Ἄχ!!! ψυχή μου…
Δὲν ἔχω ὕπνο ἀπόψε… ζωντανὲς αἰσθήσεις ξεπροβάλλουν μπρός μου, καλυμμένες ὅλες τους μές τὸ σκοτάδι… καὶ ἐκεῖ ποῦ βρίσκομαι μὲς στὴν ἀπραξία τοῦ ὕπνου μου… μέσα στὴν ἀδράνεια τοῦ σκοταδιοῦ μου… τί μοῦ ζητᾷς; Μοῦ ζητᾷς φῶς!!! ἄπλετο φῶς!!! Σὰν τοῦ ἡλίου τὸ φῶς… καὶ ὅλα αὐτὰ ἐνῷ ἔχουμε μεσάνυχτα… ἐνῷ ἔχουμε βαθὺ σκοτάδι!!!
Ἄχ!!! ψυχή μου… καὶ ἐσὺ φοβᾶσαι!
Κοιτάζω γύρω μας, τί νὰ δῶ!!!
Ἕνα πέπλο ἀβεβαιότητας ὑπάρχει…
Κάνεις δὲν γνωρίζει τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα…
Καὶ οἱ ἄνθρωποι, χμμμ!!! ζοῦν χωρὶς σκοπό… χωρὶς προορισμό!
Καὶ τί πετύχαμε; Δημιουργήσαμε μιὰ κοινωνία ἀτομιστική… μιὰ κοινωνία ἐγωκεντρική!
Οἱ λέξεις: ἀγάπη, σεβασμός, ἀλληλεγγύη, φαντάζουν ἄγνωστες, λὲς καὶ δὲν ὑπάρχουν στὸ λεξικό μας, λὲς καὶ δὲν μᾶς τὶς δίδαξε ἡ ἴδια ἡ ζωή…
Στρέφω τὸ βλέμμα μου τριγύρω, νὰ δῶ τί ἔχει ἀντικαταστήσει τὶς παραπάνω λέξεις… καὶ τί διαπιστώνουν τὰ μάτια μου; Παντοῦ νὰ ἐπικρατῇ τὸ συμφέρον… παντοῦ νὰ ἐπικρατῇ τὸ ρουσφέτι… καὶ τὸ πιὸ σπουδαῖο, χωρὶς αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ βῆμα κανείς!!!
Ἴσως συνηθίσαμε στὴν εὔκολη ζωή… στὸ εὔκολο κέρδος!
Θέλουμε νὰ καθόμαστε καὶ νὰ ἀπολαμβάνουμε…
Ξέρετε τί πετύχαμε;
Δημιουργήσαμε μιὰ κοινωνία κηφήνων, παρασίτων ποὺ ἀπομυζοῦν τὸ αἷμα τῶν ὑπολοίπων… Καὶ ὅλα αὐτά, χμμμ! στὸ ὄνομα τῆς ἐλευθερίας τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων καὶ τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ!!!
Νὰ τὸ ποῦμε ἀλλιῶς; Ὅλα αὐτὰ φέρουν τὴν ἐτικέτα νέα ἐποχή, νέα τάξη πραγμάτων!!!
Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι, δημιουργήσαμε μιὰ νέα αὐτοκρατορία τῶν ὀλίγων… τῶν ἰσχυρῶν… ποὺ ἐπιβάλλονται καὶ ἐπιβάλλουν τὰ παράνομα συμφέροντά τους στοὺς μικροὺς καὶ ἀδυνάτους μὲ τὸ περίστροφο στὸν κρόταφο!!!
Καὶ νὰ μὴν ξεχνιέμαστε, ὅλα αὐτὰ ἐν ὀνόματι τῆς ἐλευθερίας…
Ζοῦμε σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι ἀβέβαιο καὶ σκοτεινό… τὰ προβλήματα αὐξάνουν καθημερινά… ἡ ἀνεργία, ἡ μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος, τὰ ναρκωτικά, ἡ τρομοκρατία, τὰ ἐγκλήματα, δυστυχῶς, πολλαπλασιάζονται συνεχῶς!!!
Μάταια στρέφουμε τὰ βλέμματά μας σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση, διότι οἱ πάντες μᾶς ἀπογοήτευσαν οἰκτρά… μᾶς ἔχουν κόψει τὰ φτερά τῆς ψυχῆς…
Καὶ τί κάνουμε; Περιμένουμε νὰ λάμψῃ ἕνα φῶς μέσα στὸ τοῦνελ… μέσα στὸ σκοτεινὸ τοῦνελ ποὺ διερχόμαστε…
Καὶ ἡ ἀπάντηση ἔρχεται ἀπὸ τὸν οὐρανό… ἔρχεται ἀπὸ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ…
Ὅπως ὑπάρχῃ ὁ φυσικὸς ἥλιος ποὺ διαλύει τὸ ὑλικὸ σκότος καὶ φωτίζει ὁλόκληρό το σύμπαν, ἔτσι ἀκριβῶς ὑπάρχει καὶ ἕνας ἄλλος ἥλιος, ἕνας πνευματικὸς ἥλιος, ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος διαλύει τὸ σκοτάδι τὸ πνευματικὸ ποὺ ὑπάρχει στὸν κόσμο…
Αὐτὸς ὁ ἥλιος ἀνέτειλε ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες χρόνια καὶ σκόρπισε τὸ σκοτάδι τῆς εἰδωλολατρείας καὶ τῆς ἄγνοιας καὶ ἔλαμψε τὸ φῶς τῆς ἀλήθειας στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων…
Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἀπέρριψαν τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ… τὸν ἀγνόησαν… τὸν περιφρόνησαν… τὸν διέβαλαν… τὸν πολέμησαν… τόν, τόν, τόν…
Προτίμησαν νὰ ζήσουν καὶ νὰ πορευθοῦν μέσα στὸ σκοτεινὸ τοῦνελ τῆς δικῆς τους ζωῆς… δὲν θέλησαν τὸ φῶς, δὲν ἄντεξαν τὴν ἀλήθεια… καὶ ἀντὶ τῆς ἀλήθειας, προτίμησαν τὸ ψεῦδος μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὁδηγοῦνται στὸ θάνατο, στὴν ἀπώλεια…
Πόσοι καὶ πόσοι, τούτη τὴν ὥρα, πλανῶνται μέσα στὸ «τοῦνελ τοῦ θανάτου»! Μάταια προσπαθοῦν νὰ βγοῦν ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο ποὺ τοὺς ὁδήγησε ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ ἀποστασία ἀπὸ τὸ Θεό…
Ὑπάρχουν, ὅμως, καὶ ἐκεινοι ποὺ δέχθηκαν τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀνέτειλε ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης στὶς καρδιές τους… αὐτοὶ ἔχουν βγῆ ἀπὸ τὸ σκοτεινὸ τοῦνελ καὶ τώρα ζοῦν στὸ φῶς, στὴν ἀλήθεια… ἀπολαμβάνουν τὴ χαρά, τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἐλπίδα ποὺ τοὺς προσφέρει ὁ Χριστός!
Ὑπάρχει, φίλοι μου, φῶς στὸ τοῦνελ ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὸ Χριστό, ἀρκεῖ νὰ πιστέψουμε… ἀρκεῖ νὰ πάρουμε τὴν ἀπόφαση νὰ τὸν γνωρίσουμε… νὰ τὸν πλησιάσουμε… ἀρκεῖ νὰ θελήσουμε νὰ μετανοήσουμε… νὰ ἀλλάξουμε ζωὴ καὶ πορεία, καὶ τότε τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ θὰ λάμψῃ στὶς καρδιές μας, θὰ διαλύσῃ τὸ σκότος τῆς ἁμαρτίας…
Στὸ χέρι μας εἶναι, ἂς τὸ τολμήσουμε!!!

Στοχαστής

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Περί τῆς Θείας Μεταλήψεως

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ' Τό κέντρο τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ Θεία Μετάληψη. Εἶναι ὁ πυρήν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πιστή...

Η Εκκλησία δεν κλείνεται σε τοίχους. Ο Θεός εντός μας είναι. Πού Τον ψάχνομε, επιτέλους;

Την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 και από ώρας 7:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης, τελέστηκε η Ακολουθία του...

«Πόσοι ακολουθούν σήμερα τον Χριστό;»

Αποστολικά Μηνύματα Ε΄ Κυριακή των νηστειών 5/4/2020 «Πόσοι ακολουθούν σήμερα τον Χριστό;» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στην ευαγγελική...

«Οἱ τά ἐπίγεια φρονοῦντες»

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πτολεμαϊδος κ. Ἐμμανουήλ  «… Οἵδα αι ταπεινοῦσθαι οἵδα καί περισσεύειν ἐν παντί καί ἐν πᾶσι μεμύημαι καί χορτάζεσθαι και πεινᾶν και περισσεύειν και ὑστερεῖσθαι. Πάντα ἰσχύω ἐν...

Η ευλογημένη γυμνότητα ή Περί της Παρθενίας του Πνεύματος

(ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΒΙΟ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ) Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου Γενικού Διευθυντού Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος   Ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει καί τιμᾶ την Ε΄ Κυριακή...

Αυστραλίας Μακάριος: «Ο καρπός των δωρεών του Αγίου Πνεύματος έρχεται μέσα από τη δοκιμασία»

Κεκλεισμένων των θυρών τελέστηκε την Παρασκευή, 3 Απριλίου, η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Ρέντφερν του...

Στο Ωνάσειο για τοποθέτηση βηματοδότη ο Αρχιεπίσκοπος

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος εισάγεται σήμερα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για προγραμματισμένη τοποθέτηση βηματοδότη, μετά από σύσταση των θεραπόντων...

Αρχιεπίσκοπος: Δύναμη και κουράγιο και θα νικήσουμε

Πρωτόγνωρες χαρακτήρισε τις σημερινές εικόνες με τους δρόμους έρημους και τις Εκκλησίες κλεισμένες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος από τον ιερό...
video

«Μέσα στην Αγκαλιά της Παναγίας αισθανόμαστε σιγουριά και ασφάλεια»

Με δάκρυα στα μάτια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών χοροστάτησε και ωμίλησε το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου στην Ιερά Ακολουθία του Ακαθίστου...

Ο Αρχιεπίσκοπος για το κλείσιμο των ιερών ναών και τη Θεία κοινωνία

Είναι η ώρα που μας απασχολούν αυτά τα ερωτήματα. Το κλείσιμο των ιερών ναών και η Θεία κοινωνία  ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών...

Παρακαλούμε την Παναγία μας, όπως τότε έσωσε την Πόλη, έτσι και τώρα να σώσει την Πατρίδα μας

Κεκλεισμένων των θυρών λόγω των προβλεπόμενων μέτρων της Πολιτείας για την προστασία των πολιτών από την πανδημία του νέου κορωνοϊού Covid-19, πραγματοποιήθηκε το εσπέρας...

Ο γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης για την παρουσία μας εις τον ναόν

« Η θεία λειτουργία είναι αληθώς μία δωρεά του Αγίου Πνεύματος εις ημάς τους ανθρώπους. Είναι μία μυσταγωγία του Πνεύματος, ένας τρόπος Αποκαλύψεως του...

Ο Ακάθιστος Ύμνος

του Ιωάννου Φουντούλη (+) Στην επίσημη λειτουργική γλώσσα η ακολουθία αυτή ονομάζεται «Ακάθιστος Ύμνος» ή μονολεκτικά «Ακάθιστος» από την ορθία στάση, που τηρούσαν οι πιστοί...

Ο Ακάθιστος Ύμνος στο Παρίσι

Κεκλεισμένων των θυρών ετελέσθη η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στον Μητροπολιτικό Ι. Ναό Αγίου Στεφάνου Παρισίων από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ. Η Γαλλία...

Μητροπολίτης Ἰερεμίας: Νά κοινωνήσετε μόνοι στό σπίτι σας μέ Μέγα Ἁγιασμό

ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ Ἀδελφοί χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ζοῦμε ὅλοι μαζί τήν ἀγωνία γιά τό θανατηφόρο κακό,...