Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ἑόρ­τασε τά ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Μεσολογγίου, ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας στήν ὁποία ὁρίσθηκε ὡς Τοποτηρητής.

Τελέσθηκε ἡ θεία Λειτουργία καί ἀκολούθησε ὁ Μέγας Ἁγιασμός σέ εἰδικά διαμορφωμένο χῶρο ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Παρέστησαν ὁ Βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας κ. Δημήτριος Κωνσταντόπουλος, ἡ Ἀντιπερι­φερειάρ­χης κ. Μαρία Σαλμᾶ,  ὁ Δήμαρχος τῆς Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Κωνσταντῖνος Λύρος, πολλοί αὐτοδιοικητικοί καί ἐκπρόσωποι τοῦ Στρα­τοῦ, τῆς Ἀστυνομίας, τοῦ Λιμενικοῦ, τῆς Τροχαίας, τῆς Πυροσβε­στικῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν λόγο του ἑρμήνευσε μιά φράση ἀπό τά τροπάρια τῶν Αἴνων, πού συνέγραψε ὁ ἅγιος Γερμανός Πατριάρχης Κων­σταν­τινουπόλεως: «Ἐπίγειον τό φαινόμενον καί ὑπέρ τούς οὐρανούς τό νοούμενον». Εἶπε ὅτι ἄλλο εἶναι τό φαινόμενο καί ἄλλο εἶναι τό νοούμενο. Τό φαινόμενο εἶναι αὐτό πού βλέπουν οἱ αἰσθήσεις, ἄλλωστε ἡ φαινομενολογία μελετᾶ τά φαινόμενα – πράγματα πού γίνονται ἀντιληπτά ἐνσυνείδητα διά τῶν αἰσθήσεων,  ἐνῶ τό νοούμενο εἶναι τό ἐσωτερικό, τό βάθος τῶν γεγονότων. Τό φαινόμενο εἶναι ὅτι ὁ Χριστός ὡς ἄνθρωπος πῆγε στόν Ἰορδάνη ποταμό, ἐνῶ τό ὑπέρ τούς οὐρανούς νοούμενο εἶναι ὅτι αὐτός εἶναι Αὐτός ὁ Θεάνθρωπος Χριστός καί ἐκεῖ ἀποκαλύφθηκε τό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος. Τό φαινόμενο εἶναι  ἕνα ἁπλό νερό στήν κολυμβήθρα, ἐνῶ τό ὑπέρ τούς οὐρανούς νοούμενο εἶναι ὅτι εἶναι ἁγιασμένο νερό ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα καί γίνεται καθάρσιο τῶν ψυχῶν.

Κατέληξε ὅτι, δυστυχῶς, οἱ ἄνθρωποι βλέπουν τά πάντα ἐξωτερικά, αἰσθησιοκρατικά, κατά τό φαινόμενο, ἐνῶ μέσα στήν Ἐκκλησία βιώνουμε τό μυστήριο τῆς σωτηρίας, ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ χῶρος τοῦ μυστη­ρίου.

Στήν συνέχεια, χωρίς πομπή, ὁ Σεβασμιώτατος, μέ τόν Πρωτο­σύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιο Καραγεῶργο, τούς Ἱερεῖς, τούς Διακόνους, τούς ἄρχοντες τοῦ τόπου καί τόν λαό μετέβη στό λιμάνι ὅπου ἔρριξε τόν Τίμιο Σταυρό στήν Λιμνοθάλασσα τοῦ Μεσολογγίου καί σέ ἐκεῖνον πού «ἔπιασε» τόν Σταυρό ἔδωσε ἕναν χρυσό Σταυρό, ὅπως ἐπίσης ἔδωσε δῶρα σέ ὅλους τούς κολυμβητές.

Ἐκεῖ εὐχήθηκε καλή καί εὐλογημένη χρονιά μέ φώτιση ἀπό τόν Θεό, ἐξέφρασε τήν χαρά του πού ἔκανε τήν ἀκολουθία στήν περίφημη Λιμνοθάλασσα τῆς ἡρωικῆς καί Ἱερᾶς Πόλεως τοῦ Μεσολογγίου καί εὐχήθηκε νά αἰσθανόμαστε ὅλοι τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Πατέρα καί τῆς Ἐκκλησίας.

Σέ δηλώσεις σέ τοπικούς δημοσιογράφους ἐξέφρασε τήν συγκί­νησή του πού ἀξιώθηκε ἀπό τόν Θεό νά λειτουργήση αὐτήν τήν ἡμέρα στό Μεσολόγγι, ὅπου διακόνησαν ὡς Μητροπολίτες οἱ ἀείμνηστοι Ἱερόθεος, τοῦ ὁποίου το ὀνομα φέρει, Θεόκλητος καί Κοσμᾶς, καί ὅπου ὑπηρέτησε ὡς Πρωτο­σύγ­κελλος ὁ γέροντάς του ἅγιος Καλλίνικος Μητροπολίτης Ἐδέσσης. Τόνισε ὅτι ἐμεῖς ἐρχόμαστε καί παρερχόμαστε, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία μένει στούς αἰῶνες. Ὅπως τοῦ ἔλεγε ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κυρός Σεραφείμ, ἡ Ἐκκλησία ὁμοιάζει μέ ἕνα τραῖνο πού τρέχει συνεχῶς, σέ κάθε σταθμό κατεβαίνουν καί ἀνεβαίνουν ἄνθρωποι, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία πορεύε­ται. Γι’ αὐτό πρέπει νά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στήν Ἐκκλη­σία.

Ἦταν πράγματι μιά εὐλογημένη ἡμέρα, παρά τήν θλίψη ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυροῦ Κοσμᾶ.

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μην λυπείσθαι, ουκ απέθανεν ο Ιερεμίας αλλά καθεύδει… 40ήμερο Μνημόσυνο Μητροπολίτου Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ιερεμίου

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Μεγαλοπόλεως τελέσθηκε απόψε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο του αοιδίμου Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μαγαλοπόλεως Ιερεμίου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας...

Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ.ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Ο μοναχισμός αποτελεί για την Εκκλησία μας την αδιάκοπη εδώ και είκοσι αιώνες μοναδική πολιτεία, την οποία, λάμπρυναν, σε όλες...

Λιβανωτός εὐγνωμοσύνης ἀπό τήν Φωκίδα στήν μνήμη τοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος κυροῦ ΙΕΡΕΜΙΟΥ

Λιβανωτός εὐγνωμοσύνης ἀπό τήν Φωκίδα στήν μνήμη τοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος κυροῦ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ἐπί τῷ τεσσαρακονθημέρῳ μνημοσύνῳ αὐτοῦ. «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν...

Χωρίς Θεό ὁ ἄνθρωπος εἶναι δυστυχισμένος

Τήν Κυριακή 23 Ἰανουαρίου 2021, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἀγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, ὡς Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας χοροστάτησε στόν...

«Κάθε μέρα να λέμε: «Δόξα σοι ὁ Θεός»

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ’ λειτούργησε σήμερα Κυριακή 23/1/22 στο ιερό παρεκκλήσιο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Επισκοπείο και στο κήρυγμά του...

«Σήμερα ο τυφλός μας άνοιξε τα μάτια με το παράδειγμά του»

Σε ένα πανέμορφο λευκό τοπίο και παρά το τσουχτερό κρύο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών λειτούργησε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Σπηλαίου Γρεβενών. Στο κήρυγμά...

Νέα στοιχεία στην υπόθεση του ιερέα

«Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο πορνογραφικού υλικού, δεν υπάρχει το παραμικρό που να αποδεικνύει ότι υπήρξε μεταξύ του ιερέα και της ανήλικης βιασμός ή ερωτική...

Πατήρ Πατέρων, Ποιμήν Ποιμένων ο Φθιώτιδος Συμεών

Ποιμαντική, προσκυνηματική και ευχετική επίσκεψη πραγματοποίησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Συμεών στην Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσας Φανερωμένης Ξυνιάδος. Τον Σεβασμιώτατο συνόδευε ο Άγιος Πρωτοσύγκελλος...

Ποιμαντικές ἐπισκέψεις Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας συνέχισε τῆς ποιμαντικές του ἐπισκέψεις στήν Μητροπολιτική του περιφέρεια ὡς ἑξῆς: Ἀρχικά τήν μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ὑμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου...

† Συναξάρι τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Κλήμεντος, ἐπισκόπου ᾿Αγκύρας, καί τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀγαθαγγέλου (+ 23 Ἰανουαρίου)

῾Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ο Ἅγιος Ἱερομάρτυς Κλήμης καταγόταν ἀπό τήν Ἄγκυρα, ἀπό πατέρα Ἐθνικό καί μητέρα Χριστιανή, πού...
video

Κυριακή του τυφλού: Γιατί δεν γίνονται πάντα θαύματα

Κυριακή του τυφλού: Γιατί δεν γίνονται πάντα θαύματα; «Τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ έστιν». Τα αδύνατα για τους ανθρώπους, είναι κατορθωτά...

O Tυφλός της Ιεριχώ – +Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία

Λίγα λόγια θά σᾶς πῶ, ἀδελφοί χριστιανοί, πάνω στήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή καί παρακαλῶ νά τά ἀκούσετε. Τό Εὐαγγέλιο μᾶς εἶπε σήμερα γιά...

Η οικογένεια και τα άτομα με ειδικές ανάγκες – Κυριακή ΙΔ’ Λουκά

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «...τυφλὸς τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν...» (Λουκᾶ 18,35) Ἡ εἰκόνα, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, τὴν ὁποίαν παριστάνει ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ Εὐαγγελίου, εἶναι, ὅπως...

Ημέρα τιμής και μνήμης του Οσίου Γέροντος Βησσαρίωνος στη γενέτειρά του

Στη γενέτειρά του, στο Πεταλίδι Μεσσηνίας και στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής, τιμήθηκε το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022 η μνήμη του οσιακώς βιώσαντος...

Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στην Καρδίτσα για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Τιμοθέου

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και ιεροπρέπεια εορτάσθηκε σήμερα Σάββατο 22 Ιανουαρίου, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καρδίτσης, η μνήμη του Αποστόλου Τιμοθέου, ημέρα...