του Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Δανιήλ

Η Εκκλησία μας, υποδεικνύει τα αρραγή θεμέλια πάνω στα οποία μπορούν οι νέοι να οικοδομήσουν τη ζωή τους για να μην παρασυρθούν από την ορμή των ρευμάτων της εποχής και της κοινωνίας, αλλά να επιτύχουν κάθε αγαθό και ευλογημένο σκοπό της ζωής τους.

α) Σωστή ευαγγελική αγωγή. Τα παιδιά μας χρειάζονται σταθερές αρχές και αξίες με διαχρονικό κύρος. Οι γονείς τους οφείλουν να τους διδάξουν «όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, ει τις αρετή και ει τις έπαινος» (Προς Φιλιππησίους δ΄ 8).

Αυτά είναι η πνευματική περιουσία και ο πλούτος της ψυχής τους.

β) Συγχρόνως με τις αρχές και τα ιδανικά, οι νέοι μας χρειάζονται ζωντανό παράδειγμα από μας τους μεγαλυτέρους τους, που τους τα διδάσκουμε. Είναι ανώφελο να τους διδάσκουμε συμπεριφορές και ενέργειες που στη ζωή μας τις αρνούμαστε. Θέλουν να μας βλέπουν συναγωνιστές τους στον αγώνα για τη ζωή. Να προηγούμαστε εμείς. Να βλέπουν ότι δεν τους διδάσκουμε μία συμβατική ηθική, αλλά επαληθεύουμε την πίστη μας με τον αγώνα μας.

γ) Τα παιδιά μας στηρίζονται στον αγώνα τους, στις δυσκολίες και τους ποικίλους πειρασμούς, όταν έχουν τη βεβαιότητα της συνεχούς παρουσίας του Θεού στη ζωή τους. Ο Χριστός συμμετέχει και ηγείται σ’ αυτό τον αγώνα, συναγωνίζεται και συμμαρτυρεί. Δεν εγκαταλείπει όσους Τον εμπιστεύονται, όσους Τον υπακούουν, όσους επιθυμούν να Τον ακολουθήσουν.

Στην προστασία και πρόνοια του Θεού αναφέρεται ο Προφήτης και Βασιλεύς Δαυίδ που τον ενίσχυε με την συνεχή παρουσία Του στους αγώνες του.

«Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστιν, ίνα μη σαλευθώ» (Ψαλμού ιε΄ 8).

Ωσαύτως και ο απόστολος Παύλος εξομολογείται:

«Πάντα ισχύω εν τω ενδυναμούντί με Χριστώ» (Προς Φιλιππησίους δ΄ 13).

δ) Αληθινό πρότυπο. Το αρχέτυπο του ανθρώπου είναι ο Ιδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, «ος εστιν εικών του Θεού του αοράτου» (Προς Κολοσσαείς α΄, 15).

Ο κόσμος προβάλλει κίβδηλα, εφήμερα και ευτελή πρότυπα. Η λυδία λίθος που βεβαιώνει και αναδεικνύει αυτά που έχουν αξία είναι ο Ιδιος ο Ιησούς Χριστός.

ε) Και τέλος χρειάζεται να αναζητήσουμε και να προβάλλουμε τα ζωντανά παραδείγματα ανθρώπων που αγωνίστηκαν και επέτυχαν να ενδύσουν τις ψυχές τους την θεία και ουράνια ευπρέπεια.

Κατά την πνευματικότητα της ευαγγελικής ζωής οι ασκητές πατέρες διέσωσαν με τον αγώνα τους το «κατ’ εικόνα». Ολοι οι Αγιοι της πίστεώς μας, οι μάρτυρες, οι ιεράρχες, οι όσιοι, άνδρες και γυναίκες, νέοι και γέροι, επιφανείς και αφανείς, όλοι διεξήγαγαν τον αγώνα της ζωής «πνεύματι Θεού αγόμενοι» (Προς Ρωμαίους η΄ 14), υποστάντες τη θαυμαστή αλλοίωση που επέφερε επάνω τους το Πνεύμα του Θεού.

Αυτοί ενθαρρύνουν τους νέους και όλους, να τους ακολουθήσουν στον αγώνα και την πάλη που οδηγεί στη νίκη και την καταξίωση του ανθρωπίνου προσώπου. Σίγουρα όσοι θελήσουν, θα είναι νικητές μαζί τους.

Πριν προχωρήσουμε στην εκτόξευση του «αναθέματος» εναντίον των παιδιών μας, ας ρωτήσουμε τους εαυτούς μας: Πόσο ζήλο δείχνουμε, για να θεμελιώσουν τα παιδιά μας σωστά και με πληρότητα τη ζωή τους;

Η Εκκλησία γνωρίζει μόνο έναν τρόπο, να θεμελιώσει ο άνθρωπος τη ζωή του πάνω στον Χριστό. Αυτό τον τρόπο υπέδειξε και ο Ιδιος ο Κύριος (Ματθαίου ζ΄ 24-27).

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα