Παρήλθαν δώδεκα έτη από τότε που ο Κύριος εκάλεσε κοντά Του, τον μακαριστό Μητροπολίτη Πατρών κυρό Νικόδημο Βαλληνδρά, για να του χαρίσει την ανάπαυση από τους κόπους και τους πόνους της παρούσης ζωής.

Σαν αύριο Κυριακή τρίτη από του Πάσχα, την των Αγίων γυναικών Μυροφόρων εορτήν εορτάζομεν, έτι δε μνείαν ποιούμεθα και του εξ Αριμαθαίας Ιωσήφ, ός ήν μαθητής κεκρυμμένος, προς δε και του νυκτερινού μαθητού Νικοδήμου, ο αοίδιμος Μητροπολίτης εόρταζε την ονομαστική του εορτή. Είναι γνωστό τοις πάσι πως ο αοίδιμος Ιεράρχης «κατά την μακράν και πολυετή ιερατικήν και Αρχιερατικήν σταδιαοδρομίαν, παραλλήλως προς τα άλλα ποιμαντικά καθήκοντα αυτού δεν έπαυσε να εργάζεται δημιουργηκώς και κατ’ επιστήμην, διακρινόμενος δια το ικανόν συγγραφικόν έργον, το επιστημονικόν και διδακτικόν ήθος, την ακρίβειαν και σαφήνειαν του λόγου, την μεστότητα των εννοιών και την ορθήν κρίσιν.

Ρητωρ δυνατός του Άμβωνος και θεράπων ικανός του Θείου λόγου, δια των μεστών και εμπνευσμένων κηρυγμάτων του ειργάζετο ευαγγελιζόμενος τον λόγον του Θεού. Συνέγραψε περισπούδαστα έργα, τα οποία αποτελούν απαράμιλλα δείγματα κηρυκτικής ικανότητος και λογοτεχνικού ταλάντου.

Ιερουργός άριστος και μύστης της αθανάτου βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, έμελπε τα μεγαλεία του Θεού και δια της γλυκύτητος της φωνής έτερπε και εγοήτευε το πολυπληθές ποίμνιον αυτού.

Η αρτία θεολογική και φιλολογική αυτού συγκρότησις, η πηγαία ποιητική έμπνευσις, συνετέλεσαν εις την υπ’ αυτού σύνταξιν πλειάδος υμνογραφημάτων, ειδικών ακολουθιών και ειδικών περιστασιακών ευχών, έργα τα οποία εμπλούτισαν την υμνογραφικήν παρακαταθήκην της Ορθοδόξου Εκκλησίας ημών, διακρινόμενα δια την σαφήνειαν και εκφραστικότητα, την μετρικήν αρτιότητα, την χάριν της διατυπώσεως, και την απλότητα και ζωηρότητα των εικόνων.

Γνώστης έμπειρος των κοινωνικών προβλημάτων, πεπροικισμένος με την διαίσθησιν και διορατικότητα του καλού Ποιμένος, κατηύθυνε και έτρεφε τας ψυχάς των πνευματικών αυτού αρνίων με το ουράνιον μάνα και με το ύδωρ το ζων.

Το εκκλησιαστικόν αυτού φρόνημα και ο φιλάδελφος σεβασμός προς την Ιεραρχίαν της Εκκλησίας τον ανέδειξαν σημαντικόν παράγοντα της συγχρόνου εκκλησιαστικής ζωής, βιούντα εν τη πολυπλεύρω και πολυσχιδεί διακονία τας Πατερικάς αρχάς και ακολουθούντα εν τω εικοστώ αιώνι το γνήσιον πνεύμα και το υψηλόν ήθος των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας.

Ο μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Νικόδημος,  επί τριάκοντα έτη διεποίμανεν θεοφιλώς και θεαρέστως την λαχούσαν αυτώ Ιεράν Μητρόπολιν Πατρών συμβουλευόμενος και καθοδηγούμενος υπό των αρετών του, της πολυμαθείας, της πείρας και της διοικητικής ικανότητος του.

Ηγάπησεν το ποίμνιόν του και ηγαπήθη υπό κλήρου και λαού. Εις το ενεργητικόν του περιλαμβάνεται πλουσία ποιμαντορική και εκκλησιαστική δράσις. Ανήγειρε Ναούς και ενεκαινίασε πλέον των ογδοήκοντα, εχειροτόνησε πλείστους όσους κληρικούς και εχειροθέτησε πλειάδα πνευνματικών εξομολόγων.

Ιδιαιτέρως διεκρίθη δια την προσήλωσίν του είς την αυστηράν τήρησιν των Ιερών κανόνων και της όλης ιεράς Παραδόσεως της Αγίας ημών Εκκλησίας και μετά παρησίας πολλής υπερίσπιζε τας αρχάς και πεποιθήσεις αυτού εις σημείον ώστε πολλάκις παρερμηνεύοντο αι προθέσεις και αι ενέργειαι αυτού, υπομείνας δια τούτο σκληράν και πικράν κριτικήν, αλλ’ αντιπαρείρχετο πάσαν κακόβουλον επίθεσιν μεθ’ υποδειγματικής αποστολικής πραότητος και αμνησικακίας.

Η προσωπικότης αυτού και η παρουσία αυτού ετίμα την Εκκλησίαν, εις την οποίαν προσέφερεν πολλά δια της σοφίας και του ήθους του. Υπήρξεν ανήρ κύρους, απολαύων της βαθυτάτης τιμής και αμερίστου αγάπης πάντων των Ιεραχών του κλήρου και του φιλοχρίστου λαού[1]».

Εις μνημόσυνο αιώνιο ένεκα της αυριανής ημέρας αναζητήσαμε για να δημοσιεύσουμε το απολυτίκιο του σήμερα τιμώμενου Αγίου Νικοδήμου «Χριστὸν τὸν Κύριον ἐν νυχτὶ ἐπεσκέψατο, ἀναγέννησιν ἄνωθεν ἐκδιδαχθεὶς ἐμαθήτευσεν, ὡς κεκρυμμένος ἀπόστολος. Εὐθαρσῶς διεφώνει πρὸς φαρισαίους καὶ γραμματεῖς, τὸν Σωτῆρα διώκοντας. Ὃν νεκρὸν καθεῖλεν ἐκ τοῦ Σταυροῦ, μῦρα τῇ ταφῇ ἐνεγκών, Νικόδημος ὁ ἔνθερμος» το οποίο έχει γράψει ο  μουσικότατος Μητροπολίτης κυρός Νικόδημος.

Ωστόσο μια δυσάρεστη έκπληξη μας περίμενε.  Ενώ τα προηγούμενα χρόνια στα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος έγραφε ότι το απολυτίκιο είναι ποίημα τού Σεβ. Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου, πλέον ουδεμία αναφορά γίνεται στο όνομα του μακαριστού Ιεράρχου κυρού Νικοδήμου.

Θέλουμε να πιστεύουμε πως το λάθος αυτό δεν έγινε εσκεμμένα αλλά οφείλεται αποκλειστικά σε αβλεψία.

Νικοδήμου Αρχιερέως, του Θεοφιλώς ποιμένοντος την Ιερά Μητρόπολη Πατρών είη η μνήμη άληστος και αιωνία. [1] Επικήδειος λόγος εις τον αείμνηστο Μητρόπολη πρ. Πατρών κυρόν Νικόδημο.  Αρχιμ. Προκόπιος Πετρίδης, 18 Νοεμβρίου 2008.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Πατέρες και Μητέρες μου, ανοίξτε τα μοναστήρια μας ακόμη περισσότερο στον λαό του Θεού»

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Την Πρώτη Παμμοναστική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος συνεκάλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών σήμερα το απόγευμα, ημέρα εορτής...

Πως να περάσεις τη νύχτα σου…

Το βράδυ, με το τέλος όλων των έργων της ημέρας, ευχαρίστησε τον Θεό για όλες τις ευεργεσίες πού έλαβες κατά τη διάρκεια της ημέρας,...

Μητροπολίτης Διδυμοτείχου: Νά πιστεύουμε χωρίς συμβιβασμούς καί ἐκπτώσεις

Στν Ιερό Ενοριακό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ορεστιάδος ιερούργησε την Κυριακή των Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, 31 του μηνός Μαΐου ε.ε. ο Σεβασμιώτατος...

Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων στην Μητρόπολη Νεαπόλεως

Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Προδρόμου ιερούργησε ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.Βαρνάβας, την Κυριακή 31 Μαΐου 2020. Κυριακή των αγίων Πατέρων σήμερα και η μνήμη...

Μητροπολίτης Σύρου: H περίοδος αυτή είναι ευκαιρία προβληματισμού και αλλαγής τρόπου ζωής

Στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής, της επιλεγομένης και «Αγίας», όπου φυλάσσεται από αιώνων η ομώνυμη θαυματουργός Εικόνα, ιερούργησε σήμερα το πρωί ο...

Συναξάρι 1ης Ἰουνίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἰουστίνου, τοῦ Φιλοσόφου. Ὁ «θαυμασιώτατος» Ἰουστίνος, κατά τόν μαθητή του Τατιανό, ἐγεννήθηκε...

Υπέρ αναπαύσεως Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Γερβασίου Σαρασίτη

Την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 τελέσθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου, όπως και σε όλους τους ναούς της πόλης μας, τρεις Θείες Λειτουργίες...

Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων στον Άγιο Χριστόφορο Παγγαίου

ην Κυριακή 31 Μαΐου 2020, των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος ετέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ενοριακό...

Στο Αργυροπούλι ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος. Στο κήρυγμα του, ο σεπτός μας Ποιμενάρχης αναφέρθηκε στην Αποστολική...
video

Φθιώτιδος: «Έχουμε ανάγκη από Πατέρες που θα μεταδίδουν το Σώμα και το Αίμα του Χριστού»

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Την τελευταία Ενορία της Μητροπόλεως του στα σύνορα με τον Νομό Βοιωτίας, η οποία συνδέει πνευματικά την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος...

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου στην Καλαμάτα

Στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καλαμάτας τέλεσε την Θεία Λειτουργία της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας...

Χειροθεσία Πρωτοπρεσβυτέρου στο Σύδνεϋ

Μήνυμα ενότητας έστειλε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, με την ευκαιρία του εορτασμού της μνήμης των Αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου. Την...

5ετές Μνημόσυνο Γέροντος Χρυσοστόμου Γκέλμπεση στη Μονή Ελευθερωτρίας Ζακύνθου

Κείμενο και ποίημα: π. Παναγιώτης Καποδίστριας Φωτο-ανταπόκριση: π. Σεραφείμ Κονίδης Σήμερα το πρωί, Κυριακή των Αγίων Πατέρων, 31η Μαΐου 2020, στη Γυναικεία Μονή Παναγίας της Ελευθερωτρίας Ζακύνθου, πραγματοποιήθηκε Αρχιερατική...

16 χρόνια ακώλυτης λειτουργίας του Ξενώνα συνοδών ασθενών της Ι.Μ. Νεαπόλεως

ΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ Ι.Μ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Συμπληρώνονται φέτος, 16 χρόνια ακώλυτης λειτουργίας...

Μελιτηνής Μάξιμος: H εκκοσμίκευση και ο ζηλωτισμός κατατρώγουν το σώμα της Εκκλησίας

Σήμερα, Κυριακή των 318 Αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου, ήταν η πρώτη Κυριακή επαναλειτουργίας των Ι. Ναών στη Γαλλία με τη συμμετοχή πιστών....