Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στην συμβολή της Λεωφ. Αλεξάνδρας με την οδό Πανόρμου Αθηνών λαμπρή υποδοχή της θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας Σουμελά, που μεταφέρθηκε από το θρονί της στο Βέρμιο Ημαθίας στην Αθήνα για να συνεορτάσει με τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Δημήτριο στην ομώνυμη ενορία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στους Αμπελοκήπους.

Την εικόνα της Σουμελά μετέφεραν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και ο Πρόεδρος του Σωματείου Παναγία Σουμελά κ. Γεώργιος Τανιμανίδης. Στην αποστολή μετείχαν ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Καθηγούμενος της Ι. Μονής Παναγίας Σουμελά Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας, ο Αρχιδιάκονος της Ι. Μητροπόλεως π. Παντελεήμων Παπαεμμανουήλ, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου Μοναχός Γεράσιμος Μπεκές, καθώς επίσης ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου Παναγία Σουμελά κ. Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης  το μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Κυριακίδης και εκ μέρους της ποντιακής νεολαίας ο κ. Χαράλαμπος Φανιάδης.

Την εικόνα υποδέχθηκαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρίπου κ. Χρυσόστομος, εκ μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. κ. Ιερωνύμου, καθώς επίσης κληρικοί και μεγάλος αριθμός πιστών. Εκ μέρους της πολιτείας παρευρέθηκαν ο Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Βασίλειος Κικίλιας, ο Ημαθιώτης Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Άγγελος Συρίγος, καθώς επίσης εκπρόσωποι του Στρατού, της Αστυνομίας και άλλων τοπικών φορέων.

Μετά την λαμπρή υποδοχή ακολούθησε πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος και συγχοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ευρίπου κ. Χρυσοστόμου.

Στο τέλος του Εσπερινού ο Προϊστάμενος της Ενορίας Αρχιμ. Πλάτων Βακαλάκης προσφώνησε τον Σεβασμιώτατο.

Ο Σεβασμιώτατος στη συνέχεια κήρυξε το θείο Λόγο:

«Ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνο­μα προφήτου μισθόν προφήτου λήψεται», μᾶς βεβαιώνει τό ἀψευ­δές στόμα τοῦ Κυρίου μας.

Καί ἄν ὁ Χριστός εἶναι πρόθυμος νά ἀποδώσει «μισθόν προφήτου» σέ ὅσους δέχονται προφήτη, πόσο μεγαλύτερη χάρη καί ἀνταμοιβή θά προσφέρει σέ ὅσους ὑποδέχο­νται μέ συγκίνηση καί κατάνυξη, ὅπως σεῖς, ὁ εὐσεβής κλῆρος καί λαός τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Δημη­τρίου τῶν Ἀμπελοκήπων καί ὄχι μόνο, οἱ ὁποῖοι σπεύσατε σήμερα γιά νά ὑποδεχθεῖτε τήν ἱστορική καί θαυματουργό εἰκόνα τῆς Πανα­γίας Μητέρας του, τήν ὁποία οἱ προ­φῆτες προεφήτευσαν καί ὁ ἴδιος ἐδόξασε;

Μεγάλη ὄντως εὐλογία καί χάρη συνοδεύει τήν ἱερά αὐτή καί περί­πυστο εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Σου­­μελᾶ, τήν ὁποία μεταφέραμε σή­μερα ἀπό τό ἱερό της κατοικη­τή­ριο, τό Πανελλήνιο Ἱερό Προ­σκύ­νη­μά της στό ὄρος Βέρμιο τῆς Ἠμα­θίας, μέ τήν τιμητική συνο­δεία ἐκπροσώπων τοῦ Διοικητικοῦ Συμ­βουλίου τοῦ Σωματείου «Πα­να­­γία Σουμελᾶ», ἀνταποκρινό­με­νοι στήν πρόσκληση τοῦ Μακαριω­τά­του Ἀρ­­χιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί μέ τήν ἄδεια καί τήν εὐλογία του, γιά νά συνεορτάσει μαζί σας τή μνήμη τοῦ πολιούχου καί προστά­του τῆς ἐνο­ρίας σας, τοῦ μεγαλο­μάρ­τυρος καί μυροβλύτου ἁγίου Δημητρίου, τοῦ Θεσσαλονικέως.

Καί θά μποροῦσα νά πῶ ὅτι ἡ με­τα­φορά στήν Ἀθήνα τῆς θαυ­μα­τουρ­γοῦ καί χαριτοβρύτου εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ, τῆς Πα­ναγίας τοῦ Πόντου, ἀποτελεῖ καί μία ἐπιστροφή εἰς τά ἴδια, στόν τόπο ἀπό τόν ὁποῖο κατά τίς μαρ­τυρίες ξεκίνησε ἡ ἱερά εἰκόνα τό μακρινό της ταξίδι γιά νά φθάσει στίς βουνοκορφές τοῦ ὄρους Μελᾶ τῆς Τραπεζοῦντος.

Ἔργο κατά τήν παράδοση τοῦ εὐ­αγ­­γελιστοῦ Λουκᾶ, τοῦ ὁποίου τή μνήμη ἑόρτασε κατά ἀγαθή συγκυ­ρία σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ ἱερά εἰκόνα βρισκόταν ἀρχικά ἐδῶ, στήν Ἀθήνα, γι᾽ αὐτό καί ἀπε­καλεῖ­το Ἀθηνιώτισσα Παναγία. Τόν 4ο ὅμως αἰώνα ἡ Παναγία ἀπο­φάσισε νά εὐλογήσει μέ τήν παρου­σία της ἕναν ἄλλο τόπο, μακρινό, τόν Πό­ντο, καί νά τόν καταστήσει κατοι­κητήριό της.

Γι᾽ αὐτό ἐμφανίσθηκε σέ δύο εὐ­λα­­βεῖς Ἀθηναίους κληρικούς καί τούς ἔδωσε ἐντολή νά ἐγκαταλεί­ψουν τά πάντα καί νά γίνουν μο­να­χοί καί Ἐκείνη θά τούς καθοδη­γοῦ­σε γιά νά φθάσουν στόν τόπο, στόν ὁποῖο ἤθελε νά ἀνεγείρουν μονή πρός τιμήν της, ὑποσχόμενη ὅτι θά προστατεύει πάντοτε καί αὐτούς καί ὅσους τήν εὐλαβοῦνται καί ἐπικαλοῦνται τή χάρη της.

Καί ἐνῶ ἡ ἱερά εἰκόνα τῆς Πα­να­γίας τῆς Ἀθηνιωτίσσης ἔφθασε ἐνα­έ­ρια στό ὄρος Μελᾶ, οἱ δύο εὐσε­βεῖς μοναχοί, ὁ Σωφρόνιος καί ὁ Βαρνάβας, ὅπως ὀνομάσθηκαν μέ τή μοναχική τους κουρά, ὑπακούο­ντας στό κέλευσμά της πορεύθη­καν διά ξηρᾶς ἀπό τήν Ἀθήνα μέχρι τό ὄρος Μελᾶ, κοντά στήν Τραπεζοῦντα, ὅπου μέ θεία ἀποκά­λυψη βρῆκαν τήν ἱερή αὐτή εἰκόνα σέ ἕνα σπήλαιο, καί ἀνίδρυσαν ἐκεῖ τήν περίπυστη μονή τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ.

Γιά αἰῶνες ἡ Μονή ἔγινε τό ση­μεῖο ἀναφορᾶς τῶν χριστιανῶν τοῦ Πόντου καί ἰδιαιτέρως τῶν Ἑλ­­­λήνων, ἀλλά χάρη στά ἀνα­ρί­θμη­τα θαύματα πού ἐπιτελοῦσε ἡ χα­ριτόβρυτη εἰκόνα τῆς Παναγίας Παρθένου, ὑπῆρξε τόπος ἱερός καί σεβάσμιος ἀκόμη καί γιά τούς ἀλ­λο­θρήσκους, στά δύσκολα χρό­νια τῆς Τουρκοκρατίας. Πολλοί ἦταν οἱ αὐτοκράτορες καί οἱ σουλ­τάνοι καί οἱ ἀλ­λοεθνεῖς ἡγεμό­νες πού πλού­τισαν τή Μονή, ὅπου ἐφυλάσ­σε­το ἡ ἱερή εἰκόνα, μέ προ­νόμια καί ἀναθήματα. Ἀμέτρη­τοι ἦταν οἱ πιστοί πού ἀνηφόριζαν στό ὄρος Με­λᾶ γιά νά τήν προσκυ­νή­σουν καί νά λάβουν τή χάρη της. Ὅλα αὐτά μέχρι τή μεγάλη κατα­στροφή, πρίν ἀπό ἑκατό περίπου χρόνια, τότε πού ὁ Ἑλληνισμός τοῦ Πόντου ξεριζώθηκε βάρβαρα ἀπό τίς πα­τρο­γονικές του ἑστίες καί διώχθη­κε μέσα σέ τρα­γικές συνθῆκες ἀπό τόν τόπο, χω­ρίς νά μπορέσει νά πάρει μαζί του σχεδόν τίποτε, οὔτε καί αὐτήν τήν ἱστο­ρική εἰκόνα τῆς Παναγίας μη­τέ­ρας τῶν Ποντίων, τῆς Παναγίας Σου­με­λᾶ. Τό μόνο πού πρόφθασαν νά κάνουν οἱ μο­να­χοί πρίν νά φύ­γουν καταδιωκό­με­νοι ἀπό τό μο­να­­στήρι της, ἦταν νά τήν κρύ­ψουν μαζί μέ κάποια ἄλλα κειμήλια, γιά νά μήν τήν κα­ταστρέψει ἡ μανία τῶν ἀλ­λοθρή­σκων. Λίγα χρόνια ἀρ­γότερα ἐπέ­στρε­ψε στή Μονή μέ εἰδική ἄδεια ὁ ἱερομόναχος Ἀμβρό­σιος Σου­μελι­ώ­της καί μετέφερε τήν ἱερή καί θαυματουργό εἰκόνα τῆς Σουμε­λιώ­τισσας Παναγίας καί λι­γο­στά ἀκόμη κειμήλια στήν Ἑλλά­δα.

Στά ἑπόμενα χρόνια ἡ ἀγάπη τῶν Ποντίων, πού ἦρθαν στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί αὐτῶν πού διεσκορ­πίσθη­σαν στά πέρατα τοῦ κόσμου, ἀνί­δρυ­σε τό νέο κατοικητήριο τῆς ἱερᾶς καί θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας Σουμελᾶ στό Βέρμιο τῆς Ἠμαθίας, ὅπου συγκεντρώ­νο­νται ὅλα τά εὐλαβῆ τέκνα της, ὅπως ἄλλοτε στό ἱστορικό μονα­στήρι της στήν Τραπεζοῦντα.

Αὐτή τήν ἱστορική καί σεπτή καί θαυματουργό εἰκόνα μεταφέραμε σήμερα στήν ἐνορία σας, μέ τήν ἄδεια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι­σκό­που Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλά­δος κ. Ἱερωνύμου, τόν ὁποῖο καί εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδίας θερμό­τατα, γιά νά λάβετε καί σεῖς τήν εὐλο­γία καί τή χάρη της, τήν ὁποία ἔχουμε ὅλοι ἀνάγκη στή δύσκολη αὐτή ἐποχή πού ζοῦμε καί μέ τούς κινδύνους πού ἀντιμετωπίζουμε ὡς ἄτομα ἀλλά καί ὡς ἀνθρωπό­της. Κινδύνους καί πειρασμούς γιά τούς ὁποίους θά πρέπει νά ἱκετεύ­ουμε τή στοργική Μητέρα τοῦ Κυ­ρίου μας καί Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ Γένους μας νά ἀπομακρύνει, ὥστε μέ τή βοήθειά της καί τίς πρεσ­βεῖες καί τή χάρη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημη­τρίου τοῦ μυροβλύτου νά ἀπαλλα­γοῦμε ἀπό παντός ὁρατοῦ καί ἀο­ράτου ἐχθροῦ, γιά νά τούς ὑμνοῦμε καί νά τούς δοξάζουμε εἰς τούς αἰῶνας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ἐν Συνειδήσει, ἐν Ἀγάπῃ καί ἐν Ἀληθείᾳ | Τά σύγχρονα ἐκκλησιολογικά προβλήματα καί προτάσεις γιά τήν θεραπεία τους

Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­να­σί­ου Ἀναστασίου, Προη­γου­μέ­νου Ἱ. Μ. Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου, Ἁγίων Μετεώρων 28 Νοεμβρίου 2022   Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2021, μία ἀπό τίς πιό γνωστές Ἑταιρεῖες Δημοσκοπήσεων δημοσίευσε μία...

«Ασκητισμός ή σχιζοφρένεια;»

Η πνευματική ομιλία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δραστηριότητας των εσπερινών ομιλιών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, παρουσία του Σεβασμιωτάτου...

Ποιμαντικές δραστηριότητες του Μητροπολίτου Καστορίας

Πλούσιο σέ δραστηριότητες ποιμαντικές ἦταν τό Σαββατοκύριακο 26 καί 27 Νοεμβρίου 2022 γιά τόν Σεβ. Μητροπολίτη Καστορίας κ. Καλλίνικο. * Σάββατο 26 Νοεμβρίου Τό Σάββατο τό πρωί...

Αιτωλίας Δαμασκηνός προς ιερείς: «Να χαίρεστε για την ιερωσύνη που σας εμπιστεύθηκε ο Θεός και η Εκκλησία»

Την πρώτη γενική ιερατική σύναξη συνεκάλεσε σήμερα, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός στον Ιερό Ναό...

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας προς κληρικούς Αδελαΐδος: «Παρακαλώ να πορευθούμε με αγάπη και ενότητα»

Το μήνυμα της αγάπης και της ενότητας εξέπεμψε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, κατά την εισήγησή του στην Ιερατική Σύναξη των κληρικών της...

Στον Μητρ. Δημητριάδος ο ομοσπονδιακός τεχνικός Υδατοσφαίρισης & Ασημένιος Ολυμπιονίκης Θοδωρής Βλάχος

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, κ. Ιγνάτιο, επισκέφθηκε σήμερα, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022, στο γραφείο του στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, ο ομοσπονδιακός τεχνικός...

Ο Μητροπολίτης Φαναρίου ομιλητής στην ιερατική σύναξη των κληρικών της Αυστρίας και Ουγγαρίας

Μετά από τιμητική και φιλάδελφο πρόσκληση του Σεβ. Μητροπολίτου Αυστρίας κου Αρσενίου επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας ο Πανιερ. Μητροπολίτης Φαναρίου κος Αγαθάγγελος, Γενικός...

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας προς νεοχειροτονούμενο Διάκονο: «Έχουν μεγάλη αξία οι προσευχές της μάνας»

Την Κυριακή, 27 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία παραδόθηκε επισήμως στην κοινή λατρεία ο Ιερός Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας στην Αδελαΐδα, ένα...

Η Εκκλησία δεν διώχνει κανέναν, έχει ρόλο σωστικό για όλους τους ανθρώπους και αγαπητικό

Την Θ. Λειτουργία τέλεσε χθες Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο...

Απόφαση-καταλύτης της Εκκλησίας της Κύπρου

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022, εἰς συνεδρίαν, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου,...

Δοξολογία για την Εθνική Αντίσταση στην Άρτα

Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, το πρωί, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Άρτης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος, ετέλεσε Δοξολογία, προς...

Ἡ ἑορτή τῶν Ἀχαιῶν Ἁγίων στήν Πάτρα

          Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ ἱερά καί πανσεβάσμιος μνήμη, πάντων τῶν ἐν Ἀχαΐᾳ καί ἐξ’ Ἀχαΐας Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι μέ πρῶτον τόν πανεύφημον καί...

Η Άρτα εόρτασε τον Άγιο Δαμασκηνό τον Στουδίτη

Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, το πρωΐ, στον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου-Αγίου Μερκουρίου, στο Επισκοπείο Άρτης, ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, επί τη...

Θυρανοίξια του νέου Καθεδρικού Ναού της Αδελαΐδος: «Θέλω να συνδέσω αυτό τον Ναό με την Κωνσταντινούπολη», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος

Μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς και συγκίνησης, το πρωί της Κυριακής, 27 Νοεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος τέλεσε την Ακολουθία των Θυρανοιξίων...

Αρχιερατικό Συλλείτουργο Μητροπολιτών Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνού – Σάμου Ευσεβίου

Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα ο Δήμος Θέρμου υποδέχθηκε τον νέο Ποιμενάρχη και πνευματικό του Πατέρα, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό το απόγευμα του...