Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό μας Ναό τῆς ἁγίας Φωτεινῆς σήμερα Σάββατο, 4 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Συμεών ἐτέλεσε τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Διακόνου π. Μαρίου Καλαθᾶ.

Ὁ π. Μάριος εἶναι ἔγγαμος κληρικός καί πατήρ ἑνός τέκνου. Εἶναι πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ἀπόφοιτος τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας. Χειροτονήθηκε Διάκονος τό 2018 καί μέχρι σήμερα διακόνησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό μας Ναό μέ ζῆλο καί ἀφοσίωση.

Ὁ νέος Πρεσβύτερος πρόκειται νά ὑπηρετήσει ὡς ἐφημέριος στόν Ἱερό Ναό ἁγίου Ἀλεξάνδρου Παλαιοῦ Φαλήρου.

Ἀκολουθεῖ ἡ προσφώνηση τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτη μας:

«Ἀγαπητέ μου Διάκονε π. Μάριε,

Πανίερη καί ἀλησμόνητη ἡ παρούσα ἡμέρα τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας σου. Κατά πρῶτο λόγο γιά σένα, ἀλλά καί γιά ὅλους ἐμᾶς πού συμμετέχουμε σήμερα στό διπλό μυστήριο, τή θεία Εὐχαριστία καί τή χειροτονία σου. Τόν Ἐπίσκοπο πού προεξάρχει τῆς συνάξεως καί ἱερουργεῖ τά δύο μυστήρια. Τούς Πρεσβυτέρους καί Διακόνους πού κυκλώνουν τό ἱερό θυσιαστήριο καί συμπράττουν στή διπλή ἱερουργία. Τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ πού παρίσταται καί συμπροσεύχεται μαζί μας.

Κατά τήν εὐλογημένη αὐτή ὥρα, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἐπιτρέψτε μου νά μνημονεύσω καί νά σχολιάσω μέ πολλή συντομία μία μικρή παράγραφο ἀπό τήν Β’ ὁμιλία τοῦ μεγάλου καί ἁγίου Πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου στήν Β’ πρός Τιμόθεον ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Ἀναφέρεται στό πρόσωπο τοῦ Ἱερέως καί ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἰδιαίτερα ἐπίκαιρη στήν παρούσα στιγμή. Τήν παραθέτω μεταφρασμένη : «Δέν ξέρεις τί εἶναι ὁ ἱερέας; Εἶναι ἀγγελιοφόρος τοῦ Κυρίου. Μήπως τά δικά του λέει; Ἄν τόν περιφρονεῖς, δέν περιφρονεῖς αὐτόν, ἀλλά τόν Θεό πού τόν χειροτόνησε… Διότι ἄν τίποτε μέσω αὐτοῦ (τοῦ ἱερέα) δέν ἐνεργεῖ ὁ Θεός, τότε οὔτε τό βάπτισμα ἔχεις, οὔτε στά μυστήρια μετέχεις, οὔτε λαμβάνεις εὐλογίες. Ἄρα δέν εἶσαι κἄν χριστιανός» (ΕΠΕ 23,490).

*

Ὁ ἱερεύς εἶναι ἀγγελιοφόρος τοῦ Θεοῦ. Τοῦ Θεοῦ τό θέλημα ἐξαγγέλλει. Τό Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας κηρύττει. Τήν ὁδό τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καί σωτηρίας ὑποδεικνύει.

Μεγάλη ἡ εὐθύνη τοῦ κληρικοῦ νά εἶναι πράγματι ἀγγελιοφόρος τοῦ θείου θελήματος. Νά μήν κηρύττει τόν ἑαυτό του, ὅπως γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀλλά τόν Ἰησοῦ Χριστό (Β’ Κορ. 4,5). Ἡ καύχηση, ἡ αὐτοπροβολή, ἡ ἐπίδειξη καί, ἀκόμη χειρότερα, ἡ παραχάραξη καί ἡ νόθευση τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος θά πρέπει νά εἶναι ξένα πρός τό πρόσωπο καί τό λειτούργημα τοῦ ἱερέως.

Εὐθύνη ὅμως ἔχουν καί οἱ χριστιανοί. Νά ἀκοῦνε μέ ἀγαθή διάθεση τόν λόγο τοῦ ἱερέως. Νά ἐπιδιώκουν νά ὠφεληθοῦν ἀπό τά λεγόμενα. Νά μήν παρασύρονται εὔκολα στήν κριτική καί τήν ἱεροκατηγορία. Ἄν περιφρονεῖς τόν ἱερέα, λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης, τελικά περιφρονεῖς τόν ἴδιο τόν Θεό πού μέ τή χάρη Του ὁ ἱερεύς χειροτονήθηκε.

*

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ δέν ὑπάρχει χωρίς τήν ἱερωσύνη καί χωρίς τούς λειτουργούς της. Ὁ Θεός δέν θέλησε νά διακονοῦν τήν Ἐκκλησία Του ἄγγελοι, ἀλλά ἄνθρωποι. Ἐνεργεῖ μέσω ἀνθρώπων· τῶν ἱερωμένων. Οἱ ἱερεῖς μᾶς βαπτίζουν καί μᾶς ἀναγεννοῦν πνευματικά. Οἱ ἱερεῖς τελοῦν τή θεία Εὐχαριστία καί ὅλοι ἐμεῖς μποροῦμε νά κοινωνοῦμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου. Οἱ ἱερεῖς μᾶς εὐλογοῦν κι ἐμεῖς γινόμαστε ἔτσι μέτοχοι οὐρανίων εὐλογιῶν. Ἄν δέν ὑπῆρχαν οἱ ἱερεῖς, καταλήγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης, δέν θά ἤσουν κἄν χριστιανός.

Χωρίς τούς ἱερωμένους, τούς Ἐπισκόπους, τούς Πρεσβυτέρους καί τούς Διακόνους, ἀδελφοί μου, δέν ὑπάρχει Ἐκκλησία. Τό διδάσκει μέ ἔμφαση ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος (ΒΕΠΕΣ 2, 272).

Ἑπομένως ὡς ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουμε στόν ἱερό θεσμό. Σεβόμαστε καί τιμοῦμε τούς κληρικούς μας. Καί προσευχόμαστε γι᾽ αὐτούς ὁ Κύριος Ἰησοῦς, ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς τῆς Ἐκκλησίας, νά τούς φωτίζει. Νά τούς φυλάττει ἀπό τίς παγίδες τοῦ πονηροῦ. Νά τούς ἐνισχύει ὥστε μέ τή δική Του χάρη νά ἱερατεύουν ἀμέμπτως, «μετά αἰδοῦς καί εὐλαβείας» κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο (Ἑβρ. 12,28).

Ἀγαπητέ μου π. Μάριε,

Ἐπέστη ἡ ἱερή στιγμή! Μέ δέος καί φόβο Θεοῦ καλεῖσαι νά ἀνέλθεις τίς ἱερές βαθμίδες γιά νά ἀναδειχθεῖς κατά φιλανθρωπίαν τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας.

Πρεσβύτερος ἄξιος τῆς κλήσεως τοῦ Θεοῦ.

Πρεσβύτερος ἀφοσιωμένος στήν διακονία τῆς Ἐκκλησίας.

Πρεσβύτερος πού θά ὑπηρετήσει μέ ζῆλο καί αὐταπάρνηση τόν λαό τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν».

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ιερατική Σύναξη Μαΐου Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως

Την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Μητροπόλεως μας «Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος» έκτακτη μηνιαία Ιερατική Σύναξη με θέμα «Η τρέχουσα...

Ο Άγιος Νεομάρτυς Αλέξανδρος ο Δερβίσης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ.ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μια κατηγορία ενδόξων Νεομαρτύρων στα τετρακόσια μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς ήταν και αυτοί που είχαν αλλαξοπιστήσει και...

Ο Μητροπολίτης Σουηδίας για την προσέλευση των πιστών στους Ναούς στη Σκανδιναυΐα

Εγκύκλιος Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας κ. Κλεόπα για την προσέλευση των πιστών στους Ι. Ναούς στη Σκανδιναυΐα Στοκχόλμη, 25 Μαΐου 2020 Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί και Πατέρες, Μέλη και...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην πανηγυρίζουσα Μονή Αρκαδίου

Την 21η Μαΐου 2020, μνήμη των Αγίων ενδόξων μεγάλων θεοστέπτων και ισαποστόλων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, κατά την οποία εορτάζει τους εφόρους και προστάτες...

Συναξάρι 26ης Μαῒου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀλφαίου καί Κάρπου, ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα. Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Κάρπος ἔζησε...

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Διδυμοτείχου στη Μουφτεία

Τον Σοφολογιώτατο Μουφτή Διδυμοτείχου Οσμάν Χαμζά επισκέφθηκε στη Μουφτεία Διδυμοτείχου ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, την Δευτέρα 25 του μηνός...

Ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν θεία Κοινωνία

Ἕνας ἀπό τούς ἰσχυρότερους πειρασμούς πού δέχθηκαν τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ νέου ἰοῦ (covid-19) συνδέεται μέ τό μυστήριο τῆς θείας...

Κυριακή του Τυφλού στην Μητρόπολη Θηβών

Την Κυριακή 24 Μαΐου 2020 εορτάσθηκε εκ μεταφοράς η μνήμη του Αγίου Νικολάου του εν Βουνένοις  στην ομώνυμη Ιερά Μονή του Υψηλάντη. Της Θείας Λειτουργίας...

Σύναξη των εν Αιτωλία και Ακαρνανία Αγίων

Με επίκεντρο τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, όπου τελέσθηκε η καθιερωμένη αρχιερατική Θεία Λειτουργία, εορτάσθηκε εφέτος την Κυριακή του Τυφλού (24...

Μητροπολίτης Βεροίας: «ἡ Ρωμανία κι ἄν πέρασεν, ἀνθεῖ καί φέρνει καί ἄλλο»

Την Κυριακή 24 Μαΐου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό...

Κυριακή του Τυφλού στην Μητρόπολη Κορίνθου

Στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Απ. Παύλου Κορίνθου λειτούργησε χθες Κυριακή, 24 Μαΐου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος, πλαισιούμενος από τους Ιερείς...

Κυριακή του Τυφλού στον Ι.Ν. της Αγίας Αικατερίνης, στο Σύδνεϋ

Την Κυριακή, 24 Μαΐου, Κυριακή του Τυφλού, ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελόης κ. Αιμιλιανός χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Όρθρου...

Αξιέπαινη η δραστηριότητα του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Α) ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΡΑΦΙΣΗ ΑΥΤΩΝ -----------////---------- Β) ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κυκλοφόρησε την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020...

Τακτοποιήθηκε το ζήτημα της κυριότητας του Προσκυνήματος του Οσιομάρτυρος Νικολάου του εν Βουναίνη

Υπογράφτηκε στο Δημαρχείο Κιλελέρ συμβόλαιο δωρεάς από το Δήμο Κιλελέρ προς το Ιερό Προσκυνήμα του Ιερού Ναού Οσιομάρτυρος Νικολάου του εν Βουναίνη. Το σχετικό συμβόλαιο...

Τιμήθηκε η Παναγία Ζωοδόχος Πηγή στον λόφο της Γορίτσας

Με αναστάσιμη χαρά, τελέστηκε η εξ αναβολής Ιερά Πανήγυρις της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής, στο ομώνυμο εκκλησάκι στον Λόφο της Γορίτσας, το Σαββατοκύριακο 23-24/5. Στην Ιερά Πανήγυρη...