Τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Αὐλῶνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Mr. Th.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ἰωάν. 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30

«ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΣΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ, ΔΕΣΠΟΤΑ»

Ἀπό τούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες ξεχωριστή θέση στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας κατέχει ὁ Τίμιος Σταυρός τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Σταυρός εἶναι τό πιό πολύτιμο καί τό πιό ἀκατανίκητο ὅπλο καί καύχημα ταυτόχρονα τῶν πιστῶν. Εἶναι τό πανσεβάσμιο καί συγχρόνως τό τρισμακάριστο ξύλο, ἐπάνω στό ὁποῖο ὁ Κύριός μας ἅπλωσε ὅλη τήν ἀγάπη Του γιά τόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο. Τοῦ Σταυροῦ, λοιπόν, σήμερα ἡ ἀνάμνηση, τοῦ Σταυροῦ ἡ γιορτή, τοῦ Σταυροῦ ἡ χαρά.

Ὁ Σταυρός στήν πίστη καί στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας

Ὁ Τίμιος Σταυρός συνιστᾶ τό ἀποκορύφωμα τῆς ἀγάπης, ἀλλά καί τό σύμβολο τῆς θυσίας καί τοῦ θριάμβου. Ἐπάνω στό Σταυρό, πού ὑψώθηκε στό Γολγοθᾶ, σταυρώθηκε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, γιά νά ἀνοίξει τήν ὡραία Πύλη τοῦ Παραδείσου πού εἶχε κλείσει τό ξύλο τῆς παρακοῆς τῶν Πρωτοπλάστων.

Ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας, τελώντας σήμερα τή γιορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, καλεῖ τούς πιστούς της ὄχι μόνο νά προσκυνήσουν εὐλαβικά, ἀλλά καί νά ἀναγνωρίσουν τή χάρη πού ἀπορρέει ἀπό τό ζωηφόρο τοῦ Κυρίου Σταυρό καί νά ἀρδεύει τήν οἰκουμένη καί ὁλόκληρο τό γένος τῶν ἀνθρώπων. Πάνω σέ δύο συναφή γεγονότα στηρίζεται ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη πίστη μας: Στό Σταυρό καί στήν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ!

Σταυρός καί Ἀνάσταση ἀποτελοῦν τήν πίστη καί τό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων. Αὐτά εἶναι καί ἡ ἐν Χριστῷ καύχησή τους! «Ὅσο γιά μένα, δέ θέλω ἄλλη ἀφορμή γιά καύχηση ἐκτός ἀπό τό Σταυρό τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό Σταυρό πού πάνω του πέθανε ὁ κόσμος γιά μένα κι ἐγώ γιά τόν κόσμο» (Γαλ. 6, 14), ἀναφέρει ὁ ἀπόστολος Παῦλος.

Χωρίς τή Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση δέν ὑπάρχει σωτηρία,., οὔτε ἀξία στό κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἄν καί ἀρχικά ἦταν σύμβολο κατάκρισης, τώρα ὁ Σταυρός εἶναι γιά ὅλους ὑπόθεση σωτηρίας, ὑπογραμμίζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

Καί οἱ Μαθητές τοῦ Κυρίου, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν τήν ὀδύνη τοῦ Σταυροῦ καί τή χαρά τῆς Ἀνάστασης, εἶναι οἱ διαπρύσιοι κήρυκες τῆς θεολογίας τῆς σωτηρίας τοῦ Σταυροῦ· τοῦ Σταυροῦ «πού εἶναι μωρία γι’ αὐτούς πού παραμένουν στήν ἁμαρτία τους, τόν χαμό τους. Καί ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς πού εἴμαστε στόν δρόμο τῆς σωτηρίας» (Α’ Κορ. 1, 18).

Ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας στό Σταυρό εἶναι οὐσιαστική, γιατί μέσα της ἔχει τό πνευματικό περιεχόμενο τοῦ γεγονότος τῆς ἐθελούσιας θυσίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πού ἀνεβάζει τόν ἄνθρωπο στόν οὐρανό· πού τόν κάνει κληρονόμο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. «Σάν μιά οὐρανομήκη κλίμακα, βλέπω τό Σταυρό, πού φθάνει μέχρι τόν οὐρανό καί πάνω της στηρίζεται ὁ Χριστός. Ἀπό αὐτή τήν πίστη προῆλθε ἡ γιορτή τῆς Ὕψωσης», λέει ὁ ἅγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως.

Τό ἱστορικό τῆς γιορτῆς

Ἡ ἁγία Ἑλένη, εὐσεβής μητέρα τοῦ αὐτοκράτορα Μεγάλου Κωνσταντίνου, θέλησε νά βρεῖ τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Κυρίου. Ἔτσι τό ἔτος 327 πῆγε στά Ἱεροσόλυμα, ἀλλά κανένας δέ μποροῦσε νά τῆς ὑποδείξει τόν τόπο τῆς θυσίας τοῦ Κυρίου, γιά νά βρεῖ τόν πολυφίλητο θησαυρό τῆς ψυχῆς της. Μετά ἀπό πολλές ἔρευνες βρέθηκε ὁ ἱερός χῶρος καί στή συνέχεια ἀποκαλύφθηκε ὁ Τίμιος καί ζωοποιός Σταυρός. Ἀμέσως πληροφόρησε τόν αὐτοκράτορα γιό της καί ἐκεῖνος διέταξε νά ἀνεγερθεῖ λαμπρότατος Ναός τῆς Ἀνάστασης στό φρικτό ἐκεῖνο μέρος τοῦ Γολγοθᾶ.

Τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, πού ἔγιναν στίς 13 πρός 14 Σεπτεμβρίου, συνδυάστηκαν ἀργότερα μέ τήν ἐπίσημη Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπό τόν αὐτοκράτορα Ἠράκλειο τό 629, πού τόν πῆρε ἀπό τούς Πέρσες ἐπιδρομεῖς. Ἔτσι, καθιερώθηκε στό ἑξῆς ἡ μεγάλη γιορτή τῆς παγκόσμιας Ὕψωσης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ἡ σημερινή γιορτή δέν εἶναι ἡ μοναδική πού προβάλλει τόν Τίμιο Σταυρό. Ὅλες οἱ λειτουργικές τελετές καί λατρευτικές ἐκδηλώσεις εἶναι κάτω ἀπό τήν «ἀσπίδα» τοῦ Σταυροῦ. Ὅλα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας σφραγίζονται μέ τό σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Αὐτό σημαίνει πώς εἶναι μεγάλη:

Ἡ δύναμη τοῦ Σταυροῦ

Ἡ δύναμή του δέν εἶναι μόνο προστατευτική, ἀλλά συνάμα καί ἁγιαστική. Ὅταν εὐλαβικά κάνουμε τό σταυρό μας, ἡ χάρη τοῦ Σταυροῦ μᾶς περιφρουρεῖ ἀπό τό διάβολο, γιατί ἐκεῖνος τρέμει καί φρίττει τό Σταυρό καί τόν Ἐσταυρωμένο Κύριο. Ἄς ἔχουμε, λοιπόν, συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητάς μας καί νά στηριζόμαστε στή δύναμη τοῦ Σταυροῦ καί στίς «κλίμακες» τοῦ Σταυροῦ πού ὁδηγοῦν στή «χώρα» Του, τόν Παράδεισο! Σταυρέ τοῦ Χριστοῦ, σῶσε μας μέ τή δύναμή Σου.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Χειροτονία Ἱεροδιακόνου στὴν Κόνιτσα

Μέσα σὲ κλίμα χαρᾶς καὶ πνευματικῆς ἀγαλιάσεως, τελέστηκε 23/09/2021 ἡ εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ Μοναχοῦ π. Ἰσαάκ, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου. Ἡ Χειροτονία...

Ο Γέροντας Νεκτάριος μετά από 2 χρόνια στην Αθήνα με το Τίμιο Ξύλο

Από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης έπειτα από δυο χρόνια βρίσκεται στην Αθήνα με το Τίμιο Ξύλο και το ιερό...

Θεμελίωση Κοιμητηριακού Ναού Αναλήψεως του Κυρίου στην Μητρόπολη Άρτης

Την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος εθεμελίωσε Κοιμητηριακό Ναό επ’ ονόματι της Αναλήψεως του Κυρίου, ανεγερθησόμενο στο...

Με λαμπρότητα εόρτασαν τα Κύθηρα την Πολιούχο και Προστάτιδά τους Παναγία Μυρτιδιώτισσα

Με λαμπρότητα εόρτασαν τα Κύθηρα την Πολιούχο και Προστάτιδά τους Παναγία Μυρτιδιώτισσα στο ομώνυμο Ιερό της Προσκύνημα, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή της εικόνα που...

Φθιώτιδος: «Η πανδημία είναι ένας σταθμός αυτής της κατρακύλας, που βιώνει ο κόσμος».

Στον Ιστορικό ορεινό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστό ως «Παναγία Γόργιανη» στη Σπερχειάδα, ο οποίος αποτέλεσε καταφύγιο για τον άμαχο πληθυσμό της μαρτυρικής πόλεως...

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος: Ἑνότητα ἁγίου Σιλουανοῦ καί ἁγίου Σωφρονίου

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος Ἑορτάζει σήμερα (24 Σεπτεμβρίου) ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, ὁ μεγάλος αὐτός ἐμπειρικός θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ὁποίου μπορῶ...

Την Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα εόρτασε η Πύλος

Με λαμπρότητα και λειτουργική μεγαλοπρέπεια εόρτασε και φέτος η γραφική κωμόπολη της Πύλου την Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα. Την πανηγυρική θεία λειτουργία στον ενοριακό Ιερό...

Η απολογία Ελπιδοφόρου…

Ως Ελληνας της Κωνσταντινούπολης έχω βιώσει εγώ και η οικογένειά μου τις φοβερές συνέπειες του ξεριζωμού από τις πατρογονικές μας εστίες, όπως πλήθος συμπατριωτών...

Δυσαρέσκεια της Αθήνας για την «κίνηση» του Αρχιεπισκόπου Αμερικής

Η Αθήνα εξέφρασε, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, την ενόχλησή της σχετικά με την παρουσία του αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου στα εγκαίνια του «Σπιτιού της...

ΒΥΡΩΝΑΣ: Πάνδημη υποδοχή Τιμίου Ξύλου του Σταυρού του Κυρίου και Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού

Με χαρά, ευλάβεια και την πρέπουσα τιμή, κλήρος και λαός υποδέχτηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 23 Σεπτεμβρίου, έμπροσθεν του Ενοριακού Ιερού Ναού της Μεταμορφωσέως...

Ακυρώνεται η ξενάγηση Μητσοτάκη από τον αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο

Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η ξενάγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στο Σημείο Μηδέν και στον Άγιο Νικόλαο στον Μανχάταν, την...

Στο ΚΔΑΠ «ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ» συντελείται ένα θαύμα στην καρδιά της Φθιώτιδος

Τον αγιασμό για τη νέα χρονιά στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού (Κ.Δ.Α.Π.) «ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ» της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» και της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στη Νέα Άμπλιανη...

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με το Δ.Σ. του ΙΣΚΕ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου και του Δ. Σ....

Πανηγυρικός εσπερινός για την Παναγία Μυρτιδιώτισσα στην Πύλο

Στην αρχόντισσα της Μεσογείου, στην ιστορική Πύλο, τελέσθηκε απόψε, παραμονή της εορτής της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, ο πανηγυρικός εσπερινός . Του εσπερινού προέστη ο...