Τήν Τετάρτην, 25ην Ἰουλίου / 7ην Αὐγούστου 2019, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς Kοιμήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν ἱεράν αὐτῆς Μονήν παρά τήν πύλην τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, τοῦ τείχους τῆς Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων ἐσωτερικῶς.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία, ἐν ᾧ τιμᾷ τό γεγονός τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, ἀναμιμνῄσκεται τῆς ὅλης κατά Θεόν βιοτῆς αὐτῆς, τῆς εὐσεβείας καί τῆς πίστεως πρός τόν Θεόν, αὐτῆς καί τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἰωακείμ, ἡ ὁποία προεκάλεσε τήν εὐσπλαχνίαν τοῦ Θεοῦ καί ἔδωκεν εἰς αὐτήν, τήν πρίν ἄτεκνον, ὄντως καρπόν κοιλίας τήν Μαρίαν, τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον καί ἐκ Πνεύματος Ἁγίου μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Πρός τιμήν τῆς Ἁγίας Ἄννης ἐτελέσθη εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μονήν αὐτῆς Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θ. Λειτουργία τήν πρωΐαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὑπό τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου.

Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ὁ καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Μελέτιος παρέθεσε κέρασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.