Ύστερα από την πρόσφατη αγιοκατάταξη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο του εθνοϊερομάρτυρος Ανανία Λαμπάρδη Επισκόπου Λακεδαιμονίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ευστάθιος απηύθυνε μία θερμή, αλλά και διακριτική έκκληση, μέσω εγκυκλίου, προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα της τοπικής μας Εκκλησίας, κλήρο και λαό, ώστε να συνεισφέρει όποιος επιθυμεί, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στην ανοικοδόμηση Ιερού Ναού επ’ ονόματι του Αγίου Ανανία. Ήδη ο χώρος έχει εξασφαλιστεί, αφού με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, παραχωρήθηκε έκταση στο Διοικητήριο Λακωνίας στη Σπάρτη για το σκοπό αυτό, ενώ παράλληλα η Περιφέρεια θα συνεισφέρει και οικονομικά προς την υλοποίηση του θεάρεστου αυτού έργου. Ακολουθεί η σχετική εγκύκλιος του σεπτού Ποιμενάρχη μας:

Σεβαστοί μου Πατέρες καί Χριστιανοί μου ἀγαπητοί,

Γνωρίζετε ἀσφαλῶς ἀπό προηγούμενες Ἐγκυκλίους μου ἤ ἀπό τόν τοπικό τύπο καί τό ραδιόφωνο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὅτι τό σεβαστό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καί ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης τοῦ Γένους κ. Βαρθολομαῖος τόν προαπελθόντα Ἰούλιο κατέταξαν μεταξύ τῶν ἁγίων καί μάλιστα τῶν Ἐθνοϊερομαρτύρων τόν Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας Ἀνανία. Ὁ ἅγιος Ἀνανίας ἔδωσε τά πάντα γιά τόν Χριστό, πραγματοποίησε ἕνα τεράστιο φιλανθρωπικό ἔργο στόν τόπο μας καί στό τέλος κοντά στήν πύλη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στόν Μυστρά ἀποκεφαλίσθηκε ἀπό τούς Τούρκους. Ἔτσι, ἔγινε ἐθελόθυτο θύμα στίς παραμονές τοῦ μεγάλου ξεσηκωμοῦ γιά τήν ἐλευθερία τοῦ ὑπόδουλου Γένους μας.

Τήν ἱστορική αὐτή Ἀπόφαση ἀκολούθησαν σέ πρώτη φάση ὡς ὀφειλόμενες ἐνέργειές μας ἡ ἱστόριση καί καθιέρωση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας του στόν Μητροπολιτικό μας Ναό ἀφενός καί ἀφετέρου ἡ προσωπική μου, μέ ἀντιπροσωπεία, ἐπίσκεψη στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο γιά τήν ἔκφραση τῆς εὐγνωμοσύνης μας καί τήν προσφορά Εἰκόνος τοῦ ἁγίου Ἀνανία, κατά τήν ἐπικρατοῦσα τάξη.

Ἐν συνέχειᾳ, αἰσθανόμαστε ἐπιτακτικό τό χρέος νά προχωρήσουμε στήν ἀνοικοδόμηση Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπ΄ὀνόματι τοῦ νέου Ἁγίου μας, ὅπως κατά κανόνα γίνεται σ΄ὅλη τήν Ὀρθοδοξία.

Γι΄αὐτό ἀκριβῶς ἀπευθύνω τήν παροῦσα μου Ἐπιστολή-Ἔκκληση καί θερμά παρακαλῶ νά τή διαβάσετε, ἤ μέ προσοχή νά τήν ἀκούσετε.

Ἄν συμφωνήσετε μέ τό περιεχόμενό της καί ἀνταποκριθεῖτε στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων σας, θά σᾶς εὐγνωμονῶ ἰσοβίως, πέραν τοῦ ὅτι σεῖς θά χαρεῖτε πρῶτοι καί ἐν Κυρίῳ καυχώμενοι θά λέτε ὅτι συμβάλατε στή θεμελίωση, στήν ἀνοικοδόμηση καί ἀποπεράτωση ἑνός Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπ΄ ὀνόματι ἑνός τοπικοῦ, μεγάλου ἁγίου, ὁ ὁποῖος ἔδωσε ὅ,τι πολύτιμο εἶχε καί τό αἷμα του γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί γιά τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία.

Θά εἶναι ἡ ὁποιαδήποτε προσφορά σας τό ἀποτύπωμα τῆς δικῆς σας φιλοπατρίας καί τῆς εὐσεβείας σας. Ἡ ἐνέργειά σας αὐτή καί ἡ προσφορά σας γιά τόν ἱερό σκοπό τῆς ἀνοικοδομήσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνανία θά διαλαλεῖ καί στό παρόν καί στό μέλλον καί μάλιστα στίς γενεές πού ἔρχονται τήν ἀναγνώριση τῆς θυσίας τοῦ ἐθνοϊερομάρτυρος κληρικοῦ καί τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά τό μαρτύριό του στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἑλλάδας.

Ἡ μικρή ἤ μεγάλη προσφορά μας γιά τόν Ναό του, πού θά εἶναι πρός τό παρόν μοναδικός, θά ἀποτελεῖ μία ἀνταπόδοση καί ἀντιπροσφορά τῆς θυσίας ἐκείνου πού ἔδωσε ὅλη τή μεγάλη περιουσία του γιά τόν ἀγώνα, γιά τούς κατατρεγμένους καί βασανισμένους προγόνους μας, γιά τήν ποικιλότροπη συμπαράστασή του στούς πολύτεκνους, στούς ἀστέγους, στούς γέροντες καί στούς πληγωμένους ἀπό τίς κατά καιρούς πολεμικές ἐπιχειρήσεις τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.

Ἐπιθυμία μου εἶναι ὁ κάθε ἱερέας νά προσφέρει ἀπό 50 εὐρώ δικά του, ὅπως καί ἐγώ θά προσφέρω πρῶτος πενταπλάσιο ποσό. Μέ τό συλλεγησόμενο βέβαια ποσό δέ θά γίνει ὁ Ναός, ἀλλά θά ὑπάρχει ἡ συμμετοχή καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου σ΄αὐτό τό ἔργο.

Ἐπίσης, νά προσφερθεῖ καί τό ποσό τῶν 50 εὐρώ ἀπό τό ταμεῖο τῆς κάθε ἐνορίας.

Τά πιό πάνω ποσά εἶναι ἐνδεικτικά καί δέν εἶσθε ὑποχρεωμένοι νά τά διαθέσετε, ἄν δυσκολεύεσθε. Κάποιους ἄλλους θά φωτίσει ὁ Θεός καί θά συνεισφέρουν γιά τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ Ναοῦ.

Παράλληλα, ἀπευθύνομαι καί στόν κάθε εὐσεβῆ χριστιανό ξεχωριστά καί τόν παρακαλῶ νά βοηθήσει στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων του στήν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἐπιθυμῶ νά καταγραφοῦν τά ποσά χωριστά τῶν ἱερέων, τοῦ ἐνοριακοῦ ταμείου καί τῶν ἐνοριτῶν.

Τό τονίζω πώς δέ θέλω νά θεωρήσετε ὑποχρεωτική τή συμμετοχή σας. Ὁ Ναός θά γίνει, ἔστω καί ἄν κάποιος δυσκολευθεῖ νά προσφέρει. Καί θά γίνει, γιατί τό θέλει ὁ Θεός καί ὁ ἅγιός μας. Μήπως ἄραγε δέν εἶναι σημάδι θεϊκό τό γεγονός ὅτι τό οἰκόπεδο πού ἦταν φυλαγμένο καί προορισμένο γιά ἀνοικοδόμηση Ναοῦ, ὅταν σχεδιαζόταν ἡ ἀνέγερση τοῦ νέου Διοικητηρίου Λακωνίας στή Σπάρτη, ὁ ἀγαπητός μας Περιφερειάρχης κ. Παναγιώτης Νίκας καί οἱ δυό Ἀντιπεριφερειάρχες κ. κ. Νίκων Τζινιέρης καί Θεόδωρος Βερούτης μᾶς τό προσφέρουν χωρίς καμιά δυσκολία ἐντελῶς δωρεάν;

Πατέρες μου καί ἀδελφοί μου,

Οἱ μηχανικοί δουλεύουν μέ κέφι καί ὅραμα καί ἐλπίζουμε ὅτι ἐντός τοῦ πρώτου δεκαπενθήμερου τοῦ Δεκεμβρίου θά ἔχουμε θεμελιώσει τόν Ναό ἐπ΄ὀνόματι τοῦ ἁγίου Ἐνδόξου Ἐθνοϊερομάρτυρος Ἀνανίου, Μητροπολίτου Λακεδαιμονίας, τοῦ ἐκ Δημητσάνης. Ἡ ἀνέγερσή του θά ἀποτελέσει ἐξόφληση τοῦ χρέους μας πρός αὐτόν καί ἔκφραση τῆς εὐγνωμοσύνης μας γιά τή θυσία του. Περαιτέρω, θά ὠφεληθοῦμε πνευματικά, ἀφοῦ μέσα σ΄αὐτόν τόν Ναό θά τελεῖται ἡ θεία λειτουργία, θά μνημονεύονται τά ὀνόματα τῶν προσφιλῶν μας προσώπων ἤ ὑπέρ ὑγείας των ἤ ὑπέρ ἀναπαύσεώς των καί στόν ἱερό χῶρο του θά πραγματοποιεῖται ἡ ψυχική μας ἑνότητα καί θά συνειδητοποιεῖται ἡ λησμονημένη ἀλήθεια, ὅτι «ἑνός πατέρα εἴμαστε παιδιά».

Θερμά σᾶς παρακαλῶ καί πάλι νά ἐνισχύσετε τό ἔργο μέ χαρά, ἐάν ἔχετε τή δυνατότητα, καί νά καταθέσετε τόν ὀβολό σας στόν δίσκο πού θά περιαχθεῖ στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας.

Θερμός εὐχέτης σας πρός τόν Κύριό μας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Έναρξη 12ης Κληρικολαϊκής της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας: «Είμαστε έτοιμοι για το μέλλον», φώναξαν όλοι μαζί!

«Είμαστε έτοιμοι για το μέλλον!». Την αποφασιστικότητά τους να προχωρήσουν ενωμένοι, στο πλευρό του Ποιμενάρχου τους, Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου, για τη δόξα...

Λαμπρός ο εορτασμός της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στην Πύλο

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και την παρουσία πλήθους πιστών εόρτασε σήμερα η Πύλος, την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα. Στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου φυλάσσεται...

Πανήγυρις Ιερού Μετοχίου Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης στη Σταμάτα Αττικής

Στο πανηγυρίζον Ιερό Μετόχιο Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγ. Όρους, στην περιοχή της Σταμάτας Αττικής, χοροστάτησε του Όρθρου και ιερούργησε στο...

Πλήθος πιστών στην Παναγία την Παρηγορήτρια στον Βύρωνα

Με μεγάλη συμμετοχή πιστών τελέσθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2023 το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Άγιο Δημήτριο Νέας Ελβετίας Βύρωνος στα πλαίσια των ΚΑ’...

ΕΤΕΛΕΣΘΗ ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΚΟΠΙ ΕΥΒΟΙΑΣ

H δεύτερη εορτή του Ιερού Προσκυνήματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου, στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας, καθιερωμένη από το 1970, ετελέσθη το Σαββατοκύριακο 23-24  Σεπτεμβρίου 2023. Η...

ΠΟΛΥΜΕΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ Ι.ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΪΡΟΥ

Την Κυριακή, 24η Σεπτεμβρίου 2023, η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. κ. Θεόδωρος Β΄, ευρισκόμενος στην Ιερά Πατριαρχική Μονή...

Διπλή Χειροτονία στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς

Ιστορικές στιγμές έζησε σήμερα η Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς, όπου λειτούργησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, ο οποίος τέλεσε την εις Πρεσβύτερον Χειροτονία του Διακόνου π. Μιχαήλ και...

43α Εγκαίνια Ιερού Ναού από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνάτιο

Τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου, στο χωριό Άγιος Γεώργιος Φερών, τέλεσε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, παρουσία του Δημάρχου Ρήγα Φεραίου κ. Δημητρίου...

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2023 – 2024

Αγαπητά μου παιδιά,             Το σχολείο ανοίγει ξανά τις πόρτες του και σας υποδέχεται. Κάποιοι και κάποιες από σας κάνουν σήμερα τα πρώτα τους βήματα στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο. Ιδιαίτερα απευθύνομαι...

Eπίσκεψη αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου Πάτρων στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας

Την 23η Σεπτεμβρίου ε.ε. η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β’ εδέχθη στην Πατριαρχική Καθέδρα την επίσκεψη αντιπροσωπείας...

Μητροπολίτης Ταμασού: Ο Χριστός κυρίως διά του Μυστηρίου της θείας Κοινωνίας επιθυμεί να εισέλθει στο πλοίο της ζωής μας...

Την Κυριακή Α’ Λουκά, 24 Σεπτεμβρίου 2023, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου...

Νέα Μοναχή στην Ιερά μονή Αγίου Αθανασίου Κολινδρού

Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος χοροστάτησε στον Αναστάσιμο Εσπερινό στην Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Κολινδρού, επί...

Η εορτή της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης στην Ιερά Μονή Παναγίας Γλυκοφιλούσης

Στην Ιερά Μονή της Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης, τέλεσε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, σήμερα Κυριακή...

Κυριακή Α΄ Λουκά στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ελευθερουπόλεως

Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και εν συνεχεία τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον...
video

«Τί εἶναι αὐτό πού συγκροτεῖ τήν ἐν Χριστῷ ζωή;»

Το απόγευμα της Πέμπτης, 21ης Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στη σειρά των διαδικτυακών εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» ανέπτυξε το...