Θά ἀρχίσω τά ἐκκλησιολογικά κηρύγματα, πού σᾶς ὑποσχέθηκα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀλλά θεωρῶ ἀνάγκη νά σᾶς γράψω ὀλίγα πάλιν περί τοῦ κορωνοϊοῦ.

  1. Εἴχαμε τήν ἡσυχία μας κατά τά ἄλλα, ἀλλά μᾶς ἦρθε τό κακό αὐτό, πού θερίζει τήν ἀνθρωπότητα. Οἱ ἰατροί μᾶς εἶπαν νά λάβουμε τά μέτρα μας γιά τήν προφύλαξή μας ἀπό τό κακό, καί τά δύο βασικά μέτρα εἶναι τό νά κρατοῦμε ἀποστάσεις ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο καί νά φοροῦμε τήν προστατευτική μάσκα, ὅταν βγαίνουμε ἀπό τήν κατοικία μας καί εἴμαστε μεταξύ ἄλλων. Τά μέσα τά δέχθηκε καί τά εὐλόγησε ἡ Ἐκκλησία μας καί λάβαμε ἐντολή νά σᾶς τά μεταφέρουμε. Αὐτό ἔπραξα καί ἐγώ ὁ Ἐπίσκοπός σας. Μάλιστα δέ, ὅπως θά θυμᾶστε ἀπό πέρυσι, μαζί μέ αὐτά σᾶς ἔλεγα νά κάνουμε καί προσευχή καί νά δείξουμε μετάνοια γιά τά ἁμαρτήματά μας. Γιατί ὅ,τι κακό συμβαίνει προέρχεται ἀπό τίς ἁμαρτίες μας. «Μετάνοια, χριστιανοί μου», σᾶς ἔλεγα καί σᾶς λέγω. Γιατί καί ὁ κορωνοϊός νά πολεμηθεῖ θά μᾶς ἔρθει ἄλλο κακό, ἄν δέν μετανοήσουμε. Ἀλλά σεῖς ἀδιαφορεῖτε, γιατί δέν συνδέετε τά διάφορα κακά μέ τήν ἁμαρτία. Τέλος πάντων!…
  2. Τώρα ὅμως μᾶς λέγουν πολλοί ὅτι ψέματα εἶναι τά λεγόμενα περί κορωνοϊοῦ. Δέν ὑπάρχει κορωνοϊός καί δέν χρειάζεται νά φοβούμαστε οὔτε νά φυλαγόμαστε ἀπ᾽ αὐτόν καί νά κάνουμε παρακλήσεις γιά νά φύγει. Δέν ὑπάρχει! Μακάρι, χριστιανοί μου, χίλιες φορές μακάρι, ἔτσι νά εἶναι τά πράγματα. Ἀλλά ἐδῶ βλέπουμε ὅτι πεθαίνουν ἄνθρωποι. Καί ἐνῶ πέρυσι, πού στήν πατρίδα μας φυλαγόμασταν, εἴχαμε λίγα θύματα, τώρα πού δέν φυλαγόμαστε, ὑπερπληθύνθηκαν τά θύματα. Τό ἀκοῦμε καί τό βλέπουμε αὐτό. Σ᾽ αὐτό ἐγώ θυμήθηκα μιά ἱστορική κατάσταση ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, πού σᾶς τήν θυμίζω γρήγορα. Ὁ προφήτης Ἰερεμίας φώναζε στόν λαό τῆς Ἰουδαίας νά μετανοήσουν, γιατί διαφορετικά, θά τούς ἔρθουν κακά, ἄν δέν μετανοήσουν. Καί ἔφθασε τό κακό. Νά, ὁ βαβυλώνιος δυνάστης, τόν 6ο αἰ., ὁ Ναβουχοδονόσορ, πού ἀπειλοῦσε τήν Ἰουδαία ὅτι θά τήν καταστρέψει. Ἀλλά ἦταν καί οἱ ψευδοπροφῆτες, πού δέν κήρυτταν μετάνοια στόν λαό, γιά νά σωθοῦν ἀπό τόν κίνδυνο, ὅπως ὁ Ἰερεμίας, ἀλλά ἔλεγαν ὅτι ψέμα εἶναι τά κηρύγματά του, ψέμα εἶναι ὅτι θά μᾶς κάνουν κακό οἱ Βαβυλώνιοι, ἀλλά θά ἔχουμε εἰρήνη γιά πάντα στό ἔθνος μας. Καί ὁ Ἰερεμίας τούς ἔλεγε ἀπαντώντας, «ερήνη, ερήνη καί ποῦ ἐστιν ερήνη;». (Ἰερ. 6,14). Προέτρεπαν μάλιστα οἱ ψευδοπροφῆτες τόν λαό καί σέ περιφρόνηση ἐναντίον τῆς δύναμης τῶν πανίσχυρων Βαβυλωνίων καί σέ ἐπανάσταση ἐναντίον τους. Ἀντίθετα ὁ Ἰερεμίας ἔλεγε στούς Ἰσραηλῖτες νά καθήσουν φρόνιμα, νά φυλάγονται ἀπό τόν ἐχθρό, νά ἀσχολοῦνται εἰρηνικά μέ τίς ἐργασίες τους καί νά μετανοοῦν γιά τά ἁμαρτήματά τους. Οἱ ψευδοπροφῆτες ὅμως, μέ τό ἀσυλλόγιστο καί ἀσύνετο κήρυγμά τους, παρέσυραν τόν λαό στόν κίνδυνο, ἕως ὅτου ἦρθε τό κακό!…Τό 586 π.Χ. καταστράφηκε ἡ Ἰουδαία.

Μέ αὐτό πού σᾶς εἶπα, ἀγαπητοί μου, θέλω καί ἐγώ νά πῶ στήν περίπτωσή μας ἐδῶ, νά φυλαγόμαστε ἀπό τόν ἐχθρό κορωνοϊό, νά παίρνουμε τά ἀσφαλῆ μέτρα ἐναντίον του καί νά μετανοοῦμε παρακαλοῦντες τόν Θεό νά συγχωρεῖ τά ἁμαρτήματά μας. Ὁ «ἐχθρός» μᾶς ἔκανε καί μᾶς κάνει μεγάλη ζημιά καί στήν Ἑλλάδα μας, ἀλλά καί στήν ἀνθρωπότητα ὅλη.

  1. Ἀλλά λένε πάλιν ἄλλοι ὅτι μᾶς τό κατασκεύασαν ἐπίτηδες αὐτό τό κακό, γιά νά μᾶς καταστρέψουν. Σ᾽ αὐτό ἐγώ δέν μπορῶ νά πῶ τίποτε, γιατί δέν ἔχω μελετήσει τό θέμα. Ἀλλά καί νά μᾶς κατασκεύασαν τόν κορωνοϊό σατανικά μυαλά, ἐγώ βλέπω τόν κίνδυνο πού ὑπάρχει μέσα στό σπίτι μου καί πρέπει λοιπόν νά φυλαχθῶ. Ὁ ἐχθρός μοῦ ἔρριψε τό δηλητήριο στό σπίτι μου, ἀλλά πρέπει νά τό ἀπολυμάνω πρῶτα, γιά νά κατοικήσω σ᾽ αὐτό. Χριστιανοί μου, σᾶς λέγω τελικά νά φυλάγεστε ἀπό τό κακό, γιατί εἶναι μία πραγματικότητα καί πρόκειται γιά τήν ἀνθρώπινη ζωή μας, πού μᾶς τήν ἔδωσε ὁ Θεός καί ὑποχρεούμαστε νά τήν διαφυλάξουμε. Μαζί μέ τήν προσοχή μας καί τήν τήρηση τῶν μέτρων, πού μᾶς ὑποδεικνύουν οἱ ἰατροί, νά μή παραλείπουμε τήν προσευχή στήν Παναγία μας καί νά πᾶμε ὅλοι μας νά ἐξομολογηθοῦμε τά ἁμαρτήματά μας.
  2. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτῶν πού γράφω θυμήθηκα ἕνα παλαιό διάλογο ἑνός ἀθέου μέ ἕνα μοναχό: «Ταλαίπωρο πλάσμα», ἔλεγε ὁ ἄθεος στόν μοναχό. «Ἄδικα παιδεύεσαι μέ προσευχές καί κακοπάθειες. Ψέματα εἶναι αὐτά πού σοῦ εἶπαν, ὅτι ὑπάρχει κόλαση. Δέν ὑπάρχει ἄλλη ζωή». Καί ὁ μοναχός τοῦ εἶπε: «Καί ἄν ὑπάρχει ἄλλη ζωή; Τί θά γίνεις τότε ἐσύ; Ἄν δέν ὑπάρχει, ἐγώ δέν παθαίνω κανένα κακό γιά ὅσα ἔκανα. Ἐσύ ὅμως τί θά γίνεις, ἄν ὑπάρχει ἄλλη ζωή;». Φαίνεται ἄσχετο κάπως τό παράδειγμα, ἀλλά εἶναι καί κάπως σχετικό.

Μήν παραλείπετε τόν κυριακάτικο ἐκκλησιασμό μαζί μέ τά παιδιά σας.

Εὔχομαι ἡ Παναγία μας νά εὐλογεῖ σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας.

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Πράξη πονηρή και ύποπτη η ενέργεια του Αρχιεπισκόπου»

«Ζούμε μία από τις χειρότερες θεσμικές κρίσεις στην ιστορία της εκκλησίας. Ζούμε ένα σχίσμα το οποίο προκάλεσε η ενέργεια του Μακαριοτάτου», δήλωσε στη κάμερα...

Τέσσερα θαύματα τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας

1. Θεραπεία παραλύσεως προσωπικοῦ νεύρου  (1957 ) Τό 1957 εἶχα πάει στήν Κερασιά, στό κελλί τοῦ πατρός Ἰεροθέου τοῦ Χιώτη, γιά νά ἑορτάσουμε τά Εἰσόδια...

Η Ι.Μ. Κίτρους απαντά σε δημοσιεύματα περί φιλοξενίας μεταναστών στην ιστορική Μονή Παναγίας Πέτρας Ολύμπου

Σε απάντηση των δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό τύπο περί πιθανής δημιουργίας δομής φιλοξενίας στα βοηθητικά κτίρια της Ιεράς Μονής Παναγίας Πέτρας Ολύμπου η Ιερά Μητρόπολη...

Έδεσσα: Η εορτή της Αγίας Σκέπης και επινίκειο Δοξολογία

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στον πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης Εδέσσης τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Δοξολογία προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης...

Φθιώτιδος Συμεών: «Για μας τους Έλληνες η Παναγία μας είναι η Σκέπη στην αδυναμία μας»

Μέσα σε μια πνευματική και κατανυκτική ατμόσφαιρα, με αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Λαμία εορτάσθηκε η μεγάλη Θεομητορική...

Μαρτυρίες για εμφανίσεις της Παναγίας στα βουνά της Πίνδου στον πόλεμο του 1940

Του πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου Εμφανίσεις και θαύματα της Παναγίας σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές του ελλαδικού χώρου κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά στην πρώτη γραμμή...

Tο Ρέθυμνο εόρτασε τους Αγίους Τέσσερεις Νεομάρτυρες, Γεώργιο, Αγγελή, Μανουήλ και Νικόλαο

Με κατάνυξη το Ρέθυμνο εόρτασε τους Αγίους Τέσσερεις Νεομάρτυρες, Γεώργιο, Αγγελή, Μανουήλ και Νικόλαο, οι οποίοι νότισαν με το αίμα τους το χώμα του...

Να διατηρήσετε ζωντανή τη μνήμη των εθνικών μας παραδόσεων και του ηρωικού φρονήματος των προγόνων μας

Η Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου τιμήθηκε σήμερα στη Σύρο, με δοξολογία, που τελέσθηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Ερμουπόλεως, χοροστατούντος του...

Αίγιο: Πανηγυρικός εορτασμός της Φωτοφόρου Σκέπης και της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

Με ιεροπρέπεια, κατάνυξη και εθνική υπερηφάνεια εορτάστηκε σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, η διπλή εορτή της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου και η Εθνική επέτειος του...

Τρίπολη: Δοξολογία για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Σήμερα Τετάρτη, 28η Ὀκτωβρίου 2020, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία,  χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ...

Δοξολογία για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Ερέτριας

Την  Τετάρτη 28 Οκτωβρίου επι τη ευκαιρία της εορτής της Αγίας Σκέπης, αλλά και της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου τελέσθηκε με την τήρηση...

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος για την εορτή της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας...

Εθνική ομοψυχία και αξιοπρέπεια

Η εορτή της Φωτοφόρου Σκέπης, της Υπερμάχου Στρατηγού, της Ελευθερώτριας στην περίπτωση του ακριτικού λαού μας είναι ένα γεγονός το οποίο βιώνεται στην καθημερινότητα...

Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό της Σπάρτης για την Εθνική μας Επέτειο

Χωρίς τις καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις, λόγω των μέτρων πρόληψης για τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού, εόρτασε ο Ελληνισμός την Εθνική μας επέτειο της 28ης...

Η εορτή της Αγίας Σκέπης και η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στην Ελευθερούπολη

Ιεροπρεπώς η Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως τίμησε την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 με επίκεντρο την πόλη της Ελευθερούπολης όπου έλαβαν χώρα οι επετειακές...