Πραγματοποιήθηκε τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 14 Νοεμβρίου ἐ.ἔ., στό Πνευματικό Κέντρο τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Σώστη (λεωφ. Συγγροῦ) ἡ δεύτερη Ἱερατική Σύναξη γιά τούς Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης.

Στή Σύναξη ὁμιλητές ἦταν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Γκλίβας, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Θείας Λατρείας Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, μέρος Α΄», καί ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Θεόδωρος Γεωργίου, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Θείας Λατρείας Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, μέρος Β΄)».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών ἔδωσε τόν λόγο στόν πρῶτο ὁμιλητή, π. Χρυσόστομο, γιά νά ἀναπτύξει τό θέμα «Θείας Λατρείας Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, μέρος Α΄». Ἐπικέντρωσε τήν Εἰσήγησή του στούς Κανόνες 3, 4, 7 καί 8. Ειδικότερα:
Κανὼν Γ´: Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, παρὰ τὴν τοῦ Κυρίου διάταξιν τὴν ἐπὶ τῇ θυσίᾳ, προσενέγκῃ ἕτερά τινα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, ἢ μέλι, ἢ γάλα, ἢ ἀντὶ οἴνου σίκερα ἐπιτηδευτά, ἢ ὄρνεις ἢ ζῶά τινα, ἢ ὄσπρια, παρὰ τὴν διάταξιν, καθαιρείσθω· πλὴν νέων χίδρων, ἢ σταφυλῆς, τῷ καιρῷ τῷ δέοντι. Μὴ ἐξὸν δὲ ἔστω προσάγεσθαί τι ἕτερον πρὸς τὸ θυσιαοτήριον, ἢ ἔλαιον εἰς τὴν λυχνίαν, καὶ θυμίαμα τῷ καιρῷ τῆς ἁγίας προσφορᾶς.

* * *

Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε τόν λόγο ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Θεόδωρος Γεωργίου, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Θείας Λατρείας Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, μέρος Β΄». Ἐπικέντρωσε τήν Εἰσήγησή του στούς Κανόνες 9, 66, 69 καί 73. Εἰδικότερα:
Κανὼν Θ´: Πάντας τοὺς εἰσιόντας πιστούς, καὶ τῶν γραφῶν ἀκούοντας, μὴ παραμένοντας δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ ἁγίᾳ μεταλήψει, ὡς ἀταξίαν ἐμποιοῦντας τῇ ἐκκλησίᾳ ἀφορίζεσθαι χρή.

* * *

Στό τέλος τῆς Ἱερατικῆς Σύναξης ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Συμεών εὐχαρίστησε τούς ὁμιλητές π. Χρυσόστομο Γκλίβα καί π. Θεόδωρο Γεωργίου, γιά τήν πληρότητα τῆς Εἰσηγήσεώς τους, καί ἀκολούθησε συζήτηση. Τέθηκαν ἐρωτήματα καί δόθηκαν ἀπαντήσεις ἀπό τούς ὁμιλητές καί τόν Σεβασμιώτατο κ. Συμεών.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.