίτη

Την Κυριακή της Σαμαρείτιδος τελέσθηκε μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας εις την Ιερά και Σεβασμία Μονή Βαρλαάμ Αγίων Μετεώρων, το 40θήμερο μνημόσυνο υπέρ...

Ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος στην καστροπολιτεία της Ανδρούσης

Στον Ιερό Ναό των Αγίων ενδόξων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης,  της ιστορικής κωμόπολης της Ανδρούσης, μετέβη, την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, ο Σεβασμιώτατος...

Στη Μάνα του Πόντου το μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού

Την Κυριακή 22 Μαΐου το πρωί  ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της...

Η εορτή της Αγίας Φωτεινής στη Γαβαλού Μακρυνείας

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής στη Γαβαλού Μακρυνείας ιερούργησε την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, 22 Μαΐου 2022 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου...