«Ἄκου ἕνα βιβλίο» μέ τόν ἀρχιμανδρίτη Ἰάκωβο Κανάκη

«Πράγματι, Ἐπειδή δέν ἦταν δυνατόν νά ἀπαλλαγῇ τό ἀνθρώπινο γένος μέ ἄλλον τρόπον ἀπό τά τόσα μεγάλα δεινά, κατεδέχθη ὁ Βασιλεύς τῆς ἀπαθείας νά ἀνταλλάξῃ τήν ἴδια του τήν δόξα μέ τήν ἰδικήν μας ζωή. Καί εἰσέρχεται μέν ἡ καθαρότης στόν ἰδικόν μας ρύπον, ὁ ρύπος ὅμως δέν ἐγγίζει τήν καθαρότητα, ὅπως λέγει τό Εὐαγγέλιον. Τό καταφθαρμένο σώζεται ἀπό τήν ἕνωση μέ τό ἄφθαρτο. Ἡ φθορά δέν ἐπηρεάζει τήν ἀφθαρσία. Γιά ὅλα αὐτά γίνεται ἁρμονική χορωδία ἡ σύμπασα κτίση. Ὅλοι ἀναπέμπουν ὁμόφωνον δοξολογίαν στόν Κύριο….«εὐλογητός Κύριος Ἰησοῦς εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.