ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑΝ 04.10.2021

Μακαριώτατε,

Ἡ συγκληθεῖσα καί συνελθοῦσα παροῦσα Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, ἀποτελεῖ γεγονός ἐπιπνοίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἐκπλήρωσις ἐπιθυμίας πάντων ἡμῶν πού προσήλθαμε ἀγαλομένῳ ποδί.

Ἔχει δέ ἡ παροῦσα Σύνοδος δύο χαρακτηριστικά στοιχεῖα.

Πρῶτον εἶναι Συνεδρία ὄχι διαδικτυακή, ἀλλά προσωπική. Βλέπομε πρόσωπο πρός πρόσωπα καί ἀκοῦμε τήν ζῶσαν φωνήν καί αὐτό ἀποτελεῖ γεγονός εὐχάριστο καί ἐπαγωγικό.

Τήν διαπροσωπική ἐπικοινωνία ἐπεδίωκε καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅπως γράφει:

΄΄Ἐπιποθῶ γάρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικόν εἰς τό στηριχθῆναι καί παρακληθήναι (Ρωμ. Α΄ 11 )΄΄.

΄΄Καί ἐτοίμας ἔχω ἐλθείν πρός ὑμᾶς καί ἰδείν. Ὑμᾶς θέλω καί οὐ τά ὑμῶν (Α΄ Κορινθ.)΄΄.

Ἔδειξε ὅτι καί ἑαυτόν ἐκεῖνον δεόμενον οὔκ ἐκείνους μόνον. Εἴωθε γάρ πολλῶν πιστῶν σύνοδος πλείωνα παράκλησιν καί προτροπήν εἰς πίστιν ἐργάζεται.

 Εἶπε κάποιος:

΄΄Οἰ διαπροσωπικές ἐπαφές δέν μποροῦν νά ἀντικατασταθοῦν ἀπό τίς ψηφιακές καί διαδικτυακές συναντήσεις΄΄.

 Εἶναι πολύ σημαντικό καί ἐπιβεβλημένο νά ἐπιστρέψωμε  ὅσο γίνεται πιό σύντομα στή συνήθεια νά συναντιόμαστε ἀπό κοντά. Διότι ἐκτός τῶν ἄλλων ἡ ὀθόνη φέρει μεγάλη κόπωσι ἐνῶ τό  πρόσωπο  μέ πρόσωπα γεννάει ἰδέες (Κ. 20-9).

Εἶναι ἑπομένως Εὐλογία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡ διαπροσωπική ἐπικοινωνία στή σημερινή Συνεδρία.

Τό δεύτερο χαρακτηριστικό τῆς παρούσης Ἱεραρχίας εἶναι τό πλῆθος τῶν θεμάτων πού προέχει καί ὑπερέχει τό θέμα τό σχετικό μέ τήν Ἀρχιερωσύνη.

Δώδεκα ψηφοφορίες

11 διά τήν πλήρωσιν  Ἱερῶν Μητροπόλεων καί

1 ἐγγραφή εἰς τόν Κατάλογον πρός Ἀρχιερατεία.

 Περίπτωσις πρωτοφανής στά χρονικά τῆς Ἱεραρχίας τό τελευταῖο καιρό.

Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον νά μᾶς φωτίσῃ καί ἐνισχύσῃ στίς ἀποφάσεις ἐπί τῶν εἰσηγήσεων καί στήν ἐκλογή τῶν κλητῶν καί ἐκλεκτῶν πρός πλήρωσιν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Μετά ἀπό αὐτές τίς σκέψεις σχετικές μέ τήν θεματολογία τῆς Ἱεραρχίας, ἐπιτρέψατέ μου παρακαλῶ κατά τήν συνήθειαν τῶν προσφωνήσεών μου στήν Ἱεραρχία, νά προσθέσω καί ἕνα Χρυσοστομικό λόγο πρός οἰκοδομήν.

Πρόκειται γιά τόν σκανδαλισμόν γιά τόν ὁποῖον γράφει:

΄΄Ἄν εἶσαι μόνος σου καί ἄγνωστος καί ἄσημος, ἔστω καί ἄν πράξης ἄπειρα ἁμαρτήματα, θά δώσης λόγο γιά μία ψυχή, τήν δική σου καί γι’ αὐτήν θά ὑποστῆς τήν τιμωρία. Ἄν ὅμως ἀνεβῆς σέ ἐξουσία, σκέψου πόσους ἀνθρώπους θά σκανδαλίσης καί γιά πόσους ἀνθρώπους θά τιμωρηθῆς΄΄.

Στό σημεῖο αὐτό ἄκουσε τόν Παῦλο πού λέει:

 ΄΄Νά ὑπακοῦτε καί νά ὑποτάσσεσθε στούς προϊσταμένους σας, διότι αὐτοί θά δώσουν λόγο γιά σᾶς. Καί ἐσύ ἄν δέν χρησιμοποιῆς τήν ἐξουσία, εἴτε κληρικός εἶσαι εἴτε λαϊκός, ὅπως πρέπει, ἀλλά σκανδαλίζεις καί ἀνοίγεις τόσα στόματα νά σέ κατηγοροῦν, ἀσφαλῶς θά τιμωρηθῆς. Ἐπιθυμεῖς τιμή καί ἐξουσία; Καί ποία ἡ εὐχαρίστησι ἀπό αὐτή τήν τιμή ὅταν σοῦ προξενεῖ τόση τιμωρία;

Καί ἕνας ἀκόμη πρόσθετος λόγος νά ἀποφεύγωμε τόν σκανδαλισμό εἶναι ἡ προειδοποίησις τοῦ Κυρίου πού μᾶς λέει:

 «Ἐάν κάποιος σκανδαλίζει ἔστω καί μία ψυχή, εἶναι προτιμότερο γι’ αὐτόν, νά κρεμάση μυλόπετρα στό λαιμό του καί νά καταποντιστῆ στά βάθη τῆς θαλάσσης».

Τί θά ὑποστῆ λοιπόν  ἐκεῖνος πού σκανδαλίζει τόσες ψυχές, πόλεις ὁλόκληρες, λαούς πολλούς, ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιά; Θά εἶναι ἔνοχος γιά τόσο μεγάλη τιμωρία. Ἑπομένως χρειαζόμεθα ὅλοι, ἄρχοντες καί ἰδιῶτες, κληρικοί καί λαϊκοί, τήν Χάρι καί τήν Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, πού πλούσια μᾶς τήν εὔχεται ὁ Παῦλος΄΄.

 Καί ὁ Χρυσόστομος καταλήγει μέ τήν προτροπή καί εὐχή:

΄΄Αὐτά πού εἶπα γιά τό σκανδαλισμό, νά τά προσέξετε, ἀποφεύγοντας ὅ,τι σκανδαλίζει. Εἶναι πράγματι μεγάλος  ὁ κίνδυνος καί  δι’ αὐτό ἔχομε ἀνάγκη ἀπό τήν Χάρι καί τήν Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία νά εὔχεσθε νά εἶναι σέ μένα πολλή, ὅπως καί ἐγώ εὔχομαι νά εἶναι σέ σᾶς, ὥστε ἐγώ καί ἐσεῖς νά ἐπιτύχωμε τά ἀγαθά πού μᾶς ἔχει ὑποσχεθῆ ὁ Θεός΄΄.

ΑΜΗΝ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Κανονικά και με την παρουσία πιστών η Λιτανεία του Αγ. Δημητρίου

Κατόπιν δημοσιευμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και της έντονης παραφιλολογίας που αναπτύχθηκε, σχετικά με το θέμα της Λιτανείας του...

Το 21΄ στην Εύβοια και τις Βόρειες Σποράδες

Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 το βράδυ, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, μετέβη στον Μητροπολιτικό Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, όπου...

ΠΑΤΡΑ: Ο π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος μιλά για την δίκη του! Ποιους βάζει «στο κάδρο»

Συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Μάγνη Δεν περιμένουμε μάσκες, χαιρετισμό με τους αγκώνες και άλλα συναφή. Διαβεβαιώνουμε από πλευράς μας, για το τυπικό, ότι είμαστε υγειονομικά αβλαβείς....

Αντιδράσεις από Iεράρχες για «βεβιασμένη κούρσα» διαδοχής του Αρχιεπισκόπου Κρήτης

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «ΝΚ», η συνεδρίαση της Επαρχιακής Συνόδου τη Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου ήταν θυελλώδης, καθώς υπήρξαν ιεράρχες, που - επιβεβαιώνοντας το χθεσινό...

Επετειακή εκδήλωση της Ι.Μ. Ιλίου στα πλαίσια των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του...

Σε εορταστικό κλίμα και με αξιοσημείωτη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 16 Οκτωβρίου 2021, στο Δημαρχείο Αχαρνών, η επετειακή εκδήλωση που διοργανώθηκε από...

Δοξολογία στον Ναό της Αγίας Σκέπης για τα 109α Ελευθέρια της Έδεσσας

Την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, μνήμη του αγίου αποστόλου και ευαγγελιστού Λουκά, πολιούχου της Έδεσσας, εορτάσθηκαν τα 109α ελευθέρια της της πόλης από τον Τουρκικό...

Τριετές Μνημόσυνο Επισκόπου Τανάγρας Πολυκάρπου

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών κ. Γεώργιος συνιερούργησε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Γεώργιο στο Ιερό Ησυχαστήριο Αναλήψεως του...

Χειροτονία νέου κληρικού στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Καναλίου Πρεβέζης

Χειροτονία νέου κληρικού τελέστηκε το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καναλίου Πρεβέζης. Στην Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας...

Χειροτονία Νέου Διακόνου στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας

Μέσα σέ κλῖμα πνευματικῆς εὐφροσύνης τήν Κυριακή 17η Ὀκτωβρίου 2021 τιμήθηκε στήν τοπική μας Ἐκκλησία ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων, τῶν συγκροτησάντων ἐν Νικαίᾳ...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Ιερά Μονή Μακαριωτίσσης

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών κ. Γεώργιος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Μακαριωτίσσης. Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας...

ΚΘ´ ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2021 στην Χαλκίδα

Ὁ Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Χαλκίδος, στό πλαίσιο τῶν φετινῶν ΚΘ´ Δημητρίων 2021, ἔχει τήν πνευματική χαρά νά Σᾶς προσκαλέσει στήν παρουσίαση...

Εορτάσθηκε μεγαλόπρεπα ο Πολιούχος της Λαμίας Ευαγγελιστής Λουκάς

Με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και με πάνδημη συμμετοχή του λαού εορτάσθηκε την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου η Ιερά Μνήμη του Πολιούχου και Ελευθερωτού της πόλεως Λαμίας,...

Στέλνουν επιτροπή στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης με την ευλογία του Πατριάρχη

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα Δευτέρα, 18 Ὀκτωβρίου 2021, σέ Συνοδική Συνεδρία, μέ μοναδικό θέμα Ἡμερήσιας Διάταξης, τή συζήτηση καί...

Έκλεισε μοναστήρι στην Ι.Μ. Μαντινείας λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Κατόπιν βεβαιώσεως τῶν ἁρμοδίων ὑγειονομικῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεώς μας ὅτι ἐνεφανίσθησαν  κρούσματα τῆς νόσου COVID-19 εἰς τήν...

Ο Σταγών και Μετεώρων στην Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους

Στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους μετέβη κατά το διήμερο 16-17 Οκτωβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος, προσκεκλημένος του Καθηγουμένου της...