Ἄχ!!! ψυχή μου…
Δὲν ἔχω ὕπνο ἀπόψε… ζωντανὲς αἰσθήσεις ξεπροβάλλουν μπρός μου, καλυμμένες ὅλες τους μές τὸ σκοτάδι… καὶ ἐκεῖ ποῦ βρίσκομαι μὲς στὴν ἀπραξία τοῦ ὕπνου μου… μέσα στὴν ἀδράνεια τοῦ σκοταδιοῦ μου… τί μοῦ ζητᾷς; Μοῦ ζητᾷς φῶς!!! ἄπλετο φῶς!!! Σὰν τοῦ ἡλίου τὸ φῶς… καὶ ὅλα αὐτὰ ἐνῷ ἔχουμε μεσάνυχτα… ἐνῷ ἔχουμε βαθὺ σκοτάδι!!!
Ἄχ!!! ψυχή μου… καὶ ἐσὺ φοβᾶσαι!
Κοιτάζω γύρω μας, τί νὰ δῶ!!!
Ἕνα πέπλο ἀβεβαιότητας ὑπάρχει…
Κάνεις δὲν γνωρίζει τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα…
Καὶ οἱ ἄνθρωποι, χμμμ!!! ζοῦν χωρὶς σκοπό… χωρὶς προορισμό!
Καὶ τί πετύχαμε; Δημιουργήσαμε μιὰ κοινωνία ἀτομιστική… μιὰ κοινωνία ἐγωκεντρική!
Οἱ λέξεις: ἀγάπη, σεβασμός, ἀλληλεγγύη, φαντάζουν ἄγνωστες, λὲς καὶ δὲν ὑπάρχουν στὸ λεξικό μας, λὲς καὶ δὲν μᾶς τὶς δίδαξε ἡ ἴδια ἡ ζωή…
Στρέφω τὸ βλέμμα μου τριγύρω, νὰ δῶ τί ἔχει ἀντικαταστήσει τὶς παραπάνω λέξεις… καὶ τί διαπιστώνουν τὰ μάτια μου; Παντοῦ νὰ ἐπικρατῇ τὸ συμφέρον… παντοῦ νὰ ἐπικρατῇ τὸ ρουσφέτι… καὶ τὸ πιὸ σπουδαῖο, χωρὶς αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ βῆμα κανείς!!!
Ἴσως συνηθίσαμε στὴν εὔκολη ζωή… στὸ εὔκολο κέρδος!
Θέλουμε νὰ καθόμαστε καὶ νὰ ἀπολαμβάνουμε…
Ξέρετε τί πετύχαμε;
Δημιουργήσαμε μιὰ κοινωνία κηφήνων, παρασίτων ποὺ ἀπομυζοῦν τὸ αἷμα τῶν ὑπολοίπων… Καὶ ὅλα αὐτά, χμμμ! στὸ ὄνομα τῆς ἐλευθερίας τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων καὶ τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ!!!
Νὰ τὸ ποῦμε ἀλλιῶς; Ὅλα αὐτὰ φέρουν τὴν ἐτικέτα νέα ἐποχή, νέα τάξη πραγμάτων!!!
Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι, δημιουργήσαμε μιὰ νέα αὐτοκρατορία τῶν ὀλίγων… τῶν ἰσχυρῶν… ποὺ ἐπιβάλλονται καὶ ἐπιβάλλουν τὰ παράνομα συμφέροντά τους στοὺς μικροὺς καὶ ἀδυνάτους μὲ τὸ περίστροφο στὸν κρόταφο!!!
Καὶ νὰ μὴν ξεχνιέμαστε, ὅλα αὐτὰ ἐν ὀνόματι τῆς ἐλευθερίας…
Ζοῦμε σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι ἀβέβαιο καὶ σκοτεινό… τὰ προβλήματα αὐξάνουν καθημερινά… ἡ ἀνεργία, ἡ μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος, τὰ ναρκωτικά, ἡ τρομοκρατία, τὰ ἐγκλήματα, δυστυχῶς, πολλαπλασιάζονται συνεχῶς!!!
Μάταια στρέφουμε τὰ βλέμματά μας σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση, διότι οἱ πάντες μᾶς ἀπογοήτευσαν οἰκτρά… μᾶς ἔχουν κόψει τὰ φτερά τῆς ψυχῆς…
Καὶ τί κάνουμε; Περιμένουμε νὰ λάμψῃ ἕνα φῶς μέσα στὸ τοῦνελ… μέσα στὸ σκοτεινὸ τοῦνελ ποὺ διερχόμαστε…
Καὶ ἡ ἀπάντηση ἔρχεται ἀπὸ τὸν οὐρανό… ἔρχεται ἀπὸ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ…
Ὅπως ὑπάρχῃ ὁ φυσικὸς ἥλιος ποὺ διαλύει τὸ ὑλικὸ σκότος καὶ φωτίζει ὁλόκληρό το σύμπαν, ἔτσι ἀκριβῶς ὑπάρχει καὶ ἕνας ἄλλος ἥλιος, ἕνας πνευματικὸς ἥλιος, ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος διαλύει τὸ σκοτάδι τὸ πνευματικὸ ποὺ ὑπάρχει στὸν κόσμο…
Αὐτὸς ὁ ἥλιος ἀνέτειλε ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες χρόνια καὶ σκόρπισε τὸ σκοτάδι τῆς εἰδωλολατρείας καὶ τῆς ἄγνοιας καὶ ἔλαμψε τὸ φῶς τῆς ἀλήθειας στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων…
Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἀπέρριψαν τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ… τὸν ἀγνόησαν… τὸν περιφρόνησαν… τὸν διέβαλαν… τὸν πολέμησαν… τόν, τόν, τόν…
Προτίμησαν νὰ ζήσουν καὶ νὰ πορευθοῦν μέσα στὸ σκοτεινὸ τοῦνελ τῆς δικῆς τους ζωῆς… δὲν θέλησαν τὸ φῶς, δὲν ἄντεξαν τὴν ἀλήθεια… καὶ ἀντὶ τῆς ἀλήθειας, προτίμησαν τὸ ψεῦδος μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὁδηγοῦνται στὸ θάνατο, στὴν ἀπώλεια…
Πόσοι καὶ πόσοι, τούτη τὴν ὥρα, πλανῶνται μέσα στὸ «τοῦνελ τοῦ θανάτου»! Μάταια προσπαθοῦν νὰ βγοῦν ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο ποὺ τοὺς ὁδήγησε ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ ἀποστασία ἀπὸ τὸ Θεό…
Ὑπάρχουν, ὅμως, καὶ ἐκεινοι ποὺ δέχθηκαν τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀνέτειλε ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης στὶς καρδιές τους… αὐτοὶ ἔχουν βγῆ ἀπὸ τὸ σκοτεινὸ τοῦνελ καὶ τώρα ζοῦν στὸ φῶς, στὴν ἀλήθεια… ἀπολαμβάνουν τὴ χαρά, τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἐλπίδα ποὺ τοὺς προσφέρει ὁ Χριστός!
Ὑπάρχει, φίλοι μου, φῶς στὸ τοῦνελ ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὸ Χριστό, ἀρκεῖ νὰ πιστέψουμε… ἀρκεῖ νὰ πάρουμε τὴν ἀπόφαση νὰ τὸν γνωρίσουμε… νὰ τὸν πλησιάσουμε… ἀρκεῖ νὰ θελήσουμε νὰ μετανοήσουμε… νὰ ἀλλάξουμε ζωὴ καὶ πορεία, καὶ τότε τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ θὰ λάμψῃ στὶς καρδιές μας, θὰ διαλύσῃ τὸ σκότος τῆς ἁμαρτίας…
Στὸ χέρι μας εἶναι, ἂς τὸ τολμήσουμε!!!

Στοχαστής

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο στηρίζει το έργο της Αρχιεπισκοπής

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου και οι Αντιπρόεδροι Νίκος Γρέντζελος και Ηλίας Μάνδρος επισκέφθηκαν σήμερα...

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Αρχιεπισκοπής και υπ. Υποδομών

Ρεπορτάζ, Μάκης Αδαμόπουλος, Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπεγράφη σήμερα το πρωί στην Αρχιεπισκοπή...

Η εορτή των Αγίων Αναργύρων στην Μητρόπολη Κορίνθου

Με πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε κι εφέτος η πανήγυρις της μνήμης των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, των καταγόμενων από την Ρώμη, στην Ι. Μητρόπολη...

Δύο περιστατικὰ σὲ κοιμητήρια

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη Δύο περιστατικὰ εἶναι ἡ ἀφορμὴ τῶν ὅσων θὰ σημειώσουμε. Καὶ τὰ δύο συνέβησαν σὲ χῶρο κοιμητηρίου. Τὸ πρῶτο: Βρισκόμουν σ'ἕνα κοιμητήριο, ἀναμένοντας...

Η εορτή των Αγ. Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στην Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, παραμονή της εορτής των αγίων και ενδόξων αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, χοροστάτησε...

6 χρόνια από την εις Επίσκοπον χειροτονία

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και τέλεσε την Θεία Λειττουργία στον Ιερό...

Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς {2 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Η ρωσική Ορθοδοξία έχει να παρουσιάσει ένα μεγάλο νέφος αγίων, το οποίο κοσμεί το αγιολογικό στερέωμα της Εκκλησίας...

Ο Γέρων Χριστόδουλος Οσιοσυμεωνίτης για τον Άγιο Καλλίνικο Εδέσσης

ΓΕΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 24 Ἰουνίου 2020 Πλήρης πνευματικῆς εὐφροσύνης ἀπὸ βάθους ψυχῆς δοξολογῶ τὸν Ἅγιο τῶν ἁγίων Παντοκράτορα Τριαδικὸ...

Ο εορτασμός των Αγίων Αναργύρων στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου 2020, Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στον Εσπερινό του πανηγυρίζοντος Ι. Ναού Αγ. Αναργύρων Λουτρών Αιδηψού,...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Εορτάστηκε και εφέτος η εορτή των Αγίων Αναργύρων σε πολλά σημεία της Ιεράς Μητροπόλεως. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών,...

Χειροτονία Διακόνου στον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό των Αγ. Αναργύρων Ν. Ιωνίας

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η σεπτή μνήμη των Αγίων ενδόξων θαυματουργών και ιαματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό στη Νέα Ιωνία. Ανήμερα...

Λαμπρή πανήγυρη Ι. Μονής Αγίων Αναργύρων Μελισσοτόπου

Με την δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα που αρμόζει στην μεγάλη αυτή εορτή, αλλά και την ησυχαστική μοναστική τάξη, τελέστηκε η Πανήγυρη της παλαιφάτου και ιστορικής...

Βίος καί πολιτεία τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Καλλινίκου Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας

ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τήν 23η Ἰουνίου 2020 μέ ἀπόφασή του κατέταξε τόν Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας...

Ο Απόστολος Παύλος ετιμήθη «ἀντικρύ Χίου»

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἑόρτασε καί ἐφέτος ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν τήν ἑορτή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «ἀντικρύ Χίου»(Πράξ. κ΄,...

Ο Μητροπολίτης Καρυστίας στον εορτάζοντα ναό των Αγ. Αναργύρων στην γενέτειρα του

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του χωρίου Κοσμάς Κυνουρίας όπου και μετέβη...