Τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Αὐλῶνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Mr. Th.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ἰωάν. 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30

«ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΣΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ, ΔΕΣΠΟΤΑ»

Ἀπό τούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες ξεχωριστή θέση στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας κατέχει ὁ Τίμιος Σταυρός τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Σταυρός εἶναι τό πιό πολύτιμο καί τό πιό ἀκατανίκητο ὅπλο καί καύχημα ταυτόχρονα τῶν πιστῶν. Εἶναι τό πανσεβάσμιο καί συγχρόνως τό τρισμακάριστο ξύλο, ἐπάνω στό ὁποῖο ὁ Κύριός μας ἅπλωσε ὅλη τήν ἀγάπη Του γιά τόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο. Τοῦ Σταυροῦ, λοιπόν, σήμερα ἡ ἀνάμνηση, τοῦ Σταυροῦ ἡ γιορτή, τοῦ Σταυροῦ ἡ χαρά.

Ὁ Σταυρός στήν πίστη καί στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας

Ὁ Τίμιος Σταυρός συνιστᾶ τό ἀποκορύφωμα τῆς ἀγάπης, ἀλλά καί τό σύμβολο τῆς θυσίας καί τοῦ θριάμβου. Ἐπάνω στό Σταυρό, πού ὑψώθηκε στό Γολγοθᾶ, σταυρώθηκε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, γιά νά ἀνοίξει τήν ὡραία Πύλη τοῦ Παραδείσου πού εἶχε κλείσει τό ξύλο τῆς παρακοῆς τῶν Πρωτοπλάστων.

Ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας, τελώντας σήμερα τή γιορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, καλεῖ τούς πιστούς της ὄχι μόνο νά προσκυνήσουν εὐλαβικά, ἀλλά καί νά ἀναγνωρίσουν τή χάρη πού ἀπορρέει ἀπό τό ζωηφόρο τοῦ Κυρίου Σταυρό καί νά ἀρδεύει τήν οἰκουμένη καί ὁλόκληρο τό γένος τῶν ἀνθρώπων. Πάνω σέ δύο συναφή γεγονότα στηρίζεται ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη πίστη μας: Στό Σταυρό καί στήν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ!

Σταυρός καί Ἀνάσταση ἀποτελοῦν τήν πίστη καί τό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων. Αὐτά εἶναι καί ἡ ἐν Χριστῷ καύχησή τους! «Ὅσο γιά μένα, δέ θέλω ἄλλη ἀφορμή γιά καύχηση ἐκτός ἀπό τό Σταυρό τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό Σταυρό πού πάνω του πέθανε ὁ κόσμος γιά μένα κι ἐγώ γιά τόν κόσμο» (Γαλ. 6, 14), ἀναφέρει ὁ ἀπόστολος Παῦλος.

Χωρίς τή Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση δέν ὑπάρχει σωτηρία,., οὔτε ἀξία στό κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἄν καί ἀρχικά ἦταν σύμβολο κατάκρισης, τώρα ὁ Σταυρός εἶναι γιά ὅλους ὑπόθεση σωτηρίας, ὑπογραμμίζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

Καί οἱ Μαθητές τοῦ Κυρίου, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν τήν ὀδύνη τοῦ Σταυροῦ καί τή χαρά τῆς Ἀνάστασης, εἶναι οἱ διαπρύσιοι κήρυκες τῆς θεολογίας τῆς σωτηρίας τοῦ Σταυροῦ· τοῦ Σταυροῦ «πού εἶναι μωρία γι’ αὐτούς πού παραμένουν στήν ἁμαρτία τους, τόν χαμό τους. Καί ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς πού εἴμαστε στόν δρόμο τῆς σωτηρίας» (Α’ Κορ. 1, 18).

Ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας στό Σταυρό εἶναι οὐσιαστική, γιατί μέσα της ἔχει τό πνευματικό περιεχόμενο τοῦ γεγονότος τῆς ἐθελούσιας θυσίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πού ἀνεβάζει τόν ἄνθρωπο στόν οὐρανό· πού τόν κάνει κληρονόμο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. «Σάν μιά οὐρανομήκη κλίμακα, βλέπω τό Σταυρό, πού φθάνει μέχρι τόν οὐρανό καί πάνω της στηρίζεται ὁ Χριστός. Ἀπό αὐτή τήν πίστη προῆλθε ἡ γιορτή τῆς Ὕψωσης», λέει ὁ ἅγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως.

Τό ἱστορικό τῆς γιορτῆς

Ἡ ἁγία Ἑλένη, εὐσεβής μητέρα τοῦ αὐτοκράτορα Μεγάλου Κωνσταντίνου, θέλησε νά βρεῖ τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Κυρίου. Ἔτσι τό ἔτος 327 πῆγε στά Ἱεροσόλυμα, ἀλλά κανένας δέ μποροῦσε νά τῆς ὑποδείξει τόν τόπο τῆς θυσίας τοῦ Κυρίου, γιά νά βρεῖ τόν πολυφίλητο θησαυρό τῆς ψυχῆς της. Μετά ἀπό πολλές ἔρευνες βρέθηκε ὁ ἱερός χῶρος καί στή συνέχεια ἀποκαλύφθηκε ὁ Τίμιος καί ζωοποιός Σταυρός. Ἀμέσως πληροφόρησε τόν αὐτοκράτορα γιό της καί ἐκεῖνος διέταξε νά ἀνεγερθεῖ λαμπρότατος Ναός τῆς Ἀνάστασης στό φρικτό ἐκεῖνο μέρος τοῦ Γολγοθᾶ.

Τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, πού ἔγιναν στίς 13 πρός 14 Σεπτεμβρίου, συνδυάστηκαν ἀργότερα μέ τήν ἐπίσημη Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπό τόν αὐτοκράτορα Ἠράκλειο τό 629, πού τόν πῆρε ἀπό τούς Πέρσες ἐπιδρομεῖς. Ἔτσι, καθιερώθηκε στό ἑξῆς ἡ μεγάλη γιορτή τῆς παγκόσμιας Ὕψωσης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ἡ σημερινή γιορτή δέν εἶναι ἡ μοναδική πού προβάλλει τόν Τίμιο Σταυρό. Ὅλες οἱ λειτουργικές τελετές καί λατρευτικές ἐκδηλώσεις εἶναι κάτω ἀπό τήν «ἀσπίδα» τοῦ Σταυροῦ. Ὅλα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας σφραγίζονται μέ τό σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Αὐτό σημαίνει πώς εἶναι μεγάλη:

Ἡ δύναμη τοῦ Σταυροῦ

Ἡ δύναμή του δέν εἶναι μόνο προστατευτική, ἀλλά συνάμα καί ἁγιαστική. Ὅταν εὐλαβικά κάνουμε τό σταυρό μας, ἡ χάρη τοῦ Σταυροῦ μᾶς περιφρουρεῖ ἀπό τό διάβολο, γιατί ἐκεῖνος τρέμει καί φρίττει τό Σταυρό καί τόν Ἐσταυρωμένο Κύριο. Ἄς ἔχουμε, λοιπόν, συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητάς μας καί νά στηριζόμαστε στή δύναμη τοῦ Σταυροῦ καί στίς «κλίμακες» τοῦ Σταυροῦ πού ὁδηγοῦν στή «χώρα» Του, τόν Παράδεισο! Σταυρέ τοῦ Χριστοῦ, σῶσε μας μέ τή δύναμή Σου.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Επίσκεψη Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου στη Μητρόπολη Ταμασού

Το απόγευμα της Κυριακής, 22 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας δέχθηκε στη Μητρόπολή του τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κ. Μακάριο,...

Το Σαββατοκύριακο πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας

Το Σαββατοκύριακο 28-29 Μαΐου εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, την εορτή της...

Τίμησαν τη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτη Κυθήρων Μελετίου

Την Κυριακή 22 Μαΐου 2022, στην ιστορική Ι.Μ Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Σπάρτης, τελέσθηκαν ο Όρθρος και η Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία με τη συμμετοχή του...

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΠΙΣΜΟ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ Εν Πειραιεί τη 23η Μαΐου 2022 Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ...

Στο Μητροπολίτη Μεσσηνίας το νέο Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμάτας

Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο πραγματοποίησε σήμερα, αντιπροσωπεία του νέου Διοικητι­κού Συμβουλίου του κηνυγετικού συλλόγου Καλαμάτας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Γεώργιο...

Μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στα Γιαννιτσά

Την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, 22 Μαΐου 2022, στον ιστορικό ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Μητρόπολη) Γιαννιτσών μετά τον Όρθρο και την Θ. Λειτουργία τελέσθηκε...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Κόρινθο

Με Εκκλησιαστική λαμπρότητα πανηγύρισε, κατά το διήμερο 21 και 22 Μαΐου 2022, το ιστορικό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος στην Κόρινθο. Το...

Ο Άγιος Νεομάρτυς Παύλος ο Πελοποννήσιος

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού   Οι Νεομάρτυρες λαμπρύνουν την Εκκλησία μας ως αστέρες απαστράπτοντες. Με την αμετακίνητη πίστη τους στον αληθινό Τριαδικό Θεό και...

Στον Αρχιεπίσκοπο ο νέος Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμο πραγματοποίησε ο νέος Αμερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα κ. Τζορτζ Τσούνης. Το κατώφλι της Αρχιεπισκοπής πέρασε ο Πρέσβης...

Μαγιάτικο Παιδικό Πανηγύρι στην Ιερά Μητρόπολη Ταμασού

Μια ξεχωριστή ημέρα στα μέσα του Μάϊου στο υπαίθριο χώρο της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής είχαν τη ευκαιρία να περάσουν σήμερα τα παιδιά...

Αύτη η πίστις των Ορθοδόξων | Λιτάνευση Ιεράς Εικόνος της Αγίας Φωτεινής στον Υμηττό

Ο φετινός εορτασμός της Αγίας Φωτεινής στον Υμηττό, σκόρπισε χαρά στους πιστούς που συμμετείχαν στους εορτασμούς καθώς πραγματοποιήθηκε μετά από δύο χρόνια λόγω των...

Η Κοινότητα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βρισβάνης μετατράπηκε σε Ενορία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος επισκέφθηκε την Ενορία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Mount Gravatt Βρισβάνης, όπου και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής,...

Αγρυπνία για τον Άγιο Ευμένιο τον Νέο στην Καλαμάτα

Ιερά Αγρυπνία, προς τιμήν του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, Αγίου Ευμενίου του Κρητός, τελέσθηκε το εσπέρας της Κυριακής 22 Μαΐου, στον Ιερό Ναό...

Αυστραλίας Μακάριος σε νέο Διάκονο: «Να πείσεις τους ανθρώπους ότι πρέπει να χαίρονται»

«Θα είσαι επιτυχημένος και ευλογημένος κληρικός εάν καταφέρεις να πείσεις τους ανθρώπους ότι πρέπει να χαίρονται. Μέσα σε μια κοινωνία θλίψεως και καταθλίψεως χρειαζόμαστε...

40νθήμερο Μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως και Θείρων Χρυσοστόμου

Στον Ιερό Ενοριακό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Δαμαριώνος Νάξου, τελέσθηκε την Κυριακή της Σαμαρείτιδος 22-5-2022, η Θεία Λειτουργία και το 40νθήμερο Μνημόσυνο του μακαριστού...