Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Μνήμη τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Ἐμμελείας.

Ὁσία μμέλεια καταγόταν ἀπο εὐσεβῆ οἰκογένεια τῆς Καισάρειας τῆς Καππαδοκίας. Ὁ πατέρας αὐτῆς ἀναδείχθηκε σέ Μάρτυρα κατά τούς τελευταίους διωγμούς. Ὁ βίος τῆς Ἁγίας εναι γαθή ρίζα πό τήν ποία βλάστησαν γλυκύτατοι καρποί, τά παιδιά της, τά ποία νεδείχθησαν ξέχοντα μέλη τς κοινωνίας καί, τά περισσότερα, γιοι τῆς κκλησίας, πως Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Νύσσης, Πέτρος Σεβαστείας, Μακρίνα καί Ναυκράτιος. πό ἁγία ρίζα προλθαν γιασμένοι βλαστοί, δηλαδή πό ἁγίους γονες προλθαν ελογημένα καί για τέκνα.

Ὁσία μμέλεια ἐδοκίμασε στή ζωή της, πως συμβαίνει συνήθως μέ τούς κλεκτούς, πολλές θλίψεις. θάνατος τν γονέων τη,ς πρν κόμα νυμφευθεῖ, θάνατος το συζύγου της μόλις ἐγεννήθηκε υἱός τους Πέτρος καί πρόωρος θάνατος το υἱοῦ της Ναυκρατίου, λλά καί τό νά ἀναθρέψει μόνη της μέ παιδεία καί νουθεσία Κυρίου, πό να σημεο καί μετά, τά τέκνα της, ἦταν μερικές πό ατές. Τίς ντιμετώπισε μως μέ ποδειγματική πίστη, νδρεία καί πομονή. Ἐδίδασκε τά παιδιά της κυρίως μέ τό παρά-δειγμά της. Τούς δωσε, μαζί μέ τό ἰδικό της γάλα, τό νόθευτο γάλα τς πίστεως καί τούς ἐδίδαξε τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας.

τελείωσε τή ζωή της ς μοναχή μέ γουμένη τή θυγατέρα της Ὁσία Μακρίνα.

(Βλ. περισσότερα † 1 Ἰανουαρίου).

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἀφροδισίου, Ἀγαπίου, Εὐσεβίου, Ρωμανοῦ, Τελετίου, Χαραλάμπους καί Χριστίνης.

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἀφροδίσιος, Ἀγάπιος, Εὐσέβιος, Ρωμα-νός, Τελέτιος ἤ Μελέτιος1, Χαράλαμπος καί Χριστίνα ἐμαρτύρησαν στή Νικομήδεια, ἀφοῦ τούς ἔριξαν στήν πυρά. Ἡ Σύναξη αὐτῶν ἐτελεῖτο στό μαρτύριο τῆς Ἁγίας Εὐφημίας «ἐν τοῖς Πετρίοις».

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη το σου πατρς μν Ἰσαακίου, γουμνου τς μονς Δαλμτων, το Ὁμολογητο.

Ὁ Ὅσιος Ἰσαάκιος καταγόταν ἀπό τή Συρα καί ἔζησε κατ τος χρνους το ρειανο ατοκρτορος Οὐάλεντος (364-378 μ.Χ.). Μοναχς στν πατρδα του, μετβη στήν Κωνσταντινοπολη κα γκατεστθηκε σέ κάποια ἀπό τίς μονές αὐτῆς. Διακρινόταν γι τ φλογερή πστη κα τ μαχητικτητ του ναντον παντς πιβουλευομνου ατν, διαίτερα δ κατ τν πικρατοντων αἱρετικῶν Ἀρειανν. μιλν πρς τος μοναχος κα τ πλθη δν δσταζε ν λγχει κα ατν τν ατοκρτορα γι τίς πρ τν αρετικν προκάλυπτες νέργειές του. Τό ἔτος 378 μ.Χ., συνάντησε τν Οὐάλεντα, πού ναχωροῦσε γι τν κατ τν εσβαλντων στό τ Βυζντιο Γτθων κστρατεαν, καί τοῦ επε: «Ἀπδος τας ποί-μναις τος ρστους νομας κα λψει τν νκην πονητ· ε δ τού-των μηδν δεδρακς παρατξαιο, μαθσει τ περ, πς σκληρν τ πρς κντρα λακτζειν, οτω γρ πανξεις κα προσαπολσεις τν στρατιν». Το ζτησε δηλαδ, ἐάν θελε ν πιστρψει νικη-τς, ν παναφρει ἀπό τήν ξορα τος Ἐπισκπους κα ν τος ποδσει στ πομνι τους, εδάλλως θ καταστρεφόταν κα ατς κα τ στρτευμ του. Οὐάλης χι μνο κφευσε στος λγους ατος το σαακου, λλ’ ἀπελησε ατν, τι ταν θ πστρεφε ἀπό τήν κστρατεα θ τν θαντωνε. σακιος μ δκρυα στος φθαλμος προσπθησε ν παναφρει τν ατοκρτορα στν εθεα δ, παρακαλν ατν νά νοξει τίς κκλησίες τν Ὀρθοδξων, τίς ποῖες εχε κλεσει, κα πιστρψει σέ ατος, σες εχε παραδσει στος Ἀρειανος, λλως θ τττο π τν ντι-πλων του κα θ ἐκαιγόταν ζωντανός. ργισθες ττε ατοκρά-τορας, διταξε ν ρψουν τν Ὅσιο σακιο σέ παρακειμνη, γεμά-τη ἀπό ἀγκάθια, φραγγα. ξελθν, μως, μέ τήν Θεία Χάρη, σος, προστρεξε πρς τν ατοκρτορα καί ἀφοῦ συγκράτησε τ ἄλογο ατο ἀπό τά χαλινάρια, τν ξόρκιζε ν σωφρονισθεῖ πρς χριν τς σωτηρας ατο κα το στρατεματς του. Ττε Οὐά-λης διταξε τος στρατιῶτες Σατορννο κα Βκτορα ν συλλβουν τν Ὅσιο σακιο κα ν τν κρατσουν δσμιο, μχρι τς πι-στροφς του, πτε θ τν θαντωνε.

Στίς 9 Αγοστου τοῦ ἔτους 378 μ.Χ., διεξχθη γύρω ἀπό τήν δριανοπολη σφοδρή μχη, κατά τήν ὁποία ατοκρατορικς στρατς κατετροπθηκε, ἀφοῦ ἐφονεύθησαν πολλοί ἀπό τούς ἄρι-στους ατο στρατηγούς. Ὁ Οὐάλης, καταφυγν γι ν σωθεῖ ντς χυρνος, κη ζωντανός, μαζί μέ τόν ρχιστράτηγό του. Γνωσθντος το γεγοντος τοτου, κλρος κα λας περιβαλαν τν Ὅσιο σακιο μέ μεγαλύτερο σεβασμό κα πόληψη κα προ-στρεχαν πρς ατν, γι ν λβουν τν ελογα του, ἀφοῦ δέ συνέλεξαν χρματα οἰκοδμησαν τ μον Δαλμτων, ὅπου, προσελ-θντων κα λλων μοναχν, διλθε τ βον του ς γομενος αὐ-τς, κτιμμενος μεγλως π το ατοκρτορος Θεοδοσου.

ς γομενος παρευρθηκε στή Β΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, πού συνῆλθε στήν Κωνσταντινούποπλη, τ ἔτος 381 Μ.Χ., συντελσας τ μγιστα στν πιτυχα ατς. Προαισθανθες τ τλος του, φο διόρισε διδοχ του τν Ὅσιο Δαλμτο († 3 Αὐγούστου), σέ βαθ γρας κοιμθηκε μέ ερνη, τό ἔτος 383 μ.Χ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Εὔπλου.

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Εὔπλος ἐμαρτύσησε, ἀφοῦ τόν ἐτύλιξαν μέσα σέ δέρμα βοδιοῦ καί τόν ἄφησαν ἐκτεθειμένο στόν ἤλιο.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Εὐτυχοῦς.

(Βλ. † 24 Αὐγούστου).

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ναταλίου.

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Νατάλιος ἐμαρτύρησε διά ξίφους.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Ρωμανοῦ, Τελετίου καί τοῦ πλήθους τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέντων.

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ρωμανός καί Τελέτιος ἐμαρτύρησαν στή Νικομήδεια διά ξίφους μαζί μέ ἄλλους Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἐκά-ησαν.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κυπριανοῦ, τοῦ ἐξ Ἀντιοχείας.

Ὁ Ἅγιος Κυπριανός καταγόταν ἀπό τήν Ἀντιόχεια καί ἐκοι-μήθηκε μέ εἰρήνη.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Βαρλαάμ, τοῦ ἐν Καππαδοκίᾳ ἀθλήσαντος.

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Βαρλαάμ ἐμαρτύρησε στήν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Βενανδίου.

Ὁ Ὅσιος Βενάνδιος ἐγεννήθηκε στή Γαλλία καί ἔζησε τόν 4ο καί 5ο αἰώνα μ.Χ. Συνδέθηκε πνευματικά μέ τόν Ὅσιο Καρπάσιο (1 Ἰουνίου) καί τόν Ἅγιο Ὀνωρᾶτο (16 Ἰανουαρίου) καί μαζί ἐξεκίνη-σαν προσκυνηματικό ταξίδι στά μοναστήρια τῆς Ἀνατολῆς.

Ὁ Ὅσιος Βενάνδιος ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη στήν Ἑλλάδα.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν Ἡσαῒου καί Νικάνορος, τῶν ἐκ Ρωσίας.

Οἱ Ὅσιοι Ἡσαῒας καί Νικάνωρ τῆς Σίγια ἔζησαν στή Ρωσία κατά τόν 16ο καί 17ο αἰώνα μ.Χ. Ἀσκήτεψαν θεοφιλῶς καί ἐκοιμή-θησαν μέ εἰρήνη.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἀνάμνησις τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Εὐφημίας, ἐν Δεξιοκρατιαναῖς, πλησίον τοῦ Ἁγίου Λαυρεντίου.

Ἡ ἑορτή ἀναφέρεται στόν Πατμιακό Κώδικα 266 καί πρόκει-ται μᾶλλον περί ἐγκαινίων ναοῦ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, σύναξις πάντων τῶν ἐν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Ἁγίων.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν!

1. Μέ αὐτό τό ὄνομα ἀναφέρεται ὁ Μάρτυς στό Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλε-ως.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Επίσκεψη Φορέων στην Ι. Μ. Βράχου Νεμέας

Στο Ιστορικό Καστρομονάστηρο της Παναγίας Βράχου Νεμέας μετέβη σήμερα, Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος όπου είχε συνάντηση με τους...

Εμβολιάστηκε ο Mητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

Στον εμβολιασμό κατά του COVID – 19 στο διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και στους τροφίμους του Γηροκομείου Πειραιώς προχώρησε σήμερα Παρασκευή 15 Ιανουαρίου...

Συναξάρι 16ης ᾿Ιανουαρίου

  Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † ῾Η προσκύνησις τῆς τιμίας ἁλύσεως τοῦ ἁγίου καί ἐνδόξου ἀποστόλου Πέτρου. Τήν ἡμέρα αὐτή τελοῦμε τήν...

Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας – Ανοικτή Επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο

Ανοικτή Επιστολή Προς τήν Αγία και Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος   Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας Αγιοι Αρχιερείς˙ Το πολυθρύλητο εμβόλιο, κατά του ιού sars-cov-2,...

Η Εκκλησία της Ελλάδος ανακοινώνει τη δημιουργία μουσικών συνόλων

Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος αναγγέλλει την κατόπιν εγρκίσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου συγκρότηση των Μουσικών Συνόλων της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα οποία...

Η Ιερά Σύνοδος για την εκδημία του μακαριστού Χα­ρι­λά­ου Τα­λι­α­δώ­ρου

Ἡ Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος ἐ­πί τῷ θλι­βε­ρῷ ἀγ­γέλ­μα­τι τῆς ἐν Κυ­ρί­ῳ κοι­μή­σε­ως τοῦ ἀ­οι­δί­μου Πρω­το­ψάλ­του Χα­ρι­λά­ου Τα­λι­α­δώ­ρου, τι­μη­θέν­τος ὑ­πό τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ...

Γίνεται προσπάθεια για να ξεριζωθεί ο Χριστός απ’ τις καρδιές μας

Διαδικτυακή νεανική συνάντηση πραγματοποιήθηκε, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «zoom», του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά με τα στελέχη της Ιεράς...

Εκλογές Αρχιερέων – Εξαρχία η Μάλτα – Άρση Καθαιρέσεων

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος κατά τό τριήμερον 12-14 Ἰανουαρίου 2021, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ...

Με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο αρνούμαστε όποιας μορφής κατηγορία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΩΚΙΔΟΣ Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητος στο διαδίκτυο, σχετικά με την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κουτσουριωτίσσης,...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Αξέχαστος στην μνήμη και στην καρδιά μας ο δικός μας Μπάμπης»

Με βαθειά θλίψη και ειλικρινή ευγνωμοσύνη η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος πληροφορήθηκε την εκδημία του Μεγάλου Ευεργέτου της Μαγνησίας και της Τοπικής μας Εκκλησίας Χαράλαμπου...

Συναξάρι 15ης Ἰανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Παύλου τοῦ Θηβαίου.     Ὁ Ὅ­σι­ος Παῦ­λος ὁ Θη­βαῖ­ος ἤ­κμα­σε στά...

Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρονται εκφράσεις που παρουσιάζουν τον θεό «εκδικητικό»;

του αρχιμ. Ιακώβου Κανάκη Η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης για κάποιον που δεν έχει σημαντικές εισαγωγικές γνώσεις των ιερών βιβλίων χρειάζεται διάκριση. Μπορείς να διαβάσεις...

Συναξάρι 14ης ᾿Ιανουαρίου

  Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῶν ἁγίων τριάκοντα ὀκτώ καί ἄλλων Ἀββάδων τῶν ἐν τῷ ὄρει Σινᾷ ἀναιρεθέντων. Ἡ ἱερότητα...

Στενή συνεργασία Π.Ε. Πιερίας με την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους προς όφελος της κοινωνίας

Επίσκεψη στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας πραγματοποίησε, το πρωί της Τρίτης 12 Ιανουαρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος. Κατά τη διάρκεια...

«Το Ωδείο της Ι.Μ. Φθιώτιδος για την κοίμηση του Χαρίλαου Ταλιαδώρου»

Ο Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ο άνθρωπος που σημάδεψε την ιστορία της ψαλτικής τέχνης και των αναλογίων όλο τον εικοστό αιώνα, έφυγε από κοντά μας. Πολλοί ήδη...