του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου

«οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;» (Λουκᾶ 17,17)

Τὸ ἐρώτημα, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, τὸ εὔλογο καὶ ἀναμενόμενο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἀπηύθυνε σὲ ὅσους κάποια ἡμέρα Τὸν περιεστοίχιζαν, τὸ ἐρώτημα τό σχετικό μὲ τή θαυματουργική θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν, πού ἀναφέρει τό σημερινό Εὐαγγέλιο, κινεῖ καὶ πάλι τὸ ἐνδιαφέρον μας. Τὸ γεμᾶτο παράπονο καὶ ἀπορία ἐρώτημά Του «μήπως δὲν ἐθεραπεύθηκαν καὶ οἱ δέκα λεπροί; Ποῦ εἶναι, λοιπόν, οἱ ἐννέα».

Ὄχι, Κύριε, θὰ τοῦ ἀποκρίθηκαν ἀσφαλῶς οἱ πιστοὶ μαθητές Του. Καὶ οἱ δέκα λεπροί, ποὺ πρὶν λίγο μὲ ἀγωνία καὶ πόνο σὲ παρακαλοῦσαν ἀπὸ μακρυά, φωνάζοντας μὲ τὴ ραγισμένη, ἀγχώδη φωνή τους, «Ἰησοῦ, ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς», λυτρώθηκαν ἀπὸ τὴ μάστιγά τους τὴ θανατηφόρα, ἀπό τή λέπρα καὶ ἀπέκτησαν καὶ πάλι τὴν ὑγεία τους. Τὸ δέρμα τους τὸ καταφαγωμένο ἀπὸ τὴν φοβερὴ ἀσθένεια, ἔγινε καὶ πάλι «ὡς παιδαρίου», καθαρὸ καὶ λεῖο σὰν τὸ δέρμα τὸ ἁπαλό τοῦ παιδιοῦ.

Δέσποτα Χριστὲ καὶ Πολυέλεε Κύριε, καὶ οἱ δέκα λεπροὶ ἐθεραπεύθησαν. Ἀλλὰ μόνο ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἦτο εὐγνώμων. Οἱ ἐννέα, ποὺ περίμενες, ἦσαν ἀχάριστοι ἄνθρωποι! Σὲ ξέχασαν μέσα στὴν εὐτυχία τους. Σὲ λησμόνησαν, Χριστὲ Βασιλεῦ!

Δυστυχῶς πρέπει νὰ ποῦμε ἡ ὄχι εὐχάριστη αὐτὴ ἱστορία καὶ ἡ κατάπτυστη ἀνθρώπινη συμπεριφορὰ ἀπέναντι στὸν Εὐεργέτη Χριστὸ ἔμελλε νὰ ἐπαναλαμβάνεται τραγικὰ χωρίς τέλος μέσα στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Στὴν καθημερινὴ ζωή. Τόσο δυστυχῶς συνηθισμένο κοινωνικὸ καὶ ἠθικὸ φαινόμενο εἶναι ἡ ἀχαριστία τῶν ἀνθρώπων!

Ἀκόμη καὶ μέσα στὸν ἱερὸ χῶρο τῆς οἰκογενείας, ὅπου οἱ δεσμοὶ εἶναι ἐκ φύσεως πιὸ δυνατοὶ καὶ ἡ εὐεργεσία πιὸ ἐμφανής. Ἀκόμη καὶ στὶς οἰκογενειακὲς σχέσεις τὸ ποσοστὸ κάποτε δὲν διαφέρει ἀπὸ τὸ ποσοστὸ εὐγνωμοσύνης καὶ ἀγνωμοσύνης, ποὺ εἴδαμε σήμερα στὸ Εὐαγγέλιό μας, μὲ τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας τῶν δέκα λεπρῶν.

Σὲ κάθε φυσιολογικὴ οἰκογένεια ὅλα τὰ παιδιὰ ἀπολαμβάνουν τὶς ἴδιες εὐεργεσίες ἀπὸ τοὺς γεννήτορές των. Ὅλα ἔχουν τὸ ἴδιο μερίδιο στὴν φροντίδα, καὶ στὴν στοργὴ τῶν γονέων τους, ὅλα τὴν ἴδια τράπεζα ἀπήλαυσαν, τὸ ἴδιο πατρικὸ ἐνδιαφέρον ἐβίωσαν γιὰ τὴν ἀποκατάστασή τους, γιὰ νὰ πορευθοῦν μὲ ψηλὰ τὸ κεφάλι μέσα στὴν κοινωνία.Οἱ ἐξαιρέσεις εἶναι ἐλάχιστες.

Παρὰ ταῦτα ὅλα τά παιδιά δὲν δείχνουν τὸ ἴδιο ἐνδιαφέρον καὶ τὴν ἴδια τιμὴ καὶ φροντίδα γιὰ ἐκείνους ποὺ τοὺς ἔφεραν στὸν κόσμο. Μερικὰ παιδιὰ ἀπορροφημένα ἀπὸ τὴν ἔγνοια γιὰ τὴν ἰδικὴ τους οἰκογένεια λησμονοῦν καὶ πατέρα καὶ μητέρα. Οὔτε κἄν τοὺς ἐπισκέπτονται νὰ τοὺς ποῦν μία καλημέρα ἤ νὰ τοὺς προσφέρουν τὸ ἐλάχιστο, πού μποροῦν.  Ὦ! τί σκληρότητα! Ὦ! τί ἀπανθρωπία! Περνοῦν τὰ χρόνια, τὸ τέλος τὸ ἐπίγειο πλησιάζει καὶ οἱ δυστυχεῖς γονεῖς δὲν βλέπουν κἄν τὸ παιδί, ποὺ ἔφεραν στὸν κόσμο καὶ μὲ χίλια βάσανα τὸ ἐμεγάλωσαν. Καὶ ἡ ψυχὴ τῶν γονέων γεμίζει φαρμάκι ἀπὸ τὴν ἀστοργία τῶν ἀχάριστων παιδιῶν τους.

Καὶ τότε μέσα στὴν πικρία τους ἐπαναλαμβάνουν τὸ παραπονετικό ἐρώτημα τοῦ Χριστοῦ μας. «Μήπως δυὸ παιδιά, τρία, τέσσερα δὲν μοῦ ἔδωσες, Κύριε; Ποῦ εἶναι τὸ ἕνα, τὰ δύο;… Γιατί, γιὰ ὅλα δὲν κουράσθηκα,δέν ξαγρύπνησα καὶ δὲν πόνεσα;». Καὶ δὲν ἀποκλείεται, νὰ φθάση τὸ ἀναπόφευκτο τέλος, νὰ κλείσουν τὰ μάτια καί νά κατέβουν στό τάφο, χωρὶς νὰ ἔχουν δεῖ τὰ ἀχάριστα παιδιά τους.

Βεβαίως τοῦ Θεοῦ Νόμος εἶναι ἀρχαιότατος, πολὺ παλαιός, ὅσο παλαιὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἐπάνω στὴ γῆ, «ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ…» (Γένεσις 2,24). Ὁ Νόμος ὅμως αὐτὸς τοῦ Θεοῦ μὲ ὅ,τι ὁρίζει θεμελιώνει τὸν θεσμὸ τοῦ γάμου, δὲν ξεθεμελιώνει τὴν ἀγάπη καὶ τὸν σεβασμὸ πρὸς τοὺς γεννήτορες. Ἀπεναντίας μάλιστα τά ἀπαιτεῖ ὅλα αὐτά μὲ τὴν γνωστή μας ἐντολὴ τοῦ Δεκαλόγου, «τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου…». Ἡ δημιουργία τῆς καινούργιας οἰκογένειας δέν ματαιώνει τόν δεσμό μέ τήν πρώτη, τήν πατρική οἰκογένεια.

Εἴθε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, σὲ κανέναν γονέα νὰ μὴν τύχη ὁ σκληρὸς αὐτὸς κλῆρος, νὰ συναντήσουν στῆς ζωῆς των τὴ δύση ὅ,τι συνάντησε ὁ Κύριός μας μὲ τοὺς δέκα λεπροὺς. Δηλαδὴ κάποια παιδιὰ των νὰ δείξουν ἀπέναντι τους ἀγνωμοσύνη, ἀχάριστη, ἀχαρακτήριστη συμπεριφορά. Εἴθε, κανένας γονέας νὰ μὴ βρεθῆ στὴ θέση τοῦ Κυρίου μας καὶ ἐπαναλάβη τὸ πικρὸ αὐτὸ παράπονο: «οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν, οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;». Ὅλα δέν ἦσαν παιδιά μου, γιατί ὅλα δὲν μὲ ἀγαποῦν; Μὴ γένοιτο!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Έναρξη 12ης Κληρικολαϊκής της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας: «Είμαστε έτοιμοι για το μέλλον», φώναξαν όλοι μαζί!

«Είμαστε έτοιμοι για το μέλλον!». Την αποφασιστικότητά τους να προχωρήσουν ενωμένοι, στο πλευρό του Ποιμενάρχου τους, Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου, για τη δόξα...

Λαμπρός ο εορτασμός της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στην Πύλο

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και την παρουσία πλήθους πιστών εόρτασε σήμερα η Πύλος, την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα. Στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου φυλάσσεται...

Πανήγυρις Ιερού Μετοχίου Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης στη Σταμάτα Αττικής

Στο πανηγυρίζον Ιερό Μετόχιο Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγ. Όρους, στην περιοχή της Σταμάτας Αττικής, χοροστάτησε του Όρθρου και ιερούργησε στο...

Πλήθος πιστών στην Παναγία την Παρηγορήτρια στον Βύρωνα

Με μεγάλη συμμετοχή πιστών τελέσθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2023 το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Άγιο Δημήτριο Νέας Ελβετίας Βύρωνος στα πλαίσια των ΚΑ’...

ΕΤΕΛΕΣΘΗ ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΚΟΠΙ ΕΥΒΟΙΑΣ

H δεύτερη εορτή του Ιερού Προσκυνήματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου, στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας, καθιερωμένη από το 1970, ετελέσθη το Σαββατοκύριακο 23-24  Σεπτεμβρίου 2023. Η...

ΠΟΛΥΜΕΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ Ι.ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΪΡΟΥ

Την Κυριακή, 24η Σεπτεμβρίου 2023, η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. κ. Θεόδωρος Β΄, ευρισκόμενος στην Ιερά Πατριαρχική Μονή...

Διπλή Χειροτονία στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς

Ιστορικές στιγμές έζησε σήμερα η Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς, όπου λειτούργησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, ο οποίος τέλεσε την εις Πρεσβύτερον Χειροτονία του Διακόνου π. Μιχαήλ και...

43α Εγκαίνια Ιερού Ναού από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνάτιο

Τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου, στο χωριό Άγιος Γεώργιος Φερών, τέλεσε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, παρουσία του Δημάρχου Ρήγα Φεραίου κ. Δημητρίου...

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2023 – 2024

Αγαπητά μου παιδιά,             Το σχολείο ανοίγει ξανά τις πόρτες του και σας υποδέχεται. Κάποιοι και κάποιες από σας κάνουν σήμερα τα πρώτα τους βήματα στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο. Ιδιαίτερα απευθύνομαι...

Eπίσκεψη αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου Πάτρων στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας

Την 23η Σεπτεμβρίου ε.ε. η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β’ εδέχθη στην Πατριαρχική Καθέδρα την επίσκεψη αντιπροσωπείας...

Μητροπολίτης Ταμασού: Ο Χριστός κυρίως διά του Μυστηρίου της θείας Κοινωνίας επιθυμεί να εισέλθει στο πλοίο της ζωής μας...

Την Κυριακή Α’ Λουκά, 24 Σεπτεμβρίου 2023, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου...

Νέα Μοναχή στην Ιερά μονή Αγίου Αθανασίου Κολινδρού

Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος χοροστάτησε στον Αναστάσιμο Εσπερινό στην Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Κολινδρού, επί...

Η εορτή της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης στην Ιερά Μονή Παναγίας Γλυκοφιλούσης

Στην Ιερά Μονή της Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης, τέλεσε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, σήμερα Κυριακή...

Κυριακή Α΄ Λουκά στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ελευθερουπόλεως

Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και εν συνεχεία τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον...
video

«Τί εἶναι αὐτό πού συγκροτεῖ τήν ἐν Χριστῷ ζωή;»

Το απόγευμα της Πέμπτης, 21ης Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στη σειρά των διαδικτυακών εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» ανέπτυξε το...