Του Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ

Τι είναι η αιώνια ζωή;
Υπάρχει Παράδεισος;
Πώς θα είναι ο Παράδεισος;
Ποια θα είναι η χαρά, η απόλαυση των δικαίων στη Βασιλεία των Ουρανών;

Την απάντηση στα δύσκολα αυτά ερωτήματα που απασχολούν καθημερινά τους ανθρώπους, μας αποκαλύπτει το υπερφυές γεγονός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού στο όρος Θαβώρ, που με λαμπρότητα εορτάζει και πάλι η Αγία μας Εκκλησία. Αυτή η εορτή είναι ένα άνοιγμα της Εκκλησίας στην προοπτική της αιωνιότητας. Άλλωστε όλες οι εκκλησιαστικές εορτές δεν είναι απλά μια ιστορική ανάμνηση κάποιων συμβάντων που έγιναν στο παρελθόν, αλλά η αναβίωση όλων αυτών των γεγονότων μέσα στην καθαρμένη από τα πάθη καρδιά του ανθρώπου και η συμμετοχή του σε αυτά. Γι’ αυτό κι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς καταρτίζοντας το ευλογημένο ποίμνιό του και έχοντας υπ΄ όψιν του την εμπειρία της Εκκλησίας (που είναι η αληθινή θεολογία, όχι σαν ένας απλός στοχασμός, αλλά η παρουσία του Χριστού μέσα στο χώρο της καρδιάς) το προτρέπει να δει «με τους εσωτερικούς οφθαλμούς το μεγάλο αυτό θέαμα» της ενδόξου Μεταμορφώσεως.

«Ας βλέπουμε», λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, «με τους εσωτερικούς οφθαλμούς το μεγάλο αυτό θέαμα, τη φύση μας, που ζει στους αιώνες μαζί με το άυλο πυρ της θεότητος και αφού αποβάλλουμε… τα γήινα και σαρκικά φρονήματα, ας σταθούμε σε αγία γη, αποδεικνύοντας ο καθένας αγία τη γη του με την αρετή και την προς Θεό ανάταση, ώστε να αποκτήσουμε παρρησία… και τρέχοντας κοντά Του να φωτισθούμε και… να ζήσουμε μαζί Του αιώνια»1.

Α. Τι είναι η Μεταμόρφωση;

Στο Όρος Θαβώρ οι πρόκριτοι των μαθητών, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, οι οποίοι κατά τον θεοφόρο Ιωάννη τον Δαμασκηνό ξεχώριζαν στο ύψος των αρετών, είδαν τον Κύριο, όχι όπως συνήθως με την μορφή της ταπεινής ανθρώπινης φύσεως, αλλά μέσα στη δόξα της θεϊκής Του μορφής. Είδαν το πρόσωπό Του να λάμπει ως ο ήλιος και τα ιμάτιά Του να είναι λευκά ως το φως2. Ο Χριστός βέβαια δεν άλλαξε τίποτα από ό,τι ήταν? δεν έπαθε καμία μεταβολή. Οι Απόστολοι όμως, κάτω από ειδικές συνθήκες, είδαν αμυδρά τη δόξα της θεϊκής του μορφής. Να πώς περιγράφει ο θεοφόρος Νείλος της Δαμασκού αυτό το γεγονός : «Μεταμορφώνεται λοιπόν και παίρνει όχι αυτό που δεν ήταν, αλλά φανερώνεται στους μαθητές του αυτός που ήταν, διανοίγοντας τα μάτια τους κι από τυφλούς τους κάνει να βλέπουν. Αυτό σημαίνει η φράση, “μεταμορφώθηκε μπροστά τους”. Ενώ διατηρούσε την ταυτότητά Του, τον έβλεπαν τώρα οι μαθητές Του διαφορετικό στην όψη από ό,τι φαινόταν πριν»3.

Β. Η Μεταμόρφωση κατά τους ιερούς υμνογράφους και τους θεοφόρους Πατέρες έχει, όχι μόνο σωτηριολογικές προεκτάσεις, αλλά συγχρόνως και εσχατολογικές. Δεν προτυπώνει μόνο την Ανάσταση, όπως λέγει ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας «προτυπών την Ανάστασιν την σην, Χριστέ ο Θεός»4, αλλά και τη Δευτέρα και Ένδοξη Παρουσία του Χριστού.

«Την των βροτών εναλλαγήν, την μετά δόξης σου, Σωτήρ, εν τη δευτέρα και φρικτή, της σης ελεύσεως δεικνύς, επί του όρους Θαβώρ μετεμορφώθης»5, ψάλλει γεμάτος θαυμασμό ο ιερός υμνογράφος. Αυτήν την παράδοξη εναλλαγή, αυτήν την θαυμαστή αλλοίωση την οποία βίωσαν οι μαθητές επάνω στο Θαβώρ, θα απολαύσουν και οι πιστοί που αγωνίσθηκαν στον κόσμο αυτό αντιγράφοντας τη ζωή του Χριστού. Θα λάμψουν «ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών»6 και θα γίνουν κατά την έκφραση του Ευαγγελιστή Ιωάννου του Θεολόγου «όμοιοι αυτώ εσόμεθα… ότι οψόμεθα αυτόν καθώς εστί»7. Σ’ αυτήν την ανέκφραστη μακαριότητα τα πρόσωπα των δικαίων θα λάμπουν ως φως από τη θέα του δοξασμένου Δεσπότου Χριστού.

Και αυτή η ωραιότητα της θέας θα αυξάνεται ακόμη περισσότερο από την θέα και των άλλων δοξασμένων προσώπων, δηλαδή των Μαρτύρων, των Αγγέλων, των Οσίων, των Ιεραρχών και όλων των Αγίων της αμωμήτου πίστεώς μας. Γι’ αυτό και οι ακρέμονες των Προφητών, ο Μωυσής και ο πυρφόρος Ηλίας, «ώφθησαν εν δόξη»8 όπως μας εξιστορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, δείχνοντας αυτήν την αιώνια δόξα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτήν την εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού μάς την παρουσιάζει υμνογραφικά και ο θεοφόρος Δαμασκηνός στον περίφημο κανόνα αυτής της Δεσποτικής εορτής, ψάλλοντας : «Ίνα σου δείξης εμφανώς, την απόρρητον δευτέραν κατάβασιν, όπως ο Ύψιστος, Θεός οφθήση εστώς εν μέσω θεών, τοις Αποστόλοις εν Θαβώρ, Μωσεί συν Ηλία τε, αρρήτως έλαμψας»9.

Έτσι εξηγείται, γιατί η Εκκλησία μάς παρουσιάζει αυτήν την εορτή ως προδηλωτική του μέλλοντος αιώνος και μας καλεί καθημερινά σε μία μυστική ανάβαση προς το όρος Θαβώρ. Αυτή η μυστική ανάβαση, που στη γλώσσα της Εκκλησίας μας ονομάζεται «συνανύψωση» , σημαίνει συμπόρευση με το Χριστό, συσταύρωση μαζί Του και κάθαρση από τα πάθη. Αυτός είναι ο σκοπός καί ο στόχος της Εκκλησίας : να μεταφέρει τους πιστούς στη χώρα του Φωτός, ώστε να γίνουν όλοι φως, κατά την έκφραση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά «φως όλοι γεγονότες θείον». Χωρίς όμως συμπόρευση, χωρίς θεραπεία και συσταύρωση είναι αδύνατη η συνανύψωση στη Βασιλεία των Ουρανών.

«’Εθελξας πόθω με, Χριστέ, και ηλλοίωσας τω θείω σου έρωτι. αλλά κατάφλεξον πυρί αύλω τας αμαρτίας μου, και εμπλησθήναι της εν σοι τρυφής καταξίωσον, ίνα των δύο σκιρτών μεγαλύνω, αγαθέ, παρουσίας σου»10.


1. Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, «Ομιλία ΛΕ’ – Εις την αυτήν του Κυρίου Μεταμόρφωσιν», ΕΠΕ 10,405-407
2. Μτθ. 17,2
3. Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, «Λόγος εις την υπερένδοξον Μεταμόρφωσιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού», ΕΠΕ 9,39
4. Δόξα και νυν Στιχηρών Εσπερινού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
5. Κάθισμα δ’ ήχου Όρθρου Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
6. Μτθ. 13,43
7. Α’ Ιω. 3,2
8. πρβλ. Λουκ. 9,31
9. 2ος Κανόνας Θ’ Ωδής Εορτής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
10. αυτόθι

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η εορτή της Παναγίας της Τριχερούσας και του Αγίου Παϊσίου στην Ι.Μ. Λεμεσού

Την Κυριακή 12 Ιουνίου η Εκκλησία μας εορτάζει την Σύναξη της Παναγίας της Τριχερούσας και την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου. Στον...

Η εορτή των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίτης στο Εργοστάσιο ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Αλιβερίου

Με λαμπρότητα τελέσθηκε ο Αρχιερατικός Ε Εσπερινός και η Αρτοκλασία για τον εορτασμό του των Αγίων Μαρτύρων Κηρύκου και Ιουλίτης σστο φερώνυμο παρεκλήσι το...

Επίσκεψις Υπουργού Μεταφορών & Υποδομών στον Μητρ. Καλαβρύτων

Μετά από τα εγκαίνια του μεγάλου αναπτυξιακού έργου της λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής Αιγίου - Κιάτου το απόγευμα της Τρίτης 14-7-2020, ο Υπουργός Μεταφορών...

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου στήν Πάτρα

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Βουλευτοῦ, (Μετόχιον Ἱ .Μ. Μαρίτσης) ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Τήν...

Μεγαλειώδης λιτάνευση του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στη νήσο Νάξο

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας συμμετείχε συμπροσευχόμενος εκ του Ιερού Βήματος στον τελεσθέντα Μεθέορτο Εσπερινό και την Ακολουθία της Ιεράς...

Η εορτή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στην Μητρόπολη Χαλκίδος

Την ιερά μνήμη του επιφανούς εκπροσώπου των Κολλυβάδων Αγίων, Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο οποίος συγκαταλέγεται και στην σεπτή χορεία των Ευβοέων Αγίων, αφού...

Μια ηχηρή μαρτυρία της ορθόδοξης πίστης και της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Με εντολή του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού του Οργανισμού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, απεστάλη στους 705 Ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού...

Eθελοντική αιμοδοσία στην Αγία Μαρίνα Ηλιουπόλεως

Για πρώτη  φορά στην ιστορία της τράπεζας αίματος του ναού της Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως, προγραμματίστηκε και έγινε αιμοδοσία πριν από το πανηγύρι της παιδομάρτυρος...

Ονομαστήρια Πρωτοσύγκελου Μητροπόλεως Καρυστίας

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η ιερά και σεβάσμιος μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημων Νικοδήμου του Αγιορείτου ενός εκ των Ευβοέων Αγίων ο οποίος...

Μπράβο στα παιδιά μας!

Ο φοιτητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σπύρος Τσικνής έστειλε στον πνευματικό του πατέρα Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο την παραπάνω φωτογραφία που εικονίζει ένα Έ λληνα...

Με την συμμετοχή 20 Ιερέων και Διακόνων λειτούργησε ο Μητρ. Παροναξίας στον πανηγυρίζοντα Ναό του Αγ. Νικοδήμου

Την Τρίτη 14-7-2020 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος χοροστάτησε στον Όρθρο και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας, με την συμμετοχή 20 Ιερέων και Διακόνων της...

Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία τοῦ Γένους μας

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος, ἀπό τούς ἀκριτικούς Φούρνους, ὅπου ἐλειτούργησε τήν Κυριακή 12η Ἰουλίου 2020, ἐξέφρασε τήν θλίψη του γιά τήν ἀπόφαση...

Φθιώτιδος: «Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ηγέτης πνευματικός σε εποχές κρίσης και δοκιμασίας»

Στο Ερημητήριο του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, το οποίο ευρίσκεται στο οροπέδιο Καράϊνες της Δίβρης Φθιώτιδος, χοροστάστησε και ωμίλησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ....

Ο Μητρ. Κορίνθου στα εγκαίνια του Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο Σοφικό

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020, τα Εγκαίνια του Εποχικού, Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο Σοφικό Κορινθίας. Την τελετή των Εγκαινίων τέλεσε ο Μητροπολίτης μας κ....