Θά ἀρχίσω τά ἐκκλησιολογικά κηρύγματα, πού σᾶς ὑποσχέθηκα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀλλά θεωρῶ ἀνάγκη νά σᾶς γράψω ὀλίγα πάλιν περί τοῦ κορωνοϊοῦ.

  1. Εἴχαμε τήν ἡσυχία μας κατά τά ἄλλα, ἀλλά μᾶς ἦρθε τό κακό αὐτό, πού θερίζει τήν ἀνθρωπότητα. Οἱ ἰατροί μᾶς εἶπαν νά λάβουμε τά μέτρα μας γιά τήν προφύλαξή μας ἀπό τό κακό, καί τά δύο βασικά μέτρα εἶναι τό νά κρατοῦμε ἀποστάσεις ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο καί νά φοροῦμε τήν προστατευτική μάσκα, ὅταν βγαίνουμε ἀπό τήν κατοικία μας καί εἴμαστε μεταξύ ἄλλων. Τά μέσα τά δέχθηκε καί τά εὐλόγησε ἡ Ἐκκλησία μας καί λάβαμε ἐντολή νά σᾶς τά μεταφέρουμε. Αὐτό ἔπραξα καί ἐγώ ὁ Ἐπίσκοπός σας. Μάλιστα δέ, ὅπως θά θυμᾶστε ἀπό πέρυσι, μαζί μέ αὐτά σᾶς ἔλεγα νά κάνουμε καί προσευχή καί νά δείξουμε μετάνοια γιά τά ἁμαρτήματά μας. Γιατί ὅ,τι κακό συμβαίνει προέρχεται ἀπό τίς ἁμαρτίες μας. «Μετάνοια, χριστιανοί μου», σᾶς ἔλεγα καί σᾶς λέγω. Γιατί καί ὁ κορωνοϊός νά πολεμηθεῖ θά μᾶς ἔρθει ἄλλο κακό, ἄν δέν μετανοήσουμε. Ἀλλά σεῖς ἀδιαφορεῖτε, γιατί δέν συνδέετε τά διάφορα κακά μέ τήν ἁμαρτία. Τέλος πάντων!…
  2. Τώρα ὅμως μᾶς λέγουν πολλοί ὅτι ψέματα εἶναι τά λεγόμενα περί κορωνοϊοῦ. Δέν ὑπάρχει κορωνοϊός καί δέν χρειάζεται νά φοβούμαστε οὔτε νά φυλαγόμαστε ἀπ᾽ αὐτόν καί νά κάνουμε παρακλήσεις γιά νά φύγει. Δέν ὑπάρχει! Μακάρι, χριστιανοί μου, χίλιες φορές μακάρι, ἔτσι νά εἶναι τά πράγματα. Ἀλλά ἐδῶ βλέπουμε ὅτι πεθαίνουν ἄνθρωποι. Καί ἐνῶ πέρυσι, πού στήν πατρίδα μας φυλαγόμασταν, εἴχαμε λίγα θύματα, τώρα πού δέν φυλαγόμαστε, ὑπερπληθύνθηκαν τά θύματα. Τό ἀκοῦμε καί τό βλέπουμε αὐτό. Σ᾽ αὐτό ἐγώ θυμήθηκα μιά ἱστορική κατάσταση ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, πού σᾶς τήν θυμίζω γρήγορα. Ὁ προφήτης Ἰερεμίας φώναζε στόν λαό τῆς Ἰουδαίας νά μετανοήσουν, γιατί διαφορετικά, θά τούς ἔρθουν κακά, ἄν δέν μετανοήσουν. Καί ἔφθασε τό κακό. Νά, ὁ βαβυλώνιος δυνάστης, τόν 6ο αἰ., ὁ Ναβουχοδονόσορ, πού ἀπειλοῦσε τήν Ἰουδαία ὅτι θά τήν καταστρέψει. Ἀλλά ἦταν καί οἱ ψευδοπροφῆτες, πού δέν κήρυτταν μετάνοια στόν λαό, γιά νά σωθοῦν ἀπό τόν κίνδυνο, ὅπως ὁ Ἰερεμίας, ἀλλά ἔλεγαν ὅτι ψέμα εἶναι τά κηρύγματά του, ψέμα εἶναι ὅτι θά μᾶς κάνουν κακό οἱ Βαβυλώνιοι, ἀλλά θά ἔχουμε εἰρήνη γιά πάντα στό ἔθνος μας. Καί ὁ Ἰερεμίας τούς ἔλεγε ἀπαντώντας, «ερήνη, ερήνη καί ποῦ ἐστιν ερήνη;». (Ἰερ. 6,14). Προέτρεπαν μάλιστα οἱ ψευδοπροφῆτες τόν λαό καί σέ περιφρόνηση ἐναντίον τῆς δύναμης τῶν πανίσχυρων Βαβυλωνίων καί σέ ἐπανάσταση ἐναντίον τους. Ἀντίθετα ὁ Ἰερεμίας ἔλεγε στούς Ἰσραηλῖτες νά καθήσουν φρόνιμα, νά φυλάγονται ἀπό τόν ἐχθρό, νά ἀσχολοῦνται εἰρηνικά μέ τίς ἐργασίες τους καί νά μετανοοῦν γιά τά ἁμαρτήματά τους. Οἱ ψευδοπροφῆτες ὅμως, μέ τό ἀσυλλόγιστο καί ἀσύνετο κήρυγμά τους, παρέσυραν τόν λαό στόν κίνδυνο, ἕως ὅτου ἦρθε τό κακό!…Τό 586 π.Χ. καταστράφηκε ἡ Ἰουδαία.

Μέ αὐτό πού σᾶς εἶπα, ἀγαπητοί μου, θέλω καί ἐγώ νά πῶ στήν περίπτωσή μας ἐδῶ, νά φυλαγόμαστε ἀπό τόν ἐχθρό κορωνοϊό, νά παίρνουμε τά ἀσφαλῆ μέτρα ἐναντίον του καί νά μετανοοῦμε παρακαλοῦντες τόν Θεό νά συγχωρεῖ τά ἁμαρτήματά μας. Ὁ «ἐχθρός» μᾶς ἔκανε καί μᾶς κάνει μεγάλη ζημιά καί στήν Ἑλλάδα μας, ἀλλά καί στήν ἀνθρωπότητα ὅλη.

  1. Ἀλλά λένε πάλιν ἄλλοι ὅτι μᾶς τό κατασκεύασαν ἐπίτηδες αὐτό τό κακό, γιά νά μᾶς καταστρέψουν. Σ᾽ αὐτό ἐγώ δέν μπορῶ νά πῶ τίποτε, γιατί δέν ἔχω μελετήσει τό θέμα. Ἀλλά καί νά μᾶς κατασκεύασαν τόν κορωνοϊό σατανικά μυαλά, ἐγώ βλέπω τόν κίνδυνο πού ὑπάρχει μέσα στό σπίτι μου καί πρέπει λοιπόν νά φυλαχθῶ. Ὁ ἐχθρός μοῦ ἔρριψε τό δηλητήριο στό σπίτι μου, ἀλλά πρέπει νά τό ἀπολυμάνω πρῶτα, γιά νά κατοικήσω σ᾽ αὐτό. Χριστιανοί μου, σᾶς λέγω τελικά νά φυλάγεστε ἀπό τό κακό, γιατί εἶναι μία πραγματικότητα καί πρόκειται γιά τήν ἀνθρώπινη ζωή μας, πού μᾶς τήν ἔδωσε ὁ Θεός καί ὑποχρεούμαστε νά τήν διαφυλάξουμε. Μαζί μέ τήν προσοχή μας καί τήν τήρηση τῶν μέτρων, πού μᾶς ὑποδεικνύουν οἱ ἰατροί, νά μή παραλείπουμε τήν προσευχή στήν Παναγία μας καί νά πᾶμε ὅλοι μας νά ἐξομολογηθοῦμε τά ἁμαρτήματά μας.
  2. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτῶν πού γράφω θυμήθηκα ἕνα παλαιό διάλογο ἑνός ἀθέου μέ ἕνα μοναχό: «Ταλαίπωρο πλάσμα», ἔλεγε ὁ ἄθεος στόν μοναχό. «Ἄδικα παιδεύεσαι μέ προσευχές καί κακοπάθειες. Ψέματα εἶναι αὐτά πού σοῦ εἶπαν, ὅτι ὑπάρχει κόλαση. Δέν ὑπάρχει ἄλλη ζωή». Καί ὁ μοναχός τοῦ εἶπε: «Καί ἄν ὑπάρχει ἄλλη ζωή; Τί θά γίνεις τότε ἐσύ; Ἄν δέν ὑπάρχει, ἐγώ δέν παθαίνω κανένα κακό γιά ὅσα ἔκανα. Ἐσύ ὅμως τί θά γίνεις, ἄν ὑπάρχει ἄλλη ζωή;». Φαίνεται ἄσχετο κάπως τό παράδειγμα, ἀλλά εἶναι καί κάπως σχετικό.

Μήν παραλείπετε τόν κυριακάτικο ἐκκλησιασμό μαζί μέ τά παιδιά σας.

Εὔχομαι ἡ Παναγία μας νά εὐλογεῖ σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας.

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Φθιώτιδος Συμεών: «Το αληθινό φως βρίσκεται στην θέα των αοράτων»

Μετά από δυόμιση μήνες χωρίς την παρουσία πιστών στους Ιερούς μας Ναούς, σήμερα Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 και σύμφωνα πάντα με την πιστή τήρηση...

Όταν κάποιος έχει συναίσθηση της αμαρτωλότητάς του δεν κρίνει, δεν κατακρίνει

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Νεάπολη τελέστηκαν,  την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, δυο Θείες Λειτουργίες με σκοπό να αποφευχθεί  ο συνωστισμός,...

«Ιησού Υιέ Δαυΐδ, Ελέησον Με…»

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Λαρίσης λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, σήμερα, εορτή της οσίας και θεοφόρου μητρός ημών...

Ο εορτασμός της Οσίας Ξένης στο Μετόχι της Ι.Μ. Σύρου στην Αθήνα

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' ιερούργησε σήμερα το πρωί στο τιμώμενο επ` ονόματι της Οσίας Ξένης Μετόχιο της Ιεράς Μητροπόλεως, επί της οδού Αχαρνών,...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στο Παρίσι

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ προεξήρχε σήμερα της Θείας Λειτουργίας στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Στεφάνου Παρισίων και ετέλεσε την εις Πρεσβύτερον Χειροτονία του...

Ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος στον Ναό της Αναστάσεως του Χριστού Καλαμάτας

Στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού, επί της παραλιακής οδού της Καλαμάτας, μετέβη την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ....

Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά στον Μητροπολιτικό Ναό Σύμης

Τό πρωί τῆς Κυριακῆς 24ης Ἰανουαρίου 2021, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν ἱερά μνήμη τῆς Ὁσίας Ξένης, ὁ Σεβ....

Κυριακή ΙΔ´ Λουκά στον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης

Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στην πρώτη Θεία Λειτουργία (7:00 –...

Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά στην Μητρόπολη Διδυμοτείχου

Την Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά, στις 24 Ιανουαρίου ε.έ. ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός ιερούργησε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Δημητρίου...

Ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στο Σουρλίγκειο Γηροκομείο Καναλίων

Από την Διεύθυνση του Σουρλίγκειου Ιδρύματος ανακοινώνονται τα εξής: Επί συνόλου 37 τροφίμων και 11 εργαζομένων διαγνώστηκαν 28 τρόφιμοι και 7 εργαζόμενοι θετικοί στον...

Συναξάρι 25ης Ἰανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου.     Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ...

Στη Λίμνη Κάρλα ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στη Λίμνη Κάρλα μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, προκειμένου να δει από κοντά το έργο το οποίο επιτελέστηκε από την...

30 έτη από την κοίμηση του Οσίου Γέροντος Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτου

Τη μνήμη του Οσίου Γέροντος Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτου, του Ελεήμονος Πνευματικού τίμησε ευλαβώς ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών. Επί τη συμπληρώσει 30 ετών από...

Μνημόσυνο μακαριστών Μητροπολιτών Μαντινείας και Κυνουρίας

Τήν Κυριακή, 24 Ἰανουαρίου 2021, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας, κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου   καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου...

Η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Αγώνα της Ελευθερίας

Άρθρο του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στο Sports3 Η Εκκλησία της Ελλάδος, προετοιμάζεται και εργάζεται για να γιορτάσει την επέτειο των διακοσίων ετών από την...