Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Μνήμη τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Ἐμμελείας.

Ὁσία μμέλεια καταγόταν ἀπο εὐσεβῆ οἰκογένεια τῆς Καισάρειας τῆς Καππαδοκίας. Ὁ πατέρας αὐτῆς ἀναδείχθηκε σέ Μάρτυρα κατά τούς τελευταίους διωγμούς. Ὁ βίος τῆς Ἁγίας εναι γαθή ρίζα πό τήν ποία βλάστησαν γλυκύτατοι καρποί, τά παιδιά της, τά ποία νεδείχθησαν ξέχοντα μέλη τς κοινωνίας καί, τά περισσότερα, γιοι τῆς κκλησίας, πως Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Νύσσης, Πέτρος Σεβαστείας, Μακρίνα καί Ναυκράτιος. πό ἁγία ρίζα προλθαν γιασμένοι βλαστοί, δηλαδή πό ἁγίους γονες προλθαν ελογημένα καί για τέκνα.

Ὁσία μμέλεια ἐδοκίμασε στή ζωή της, πως συμβαίνει συνήθως μέ τούς κλεκτούς, πολλές θλίψεις. θάνατος τν γονέων τη,ς πρν κόμα νυμφευθεῖ, θάνατος το συζύγου της μόλις ἐγεννήθηκε υἱός τους Πέτρος καί πρόωρος θάνατος το υἱοῦ της Ναυκρατίου, λλά καί τό νά ἀναθρέψει μόνη της μέ παιδεία καί νουθεσία Κυρίου, πό να σημεο καί μετά, τά τέκνα της, ἦταν μερικές πό ατές. Τίς ντιμετώπισε μως μέ ποδειγματική πίστη, νδρεία καί πομονή. Ἐδίδασκε τά παιδιά της κυρίως μέ τό παρά-δειγμά της. Τούς δωσε, μαζί μέ τό ἰδικό της γάλα, τό νόθευτο γάλα τς πίστεως καί τούς ἐδίδαξε τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας.

τελείωσε τή ζωή της ς μοναχή μέ γουμένη τή θυγατέρα της Ὁσία Μακρίνα.

(Βλ. περισσότερα † 1 Ἰανουαρίου).

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἀφροδισίου, Ἀγαπίου, Εὐσεβίου, Ρωμανοῦ, Τελετίου, Χαραλάμπους καί Χριστίνης.

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἀφροδίσιος, Ἀγάπιος, Εὐσέβιος, Ρωμα-νός, Τελέτιος ἤ Μελέτιος1, Χαράλαμπος καί Χριστίνα ἐμαρτύρησαν στή Νικομήδεια, ἀφοῦ τούς ἔριξαν στήν πυρά. Ἡ Σύναξη αὐτῶν ἐτελεῖτο στό μαρτύριο τῆς Ἁγίας Εὐφημίας «ἐν τοῖς Πετρίοις».

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη το σου πατρς μν Ἰσαακίου, γουμνου τς μονς Δαλμτων, το Ὁμολογητο.

Ὁ Ὅσιος Ἰσαάκιος καταγόταν ἀπό τή Συρα καί ἔζησε κατ τος χρνους το ρειανο ατοκρτορος Οὐάλεντος (364-378 μ.Χ.). Μοναχς στν πατρδα του, μετβη στήν Κωνσταντινοπολη κα γκατεστθηκε σέ κάποια ἀπό τίς μονές αὐτῆς. Διακρινόταν γι τ φλογερή πστη κα τ μαχητικτητ του ναντον παντς πιβουλευομνου ατν, διαίτερα δ κατ τν πικρατοντων αἱρετικῶν Ἀρειανν. μιλν πρς τος μοναχος κα τ πλθη δν δσταζε ν λγχει κα ατν τν ατοκρτορα γι τίς πρ τν αρετικν προκάλυπτες νέργειές του. Τό ἔτος 378 μ.Χ., συνάντησε τν Οὐάλεντα, πού ναχωροῦσε γι τν κατ τν εσβαλντων στό τ Βυζντιο Γτθων κστρατεαν, καί τοῦ επε: «Ἀπδος τας ποί-μναις τος ρστους νομας κα λψει τν νκην πονητ· ε δ τού-των μηδν δεδρακς παρατξαιο, μαθσει τ περ, πς σκληρν τ πρς κντρα λακτζειν, οτω γρ πανξεις κα προσαπολσεις τν στρατιν». Το ζτησε δηλαδ, ἐάν θελε ν πιστρψει νικη-τς, ν παναφρει ἀπό τήν ξορα τος Ἐπισκπους κα ν τος ποδσει στ πομνι τους, εδάλλως θ καταστρεφόταν κα ατς κα τ στρτευμ του. Οὐάλης χι μνο κφευσε στος λγους ατος το σαακου, λλ’ ἀπελησε ατν, τι ταν θ πστρεφε ἀπό τήν κστρατεα θ τν θαντωνε. σακιος μ δκρυα στος φθαλμος προσπθησε ν παναφρει τν ατοκρτορα στν εθεα δ, παρακαλν ατν νά νοξει τίς κκλησίες τν Ὀρθοδξων, τίς ποῖες εχε κλεσει, κα πιστρψει σέ ατος, σες εχε παραδσει στος Ἀρειανος, λλως θ τττο π τν ντι-πλων του κα θ ἐκαιγόταν ζωντανός. ργισθες ττε ατοκρά-τορας, διταξε ν ρψουν τν Ὅσιο σακιο σέ παρακειμνη, γεμά-τη ἀπό ἀγκάθια, φραγγα. ξελθν, μως, μέ τήν Θεία Χάρη, σος, προστρεξε πρς τν ατοκρτορα καί ἀφοῦ συγκράτησε τ ἄλογο ατο ἀπό τά χαλινάρια, τν ξόρκιζε ν σωφρονισθεῖ πρς χριν τς σωτηρας ατο κα το στρατεματς του. Ττε Οὐά-λης διταξε τος στρατιῶτες Σατορννο κα Βκτορα ν συλλβουν τν Ὅσιο σακιο κα ν τν κρατσουν δσμιο, μχρι τς πι-στροφς του, πτε θ τν θαντωνε.

Στίς 9 Αγοστου τοῦ ἔτους 378 μ.Χ., διεξχθη γύρω ἀπό τήν δριανοπολη σφοδρή μχη, κατά τήν ὁποία ατοκρατορικς στρατς κατετροπθηκε, ἀφοῦ ἐφονεύθησαν πολλοί ἀπό τούς ἄρι-στους ατο στρατηγούς. Ὁ Οὐάλης, καταφυγν γι ν σωθεῖ ντς χυρνος, κη ζωντανός, μαζί μέ τόν ρχιστράτηγό του. Γνωσθντος το γεγοντος τοτου, κλρος κα λας περιβαλαν τν Ὅσιο σακιο μέ μεγαλύτερο σεβασμό κα πόληψη κα προ-στρεχαν πρς ατν, γι ν λβουν τν ελογα του, ἀφοῦ δέ συνέλεξαν χρματα οἰκοδμησαν τ μον Δαλμτων, ὅπου, προσελ-θντων κα λλων μοναχν, διλθε τ βον του ς γομενος αὐ-τς, κτιμμενος μεγλως π το ατοκρτορος Θεοδοσου.

ς γομενος παρευρθηκε στή Β΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, πού συνῆλθε στήν Κωνσταντινούποπλη, τ ἔτος 381 Μ.Χ., συντελσας τ μγιστα στν πιτυχα ατς. Προαισθανθες τ τλος του, φο διόρισε διδοχ του τν Ὅσιο Δαλμτο († 3 Αὐγούστου), σέ βαθ γρας κοιμθηκε μέ ερνη, τό ἔτος 383 μ.Χ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Εὔπλου.

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Εὔπλος ἐμαρτύσησε, ἀφοῦ τόν ἐτύλιξαν μέσα σέ δέρμα βοδιοῦ καί τόν ἄφησαν ἐκτεθειμένο στόν ἤλιο.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Εὐτυχοῦς.

(Βλ. † 24 Αὐγούστου).

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ναταλίου.

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Νατάλιος ἐμαρτύρησε διά ξίφους.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Ρωμανοῦ, Τελετίου καί τοῦ πλήθους τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέντων.

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ρωμανός καί Τελέτιος ἐμαρτύρησαν στή Νικομήδεια διά ξίφους μαζί μέ ἄλλους Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἐκά-ησαν.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κυπριανοῦ, τοῦ ἐξ Ἀντιοχείας.

Ὁ Ἅγιος Κυπριανός καταγόταν ἀπό τήν Ἀντιόχεια καί ἐκοι-μήθηκε μέ εἰρήνη.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Βαρλαάμ, τοῦ ἐν Καππαδοκίᾳ ἀθλήσαντος.

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Βαρλαάμ ἐμαρτύρησε στήν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Βενανδίου.

Ὁ Ὅσιος Βενάνδιος ἐγεννήθηκε στή Γαλλία καί ἔζησε τόν 4ο καί 5ο αἰώνα μ.Χ. Συνδέθηκε πνευματικά μέ τόν Ὅσιο Καρπάσιο (1 Ἰουνίου) καί τόν Ἅγιο Ὀνωρᾶτο (16 Ἰανουαρίου) καί μαζί ἐξεκίνη-σαν προσκυνηματικό ταξίδι στά μοναστήρια τῆς Ἀνατολῆς.

Ὁ Ὅσιος Βενάνδιος ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη στήν Ἑλλάδα.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν Ἡσαῒου καί Νικάνορος, τῶν ἐκ Ρωσίας.

Οἱ Ὅσιοι Ἡσαῒας καί Νικάνωρ τῆς Σίγια ἔζησαν στή Ρωσία κατά τόν 16ο καί 17ο αἰώνα μ.Χ. Ἀσκήτεψαν θεοφιλῶς καί ἐκοιμή-θησαν μέ εἰρήνη.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἀνάμνησις τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Εὐφημίας, ἐν Δεξιοκρατιαναῖς, πλησίον τοῦ Ἁγίου Λαυρεντίου.

Ἡ ἑορτή ἀναφέρεται στόν Πατμιακό Κώδικα 266 καί πρόκει-ται μᾶλλον περί ἐγκαινίων ναοῦ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, σύναξις πάντων τῶν ἐν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Ἁγίων.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν!

1. Μέ αὐτό τό ὄνομα ἀναφέρεται ὁ Μάρτυς στό Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλε-ως.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο στηρίζει το έργο της Αρχιεπισκοπής

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου και οι Αντιπρόεδροι Νίκος Γρέντζελος και Ηλίας Μάνδρος επισκέφθηκαν σήμερα...

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Αρχιεπισκοπής και υπ. Υποδομών

Ρεπορτάζ, Μάκης Αδαμόπουλος, Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπεγράφη σήμερα το πρωί στην Αρχιεπισκοπή...

Η εορτή των Αγίων Αναργύρων στην Μητρόπολη Κορίνθου

Με πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε κι εφέτος η πανήγυρις της μνήμης των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, των καταγόμενων από την Ρώμη, στην Ι. Μητρόπολη...

Δύο περιστατικὰ σὲ κοιμητήρια

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη Δύο περιστατικὰ εἶναι ἡ ἀφορμὴ τῶν ὅσων θὰ σημειώσουμε. Καὶ τὰ δύο συνέβησαν σὲ χῶρο κοιμητηρίου. Τὸ πρῶτο: Βρισκόμουν σ'ἕνα κοιμητήριο, ἀναμένοντας...

Η εορτή των Αγ. Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στην Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, παραμονή της εορτής των αγίων και ενδόξων αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, χοροστάτησε...

6 χρόνια από την εις Επίσκοπον χειροτονία

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και τέλεσε την Θεία Λειττουργία στον Ιερό...

Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς {2 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Η ρωσική Ορθοδοξία έχει να παρουσιάσει ένα μεγάλο νέφος αγίων, το οποίο κοσμεί το αγιολογικό στερέωμα της Εκκλησίας...

Ο Γέρων Χριστόδουλος Οσιοσυμεωνίτης για τον Άγιο Καλλίνικο Εδέσσης

ΓΕΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 24 Ἰουνίου 2020 Πλήρης πνευματικῆς εὐφροσύνης ἀπὸ βάθους ψυχῆς δοξολογῶ τὸν Ἅγιο τῶν ἁγίων Παντοκράτορα Τριαδικὸ...

Ο εορτασμός των Αγίων Αναργύρων στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου 2020, Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στον Εσπερινό του πανηγυρίζοντος Ι. Ναού Αγ. Αναργύρων Λουτρών Αιδηψού,...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Εορτάστηκε και εφέτος η εορτή των Αγίων Αναργύρων σε πολλά σημεία της Ιεράς Μητροπόλεως. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών,...

Χειροτονία Διακόνου στον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό των Αγ. Αναργύρων Ν. Ιωνίας

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η σεπτή μνήμη των Αγίων ενδόξων θαυματουργών και ιαματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό στη Νέα Ιωνία. Ανήμερα...

Λαμπρή πανήγυρη Ι. Μονής Αγίων Αναργύρων Μελισσοτόπου

Με την δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα που αρμόζει στην μεγάλη αυτή εορτή, αλλά και την ησυχαστική μοναστική τάξη, τελέστηκε η Πανήγυρη της παλαιφάτου και ιστορικής...

Βίος καί πολιτεία τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Καλλινίκου Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας

ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τήν 23η Ἰουνίου 2020 μέ ἀπόφασή του κατέταξε τόν Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας...

Ο Απόστολος Παύλος ετιμήθη «ἀντικρύ Χίου»

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἑόρτασε καί ἐφέτος ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν τήν ἑορτή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «ἀντικρύ Χίου»(Πράξ. κ΄,...

Ο Μητροπολίτης Καρυστίας στον εορτάζοντα ναό των Αγ. Αναργύρων στην γενέτειρα του

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του χωρίου Κοσμάς Κυνουρίας όπου και μετέβη...