Ύστερα από την πρόσφατη αγιοκατάταξη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο του εθνοϊερομάρτυρος Ανανία Λαμπάρδη Επισκόπου Λακεδαιμονίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ευστάθιος απηύθυνε μία θερμή, αλλά και διακριτική έκκληση, μέσω εγκυκλίου, προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα της τοπικής μας Εκκλησίας, κλήρο και λαό, ώστε να συνεισφέρει όποιος επιθυμεί, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στην ανοικοδόμηση Ιερού Ναού επ’ ονόματι του Αγίου Ανανία. Ήδη ο χώρος έχει εξασφαλιστεί, αφού με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, παραχωρήθηκε έκταση στο Διοικητήριο Λακωνίας στη Σπάρτη για το σκοπό αυτό, ενώ παράλληλα η Περιφέρεια θα συνεισφέρει και οικονομικά προς την υλοποίηση του θεάρεστου αυτού έργου. Ακολουθεί η σχετική εγκύκλιος του σεπτού Ποιμενάρχη μας:

Σεβαστοί μου Πατέρες καί Χριστιανοί μου ἀγαπητοί,

Γνωρίζετε ἀσφαλῶς ἀπό προηγούμενες Ἐγκυκλίους μου ἤ ἀπό τόν τοπικό τύπο καί τό ραδιόφωνο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὅτι τό σεβαστό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καί ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης τοῦ Γένους κ. Βαρθολομαῖος τόν προαπελθόντα Ἰούλιο κατέταξαν μεταξύ τῶν ἁγίων καί μάλιστα τῶν Ἐθνοϊερομαρτύρων τόν Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας Ἀνανία. Ὁ ἅγιος Ἀνανίας ἔδωσε τά πάντα γιά τόν Χριστό, πραγματοποίησε ἕνα τεράστιο φιλανθρωπικό ἔργο στόν τόπο μας καί στό τέλος κοντά στήν πύλη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στόν Μυστρά ἀποκεφαλίσθηκε ἀπό τούς Τούρκους. Ἔτσι, ἔγινε ἐθελόθυτο θύμα στίς παραμονές τοῦ μεγάλου ξεσηκωμοῦ γιά τήν ἐλευθερία τοῦ ὑπόδουλου Γένους μας.

Τήν ἱστορική αὐτή Ἀπόφαση ἀκολούθησαν σέ πρώτη φάση ὡς ὀφειλόμενες ἐνέργειές μας ἡ ἱστόριση καί καθιέρωση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας του στόν Μητροπολιτικό μας Ναό ἀφενός καί ἀφετέρου ἡ προσωπική μου, μέ ἀντιπροσωπεία, ἐπίσκεψη στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο γιά τήν ἔκφραση τῆς εὐγνωμοσύνης μας καί τήν προσφορά Εἰκόνος τοῦ ἁγίου Ἀνανία, κατά τήν ἐπικρατοῦσα τάξη.

Ἐν συνέχειᾳ, αἰσθανόμαστε ἐπιτακτικό τό χρέος νά προχωρήσουμε στήν ἀνοικοδόμηση Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπ΄ὀνόματι τοῦ νέου Ἁγίου μας, ὅπως κατά κανόνα γίνεται σ΄ὅλη τήν Ὀρθοδοξία.

Γι΄αὐτό ἀκριβῶς ἀπευθύνω τήν παροῦσα μου Ἐπιστολή-Ἔκκληση καί θερμά παρακαλῶ νά τή διαβάσετε, ἤ μέ προσοχή νά τήν ἀκούσετε.

Ἄν συμφωνήσετε μέ τό περιεχόμενό της καί ἀνταποκριθεῖτε στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων σας, θά σᾶς εὐγνωμονῶ ἰσοβίως, πέραν τοῦ ὅτι σεῖς θά χαρεῖτε πρῶτοι καί ἐν Κυρίῳ καυχώμενοι θά λέτε ὅτι συμβάλατε στή θεμελίωση, στήν ἀνοικοδόμηση καί ἀποπεράτωση ἑνός Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπ΄ ὀνόματι ἑνός τοπικοῦ, μεγάλου ἁγίου, ὁ ὁποῖος ἔδωσε ὅ,τι πολύτιμο εἶχε καί τό αἷμα του γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί γιά τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία.

Θά εἶναι ἡ ὁποιαδήποτε προσφορά σας τό ἀποτύπωμα τῆς δικῆς σας φιλοπατρίας καί τῆς εὐσεβείας σας. Ἡ ἐνέργειά σας αὐτή καί ἡ προσφορά σας γιά τόν ἱερό σκοπό τῆς ἀνοικοδομήσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνανία θά διαλαλεῖ καί στό παρόν καί στό μέλλον καί μάλιστα στίς γενεές πού ἔρχονται τήν ἀναγνώριση τῆς θυσίας τοῦ ἐθνοϊερομάρτυρος κληρικοῦ καί τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά τό μαρτύριό του στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἑλλάδας.

Ἡ μικρή ἤ μεγάλη προσφορά μας γιά τόν Ναό του, πού θά εἶναι πρός τό παρόν μοναδικός, θά ἀποτελεῖ μία ἀνταπόδοση καί ἀντιπροσφορά τῆς θυσίας ἐκείνου πού ἔδωσε ὅλη τή μεγάλη περιουσία του γιά τόν ἀγώνα, γιά τούς κατατρεγμένους καί βασανισμένους προγόνους μας, γιά τήν ποικιλότροπη συμπαράστασή του στούς πολύτεκνους, στούς ἀστέγους, στούς γέροντες καί στούς πληγωμένους ἀπό τίς κατά καιρούς πολεμικές ἐπιχειρήσεις τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.

Ἐπιθυμία μου εἶναι ὁ κάθε ἱερέας νά προσφέρει ἀπό 50 εὐρώ δικά του, ὅπως καί ἐγώ θά προσφέρω πρῶτος πενταπλάσιο ποσό. Μέ τό συλλεγησόμενο βέβαια ποσό δέ θά γίνει ὁ Ναός, ἀλλά θά ὑπάρχει ἡ συμμετοχή καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου σ΄αὐτό τό ἔργο.

Ἐπίσης, νά προσφερθεῖ καί τό ποσό τῶν 50 εὐρώ ἀπό τό ταμεῖο τῆς κάθε ἐνορίας.

Τά πιό πάνω ποσά εἶναι ἐνδεικτικά καί δέν εἶσθε ὑποχρεωμένοι νά τά διαθέσετε, ἄν δυσκολεύεσθε. Κάποιους ἄλλους θά φωτίσει ὁ Θεός καί θά συνεισφέρουν γιά τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ Ναοῦ.

Παράλληλα, ἀπευθύνομαι καί στόν κάθε εὐσεβῆ χριστιανό ξεχωριστά καί τόν παρακαλῶ νά βοηθήσει στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων του στήν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἐπιθυμῶ νά καταγραφοῦν τά ποσά χωριστά τῶν ἱερέων, τοῦ ἐνοριακοῦ ταμείου καί τῶν ἐνοριτῶν.

Τό τονίζω πώς δέ θέλω νά θεωρήσετε ὑποχρεωτική τή συμμετοχή σας. Ὁ Ναός θά γίνει, ἔστω καί ἄν κάποιος δυσκολευθεῖ νά προσφέρει. Καί θά γίνει, γιατί τό θέλει ὁ Θεός καί ὁ ἅγιός μας. Μήπως ἄραγε δέν εἶναι σημάδι θεϊκό τό γεγονός ὅτι τό οἰκόπεδο πού ἦταν φυλαγμένο καί προορισμένο γιά ἀνοικοδόμηση Ναοῦ, ὅταν σχεδιαζόταν ἡ ἀνέγερση τοῦ νέου Διοικητηρίου Λακωνίας στή Σπάρτη, ὁ ἀγαπητός μας Περιφερειάρχης κ. Παναγιώτης Νίκας καί οἱ δυό Ἀντιπεριφερειάρχες κ. κ. Νίκων Τζινιέρης καί Θεόδωρος Βερούτης μᾶς τό προσφέρουν χωρίς καμιά δυσκολία ἐντελῶς δωρεάν;

Πατέρες μου καί ἀδελφοί μου,

Οἱ μηχανικοί δουλεύουν μέ κέφι καί ὅραμα καί ἐλπίζουμε ὅτι ἐντός τοῦ πρώτου δεκαπενθήμερου τοῦ Δεκεμβρίου θά ἔχουμε θεμελιώσει τόν Ναό ἐπ΄ὀνόματι τοῦ ἁγίου Ἐνδόξου Ἐθνοϊερομάρτυρος Ἀνανίου, Μητροπολίτου Λακεδαιμονίας, τοῦ ἐκ Δημητσάνης. Ἡ ἀνέγερσή του θά ἀποτελέσει ἐξόφληση τοῦ χρέους μας πρός αὐτόν καί ἔκφραση τῆς εὐγνωμοσύνης μας γιά τή θυσία του. Περαιτέρω, θά ὠφεληθοῦμε πνευματικά, ἀφοῦ μέσα σ΄αὐτόν τόν Ναό θά τελεῖται ἡ θεία λειτουργία, θά μνημονεύονται τά ὀνόματα τῶν προσφιλῶν μας προσώπων ἤ ὑπέρ ὑγείας των ἤ ὑπέρ ἀναπαύσεώς των καί στόν ἱερό χῶρο του θά πραγματοποιεῖται ἡ ψυχική μας ἑνότητα καί θά συνειδητοποιεῖται ἡ λησμονημένη ἀλήθεια, ὅτι «ἑνός πατέρα εἴμαστε παιδιά».

Θερμά σᾶς παρακαλῶ καί πάλι νά ἐνισχύσετε τό ἔργο μέ χαρά, ἐάν ἔχετε τή δυνατότητα, καί νά καταθέσετε τόν ὀβολό σας στόν δίσκο πού θά περιαχθεῖ στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας.

Θερμός εὐχέτης σας πρός τόν Κύριό μας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Κριμαίας, στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε. ιερούργησε, ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, ο Σεβασμιώτατος...

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Αιτωλίας στην Αδελφότητα «Η Αγία Φιλοθέη»

Την Ορθόδοξη Φιλανθρωπική Ιεραποστολική και Πολιτιστική Αδελφότητα «Η Αγία Φιλοθέη» επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός το απόγευμα της Παρασκευής 2ας...

Η Σπερχειάδα υποδέχτηκε την Παναγία του Όρους των Ελαιών 

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατά την εκκλησιαστική τάξη η μαρτυρική πόλη της Σπερχειάδας, στην καρδιά της Δυτικής Φθιώτιδος υποδέχθηκε απόψε από την Λαμία την...

Ο Γέροντας Ιάκωβος και οι φτερούγες του αγγέλου

Μια φορά, ο Γέροντας λειτουργούσε και δεν μπορούσε να κάνει τη Μεγάλη Είσοδο εξ΄ αιτίας εκείνων των θαυμαστών που έβλεπε! Ο ψάλτης εν τω...
video

Τα ζώα έχουν ψυχή;

Τα ζώα έχουν ψυχή; Τι διαβάζουμε στην Αγία Γραφή για την ψυχή των ζώων; Έχουν την ψυχή που έχει και ο άνθρωπος; Ποια η...

Εορτή Οσίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου στην Άρτα

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, το πρωί, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού στην Άρτα, εντός του οποίου ευρίσκεται το πανηγυρίζον...

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Προσκεκλημένος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου βρέθηκε στην Κέρκυρα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, ο οποίος,...

Ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου Πορφυρίου στήν Ναύπακτο

Τήν Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022, ἑορτή τοῦ νέου ὁσίου τῆς Ἐκκλησίας μας Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο...

Η πρώτη υποδειγματική Θεία Λειτουργία για μαθητές από τον Μητροπολίτη Αιτωλίας

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου τελέσθηκε υποδειγματική Θεία Λειτουργία για τους μαθητές του Παπαστρατείου Γυμνασίου Αγρινίου. Την Θεία...

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 3ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πενήντα (50) μαθητές και μαθήτριες της (Β΄) και (Γ΄) τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου Κορίνθου, συνοδευόμενοι από τον Διευθυντή του Σχολείου κ. Αντώνιο Σταυρόπουλο,...

Νέος Διευθυντής στο Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο της Μητρόπολης Χαλκίδος

Κατόπιν της από 6ης Οκτωβρίου 2022 εκλογής, από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως του έως τώρα...

Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου στην Ενορία Αγ. Νικολάου Μπούρτζι

Το βράδυ της Πέμπτης 1 Δεκεμβρίου 2022, στον Ι. Ναό του Αγίου Νικολάου Δ.Δ. Αγ. Νικολαόυ-Μπούρτζι Ληλαντίων, ετελέσθη Ιερά Αγρυπνία με αφορμή την μνήμη του...

Η Λαμία υποδέχθηκε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών

Με αισθήματα ευγνωμοσύνης η Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος υποδέχθηκε χθες το απόγευμα την Ιερά και Θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών εκ του...

Συνάντηση Μητροπολίτη Γρεβενών με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως είχε συνάντηση ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, το μεσημέρι της Παρασκευής 2.12.2022, στο Επισκοπείο....

Το Καστόρι τίμησε τον Πολιούχο του Άγιο Θεόκλητο

Τη μνήμη του Αγίου Θεοκλήτου Επισκόπου Λακεδαιμονίας τίμησε την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022 η Εκκλησία μας και το Καστόρι εόρτασε με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια τον Πολιούχο...