ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ κ. ΣΥΜΕΩΝ

Λαμία, 16 Νοεμβρίου 2019 

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμε,

Σεπτέ Προκαθήμενε τῆς καθ΄ Ἑλλάδα Ἐκκλησίας,

Σεβασμιώτατοι,

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Φθιώτιδος

καί ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ κ. Συμεών,

Ἐντιμότατοι ἄρχοντες,

Σεβαστοί πατέρες καί ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Μέ χρηστές ἐλπίδες καί ἀγαθές προσδοκίες ὑποδέχεται σήμερα ἡ τοπική Ἐκκλησία τῆς Φθιώτιδος τόν νέο Ἐπίσκοπο καί Μητροπολίτη της, ὁ ὁποῖος ἔρχεται νά ἀναλάβει τόν πνευματικό της οἴακα εἰς διαδοχήν τοῦ προώρως καί ἀδοκήτως κοιμηθέντος Μητροπολίτου Νικολάου.

Δέν δύναται νά ὑπάρξει τοπική Ἐκκλησία δίχως Ἐπίσκοπο, ἀλλά καί τό ἀντίστροφο. Ὅπως διακηρύττει ὁ Ἅγιος Κυπριανός Καρθαγένης, ἤδη ἀπό τόν 3ο αἰώνα, «ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καί ἡ Ἐκκλησία ἐν τῷ Ἐπισκόπῳ». Ἡ σχέση αὐτή εἶναι τόσο βαθιά καί καταλυτική, ὥστε νά παρομοιάζεται στήν παράδοσή μας μέ αὐτή τοῦ γάμου. Ὁ Ἐπίσκοπος, ὄντας, κατ΄ ἐξοχήν αὐτός, «εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ», εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένος μέ τήν τοπική του Ἐκκλησία καί ταυτίζεται τό πρόσωπό του μέ τό ὄνομά της. Μέ τόν τρόπο αὐτό, ὁ κάθε Ἐπίσκοπος ἐπιτελεῖ τό διπλό λειτούργημα τῆς ἑνότητας πού τοῦ ἀναθέτει ἡ Ἐκκλησία. Καλεῖται νά εἶναι σημεῖο ἑνότητας, τόσο ἐντός τῆς ἐπισκοπῆς του, ἑνώνοντας ὅλα τά μέλη της, ὅσο καί ἐκτός αὐτῆς, ὡς σύνδεσμος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μέ τήν καθ΄ ὅλου Ἐκκλησία.

Αὐτή ἡ σχέση σας, Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Φθιώτιδος κ. Συμεών, μέ τήν Ἱερά αὐτή Μητρόπολη, πού γεννήθηκε μέ τήν ἐκλογή σας, ἀρχίζει σήμερα ἐπίσημα νά πραγματώνεται μέ τήν ἔλευσή σας καί τήν ἄνοδο στήν ἐπισκοπική σας καθέδρα. Ἔρχεστε, Σεβασμιώτατε, σέ μία ἀπό τίς ἱστορικότερες περιοχές τῆς πατρίδος μας, μέ μακραίωνη χριστιανική παράδοση καί ἀνεκτίμητη προσφορά στό ἔθνος μας. Ἡ Ἱερά Μητρόπολή σας, μέ ἕδρα τήν ἱστορική αὐτή πόλη τῆς Λαμίας, μέ μεγάλη γεωγραφική ἔκταση καί ποικίλο φυσικό κάλλος, εἶναι πράγματι ἕνας τόπος εὐλογημένος, ὅπως, ἐκτός τῶν ἄλλων, τό μαρτυροῦν καί οἱ τοπικοί του Ἅγιοι, ἀπό τόν Ἀπόστολο Ἡρωδίωνα μέχρι καί τόν σύγχρονό μας, Ὅσιο Γέροντα Βησσαρίωνα τῆς Μονῆς Ἀγάθωνος, γιά τόν ὁποῖο ἔχει κινηθεῖ ἡ διαδικασία γιά τήν ἀναγραφή του στό Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπό τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο.

Διαδέχεστε, Σεβασμιώτατε, ἕναν ἀξιοσέβαστο καί ἀποτελεσματικό Ποιμενάρχη, τόν Μητροπολίτη κυρό Νικόλαο. Ὁ Προκάτοχός σας ἐργάσθηκε ἄοκνα τόσο σέ ποιμαντικό ὅσο καί σέ ὑλικό ἐπίπεδο, ἀγάπησε αὐτόν τόν τόπο καί τόν λαό του, ἀνασυγκρότησε οὐσιαστικά τήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος καί ἄφησε πίσω του ὄχι μόνο κτηριακές καί φιλανθρωπικές ὑποδομές, ἀλλά καί ἕνα καλλιεργημένο πνευματικά γεώργιο τοῦ Κυρίου.

Τό μικρό διάστημα τῆς διακονίας μου εδῶ, ὡς Τοποτηρητοῦ, εἶχα τή δυνατότητα νά διαπιστώσω ὄχι μόνο τίς πολύ καλές ὀργανωτικές δομές πού εἶχε δημιουργήσει ὁ μακαριστός ἀδελφός μας Νικόλαος, ἀλλά κυρίως τόν εὐλαβῆ κλῆρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ὁ ὁποῖος σᾶς ἀναμένει γιά νά σᾶς βοηθήσει στό ποιμαντικό σας ἔργο. Σημαντικό κεφάλαιο πού παραλαμβάνετε ἀπό τόν Προκάτοχό σας εἶναι ἐπίσης ἡ καλή λειτουργία τῶν πολλῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς τοπικῆς σας Ἐκκλησίας, πού τήν φρουροῦν καί σκεπάζουν πνευματικά, ἐπανδρωμένες μέ φιλόθεες συνοδίες καί κοσμημένες μέ ἐκκλησιαστικό φρόνημα.

Τέλος, ἐπιτρέψτε μου νά ἀναφέρω ὅτι, ἐκτός ἀπό καλούς ἱερεῖς, ἀκμάζουσες Ἱερές Μονές καί πιστούς καί εὐσεβεῖς πιστούς, ὁ νέος σας τόπος διαθέτει καί ἐξαιρετικούς ἄρχοντες, πού σέβονται καί στηρίζουν τήν τοπική Ἐκκλησία καί οἱ ὁποῖοι θά ἀνταποκριθοῦν στό κάλεσμα τῆς συνεργασία σας.

Σεβασμιώτατε,

Οἱ συνθῆκες εἶναι εὐνοϊκές καί οἱ προϋποθέσεις ὑπάρχουν, ὥστε νά ἐπιτύχετε στήν ἀποστολή, τήν ὁποία ὁ Θεός σᾶς ἀνέθεσε διά τῆς ψήφου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ μέχρι σήμερα ὑπηρεσία σας σέ καίριας σημασίας ἐπιτελικές θέσεις τῆς Ἐκκλησίας μας συνιστᾶ σημαντικό ἐχέγγυο τῆς νέας σελίδας, πού ἀνοίγεται σήμερα γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Φθιώτιδος. Κυρίως, ὅμως, ἡ παρουσία καί ἡ διακονία σας πλησίον τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Ἱερωνύμου εἶναι τό σημαντικότερο ἐφόδιό σας, ἐφόσον ἀπετέλεσε μία σπουδή στή σύνεση καί τή σοφία πού καλεῖται νά ἔχει ἕνας ἐκκλησιαστικός ἡγέτης. Εὐχόμαστε ἀπό καρδίας κάθε παρά Θεοῦ ἐνίσχυση καί δύναμη στήν ἐπισκοπική σας διακονία! Εἴθε νά ἔχετε μακρᾶ καί καρποφόρα ποιμαντορία, πρός δόξαν τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ καί σωτηρία ψυχῶν, ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε!

Ἄξιος !

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

O Mητρ. Σύρου τέλεσε την Μεγάλη Παράκληση στην πευκόφυτη περιοχή των Χρούσσων

Στην Ακολουθία της Μεγάλης Παρακλήσεως, που τελέσθηκε απόψε στον Ιερό Ναό της Γενέσεως της Θεοτόκου στην πευκόφυτη παραθεριστική περιοχή των Χρούσσων, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος...

Ἀντισταθεῖτε!! Ὁ ἀγώνας εἶναι γιὰ τὴν Θεομάνα μας, τὴν Παναγία

"Σὰν τὴν καταστολισμένη νύφη, ἔτσι εἶναι ἡ Ἑλλάδα μᾶς γεμάτη ἀπὸ ἐκκλησίες, μοναστήρια καὶ ἐρημοκλήσια τῆς Παναγίας, πνευματικὰ παλάτια τῆς ταπεινῆς αὐτῆς Βασίλισσας. Στὸ...

Επιτέλους, ας είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί με την αλήθεια και ας μην προσπαθούμε να στηρίξουμε το αντιεκκλησιαστικό μας μένος...

Μεροληψία Α. Παπαγιάννης , Ιατρός Διάβασα χθες σε ιστολόγιο ένα απλό και συγχρόνως εύστοχο σχόλιο-ερώτημα: «Πώς, μετά τον Μάιο που επιτράπηκε ο κόσμος στις Εκκλησίες και η Θεία Κοινωνία, τα...

και….γράμματα γνωρίζω και Χριστόν μαρτυρώ!

Βγαίνει τώρα ένας κάποιος καθηγητής Γενετικής και μας λέει ότι η θεία κοινωνία αποτελεί πρόβλημα, όσον αφορά την μετάδοση του κορονοϊού και οπωσδήποτε έχει...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Λαρίσης στον Τίμιο Πρόδρομο Κυψελοχωρίου

Στην ακολουθία του Εσπερινού και ακολούθως της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον...

«Ὁ γλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων, τῶν θλιβομένων ἡ χαρά…»

Στον Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου Μικρού Βάλτου μετέβη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κεγχρεών κ. Αγάπιος, την Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020, προκειμένου να τελέσει την Ι....

Η Παράκληση της Παναγίας στην Κερασιά και τη Λουτροπηγή

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, το εσπέρας της Κυριακής 2 Αυγούστου 2020, χοροστάτησε στις ακολουθίες του Εσπερινού και της ιεράς Παρακλήσεως προς...

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Στεφάνου Μαυρομματίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Κυριακή 2 Αυγούστου 2020, επί τη ανακομιδή του ιερού λειψάνου του αγίου και ενδόξου πρωτομάρτυρος...

Αρχιεπίσκοπος: H Εκκλησίας οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών

Σε απάντηση ερωτήσεων δημοσιογράφων, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.Ιερώνυμος έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Η Εκκλησία μας, από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της...

Μεθοδευμένος ο διχασμός των ορθόδοξων Ελλήνων;

Την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Στεφάνου τιμήσαμε στην εκκλησιαστική κοινότητα Αγίας Μαρίνας, στην οποία υπάρχει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στη μνήμη του, στο νότιο...

Οσιος Παΐσιος: Οι 33 συμβουλές για να γίνουμε καλύτεροι

Ο Παΐσιος ίσως είναι ο μοναδικός μοναχός στη σύγχρονη ιστορία της Ορθοδοξίας για τον οποίο έχουν γραφτεί τα περισσότερα βιβλία, στα οποία οι συγγραφείς...

Ο Μητρ. Μεσσηνίας για τον Φιλίππων Προκόπιο: «Ήταν τίμιος με τα ανθρώπινα και δίκαιος με τα θεία»

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου δίδεται στην δημοσιότητα ο λόγος, που εξεφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Λαρίσης στον Άγιο Αθανάσιο Σωτηρίου

Με κατάνυξη τελέστηκε η ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Σωτηρίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Βεροίας στην Καστανιά

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στη Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό...

Ντοκιμαντέρ για τις Προσκυνηματικές Περιηγήσεις της Πιερίας

Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρώτος κύκλος των  γυρισμάτων του ντοκιμαντέρ με θέμα τα Προσκυνήματα της Πιερίας, μια ακόμη κοινή δράση της Ιεράς Μητροπόλεως...